Amerikaanse High Schools en billenkoek

De opbouw van deze pagina over Amerikaanse High Schools en billenkoek

Dit is een uitgebreide pagina over de toepassing van lijfstraf op de billen bij studenten van Amerikaanse High Schools.

Deel 1: Inleiding over Amerikaanse High Schools en billenkoek als straf

We beginnen met een inleiding. Op duizenden Amerikaanse High Schools is billenkoek een mogelijke disciplinaire maatregel. Voor sommige mensen is dit misschien onverwacht of ongeloofwaardig. Toch is dit een absoluut feit. We beschrijven hoe dit gebeurt en welke algemene regels er gelden.

Deel 2: De vroegere situatie

Na de inleiding onderzoeken we eerst hoe de vroegere situatie op Amerikaanse High Schools was. We nemen dan een moment waarop het geven van straf op de billen algemeen geaccepteerd was. Dat was zo ongeveer rond het midden van de vorige eeuw. De jaren vijftig, zestig en zeventig. Eerst kijken we naar de verspreiding (hoeveel en waar) en aan welke studenten (leeftijd en geslacht). We hebben het ook over het “hoe”, zoals de mate van zichtbaarheid (konden andere studenten het zien of horen?). Dan gaat het over “hoe vaak” het gebeurde en “hoe hard” de billenkoek gegeven werd. Ook de manier van registratie en de mate van acceptatie door ouders en de studenten zelf komt aan bod. Tot slot gaat het over de vraag of de studenten vroeger altijd hun broek of rok mochten aanhouden of ook wel op hun blote billen kregen.

Deel 3: De huidige situatie

Daarna bekijken we de huidige situatie op Amerikaanse High Schools. Zoals in de inleiding aangegeven, zijn er ook nu nog veel High Schools waar studenten straf op hun billen krijgen. Deze High Schools vinden lijfstraf een methode die effectief, goedkoop, efficiënt, bewustmakend en indrukwekkend is.

Dezelfde onderwerpen komen aan bod die ook bij de vroegere situatie behandeld zijn. Ook hier kijken we eerst naar de huidige verspreiding (hoeveel en waar) en aan welke studenten (leeftijd en geslacht). We hebben het ook, net zoals bij de vroegere situatie,  over het “hoe”, zoals de mate van zichtbaarheid (nu mogen andere studenten er niet bij aanwezig zijn, maar een getuige is verplicht). Dan kijken we “hoe vaak” en “hoe hard” de studenten tegenwoordig op hun billen krijgen. De manier van registratie is nu totaal anders en dat geldt ook voor de mate van acceptatie door ouders en de studenten.

Er zijn ook voorbeelden van studenten die hun ervaringen op Twitter hebben gezet. Of studenten die bekend zijn door rechtszaken.
Tot slot gaat het ook over de vraag of de studenten van tegenwoordig altijd hun broek of rok mogen aanhouden of ook wel op hun blote billen krijgen. Het antwoord is dat het op Public High Schools uitgesloten is dat studenten op hun blote billen krijgen. Misschien een heel enkele uitzondering daargelaten. Anders kan het zijn op Christelijke Private High Schools, zeker als deze scholen het “co-op” model gebruiken, waarbij ouders en docenten intensief samenwerken. Ook bij de Amish wordt straf meestal klassiek en traditioneel op de blote billen gegeven.

Deel 4: De belangrijkste trends op Amerikaanse High Schools

Als we alle informatie over lijfstraf op Amerikaanse High Schools samenvatten, zijn er een aantal trends zichtbaar. De afname in het gebruik van de paddle vlakt af. In de meeste gevallen is straf op de billen vooral een eigen keuze van de student zelf, om andere straffen te vermijden.

Studenten krijgen ook en vooral voor relatief kleine overtredingen op hun billen. Bij die kleine overtredingen (zoals te laat komen in de klas na de lunch of na een tussenuur) past de school vaak een zero-tolerance beleid toe. Dat betekent dat studenten direct bij de eerste overtreding een stevig pak op de billen krijgen. Meer scholen vinden straf op de billen is vooral geschikt voor de oudere studenten, dus jongens en meiden van 17, 18 of 19 jaar.

Hoewel de jongens nog steeds vaker op hun billen krijgen dan de meiden, neemt het percentage meiden die op hun billen krijgen toe. Binnen sportteams gebruiken coaches vaker een paddle om teamleaden, jongens en meiden, op hun billen te geven. En mede dankzij de regering Trump neemt de invloed van de federale, centrale overheid af en mogen lokale, plaatselijke scholen en besturen meer zelf bepalen wat ze doen.

Deel 5: Feiten en bronnen

Misschien lijken sommige dingen te fantastisch om waar te zijn. Ook hier geldt dat de realiteit soms de fantasie overtreft. Over dit onderwerp is veel feitelijke informatie beschikbaar. Er is veel informatie te vinden op de website van scholen. Het is een juridische randvoorwaarde dat de studenten weten onder welke omstandigheden ze op hun billen kunnen krijgen. Het federale Ministerie van Onderwijs verzamelt veel gegevens, waaronder statistieken over ‘corporal punishment’. De meest recente cijfers zijn van 2015. Sommige scholen geven uitgebreide rapportages over hoe vaak er straf op de billen gegeven is. Soms zelfs per dag, inclusief de reden. Veel scholen hebben Facebook, Instagram en/of Twitter. Daar gaat het niet veel over de straf zelf, maar er ontstaat wel een sfeerbeeld.

Last but not least is er Twitter en Instagram waar de studenten zelf hun ervaringen plaatsen, zodat al hun vrienden en vriendinnen, maar ook de hele wereld kan weten dat ze op hun billen hebben gekregen. Ook interessant zijn de reviews over de High Schools, geschreven door studenten en ouders. Er zijn ook sites waar (voormalige) docenten reviews plaatsen. Al deze informatie draagt bij aan een totaalbeeld over het gebruik van billenkoek bij studenten aan Amerikaanse High Schools. Tot slot zijn er een aantal links naar websites waar meer informatie te vinden is.

Deel 6: Opmerkelijke situaties

Te midden van de duizenden High Schools, zijn er ook een aantal High Schools die extra opmerkelijk zijn en daarom uitgelicht worden.

Bijvoorbeeld als een pak op de billen niet alleen gezien wordt als straf, maar ook als een goede manier om beter te worden in sport of in cheerleading. Zowel de ouders als de studenten zelf bezegelen dit met hun handtekening.

Of High Schools waar al een hele tijd bijna niemand billenkoek krijgt tot er een nieuwe schooldirecteur komt die gelooft dat studenten die straf verdienen dat op hun billen moeten krijgen. Vanaf dat moment krijgen vooral de oudere studenten voor bijna iedere overtreding meteen een stevig pak op de billen met de paddle.

Een High School waar, mede op verzoek van de ouders, de jongens en de meiden weer als vanouds op hun billen kunnen krijgen, nadat het al een hele tijd niet meer gebruikt werd.

Een High School waar in 2015 niet enkele studenten maar letterlijk duizenden studenten op hun billen kregen. Deze High School blijkt bovendien één van de beste High Schools in de staat te zijn.

Iedere opmerkelijke situatie wordt eerst kort benoemd en daarna wat uitgebreider beschreven met links naar plaatsen op de Daphne websites met nog meer informatie.

Deel 7: Verschillen en overeenkomsten met de Daphne Methode

Het laatste gedeelte van deze pagina gaat over de verschillen en de overeenkomsten met de Daphne Methode. De belangrijkste overeenkomst is dat het zowel bij Daphne als op die High Schools duidelijk is dat billenkoek prima werkt. Een andere overeenkomst is dat billenkoek volledig geaccepteerd wordt. Voor de mensen om je heen, inclusief jezelf, is het logisch dat je op je billen krijgt als je je niet aan de regels houdt.

Een verschil is dat een High School ongeveer ophoudt bij studenten van 18 of 19 jaar (Grade 12), bij Daphne begint het juist vanaf 18 jaar. Bij High Schools bepaalt de postcode van je huisadres naar welke school je gaat en valt er weinig te kiezen. De Daphne Methode kan alleen als je daar zelf voor kiest. Bij de High Schools liggen de regels bij voorbaat vast en zijn voor iedereen hetzelfde. Bij de Daphne Methode bepaal je zelf je doelen en je afspraken.

De meeste studenten op High Schools kunnen kiezen tussen meerdere straffen als ze regels hebben overtreden. Dat kan natuurlijk alleen als er meerdere opties beschikbaar zijn, zoals lijfstraf. Voor de meiden en de vrouwen bij Daphne is er maar één consequentie mogelijk. Een volwassen pak op de billen. Waar de studenten op de High Schools altijd hun broek of hun rok mogen aanhouden, gaat het bij Daphne altijd gewoon op de blote billen.

1 – Inleiding over Amerikaanse High Schools en billenkoek als straf

Op een Amerikaanse High School met 2600 studenten kregen in 2015 1641 studenten met de paddle op hun billen waarvan velen meerdere keren.

Op een Amerikaanse High School met 2600 studenten kregen in 2015 1641 studenten met de paddle op hun billen waarvan velen meerdere keren.

Voor veel studenten op Amerikaanse High Schools is straf op de billen nog steeds een disciplinaire maatregel die regelmatig en met goed resultaat wordt toegepast. Veel mensen verwachten dat niet. Er zijn veel mensen die denken dat in een ontwikkeld land als Amerika het gebruik van straf op de billen bij studenten al lang afgeschaft is. Dat is niet het geval. Billenkoek komt nog heel veel voor en de paddle is op duizenden Amerikaanse High Schools nog intensief in gebruik. De toepassing en de acceptatie van billenkoek is niet overal in Amerika hetzelfde. Toch is in sommige delen van Amerika zowel thuis als op school straf op de billen ook vandaag de dag een veel voorkomende disciplinaire maatregel.

Zeker als het gaat om studenten van Amerikaanse High Schools (in de leeftijd van 14 tot 18 of 19 jaar) ligt dit erg dicht bij de uitvoeringspraktijk van Daphne. Soms kunnen studenten die schoolregels overtreden hebben een keuze maken tussen mogelijke disciplinaire maatregelen. Het feit dat studenten dan vaak kiezen voor straf op de billen is volgens sommigen vreemd of fascinerend. Wij vinden het juist heel begrijpelijk.  Voor de studenten zelf is er ook niets vreemds aan. Anders zouden die keuze niet maken. Het feit dat een pak op de billen even heel zeer doet is voor deze studenten niet genoeg redenen om in het geval van een keuze voor een andere mogelijke straf te kiezen, zoals zaterdagschool. Deze studenten hebben vaak veel activiteiten en ze willen hun vrije tijd goed gebruiken.

Acceptatie dat billenkoek iets gewoons is

Een fascinerend aspect is de acceptatie die er is rond straf op de billen. Veel ouders en schoolbestuurders zijn van mening dat een pak op de billen een zeer effectieve en passende maatregel voor scholieren en studenten is. Natuurlijk zijn er ook veel scholen en schoolbestuurders die deze mogelijkheid afgeschaft hebben. Vaak is dat vooral vanwege de (juridisch) risico’s. Andere scholen gaan er consequent mee door. Er zijn ook scholen en schoolbestuurders die de mogelijkheid om straf op de billen te geven juist (opnieuw) invoeren. Dat is alleen maar mogelijk als de gemeenschap en de ouders het gebruik van billenkoek in grote mate accepteren en waarderen.

Soms geeft een docent klappen op de billen op een lichtvoetige manier, gewoon in de klas, zoals in deze video. Waarschijnlijk hebben twee meiden te veel met elkaar gekletst en zijn daarmee doorgegaan ondanks waarschuwingen.

De docent had ‘echt’ straf kunnen geven op de gang.  In dat geval waren de meiden om de beurt met haar naar de gang gegaan, buiten het gezichtsveld van de andere studenten. De docent had een collega-docent moeten vragen om als getuige aanwezig te zijn. Het meisje moet dan krom staan waarbij ze haar enkels beetpakt of voorover gebogen tegen een muur leunen. Belangrijk is dat ze haar billen prominent naar achteren presenteert en helemaal stilhoudt. De docent geeft haar dan uit volle kracht 6 swats met de paddle. Die hadden dan aanzienlijk meer pijn gedaan dan nu het geval was. Dat is in dit geval niet gebeurd. Deze docent heeft er deze keer voor gekozen om in een speelse sfeer de klappen in de klas te geven.

Er zijn minstens twee dingen bijzonder in deze video. Het eerste is dat deze docent – en waarschijnlijk ook alle andere docenten op deze Amerikaanse High School – een indrukwekkende paddle heeft klaarliggen om studenten op hun billen te geven. In Mississippi kan iedere docent of iedere coach besluiten om billenkoek te geven en hoeft daarvoor geen autorisatie van de directeur te vragen. Voor deze keer gebruikt ze die paddle lichtvoetig en voor de lol, hoewel de klappen best aankomen. Het tweede bijzondere is het feit dat niemand het vreemd vindt dat de meiden klappen op hun billen krijgen. Ze vinden het eigenlijk alleen maar leuk. Het is duidelijk dat de klappen zeer doen, maar dat lijkt niet veel uit te maken. Waarschijnlijk zijn deze meiden ook enorm blij dat ze niet de gang op hoeven om daar ‘echt’ op hun billen te krijgen.

Meestal gebeurt een paddling wel serieus. De meest voorkomende situatie is dat de student bij de directeur moet komen of mee gaat naar de gang of een kantoortje. Er is een medewerker van de school als getuige aanwezig. De student moet krom staan en de billen presenteren. Vervolgens krijgt de student een aantal klappen met een paddle. Dat gaat meestal op volle kracht. Het is helemaal niet vreemd dat dit nog dagen daarna voelbaar en ook zichtbaar is.

Berichten op sociale media: iedereen mag het weten

Sommige meiden gooien het op Twitter of Instagram als ze weer eens op hun billen hebben gekregen.

Sommige meiden gooien het op Twitter of Instagram als ze weer eens op hun billen hebben gekregen.

Een voorbeeld van de brede acceptatie is ook dat meiden erover schrijven op Twitter of andere sociale media. Ze vertellen de hele wereld en al hun vrienden en vriendinnen dat ze weer eens straf op hun billen hebben gekregen. Er is meestal ook geen sprake van boosheid of schaamte. Het is meer een constatering.  Enkele voorbeelden van 17- en 18-jarige meiden: “Them swats stung today“, “I just got 3 swats on my last day of high school how’d yours go” , “My principal just spanked me with a wooden paddle” en “I just got spanked part 2 for tardiness again“.

Of ze schrijven dat ze moeten kiezen tussen de paddle of een andere straf. Soms is het één bericht, soms een hele discussie met vrienden en vriendinnen over hoe het is geweest, waarbij die vriendinnen dan ook hun eigen ervaringen delen over hoe zij op hun billen kregen.

Een ander fascinerend aspect is dat dit allemaal gebeurt in een democratische maatschappij.

In Amerika zijn allerlei functionarissen gekozen die bij ons benoemd worden. Te denken valt aan de sheriff / hoofd van de plaatselijke politie en het schoolboard / schoolbestuur. Ook de benoeming van de principal / schooldirecteur en de superintendent / onderwijsopzichter heeft vaak een politiek karakter. Op het moment dat het beleid niet de goedkeuring heeft van de gemeenschap, zijn de laatste dagen geteld. Scholen die de paddle gebruiken hebben over het algemeen grote steun. In ieder geval van de ouders. Anders zou het al afgeschaft zijn. Dat geldt helemaal voor de Amerikaanse High Schools waar men besluit de paddle opnieuw in te voeren terwijl het een paar jaar geleden juist afgeschaft was.

Als lijfstraf niet expliciet is verboden, is het toegestaan

Deze meiden zitten op een Amerikaanse High School waar lijfstraf expliciet toegestaan is. Ze weten precies wanneer ze op hun billen kunnen krijgen en houden daar dan rekening mee. Het is toch een verschil als je van te voren weet dat je straf op je billen krijgt als je je huiswerk niet gemaakt hebt. Je doet dan meer je best om te zorgen dat het huiswerk gedaan is - wat weer leidt tot betere schoolprestaties.

Deze meiden zitten op een Amerikaanse High School waar lijfstraf expliciet toegestaan is. Ze weten precies wanneer ze op hun billen kunnen krijgen.

Hoewel er juridische risico’s zijn (de straf mag niet overmatig zijn), is de hoofdregel (bevestigd door de US Supreme Court in 1977) dat docenten en schoolleiders studenten op hun billen mogen geven (spanking or paddling) als dat niet expliciet verboden is door de plaatselijke autoriteiten. Het US Supreme Court heeft in 1975 ook besloten dat scholen studenten straf op hun billen mogen geven, ook als dat de ouders dat niet willen. Er is geen toestemming van de ouders nodig en de school hoeft die ook niet te vragen – hoewel de wens van de ouders natuurlijk wel belangrijk is.

De voorwaarden zijn dat de student van tevoren moet weten dat billenkoek mogelijk is en dat bij de bestraffing een getuige aanwezig moet zijn. De enige uitzonderingen zijn de staten Texas en North Carolina, waar het sinds 2011 wettelijk vastgelegd is dat de ouders hun kinderen kunnen uitzonderen van lijfstraf. Ook voor 2011 was dat op de meeste scholen in die gebieden al mogelijk.

Op de Amerikaanse High Schools waar lijfstraf wordt gebruikt is het juist expliciet toegestaan. Het is ook kristalhelder voor welke overtredingen studenten op hun billen krijgen.

In aanvulling op alle wettelijke bescherming hebben scholen waar studenten straf op hun billen krijgen een verzekering voor rechtsbijstand indien ouders eventueel toch een rechtszaak aanspannen.

Lijfstraf is afgenomen van bijna iedereen tot een minderheid

Er krijgen tegenwoordig minder studenten straf op hun billen dan vroeger, maar er zijn nog steeds vriendinnengroepen - zoals deze - waarbij alle meiden dat recentelijk hebben meegemaakt. Bij de oudere studenten is de billenkoek ook steviger dan bij de jongere scholieren het geval is.

Er krijgen tegenwoordig minder studenten straf op hun billen dan vroeger, maar er zijn nog steeds vriendinnengroepen – zoals deze – waarbij alle meiden dat recentelijk hebben meegemaakt.

Terwijl in het midden van de vorige eeuw bijna alle studenten op hun billen kregen, is dat aantal sinds 1950 aan het teruglopen. Het gaat dan om studenten op Amerikaanse High Schools en scholieren op de scholen die daaraan voorafgingen (Elementary School, Middle School, Junior High School).

Op de meeste Amerikaanse High Schools is het aantal studenten dat straf op de billen krijgt inmiddels 0. De paddle is niet meer in gebruik.

Maar op sommige scholen het aantal studenten dat op zijn of haar billen krijgt verrassend groot. Op de meeste scholen waar de paddle in gebruik is gaat het soms om enkelingen. Omdat er duizenden scholen zijn waar studenten op hun billen kunnen krijgen is het totale aantal studenten groot. Op sommige scholen zijn het maar enkelingen die gedurende een jaar de paddle weten te ontlopen en gedurende een jaar helemaal NIET op hun billen krijgen. Honderden keren per jaar, dus tientallen keren per dag krijgt een student dan met de paddle op de billen.

Uit de berichten op Twitter blijkt dat er zeker groepjes vriendinnen die allemaal en meer dan eens straf op hun billen krijgen.

Amerika is bij uitstek met land met migratie en multiculturele achtergrond. Afgezien van de ‘native Americans’ komt iedere Amerikaan oorspronkelijk van elders. Ze hebben dan hun eigen cultuur en gebruiken in hun DNA en in hun familiegeschiedenis. Dat omvat ook houding en acceptatie rond discipline en straf. Misschien dat juist die multiculturele inbreng, van Ierland tot voormalig Oostblok, Zuid-Amerika en Azië verklaart waarom straf op de billen zo’n hoge acceptatiegraad heeft.

Relatief meer lijfstraf bij zwarte studenten

Veel gekleurde meiden zijn het gewend om thuis én op school op hun billen te krijgen.

Veel gekleurde meiden krijgen thuis én op school op hun billen.

Een bijzondere plek is dan de zwarte geschiedenis. Over het geheel genomen lijkt het dat zwarte studenten meer op hun billen krijgen dan blanke studenten. Er zijn ook veel onderzoeken die rapporteren dat zwarte studenten relatief vaker op hun billen krijgen. Een belangrijke factor hierbij is dat er relatief meer gekleurde personen wonen in de staten waar lijfstraf veel voorkomt.

Toch lijkt een ‘whooping‘ in Afrikaans Amerikaanse gezinnen veel voor te komen. Het feit dat in de tijd van de slavernij lijfstraf met zweep en paddle voorkwam heeft er niet toe geleid dat de paddle binnen de zwarte gemeenschap volledig afgezworen is. Integendeel juist. Veel zwarte Amerikaanse ouders geven hun kinderen juist veel, vaak en hard billenkoek. Ook op scholen met relatief veel zwarte studenten en zwarte docenten is de paddle een veel gebruikt instrument. Op deze scholen is het ook de gewoonte dat eveneens zwarte schooldirecteuren en docenten met volle kracht gebruiken om voldoende indruk te maken. Veel zwarte meisjes en vrouwen hebben relatief volle billen en zijn daarmee extra goed voorbereid op het kunnen incasseren van een stevig pak op hun billen.

Ook al is er een afname van het gebruik van billenkoek in Amerikaanse scholen en in Amerikaanse gezinnen, toch het is gebruik en de acceptatie ervan verrassend en fascinerend groot. Vooral als het gaat om oudere studenten die, als ze regels hebben overtreden, zelf een straf kunnen kiezen en dan kiezen voor een hard pak op hun billen, ligt fascinerend dicht bij de werking van Daphne. Zeker als het op sommige High Schools om honderden meiden per jaar gaat.

Op deze pagina is een schat aan informatie beschikbaar over het gebruik van lijfstraf met de paddle op Amerikaanse scholen.

 

 

 

2 – De vroegere situatie in Amerikaanse High Schools

Nog niet zo lang geleden was het in Amerika heel gewoon dat High School studenten van hun docenten straf op hun billen kregen.

Nog niet zo lang geleden was het in Amerika heel gewoon dat High School studenten van hun docenten straf op hun billen kregen.

Hieronder volgt een beschrijving van de toepassing van lijfstraf op de billen in Amerikaanse scholen in het verleden (zo rond het midden van de vorige eeuw). Aansluitend gaan we de huidige situatie hiermee vergelijken.

Verspreiding – waar kregen vroeger studenten op hun billen?

In het verleden was lijfstraf in alle staten en in alle scholen van Amerika de gewoonste zaak van de wereld.

In liberale staten zoals California is het gebruik van de paddle in openbare scholen afgeschaft in 1986 en in New York in 1985. De eerste staat die de paddle in openbare scholen afschafte was Massachusetts. Dat was in 1971. Ook in deze staat is de paddle nog toegestaan in privéscholen.

Rond het midden van de vorige eeuw was straf op de billen een integraal deel van het opgroeien en naar school gaan in Amerika.

Ruwe schattingen zijn dat rond 1965 zo’n 8 miljoen scholieren en studenten jaarlijks één of meerdere keren op school op hun billen kregen. Dat komt overeen met 1 op elke 20. Ook toen waren er scholen waar het niet tot nauwelijks gebeurde en aan de andere kant scholen waar het bijna doorlopende gebeurde.

Rond 1976 kregen zo’n anderhalf miljoen studenten jaarlijks op hun billen, wat overeenkomt met ongeveer 1 op elke 25 à 30 studenten.

Welke studenten (schoolklassen (grades), leeftijd en geslacht) kregen vroeger op hun billen?

Zeker in het verleden was een pak op de billen voor jongens en meisjes van alle leeftijden de eerste disciplinaire maatregel.

Zeker in het verleden was lijfstraf op de billen voor jongens en meisjes van alle leeftijden de eerste disciplinaire maatregel.

Zeker in het verleden was op veel Amerikaanse scholen straf op de billen bij alle klassen en leeftijden in gebruik. Het is bijna een deel van de Amerikaanse cultuur.

Er zijn voldoende verhalen bekend van mensen die zich herinneren dat docenten op de eerste schooldag waarschuwden dat iedereen zich aan de regels moest houden en dat iedereen die dat niet deed billenkoek kreeg. Dat bleek al snel geen loos dreigement te zijn geweest.

Er zijn ook genoeg verhalen bekend over Amerikaanse High School studenten die nog in de laatste week dat ze naar school gingen met de paddle op hun billen kregen. Een aantal van deze verhalen zijn nog maar kortgeleden en zijn ook op Twitter terug te vinden.

Scholieren uit de lagere klassen van de lagere school kregen vroeger meestal een enkele tik op hun billen. Bij grotere overtredingen gingen ze over de knie en kregen op die manier klassiek op hun billen. Op een gegeven moment promoveerden ze naar de paddle. Er waren ook scholen waarbij de omvang van de paddle in detail vastgelegd was. De paddle was dan kleiner en korter voor de jongere scholieren en groter en zwaarder voor de ouderejaars. Zeker op K-12 scholen, waarbij de jongste en de oudste leerlingen les krijgen in hetzelfde gebouw, was het vanaf het begin duidelijk dat billenkoek gedurende de hele schooltijd zou blijven. De jongste kinderen konden soms zien, en in ieder geval horen, dat ook de oudste studenten van 19 jaar op hun billen kregen. Ze konden dan vanaf de eerste dag de conclusie trekken dat ze gedurende hun hele schoolloopbaan op hun billen konden krijgen.

Een krantenartikel uit 1898 waarin staat dat jongens in het vervolg alleem maar straf op hun billen mogen krijgen.

Klik om het krantenartikel te vergroten.

In totaal waren er meer jongens die op hun billen kregen dan meisjes. Er waren ook scholen waar vooral de meisjes billenkoek kregen. Op andere scholen was het juist bijzonder als meisjes op hun billen kregen, zoals blijkt uit een krantenartikel uit 1952 toen vijf meisjes in Pennsylvania met de paddle kregen en de ouders van 4 meisjes daartegen protesteerden.

Ook waren er scholen waar de meisjes helemaal geen lijfstraf konden krijgen. Een voorbeeld is een krantenartikel uit 1898. De superintendent van de scholen in Cincinnati had besloten dat jongens in het vervolg alleen maar straf op hun billen mochten krijgen en niet meer op hun handen. Bovendien mochten in het vervolg meisjes in het geheel geen lijfstraf meer krijgen. Kennelijk zat daar de gedachte achter dat meisjes kwetsbaarder zijn. Men moest meisjes voorzichtiger aanpakken. De meisjes zelf waren het daar ook niet altijd mee eens.

Dat blijkt bijvoorbeeld in 1988, waar meiden op de Woodward High School het recht eisen om ook op hun billen te kunnen krijgen. De jongens konden vaak kiezen tussen de paddle en een schorsing, terwijl voor de meisjes schorsing de enige mogelijkheid was en dat vonden ze niet eerlijk. Sindsdien is dergelijke ongelijkheid zo goed als verdwenen. In bijna alle Public Schools kunnen meisjes net als jongens op hun billen krijgen. Er zijn sommige privéscholen die nog wel voor de jongens een ander beleid hebben dan voor de meisjes.

Totaal anders was het op de all girl schools. Dat waren (en zijn) scholen waar alleen meisjes naar toe gingen. Op sommige van deze scholen was billenkoek de eerste keus als disciplinaire maatregel.

Hoe was de zichtbaarheid van de straf vroeger?

Op bijna alle Amerikaanse High Schools was vroeger de paddle veel in gebruik.

Op bijna alle Amerikaanse High Schools was vroeger de paddle veel in gebruik.

In het verleden was de straf op de billen niet alleen voor alle leeftijden, maar ook alom aanwezig.

Men had de overtuiging dat het zinloos was om het aan het oog te onttrekken. Het was juist de bedoeling dat de scholieren en studenten zich ervan bewust waren dat het overtreden van regels consequenties had. Alle studenten moesten goed begrijpen dat je straf kon krijgen. Veel docenten hadden voor in hun klas een paddle aan de muur hangen. Of er lag een paddle altijd klaar op hun tafel. Voor de studenten was de paddle doorlopend in beeld en voor de docent was hij binnen handbereik.

Het was ook de bedoeling dat studenten die straf onaangenaam vonden. Straf moest afschrikken. Daarom moest straf pijn doen terwijl het gebeurde en gedurende een periode daarna. Dus de klappen waren meestal hard en pijnlijk.

Als een student dan daadwerkelijk straf kreeg, ging het ook om het leer- en voorbeeldeffect. Het was belangrijk dat iedereen kon zien dat dreigementen en waarschuwingen niet theoretisch en leeg waren, maar uitgevoerd werden. Straf was iets heel concreet en gebeurde echt. De straf werd daarom duidelijk zichtbaar gegeven. De persoon moest voor de klas komen en daar de straf ondergaan, zodat iedereen dat goed kon zien. Hetzelfde gebeurde tijdens de sporttrainingen. Het gebeurde midden in het team en in aanwezigheid van de teamleden.

Ook kwam het vaak voor dat de paddle niet in de klas maar op de gang gegeven werd. Het was dan voor de andere studenten niet mogelijk om het gebeuren te zien, maar wel om te horen. De deur naar de klas stond dan meestal open, zodat de docent kon horen of het rustig bleef in de klas. Als de paddle op de billen terecht kwam maakte dit zoveel geluid (“als een kanonschot”), dat niet alleen de studenten in de eigen klas de klap konden horen, maar ook de studenten in de andere klassen in de school.

Hoe vaak kregen studenten op Amerikaanse High Schools vroeger op hun billen?

Vroeger kregen op veel Amerikaanse High Schools iedere dag wel een paar studenten met de paddle op hun billen.

Vroeger kregen op veel Amerikaanse High Schools iedere dag wel een paar studenten met de paddle op hun billen.

Uiteraard verschilde per school en per docent. Op sommige scholen was het klimaat waren vooral liberaal en op andere scholen was discipline veel belangrijker. Er waren docenten die de sfeer in de klas heel belangrijk vonden. Anderen docenten legden grote nadruk op gehoorzaamheid en rust. Sommige docenten hadden natuurlijk gezag en daarom nauwelijks disciplinaire middelen nodig om een goede leeromgeving te krijgen. Andere, beginnende docenten vonden het moeilijk vonden om orde te houden en moesten vaak waarschuwingen geven en straf uitdelen om die orde ook te bereiken.

Ongeacht al die verschillen is het wel duidelijk dat de regels vroeger veel strenger waren. Er was ook veel vaker straf voor degenen die de regels overtraden. In sommige gevallen was dat extreem vaak. Op sommige scholen was de paddle extreem aanwezig en extreem veel gebruikt.

Aan het begin en aan het eind van de dag liep de schooldirecteur met de paddle in de hand door de gang en wie rende of lawaai maakte kreeg met de paddle op de billen. Studenten die te laat kwamen of zich tijdens de lessen zonder toestemming op de gang bevonden konden meekomen om met de paddle te krijgen. Wie tijdens de les te veel met buurvrouw of buurman praatte kreeg van de docent de paddle. Als je het huiswerk niet had gemaakt was de kans groot dat je krom moest staan om met de paddle te krijgen.

Op veel Amerikaanse High Schools ging geen dag voorbij zonder dat er niemand met de paddle kreeg.

De Handhaver

Ken Vaughn, de "Handhaver" met de paddle op de Eastern Hills High School.

Ken Vaughn, de “Handhaver” met de paddle op de Eastern Hills High School.

Op de Eastern Hills High School in Worth Fort, Texas, is lijfstraf al een tijd geleden afgeschaft. In de vorige eeuw was dit wel anders. Er is een blog met herinneringen van voormalige studenten van deze High School. Eén van de pagina’s op deze blog is gewijd aan meneer Kenneth O. Vaughn, de eerste EHHS vice-schooldirecteur.Het informatieve van deze pagina is dat het een beeld geeft van welke plaats de paddle innam in het leven van een gemiddelde High School student.

De bijnaam van Ken Vanghn was “Enforcer”, ofwel “Handhaver”. Hij was verantwoordelijk voor de discipline in de school, wat toen (1960-1970) betekende…DE PADDLE. Mr. Vaugh was een relatief lange en magere man, vol energie, altijd vrolijk. Achter de glimlach zat echter “de handhaver”.

Hij was de steun en toeverlaat voor iedere docent die een disciplinair probleem had met een student. Iedereen die naar Mr. Vaughn kantoor moest kwam daar weer vandaan met een pijnlijk achterwerk. Eén van de taken van Mr. Vaughn was het regelmatig patrouilleren op het parkeerterrein voor de studenten, om ervoor te zorgen dat niemand de campus verliet zonder een geldige toestemmingspas. Als je gepakt werd zonder toestemmingspas…. de PADDLE. Hij patrouilleerde ook in gangen tijdens de schoolbijeenkomsten in het auditorium om ervoor te zorgen dat niemand er door een verafgelegen deur tussenuit kneep om iets anders te gaan doen. Als je gepakt werd…. de PADDLE! Tijdens de lunchpauzes ging hij een paar plaatselijke eettenten langs om te kijken of iemand van school daar zat zonder geldige lunchpas. Als je buiten de campus aan het eten was zonder lunchpas… de PADDLE!

In 1968 nam Ken Vaughn afscheid van de Eastern Hills High School en ging met pensioen. Bij zijn afscheid kreeg hij van één van de studenten een beetje van zijn eigen medicijn, een paar klappen met de paddle.

In 1968 nam Ken Vaughn afscheid van de Eastern Hills High School en ging met pensioen. Bij zijn afscheid kreeg hij van één van de studenten een beetje van zijn eigen medicijn, een paar klappen met de paddle.

Hij was ook belast met de controle op spijbelen. Ook dat gaf veel gelegenheid om de PADDLE te gebruiken. Ken Vaughn deed aan tennis en was ook tenniscoach en had dus veel kracht in zijn arm. De andere coaches handelden zelf hun disciplinaire aangelegenheden af en dat was een doorlopende gebeurtenis, vooral tijdens de gymnastieklessen. Vanaf de eerste schooldag tot de laatste schooldag op de High School was de paddle een constante dreiging.

 

Hoe intensief was vroeger straf op de billen bij studenten?

Vroeger kregen veel Amerikaanse meiden vaak op hun billen, zowel op school als thuis.

Vroeger kregen veel Amerikaanse meiden vaak op hun billen, zowel op school als thuis.

In het verleden was men ervan overtuigd dat een pak op de billen niet iets symbolisch moest zijn maar echt indruk moest maken. Dat betekende dat harde billenkoek de enige echte straf was. Men vond ook dat de billen bij uitstek geschikt waren om harde klappen op te vangen, dus men zag hier ook weinig risico in. Men was ook van vaak van mening dat billenkoek een uitstekende remedie was, juist omdat het even heel zeer deed. The short sharp shock. Bovendien was de overtuiging dat straf op de billen gebaseerd was op de bijbel. De billen waren door de natuur en door God bedoeld om straf op te krijgen.

De aanleidingen om een hard pak op de billen te krijgen waren soms maar klein. Op school ging het dan bijvoorbeeld om ongehoorzaamheid, te laat komen of kletsen in de klas. Thuis ging het bijvoorbeeld om ongehoorzaamheid, brutaliteit of het niet uitvoeren van corvee werkzaamheden.

Thuis werd de billenkoek meestal op de blote billen gegeven. A spanking is not a spanking when it is not on the bare. Op school bleef de kleding bijna altijd aan, maar dat maakte het niet minder intensief.

Soms was de paddle een hulpmiddel om terloops even iemand wakker te schudden. Eén of enkele stevige klappen en dan weer verder. Waarschijnlijk was dit meer de uitzondering dan de regel.

Als het ernstiger en formeler was, bijvoorbeeld omdat een student uit de les gestuurd werd en zich bij de directeur moest melden, lag het anders. Dan volgde een echte formele paddling. Een echte paddling bestond meestal – in ieder geval bij de oudere studenten – uit 7, 10 of 12 klappen. Iedere klap ging met op volle kracht op de billen van de student. Soms was de kracht zo groot dat de student opgetild werd. Uiteraard deed dat enorm zeer en dat was ook de bedoeling. Het was helemaal niet vreemd dat er bij zo’n paddling regelmatig tranen tevoorschijn kwamen.

NuWest heeft in het verleden een video gemaakt als reconstructie van de manier waarop in 1993 een 18-jarige High School studente in Memphis met de paddle op haar billen kreeg. De bovenstaande video is een gedeelte uit de reconstructie, die in totaal uit twee films bestaat. In dit voorval ging het om een meisje die een aantal keren te laat in de les was gekomen. Ze krijgt daarvoor 12 swats met de paddle. Het is duidelijk dat deze schooldirecteur de klappen met volle kracht geeft.

Hoe vond vroeger de registratie van straffen plaats?

Een sportcoach die zich in het verleden irriteerde en dan één of meerdere studenten billenkoek gaf hield daar echt geen uitgebreide boekhouding van bij.

Een sportcoach die zich in het verleden irriteerde en dan één of meerdere studenten billenkoek gaf hield daar echt geen uitgebreide boekhouding van bij.

In het verleden werd er niet of nauwelijks geregistreerd wanneer de paddle gebruikt werd.

Misschien dat de schooldirecteur in het verleden een administratie bijhield van formele paddlings, maar daar was de registratie dan ook toe beperkt.

De gemiddelde coach hield geen boekhouding bij van de keren dat hij of zij de paddle gebruikte. Dat gold zeker voor een gedreven sportcoach die zich irriteerde aan de onoplettendheid of slordigheid van teamleden. Die teamleden konden dan een paar stevige meppen op hun billen krijgen en dan was het weer verder spelen of verder met de training.

Ook een gemiddelde docent hield geen boekhouding bij van de keren dat hij een student met een paddle straf gaf. Daarvoor gebeurde het te vaak en administratie was volkomen overbodig.

Bij officiële paddlings kreeg de student vaak een briefje mee naar huis. De ouders moesten dit voor gezien ondertekenen. Vaak kreeg de student dan thuis ook billenkoek en meestal dan wel op de blote billen, omdat veel ouders de regel <em>a spanking at school is a spanking at home</em> hanteerden.

Bij officiële paddlings kreeg de student vaak een briefje mee naar huis.

Bij de officiële paddlings ging wel vaak een bericht naar de ouders. Dat was een briefje van de schoolleiding dat de ouders voor gezien moesten ondertekenen. De student moest dat briefje dan de volgende dag weer inleveren.

De meeste studenten vonden dat het helemaal niet fijn dat hun ouders op de hoogte werden gesteld van het feit dat ze op school straf hadden gekregen. Veel ouders hanteerden de regel “a spanking at school is a spanking at home“. Ze kregen dan thuis nog een keer op hun billen, terwijl die al gevoelig waren. Meestal was het thuis altijd wel op de blote billen, terwijl dat op school nog met de broek of de rok aan was.

De schoolleiding kon zo’n briefje niet alleen achteraf meegeven worden, maar ook vooraf. In dat briefje werd dan uitgelegd welke schoolregel overtreden was en dat de bijhorende sanctie lijfstraf op de billen was. Tevens was het briefje de aankondiging dat na ontvangst van de goedkeuring het pak op de billen bij de zoon of dochter uitgevoerd zou gaan worden. Meestal gebeurde dat dan ‘s morgens vroeg voordat de lessen gingen beginnen.

Op sommige High Schools is deze procedure nog steeds in gebruik (zie hieronder bij de registratie van straffen in de huidige situatie).

In welke mate werd vroeger straf op de billen van studenten geaccepteerd?

In de vijftiger jaren was de paddle op Amerikaanse High Schools zeer geaccepteerd en veel gebruikt.

In de vijftiger jaren was de paddle op Amerikaanse High Schools zeer geaccepteerd en veel gebruikt.

Ook in het verleden kon het zo veelvuldig toepassen van straf op de billen alleen maar bestaan als de omgeving, de gemeenschap, de ouders en in veel gevallen ook de student het steunde. Het was zoals het was en er waren veel redenen waarom dat zo was.

Vroeger was de acceptatie van billenkoek als disciplinaire maatregel enorm. Het was eerder omgekeerd in vergelijking met nu. In veel kringen werd het als verwaarlozing en nalatigheid gezien als er in voorkomende gevallen niet opgetreden werd. Voor jonge mensen was een pak op de billen de eerste maatregel. Dat was in ieder geval in de familiekring het geval.

Discipline en billenkoek was een gewoon gespreksonderwerp. De kerk ondersteunde het vaak.

Veel ouders hadden ook de leefregel “a spanking at school is a spanking at home“. Meestal was de billenkoek thuis intenser dan op school, terwijl dat vergeleken met wat nu gebruikelijk is, ook al stevig was. Thuis ging met meestal op de blote billen. De muren waren dun en de ramen stonden vaak open. De hele buurt kon horen wat er gebeurde en dat was geen enkel probleem.

Een voorbeeld was Hillary Clinton, die in haar autobiografie schreef dat zij en haar broers regelmatig van hun vader op hun billen kregen. Als ze op school met de paddle hadden gekregen, kregen ze thuis met een riem op hun blote billen.

Sinds het midden van de vorige eeuw is die acceptatie langzamerhand aan het afnemen en loopt het gebruik van de paddle terug.

 

 

 

Kregen studenten vroeger straf op bedekte of op blote billen?

Ook vroeger werd de paddle bijna altijd op de bedekte billen gegeven. Het aantal klappen lag wel veel hoger. Ook voor relatief kleine overtredingen werden 5, 10 of 12 meppen op volle kracht op de billen gegeven, waar dat nu meestal 2, 3 of 5 meppen zijn.

Ook vroeger werd de paddle bijna altijd op de bedekte billen gegeven maar het aantal klappen lag hoger.

In het overgrote merendeel werd ook in het verleden op school straf toegediend op de bedekte billen, zoals nu ook het geval is. Het past ook meer bij de formele en publieke rol die een school uitdraagt.

Toch is het wel zeker dat er ook op Amerikaanse scholen soms straf op de blote billen gegeven werd. Er zijn in ieder geval genoeg verhalen die dit aangeven. Het is natuurlijk altijd moeilijk om fantasie van werkelijkheid te onderscheiden. Er zijn ook wel genoeg situaties waarin het wel zeker lijkt dat het ook daadwerkelijk gebeurde.

Situaties waarin het zeer aannemelijk is dat er in het verleden (dus zo tot 1950 en de periode daarvoor) in Amerikaanse scholen straf op de blote billen gegeven werd:

 • Bij de jongere scholieren in de ‘Elementary School‘. Het gaat dan om de leeftijd 6 tot 12 jaar. Er zijn genoeg verhalen bekend van mensen die zich herinneren dat scholieren die ondeugend waren geweest naar voren moesten komen, klassiek over de knie werden gelegd en op hun billen kregen. Meestal waren meisjes gekleed in een jurk. Het is dan niet zo logisch dat een jurk of een rok in de weg blijft zitten. Kleding in het algemeen en zeker loszittende meisjeskleding als jurken en rokken verminderden het effect van de straf. Het is dan ook heel waarschijnlijk dat er schoolmeesters en schooljuffen waren die de billen bloot maakten voordat het kind over de knie ging. De rok ging dan omhoog of de broek omlaag, de onderbroek ging omlaag en daarna kon de deugniet op de gewone manier billenkoek op de blote billen krijgen.
  Dit gebeurde ook wel gewoon in de klas. Vaak was dat dan alleen bij de jongere leerlingen. De jongen of het meisje dat ondeugend was geweest moet dan naar voren komen. De meester of de juf maakte dan de broek los of deed de rok omhoog en schoof de onderbroek naar beneden. Daarna volgende een toespraak zodat iedereen goed wist waarvoor de billenkoek gegeven werd. Na de preek volgde dan de billenkoek. Bij de oudere leerlingen werd de billenkoek privé gegeven.
  Het feit dat de scholieren straf op hun blote billen kregen gebeurde met volledige steun van de ouders. Ze kregen thuis ook op deze manier straf. Men was niet anders gewend. De ouders vertrouwden de onderwijzers volledig. Vaak gaven de ouders ook nadrukkelijk toestemming om het zo te doen. Iedereen kende elkaar ook.
 • In bepaalde gevallen werd er met steun van de ouders ook wel straf op de blote billen gegeven.

  In bepaalde gevallen werd er met steun van de ouders ook wel straf op de blote billen gegeven.

  Sommigen vertellen dat ze als student al een paar keer straf hadden gekregen voor hetzelfde vergrijp. De docent wilde vervolgens de druk opvoeren en dreigde dat het de volgende keer op de blote billen zou gaan. Die volgende keer had zich ook daadwerkelijk voorgedaan en de docent had woord gehouden. De billen moesten bloot gemaakt en de straf ging op volle kracht op de blote billen.

 • Op sommige scholen was het gebruikelijk dat een docent of de coach de gewone, dagelijkse dingen afhandelde. Hierbij mochten de studenten altijd hun kleding aanhouden. Er was voor de docent ook de mogelijkheid om de student naar de directeur te sturen als er geen verbetering in het gedrag merkbaar was. Dat was dan de volgende stap op de disciplinaire ladder. De consequentie was dat de directeur, in tegenstelling tot de docent, de straf altijd op de blote billen gaf. Vaak was dat wel met medeweten van de ouders.
 • Er waren ook High Schools in de landelijke gebieden van Amerika rond het midden van de vorige eeuw, waar bij jongens de paddle per definitie op de blote billen kregen terwijl bij de meisjes alleen maar de rok omhoog ging.
 • Soms kregen studenten bij het sporten na afloop in de kleedkamer straf op hun blote billen.

  Soms kregen studenten bij het sporten na afloop in de kleedkamer straf op hun blote billen.

  Bij het sporten en bij gymnastiek / PE lessen, in de kleedkamer of tijdens / na het douchen. Op de meeste scholen was het zo dat juist tijdens het sporten de meeste informele paddlings plaatsvonden. Van nature zijn daar ook de momenten om dat op blote billen te doen. De jongens en meiden die dat hebben meegemaakt verzekeren dat het direct na het douchen, op natte blote billen, extra zeer doet.

 • Er zijn zeker scholen geweest waar met instemming van de ouders bepaalde groepen studenten in het vervolg hun straf op hun blote billen kregen. Voorbeelden zijn de meisjes die lid waren van de cheerleaders, zoals dit voorbeeld in Alabama (eind jaren 50, begin jaren 60 vorige eeuw). Hetzelfde gold soms voor extreem lastige en recalcitrante studenten.
 • Er zijn vrouwen die vertelden in dat in hun jeugd en op hun school er een paar docenten waren van wie ze per definitie en ook vaak straf op de blote billen kregen. Dis speelde zich af in meer of minder fundamentalistische Christelijke gemeenschappen waar men ervan overtuigd was dat straf op de billen in de bijbel is voorgeschreven. De docenten waren dan gezagsdragers / ouderlingen binnen de kerk of hadden zelf kinderen die ook op school zaten.
  Op sommige Christelijke (privé) scholen was de standaard straf ‘biblical punishment’. Dat waren tien keiharde meppen met de paddle die altijd op de blote billen gegeven werden.

 

 

 

3 – De huidige situatie in Amerikaanse High Schools

Op veel Amerikaanse High Schools krijgen studenten die schoolregels overtreden ook nu nog straf op hun billen.

Op veel Amerikaanse High Schools krijgen studenten die schoolregels overtreden ook nu nog straf op hun billen.

Ook vandaag de dag zijn er nog veel Amerikaanse High Schools die straf op de billen gebruiken. Volgens deze scholen is lijfstraf een uitstekende methode om een goede leeromgeving te creëren en om de discipline van studenten te vergroten. Het is:

 • effectief – studenten leren echt als ze het op hun billen voelen. Vooral bij meiden en vrouwen werkt dit vaak uitstekend.
 • goedkoop – er zijn geen voorzieningen, personeelsleden en financiën nodig voor In-School-Suspension, Detention en Saturday School (schorsing binnen de school, nablijven, en zaterdagschool). Al dat extra toezicht is niet nodig. De school kan dat geld dan aan iets anders besteden.
 • efficiënt – een pak op de billen is in een paar minuten voorbij en de student hoeft geen enkele les te missen. Door straffen als In-School-Suspension en Off-School-Suspension mist de student veel lessen en toetsmomenten, meestal dagen achter elkaar. Dit blijkt vaak moeilijk in te halen. Het leidt ook tot meer drop-out.
 • bewustmakend – de studenten zijn zich er zeer van bewust dat ze op hun billen kunnen krijgen. De studenten moeten ook de regels kennen en de gevolgen bij overtreding ervan. Dit is ook een juridische voorwaarde om lijfstraf te kunnen geven.
 • indrukwekkend – een goed pak op de billen doet enorm zeer en een gemiddelde student zal dit niet snel vergeten. Tegenwoordig is het aantal klappen met een paddle minder dan vroeger gebruikelijk was, maar het blijft een ervaring die met niets te vergelijken is. Nadat de klappen gegeven zijn is het ergste voorbij, maar gedurende een aantal dagen voelt de studente de billen nog, vooral bij het gaan zitten en opstaan. Ook zullen de markeringen een aantal dagen zichtbaar blijven. Toch heeft de geschiedenis en de huidige praktijk bewezen dat billen prima in staat zijn om billenkoek te verwerken en daarvan te herstellen. Een kwestie is wel dat we nu minder gewend zijn dan vroeger. Veel mensen zijn al onthutst als ze een foto zien met een beetje rode billen.

 

Verspreiding – waar krijgen  studenten nu op hun billen?

Grafiek van het verloop van lijfstraf op Amerikaanse High Schools van 2000 tot 2016.

Het verloop van lijfstraf in Amerikaanse scholen sinds 2000.

Op dit moment daalt de toepassing van lijfstraf in Amerikaanse scholen nog steeds.

De meest recente en complete statistieken zijn van 2015. In sommige gebieden zijn cijfers beschikbaar van het studiejaar 2016-2017.

Uit deze meest recente cijfers blijkt dat ieder jaar ongeveer 100.000 studenten straf op hun billen krijgen. De schatting is dat dit er ongeveer 500.000 in 1994 waren en rond de 300.000 in 2004.

Het aantal scholen waar studenten op hun billen kunnen krijgen is ongeveer constant. Dit zijn er ongeveer 4.000, waarvan het grootste gedeelte in de landelijke gebieden van het zuiden van Amerika te vinden zijn.

Over het geheel genomen is de proportie studenten die op hun billen krijgen afgenomen van 1 op elke 125 studenten in 2000 naar 1 op elke 500 studenten in het studiejaar 2015-2016. Dit gaat over alle studenten, dus daarin zijn ook de studenten meegenomen die op scholen zitten waar geen billenkoek is toegestaan.

Het lijkt ook dat de afname aan het afvlakken is. Daarnaast zijn er schooldistricten die lijfstraf eerder afgeschaft hadden en waar het opnieuw ingevoerd wordt. Ook zijn er schooldistricten waar de mogelijkheid om straf op de billen te geven voor het eerst ingevoerd is.

Kaart van Amerikaanse staten waar studenten van High Schools op hun billen kunnen krijgen.(illustratie van Laura McNutt, 2013).

Staten waar lijfstraf is toegestaan (illustratie van Laura McNutt, 2013)

De mogelijkheid om studenten straf op hun billen te geven is inmiddels in 31 Amerikaanse staten afgeschaft. De zuidelijke staten staan ‘spanking’ en/of ‘paddling’ toe. Dat zijn er op dit moment 19.

High Schools in de staten Alabama, Arkansas, Mississippi en Texas geven relatief vaak billenkoek als straf aan studenten.

Georgia, Lousiana, Missouri, Oklahoma en Tennessee zijn staten waar de scholen in landelijke gebieden en in kleine steden de meeste straf op de billen geven.

In tien andere staten is het toegestaan om studenten straf op hun billen te geven, maar dat gebeurt nauwelijks in verhouding tot de volledige studentenpopulatie. Het gaat dan om Arizona, Colorado, Florida, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, North Carolina, South Caroline en Wyoming. Desalniettemin verscheen er op 2 maart 2018 een artikel in een krant in Kentucky over de scholen waar scholieren op hun billen krijgen. Het gaat dan om 17 schooldistricten, waar in het schooljaar 2016-2017 tussen de 2 en 100 studenten straf op hun billen kregen.

In de staten Arizona, Colorado en Wyoming is het technisch nog toegestaan, maar er zijn nauwelijks High Schools die dit ook daadwerkelijk doen.

Meest recentelijk (2005-2006) is het afgeschaft in de staten Pennsylvania, Ohio en New Mexico.

In 2011 is er in Texas en North Carolina wetgeving gekomen die ouders het recht geeft om lijfstraf bij hun kinderen te verbieden. Alle Student Handboeken in deze staten zijn daarop aangepast. Theoretisch betekent dit dat in de andere 17 staten waar lijfstraf is toegestaan dit ook tegen de zin van de ouders kan plaatsvinden.

Officiële statistieken

Het Office for Civil Rights, onderdeel van het U.S. Department of Education, verzamelt allerlei statistieken over onderwijs-gerelateerde zaken, waaronder de disciplinaire maatregelen. Het is belangrijk om te beseffen dat het ministerie alleen de gegeven van openbare scholen / Public Schools verzamelt. Naar verwachting krijgen juist studenten op privéscholen van christelijke origine het meest en het vaaks straf op hun billen.

Voor de studiejaren 2011-2012 en 2013-2014 waren daar de volgende cijfers aan te ontlenen:

Tabel met aantal studenten die straf op hun billen kregen.

Tabel met aantal studenten die straf op hun billen kregen.

Belangrijk is te beseffen dat het hier gaat om het aantal studenten waarvan dit officieel geregistreerd en doorgegeven is. Het aantal keren dat een paddling gegeven wordt is hoger, omdat er studenten zijn die vaker dan één keer per studiejaar op hun billen krijgen. Bovendien zijn er veel situaties waarin het niet officieel geregistreerd wordt.

Het blijkt dat waar de toepassing van lijfstraf op de billen afneemt, de toepassing van alternatieve straffen juist toeneemt. Het gaat dan met name om ISS en OSS, in-school-suspension en out-of-school-suspension. Dat betekent dat gedurende een langere periode (meestal een aantal dagen) de studenten niet deel kunnen nemen aan lessen en schoolactiviteiten, en ook niet aan toets momenten. Het is maar de vraag of de kwaliteit van het onderwijs met deze veranderingen gediend is.

Wetenschappelijke studies

In een wetenschappelijk artikel door Elizabeth Gershoff van de University of Texas in Austin en Sarah Font van de Pennsylvania State University, geschreven in 2016, werd een uitgebreid beeld gegeven van de huidige toepassing van billenkoek als straf op school. Hun schatting is dat jaarlijks 160.000 scholieren op hun billen krijgen.

Gebruik van lijfstraf per schooldistrict. Percentage = aantal studenten van een school van dat district die met de paddle krijgt (Gershoff &amp; Font, 2016).

Gebruik van lijfstraf per schooldistrict. Percentage = aantal studenten van een school van dat district die met de paddle krijgt (Gershoff & Font, 2016).

In het artikel worden allerlei analyses gedaan naar de reden waarom straf op de billen gegeven wordt (soms ernstige dingen zoals vechten of vuurwerk afsteken in de school, soms kleine dingen als rennen in de gang of het niet maken van huiswerk).  Soms is het ‘first response’ en soms is het ‘last resort’. Het artikel beschrijft de afname in de loop van de tijd, maar ook vooral de mate waarin het nu voorkomt.

Er zijn ook High Schools waar men tegen de bemoeizucht van de Federale overheid is. Dat blijkt dan uit het weigeren van het bijhouden van statistieken terwijl er vastgehouden wordt aan straf op de billen als de meest gebruikte disciplinaire methode is. De school en de ouders beslissen zelf wel hoe ze jonge mensen opvoeden en het geven van een pak op de billen voor overtredingen als te laat komen en ongehoorzaamheid is daar dan een belangrijk onderdeel van.

Er zijn ook High Schools waar straf op de billen nog steeds de meest gebruikte disciplinaire methode is, zonder dat dit in statistieken opgegeven wordt.

Al deze statistieken zijn gebaseerd op de gegevens van het Office for Civil Rights. Dit is Federaal en alleen daardoor al door sommige schoolbestuurders gewantrouwd. Er zijn voorbeelden van High Schools die absoluut lijfstraf geven, terwijl het aantal volgens de officiële statistieken nihil is. Deze scholen en deze schoolbesturen zijn overtuigd van het nut van een ‘short sharp shock’ op de billen van studenten, maar niet overtuigd van het nut van statistieken die door de federale overheid bijgehouden worden.

Er zijn ook staten die een eigen administratie bijhouden. In een artikel van 19 oktober 2009 in de ClarionLedger, een krant in Mississippi, stond dat er in schooljaar 2006-2007 47.727 keer een student met de paddle kreeg, wat in het schooljaar 2008-2009 toegenomen was naar 57.953 keer. Hier gaat het om het aantal keren / incidenten, en dus niet om het aantal studenten.

In het algemeen wordt aangenomen dat alle registraties onvolledig zijn en een onderschatting van het werkelijke aantal vormen.

Er zijn meer scholen waar lijfstraf op de billen gegeven wordt dan uit de statistieken blijkt. Bij de scholen die wel gegevens doorgeven, gebeurt dat niet bij iedere student even zorgvuldig. Bovendien zullen veel studenten vaker dan één keer per jaar een overtreding maken waarbij ze op hun billen krijgen.

Er zijn nog genoeg High Schools waar de paddle een alledaags verschijnsel is zonder dat dit uitgebreid in de statistieken terug komt. Vooral sommige docenten zijn streng en loeren (volgens de studenten) op iedere gelegenheidom de paddle te kunnen gebruiken. Tijdens de lockdown door de Corona pandemie schreven sommige High School studenten dat het een voordeel van de lockdown was dat ze niet meer op hun billen konden krijgen.

Welke studenten (schoolklassen (grades), leeftijd en geslacht) krijgen nu op hun billen?

De grootste groep studenten die op scholen straf op hun billen krijgen zijn jongens tussen de leeftijd van 13 en 17 jaar. Waarschijnlijk is dit hetzelfde geweest in alle culturen sinds het ontstaan van de mensheid.

Een Twitterbericht uit maart 2017 van een studente die haar auto verkeerd parkeert en daarvoor drie keer met de paddle op haar billen krijgt. Ze moest ook haar telefoon inleveren. Ze is niet blij <em>ask me houw my day is</em>, maar ze accepteert de straf volledig.In de overgrote meerderheid van de Amerikaanse school districten zijn er geen leeftijdsgrenzen. Billenkoek is tijdens de gehele schoolloopbaan een mogelijkheid. Dat betekent in de praktijk van 4 jaar tot 19 jaar. Tegenwoordig geven de meeste scholen de jongere scholieren geen straf op de billen terwijl het voor de oudere studenten (van 16 tot 19 jaar) de eerste keus is.

Als je je auto verkeerd parkeert krijg je op je billen. Zo is dat bij sommige Amerikaanse High Schools en deze studente maakte dat op 1 maart 2017 mee. Ze moest haar telefoon inleveren en kreeg drie met de paddle op haar billen. Ze schreef daarover op haar Twitter en dan is ze niet blij <em>ask me houw my day is</em>, maar ze accepteert de straf volledig.

Als je je auto verkeerd parkeert krijg je op je billen. Zo is dat bij sommige Amerikaanse High Schools en deze studente maakte dat onlangs mee.

Dat betekent dat studenten in de examenklas (12th grade) van de High School, de seniors, die waarschijnlijk al jarenlang autorijden en die wettelijk gezien ook al enkele jaren seks mogen hebben, gewoon op hun billen kunnen krijgen. Dit gebeurt ook in de praktijk en dat gebeurt elke dag.

Het blijft een bijzonder fenomeen dat relatief kleine aanrakingen in Amerika ‘sexual harassment‘ zijn en al snel leiden tot aanklachten, rechtszaken en veroordelingen. Tegelijk is het in sommige delen van Amerika volkomen normaal dat een meid die haar auto verkeerd parkeert op haar High School een hard pak op haar billen krijgt.

Een Twitterbericht van 25 augustus 2015 van een Amerikaanse High School studente die net na de zomervakantie begonnen is in de examenklas: <em>First week of senior year and I already got swats</em>. Ze had drinken meegenomen zonder een deksel, wat kennelijk verboden was. Ze kon kiezen voor 2 dagen ISS of 3 keer met de paddle op haar billen. Ze koos voor de billenkoek. Dit is een typisch voorbeeld van het zero-tolerance beleid, waarbij vooral bij de oudere studenten direct na de zomervakantie de regels heel strikt worden nageleefd. Bij iedere overtreding volgt direct straf.

Een meisje die in haar eerste week in de examenklas op haar billen krijgt.

Er zijn schooldistricten waar juist bij de jongere scholieren nauwelijks tot geen lijfstraf gebruikt wordt, maar alleen de oudere studenten op hun billen krijgen. Deze jongens en meiden tussen de 15 en 19 jaar kunnen er dan ook op rekenen dat ze behoorlijk hard op hun billen krijgen. Kennelijk is de overtuiging en de ervaring dat juist voor de oudere studenten het belangrijk is dat ze beseffen dat ze op hun billen kunnen krijgen. De zekerheid dat dit ook daadwerkelijk gebeurt zodra ze dit verdiend hebben zorgt er eenvoudig voor dat ze zich beter gedragen.

Een voorbeeld hiervan is Reagan County in Texas. Voor het studiejaar 2013-2014 zijn hiervan gedetailleerde gegevens beschikbaar. Op de Elementary School kregen toen 2 % van de leerlingen een keer op hun billen. Ook op de Middle School (leeftijd 12-15 jaar) kregen 2 % van de leerlingen een keer op hun billen. Dat was anders op de Reagan County High School. In dat jaar kregen 114 studenten (68 jongens en 36 meisjes van 15 tot 19 jaar oud) met de paddle op hun billen, waarvan de helft meerdere keren. Dat betreft dan 41 % van de studenten.

Hetzelfde is het geval bij veel Private Schools. Hoewel straf op de billen wel als mogelijkheid voor alle leeftijden genoemd staat, zoekt men bij de jongere scholieren bij voorkeur naar alternatieven. Bij de oudere studenten is juist een goed pak op de billen de eerste keus.

Er zijn overigens meerdere rechtszaken geweest van volwassen (18 jaar en ouder) studenten op High Schools die met de paddle straf op hun billen hebben gekregen en daar vervolgens tegen geprotesteerd hebben. Al deze rechtszaken zijn verloren. De argumentatie was steeds dat de wet geen verschil maakt tussen minderjarige en meerderjarige studenten als het gaat om de regels van een school. Iedereen moet zich aan die regels houden en wordt geconfronteerd met dezelfde consequenties als ze dat niet doen. Het feit dat iemand meerderjarig is betekent niet dat de regels niet gelden. Het betekent ook niet dat de betreffende straffen niet gelden. Dat geldt ook als het om lijfstraf op de billen gaat.

Jessica Serafin: 18-jarige studente krijgt op haar billen en verliest rechtszaak

Een 18-jarige studente die een rechtszaak had aangespannen omdat ze tegen haar wil straf op haar billen kreeg heeft deze verloren. Regels en bijbehorende sancties gelden voor alle studenten, ook meerderjarige.

Een 18-jarige studente die een rechtszaak had aangespannen omdat ze tegen haar wil straf op haar billen kreeg heeft deze verloren. Regels en bijbehorende sancties gelden voor alle studenten, ook meerderjarige.

Een voorbeeld van een situatie waar een meerderjarige studente op haar billen kreeg, een rechtszaak aanspande en tot op het hoogste niveau nul op haar request kreeg was de zaak Jessica Serafin. Jessica was inmiddels 18 jaar en meerderjarig toen ze op 18 juni 2004 de zomerschoolregels overtrad van de School of Excellence in Education, een openbare Charter School in San Antonio. Ze had het schoolterrein verlaten om een ontbijt te kopen en ze was hierbij betrapt. Volgens de regels was het niet toegestaan om het schoolterrein te verlaten.

Haar (mannelijke) schooldirecteur, Brett Wilkinson, informeerde haar dat ze voor deze overtreding met de paddle op haar billen zou krijgen. Jessica weigerde de straf te accepteren maar de directeur was van mening dat de schoolregels ook voor haar golden, net zoals voor iedere andere student. Uiteindelijk werd ze door twee docenten voorover over een bureau gebogen en vastgehouden, terwijl de directeur Jessica met de paddle op haar billen gaf. Jessica kon zich op een moment losrukken en deed haar hand voor haar billen, waardoor de paddle haar hand raakte. Haar hand raakte daardoor gewond – volgens het rechtbankverslagminor, temporary injuries“. Jessica liet zich behandelen in een ziekenhuis, waar geconstateerd werd dat haar hand opgezwollen was en dat haar billen als gevolg van de paddling een beetje gebloed hadden.

Op Amerikaanse High Schools gelden alle regels ook voor studenten van 18 of ouder, inclusief de bijbehorende straffen. Ook als dat lijfstraf met de paddle is. De meerderjarige studenten krijgen net zo goed als de jongere studenten billenkoek. Meestal krijgen de oudere studenten hardere klappen op hun billen dan de jongere studenten.

Op Amerikaanse High Schools gelden alle regels ook voor studenten van 18 of ouder, inclusief de bijbehorende straffen. Ook als dat lijfstraf met de paddle is.

Jessica spande vervolgens een rechtszaak aan die ze verloor. De drie rechters waren van mening dat Jessica “having voluntarily chosen to attend classes after her eighteenth birthday and remain enrolled, she was not free to disregard school rules“. Ze voegden eraan toe dat “the Texas statute governing the use of corporal punishment in schools makes no differentiation between adults and minors, stating that all students are eligible to receive corporal punishment“. In 2008 ging Jessica in hoger beroep bij het Hooggerechtshof, maar werd daar niet ontvankelijk verklaard. De school had zich aan alle regels gehouden.

Docente Nicole: no-tolerance en direct de paddle voor senior studenten die te laat komen

Op sommige scholen betekent <em>no-tolerance</em> dat studenten die te laat in de les komen direct met de paddle op hun billen krijgen. Bij herhalingen loopt het aantal klappen dat de studenten op hun billen krijgen op.

Op sommige scholen betekent no-tolerance dat studenten die te laat in de les komen direct met de paddle op hun billen krijgen.

Op 3 augustus 2006 schrijft een docente met de naam Nicole een bericht op een onderwijs forum.

Ze geeft les op een High School waar studenten regelmatig lijfstraf met de paddle krijgen. Naar haar mening is dat zeer effectief. Studenten kunnen kiezen tussen een paddling of nablijven c.q. schorsing en bijna alle jongens en de meeste meisjes nemen dan de swats. Dit wordt meestal uitgevoerd in de gang naast de klas en de andere studenten kunnen de klappen absoluut horen en dat werkt als een goed afschrikmiddel.

Ze vertelt ook dat haar school een no-tolerance beleid hanteert voor te laat komen.  Als voorbeeld vertelde ze dat tijdens de eerste schoolweek van het jaar verschillende meiden te laat van de lunch terug in haar meetkunde les kwamen. Ze kregen allemaal met de paddle op hun billen. Dat bleek goed effect te hebben. Pas drie weken later was er weer een student die te laat kwam.

Ze had ernstige twijfels bij het toedienen van lijfstraf aan jongere studenten, maar voor grade 9-12 (dus High School studenten van 15 tot 19) is het volgens haar absoluut de meest effectieve disciplinaire maatregel die op haar High School voorhanden is.

Meisjes vs jongens

Er krijgen nog steeds meer jongens dan meiden straf op hun billen, maar op de meeste High Schools halen de meiden hun achterstand snel in.

Er krijgen nog steeds meer jongens dan meiden straf op hun billen, maar op de meeste High Schools halen de meiden hun achterstand snel in.

Het is nog steeds zo dat er meer jongens op hun billen krijgen dan meisjes. Zo’n 80 % van de paddlings betreft jongens.

De hypothese hierbij is dat jongens meer geneigd zijn dan meisjes om de regels te overtreden, zeker als ze wat ouder worden. Er zitten ook aanzienlijk meer mannen in de gevangenis dan vrouwen – meer dan 90 % van de gevangenispopulatie is man. Jongens zijn over het geheel genomen ondeugender dan meisjes en waarschijnlijk is dat in de hele geschiedenis zo geweest. Een ander feit is dat als er op een school voor een straf gekozen kan worden, er meer jongens zijn die kiezen voor de paddle dan meisjes. Dit kan ingegeven zijn door stoerheid of door de wens om er zo snel mogelijk van af te willen zijn.

Meisjes zijn vaker bang dat het erg zeer doet om met de paddle te krijgen. Eigenlijk is dat merkwaardig, omdat ook veel mensen van mening zijn dat meisjes beter tegen pijn kunnen dan jongens. Bovendien zijn de billen van meisjes beter voorbereid op het incasseren van billenkoek. Het is ook goed mogelijk dat billenkoek bij meisjes juist heel goed werkt en meer indruk maakt. Er zijn meer meisjes die hun gedrag veranderen nadat ze op hun billen hebben gekregen dan jongens bij wie dit gebeurt.

In het artikel van Elizabeth Gershoff en Sarah Font uit 2016 is ook uitgezocht hoe het zit met de verdeling tussen jongens en meisjes. Het resultaat wordt dan uitgedrukt in de disparity. Een disparity van 1 betekent dat jongens net zo vaak op hun billen krijgen als meisjes en een disparity van 5 betekent dat er voor ieder meisje er 5 jongens zijn die met de paddle krijgen.

Ongelijkheid in het gebruik van lijfstraf per school district bij jongens vs meisjes. Een kaart van schooldistricten met de verhouding jongens vs meisjes onder de studenten die in 2016 lijfstraf op hun billen hebben gekregen. (Gershoff &amp; Font, 2016).

Ongelijkheid in het gebruik van lijfstraf per school district bij jongens vs meisjes (Gershoff & Font, 2016).

Het blijkt dan dat er heel weinig schooldistricten zijn waar er meer meisjes dan jongens op hun billen krijgen. Er zijn ook niet veel districten waar de jongens net zo vaak als de meisjes of net iets vaker met de paddle krijgen. Het begint pas te tellen bij schooldistricten waar de jongens anderhalf tot drie keer zo vaak op hun billen krijgen. Meestal ligt deze verdeling nog veel schever.

Er zijn ook nog scholen waar alleen de jongens op hun billen kunnen krijgen of waar dit heel recentelijk nog zo was. Een voorbeeld is de Sulphur Springs High School in Texas. Daar konden tot voor kort alleen de jongens met de paddle krijgen. In 2013 werd er onder de studenten een enquête afgenomen met de vraag of meisjes ook op hun billen zouden mogen krijgen. De reacties waren positief en vanaf 2014 kunnen ook meisjes op deze school ervoor kiezen om straf op hun billen te krijgen in plaats van schorsing.

Hoe is de zichtbaarheid van de straf nu?

Een student mag niet in de aanwezigheid van andere studenten met de paddle krijgen. Vaak kunnen andere studenten het wel horen, omdat een paddle die met volle kracht op gespannen billen terecht komt veel geluid geeft. Degene die de klap in ontvangst neem meestal ook.

Een student mag niet in de aanwezigheid van andere studenten met de paddle krijgen. Vaak kunnen andere studenten het wel horen.

In alle Public School / openbare scholen is het nu vastgelegd dat straf met de paddle buiten het zicht van de andere studenten wordt gegeven. Dit staat ook luid en duidelijk in alle Student Handboeken vermeld.

Een feit is dat het regelmatig voorkomt dat de straf in de gang gegeven wordt en daarmee misschien buiten het zicht maar wel binnen het gehoor van de andere studenten gebeurt.

Ook zijn er veel verhalen van studenten die voor de kamer van de schooldirecteur wachten op hun beurt om op hun billen te krijgen en duidelijk kunnen horen dat op hetzelfde moment een andere student met de paddle krijgt. Tegelijk zijn er verhalen van vriendinnen die samen straf krijgen. Ze moesten naast elkaar over het bureau van de schooldirecteur buigen en kregen om de beurt een mep met de paddle, tot het gewenst aantal bereikt was. Het is dus zeker niet zo dat een paddling altijd plaatsvindt zonder dat er andere studenten aanwezig zijn of dat merken.

In de praktijk gaat lang niet alles volgens de regels. Zeker sportcoaches maken veel on-the-spot gebruik van de paddle. Dat gebeurt meestal in de kleedkamer of in een kantoortje, maar ook op het sportveld of in de sportzaal tijdens het sporten. Dan heeft niemand een smartphone bij zich, dus er kunnen geen filmopnames gemaakt worden. Van deze paddlings wordt geen registratie vastgelegd.

In een enkel geval gebeurt het in de gang vlak bij de kleedkamer en soms worden daar opnames van gemaakt.

Hoe vaak krijgen studenten op Amerikaanse High Schools nu op hun billen?

Eenmalig of herhaaldelijk per student?

De officiële statistieken bij het Office for Civil Rights geven het aantal studenten weer dat in een jaar lijfstraf op de billen heeft gekregen. Dit kan natuurlijk voor die studenten een eenmalig incident zijn geweest. Als dezelfde studenten meerdere malen in hetzelfde jaar met de paddle krijgt, telt het nog steeds als dezelfde student.

Twitterbericht van een Amerikaanse High School studente nadat ze met de paddle op haar billen had gekregen: No I won't b doing that again. I well and truly learned my lesson :( but it was just a bit of fun, they have no sense of humorEr zijn zeker studenten die echt leren van een pak op hun billen en daarna hun gedrag aanpassen. Sommige schrijven hierover ook op Twitter. Een voorbeeld een studente die een grap had uitgehaald die uit de hand was gelopen. Ze had met de paddle op haar billen gekregen en dat vond ze niet leuk. “I well and truly learned my lesson“. Dat is een voorbeeld dat veel meiden echt goed leren als ze het op hun billen voelen.

Twitterbericht van een Amerikaanse High School studente nadat ze straf met de paddle op haar billen had gekregen: Just realized Mrs. S... left bruises -__- I'm done bein badEen ander voorbeeld is een studente die stiekem samen met een paar vriendinnen de school had verlaten terwijl dat niet mocht. Ze was betrapt en ze had met de paddle op haar billen gekregen. Dat had al indruk gemaakt en zeker toen ze zich realiseerde dat haar billen gekneusd waren besloot ze dat ze klaar was met het overtreden van regels.

Twitterbericht van een High School studente die in april 2016 met de paddle op haar billen kreeg en schrijft dat ze daardoor stopt met spijbelen. Die klappen op haar billen deden enorm veel pijn.Of een studente die haar vriendin laat weten dat ze klaar is met spijbelen nadat ze betrapt was en voor straf op haar billen had gekregen. “b I ain’t skipping no more them pops hurt my butt bad”. Ik ga niet meer spijbelen want die meppen deden heel zeer op mijn achterwerk. Dat is natuurlijk ook de bedoeling van straf: het verminderen van ongewenst gedrag.

Er zijn ook veel meiden die na een bepaalde periode het effect van de billenkoek vergeten en toch weer besluiten om bepaalde regels te overtreden. En dan opnieuw met de paddle op hun billen krijgen.

Heather uit Tennessee: 3 tot 8 keer per jaar

Regelmatig krijgen studenten op de High School daar voor het eerst in hun leven straf op hun billen. Voor studenten die thuis nog nooit straf hebben gekregen is dat wel even wennen. En voor een aantal van die studenten blijft het niet bij één keer omdat ze bij iedere overtreding opnieuw met de paddle op hun billen krijgen.

Regelmatig krijgen studenten op de High School daar voor het eerst in hun leven straf op hun billen. En voor sommigen blijft het niet bij één keer.

Op 10 mei 2006 schrijft een studente uit Tennessee met de naam Heather een bericht op een onderwijs forum. Ze vertelt dat ze 18 jaar is en een senior studente in High School.

Net zoals alle anderen kwam ze als ‘Freshman‘ op haar 14de op de High School in grade 9. Ze had thuis nog nooit op haar billen gekregen. Ook in andere situaties niet. Dat veranderde op het moment dat ze op de High School zat.

In dat eerste studiejaar, toen ze 14/15 jaar was, kreeg ze vier keer met de paddle op haar billen met 3 ‘swats‘ per keer.

In haar Sophomore jaar, toen ze 15/16 jaar was kreeg ze 5 keer met de paddle en dat waren elke keer 5 swats.

Het gebeurde 2 keer in haar Junior jaar, toen ze 16/17 was. De eerste keer 3 swats en de tweede keer 5 swats.

Het laatste, Senior jaar in de examenklas was ze dus 17 of 18 jaar. Ze had tot dusver 8 keer op haar billen gekregen. Vijf keer 5 swats, 2 keer 10 swats en 1 keer 3 swats. De meeste recente keer op dat moment was 8 mei 2006 met 10 swats.

Alyssa uit Florida: 10 tot 20 keer per jaar

"<em>I've gotten swats a million time</em>", misschien een beetje overdreven. Maar deze studente maakt er geen geheim van dat ze op haar High School heel vaak straf op haar billen heeft gekregen.

I’ve gotten swats a million time“, misschien een beetje overdreven.

Voor Alyssa, een jonge vrouw uit Florida, is Twitter een belangrijk medium waar ze uitgebreid gebruik van maakt.

Twitterbericht van een Amerikaanse High School studente: I've gotten swats a million times. I still can't get over Mr. Cross saying, "Bend over and look into the eyes of the tiger" every timeIn het jaar 2014-2015 was ze een High School studente. Het is niet duidelijk op welke High School ze zat. Hoogstwaarschijnlijk was op deze school het in voorkomende gevallen een vrijwillige keuze om voor de paddle of voor een andere straf te kiezen.

Ze schreef in die periode op haar Twitter “I’ve gotten swats a million time.” Dat aantal is overdreven. Dit meisje heeft geen miljoen keer op haar billen gekregen, maar wel vaak. Op basis van de overige Twitter berichten uit dat jaar heeft ze zeker 10 tot 20 keer de paddle op haar billen mogen voelen.

In de Twitter berichten die ze daar over schrijft is van protest of boosheid weinig te merken. Het is wel duidelijk dat ze ertegen opziet als het weer staat te gebeuren. Dat is logisch, want het doet enorm zeer om met volle kracht met de paddle op je billen te krijgen. Toch is er in haar berichten vooral sprake van acceptatie.

Twitterbericht van een Amerikaanse High School studente: I told my mom I didn't want to go to school tomorrow and she said, "But you got swats to look forward to, so you're going!" Twitterbericht van een Amerikaanse High School studente: Why is my mom so happy about me getting swats today?Haar moeder was er volledig van op de hoogte dat ze op haar billen ging krijgen. Ze vond dat kennelijk een prima idee. Het is eerder zo dat de moeder stimuleerde dat haar dochter op haar billen zou krijgen dan dat ze er tegen protesteerde of het voor de dochter opnam. Waarschijnlijk is deze moeder van mening dat het voor meiden als Alyssa heel gezond is om een stevig pak op haar billen te krijgen en dat haar gedrag er ook van verbetert.

Alyssa en haar vriendinnen, die allemaal regelmatig op school een stevig pak op hun billen krijgen. Hun ouders zijn het daarmee volledig eens. Meestal krijgen de meiden hun billenkoek de volgende schooldag voordat de lessen beginnen. De ouders letten er dan extra op dat de dames op tijd school zijn om hun straf in ontvangst te kunnen nemen.

Alyssa en haar vriendinnen.

Uit alle Twitter-berichten blijkt dat het voor Alyssa zelf en voor haar vriendinnengroep van 17-19 jarige meiden volkomen alledaags en logisch was dat ze op school met de paddle op hun billen kregen.
Een Twitter bericht van de High School studente Alyssa: Kirstyn got her swats right before me and Erica recorded itDe Twitter-berichten die ze naar de vriendinnen verstuurd over straf op de billen zijn net zo casual als de gesprekken over plannen om uit te gaan, belevenissen in het weekend of nieuwe kleding die aangeschaft is.

Met de paddle krijgen hoort er gewoon bij. Het lijkt alsof bij deze meiden de meest voorkomende reden te laat komen (“tardy“) is.

Als de meiden dan een schoolregel overtreden hebben accepteren ze volledig dat ze daarvoor straf op hun billen krijgen. Voor deze meiden is het dan helemaal logisch dat ze gehoorzaam doen wat hun (mannelijke schooldirecteur, Mr. Cross) opdraagt. Ze buigen gehoorzaam voorover over het bureau met hun billen goed omhoog en ze moeten in het oog van de tijger kijken. Kennelijk is dat iets dat de schooldirecteur in zijn kamer heeft staan. Ze krijgen dan die tot vijf keiharde klappen met de paddle op hun billen. Op zo’n moment doet dat enorm zeer en de billen blijven ook enkele dagen daarna gevoelig.

Toch herhaalt zo’n ritueel zich 1 à 2 keer per maand met dan ook meerdere meiden per keer.

Hoe intensief is nu straf op de billen bij studenten?

Vergeleken met vroeger is de intensiteit van een pak op de billen zoals dat op scholen gegeven wordt zeker afgenomen. Waar vroeger meestal 10 swats gegeven werden, is nu 3 swats het meest voorkomende aantal.

Realspankingsnetwork is een website die veel realistische spankingvideo’s produceert. Ze hebben ook een serie “Schoolswats“, die een beeld geven hoe op dit moment studenten op Amerikaanse High Schools lijfstraf op hun billen krijgen.

Het is natuurlijk de bedoeling dat straf op de billen indruk maakt. Straf op je billen krijgen is niet leuk en dat ook de bedoeling. Op het moment dat je straf krijgt doet dat heel erg pijn. Sommigen zeggen dat het de ergste pijn is die ze ooit hebben meegemaakt. Voor iedereen zal dit verschillend zijn, maar dat je het voelt is een onmiskenbaar feit. Gelukkig is het niet onmenselijk want miljoenen mensen hebben dit eerder meegemaakt. Straf op de billen krijgen. De billen zijn daar gelukkig helemaal geschikt voor. Er zitten veel zenuwen zodat het heel gevoelig is. Tegelijk zijn de billen zo gevormd dat ze harde klappen kunnen vangen. Het zijn de natuurlijke opvoedings- en strafoppervlakten die iedereen steeds bij zich draagt.

The most painful thing in my life

Een Twitter bericht van een High School studente uit 2015, die kennelijk nog nooit billenkoek had gekregen. Volgens haar waren de klappen op haar billen het pijnlijkste wat ze in haar leven had meegemaakt.Eén van de 649 meiden die in 2015 op de Enterprise City High School straf met de paddle gekregen heeft schreef daarover een bericht op Twitter. Haar waarschuwing was “when you go to the office and they offer either detention or licks, don’t choose licks. Most. Painful. Think. In. My. Life.” Dus ondanks het feit dat op deze High School het een absolute routine is om studenten een pak op de billen te geven, is het kennelijk toch zo indrukwekkend dat het volgens deze 18-jarige studente het meest pijnlijke was wat ze ooit had meegemaakt.

Er zijn ook genoeg studenten die het meer relativeren. Op het moment dat de straf voorbij is, is het ergste van de pijn ook voorbij. Het is een feit en ook wel de bedoeling dat de billen nog een tijdje gevoelig blijven als herinnering aan de les die geleerd moest worden. Het is dus helemaal niet vreemd dat de billen een paar dagen pijn doen en rood zijn.

The SWAT TEAM

Een groepje van vijf Amerikaanse High School studentes die in maart 2017 samen met de paddle op hun billen hebben gekregen en zich daarom het SWAT TEAM noemen. Deze foto is gemaakt vlak nadat de meiden hun billenkoek hadden gekregen. Ongetwijfeld deed dat even heel erg zeer. Toch zien we meiden die goed in hun vel zitten en vrolijk zijn. Meiden gaan helemaal niet dood van een stevig pak billenkoek. Ze gaan er juist meer door leven.

Vijf meiden die met de paddle kregen – SWAT TEAM.

Twitterbericht van één van vijf Amerikaanse High School studentes die in maart 2017 samen met haar vriendinnen met de paddle op hun billen had gekregen: <em>All I know my butt is on fire</em>: het enige dat ik weet is dat mijn achterwerk in vuur en vlam staat.Op 10 maart 2017 kregen vijf meiden op de Muleshoe High School in Texas met de paddle. De reden waarom deze meiden weten we niet, omdat ze die niet op Twitter vermeld hebben. Kennelijk hebben ze als groep bepaalde regels overtreden.

Eén van de meiden schreef op Twitter, nadat ze de paddle had gekregen, “All I know is my butt is on fire“.

Ze plaatste ook een foto op Twitter met de meiden die samen met haar de paddle hadden gekregen: SWAT TEAM. We zien een groep meiden die zojuist een stevig pak op hun billen hebben gekregen. Ze maken een levenslustige en vrolijke indruk. Van trauma is geen sprake. Toch zullen ze op het moment van de foto vuurrode, gloeiende billen hebben die nog heel gevoelig zijn en de komende dagen ook gevoelig zullen blijven.

Meiden die voor het eerst in hun leven op hun billen krijgen

Sommige meiden krijgen op de High School voor het eerst van hun leven hard op hun billen terwijl ze geen idee hebben hoe zoiets voelt: <em>it burns like a bitchhh</em>, schijft het meisje op de foto in december 2017 op haar Twitter.

Sommige meiden krijgen op de High School voor het eerst van hun leven hard op hun billen: it burns like a bitchhh

In Amerika is het zo dat de postcode bepaalt naar welke High School je gaat. Het kan dan zijn dat op die school lijfstraf gegeven wordt, terwijl je zelf helemaal niet weet wat het is om op je billen te krijgen.

Als je dan een schoolregel overtreedt dan moet je net als alle andere studenten op die High School de consequenties daarvan dragen. Dat betekent dat je net als alle andere studenten die overtredingen hebben begaan een stevig pak op je billen gaat krijgen.

Twitterbericht van een Amerikaanse High School studente: this was my first time getting swats and it burns likea bitchhhOp 4 december 2017 schreef een meisje op haar Twitter dat ze voor het eerst van haar leven swats had gekregen en “it burns likea bitchhh“.

Als je op je billen hebt gekregen voelt dat inderdaad een tijd brandend en pijnlijk, vooral als je gaat zitten en weer op gaat staan. Na een paar dagen is dat weer over. Vooral meidenbillen zijn enorm goed in het opvangen van billenkoek. Meidenbillen herstellen zich ook weer heel snel. Verder is het gewoon een pak op je billen krijgen. Niet meer en niet minder. No big deal.

Dat blijkt ook uit het Twitter bericht van deze meid nadat ze voor het eerst een hard pak op haar billen heeft gekregen. “Mijn billen branden als een gek“. Niet meer en niets minder.

Twitterbericht van een Amerikaanse High School studente: just got swats for tardies & im wearing tights. my ass is on FIREEEEEr zijn erg veel Twitter berichten van studenten die op hun billen hebben kregen. Dat is niet vreemd omdat er jaarlijks zo’n 160.000 studenten zijn die op Amerikaanse High Schools met de paddle krijgen. Het gaat dan meestal over kleine dingen, zoals te laat in de les komen of de klas of het schoolterrein verlaten terwijl dat niet mag. De berichten komen erop neer dat ze ertegenop zien als het nog moet gebeuren en opgelucht zijn als het voorbij is. En dat het zeer doet.

Wat is er achteraf te zien?

Er zijn heel veel foto’s beschikbaar van spanking-modellen die een stevig pak op hun billen hebben gehad, al dan niet met een paddle. Daaruit ontstaat een beeld hoe billen eruitzien als daar een stevig pak slaag overheen gegaan is. Ook in de praktijk van Daphne, waar al heel wat meiden en vrouwen op hun billen hebben gekregen, weten we zo langzamerhand prima hoe billen eruitzien waar billenkoek overheen gegaan is.

De billen van een 17-jarige Amerikaanse High School student nadat hij van de sportcoach met de paddle heeft gekregen.

De billen van een 17-jarige jongen na een paddling van de sportcoach.

Er zijn – voor zover bekend – geen foto’s beschikbaar van ‘gewone’ meidenbillen na een ‘gewone’ paddling op een ‘gewone’ High School. Er zijn wel enkele foto’s van jongensbillen beschikbaar. Zo is een jongen, lid van een sportteam, op een High School in Texas, die in maart 2013 van de coach met de paddle op z’n billen krijgt wegens het overtreden van team regels. Nadien heeft hij in de kleedkamer het resultaat aan een vriend laten zien.

De billen van een 16-jarige Amerikaanse High School student, nadat hij met de paddle had gekregen.

De billen van een 16-jarige jongen in City View, Texas, na een paddling.

In maart 2011 was er een onderzoek naar de paddling van een 16-jarige jongen in City View Senior High School. Uit het krantenartikel blijkt dat deze jongen al heel vaak (volgens schatting van de moeder: 50 keer) voor allerlei wangedrag op school met de paddle had gekregen. Kennelijk had het deze keer meer pijn gedaan. De moeder heeft toen een foto’s van de billen van haar zoon genomen. De reden van de paddling was dat de jongen niet verschenen was toen hij moest nablijven. Daarvoor kreeg hij drie swats. Wat we zien zijn wat rode billen. Daar schrikken we bij Daphne helemaal niet van.

Naar aanleiding van de klachten van de moeder heeft de CPS (Child Protection Service, de kinderbescherming) een onderzoek ingesteld. Het resultaat daarvan was dat het misschien wat harde klappen waren, maar dat er niks tegen de regels gebeurd was.

De billen van een 17-jarige High School student, nadat hij 2 klappen met de paddle heeft gekregen.

Billen van een 17-jarige jongen, Joshua ISD, na 2 klappen met een paddle.

In 2008 verscheen een reportage op TV, omdat een moeder van een 17-jarige jongen klachten had ingediend nadat haar zoon 2 “pops” met de paddle had gehad. Daarbij kwam ook het resultaat op de billen in beeld. Ook hier was de school en de toezichthouder van mening dat alle regels gevolgd waren.

Bijzonder is dat deze kwestie destijds enorm veel aandacht heeft getrokken, tot en met televisiereportages toe. Daaruit bleek dat op de Joshua High School heel normaal was dat studenten die regels overtraden op hun billen kregen. Als de officiële OCR statistieken geloofd moeten worden zou in die periode geen enkele student lijfstraf hebben gekregen.

Als we deze resultaten vergelijken met de billen van een gemiddeld spanking model of een gemiddeld Daphne meisje na straf op de billen, dan valt het allemaal reuze mee. De gemiddelde spanking modellen en de gemiddelde Daphne meiden en vrouwen krijgen aanzienlijk intensiever op hun billen dan bij deze drie jongens het geval is geweest.

Een video die een Amerikaanse High School studente van zichzelf maakte één dag na het krijgen van de paddle op haar billen. Van een trauma is geen sprake. We zien een vrolijke, blije meid die gisteren stevig op haar billen heeft gekregen.

Eén dag na het krijgen van de paddle. Van een trauma is geen sprake.

Een Amerikaanse HIgh School studente schrijft in juli 2017 op haar Twitter: "en toen kreeg ik met de paddle vandaag en mijn billen zijn nog steeds rood".Het is in ieder geval de bedoeling dat de billen gevoelig zijn en dus ook rood zijn nadat een student met de paddle gekregen heeft. In de praktijk blijkt dat ook wel te gebeuren.

Op 7 januari 2017 schreef een 18-jarige studente op Twitter dat ze met de paddle op haar billen had gekregen. Dat was op een zaterdag, dus waarschijnlijk moest ze al voor zaterdagschool terugkomen en heeft bij die gelegenheid ook een stevig pak met de paddle op haar billen gekregen. Ze schreef “And then I got paddled today and my ass cheeks are still red af lol“. “En toen kreeg ik vandaag met de paddle en mijn billen zijn nog steeds rood af lol”. De dag daarna maakte ze een kort filmpje van zichzelf en zette dat ook op Twitter. We zien een stralend meisje met pretogen die haar tong uitsteekt. Op dag moment heeft ze waarschijnlijk nog steeds rode en gevoelige billen van de dag ervoor.

Hoe vind nu de registratie van straffen plaats?

Op veel Amerikaanse High Schools worden Apps en ouder portaals gebruikt waarmee ouders op de hoogte worden gebracht van cijfers, aanwezigheid en disciplinaire maatregelen.

Op veel scholen wordt een App gebruik waarmee ouders op de hoogte worden gebracht van cijfers, aanwezigheid en disciplinaire maatregelen.

Voor de Public Schools geldt de verplichting dat ze ieder jaar allerlei gegevens aan het Federale Ministerie van Onderwijs moeten doorgeven. Het is duidelijk dat deze gegevens niet altijd volledig zijn en een onderschatting van het werkelijke aantal geven. Waarschijnlijk zijn voornamelijk de ‘referrals’ goed geregistreerd. Dat zijn de situaties waarbij de student naar de schooldirecteur verwezen is door een docent. In sommige Amerikaanse staten mag alleen de schooldirecteur lijfstraf geven. Er zijn ook docenten die wel vinden dat een student straf heeft verdiend maar zichzelf niet de persoon vinden om de straf ook uit te voeren.

Hoe uitgebreid en interessant de gegevens van het Office for Civil Rights ook zijn, ze zijn zeker niet volledig. Zo zijn er meerdere voorbeelden van meiden die op hun Twitter berichten plaatsen dat ze met de paddle gekregen hebben, soms meerdere keren in een jaar, terwijl de officiële statistieken weergeven dat er in dat jaar op die school geen enkele keer de paddle gebruikt is. Of, zoals bij de kwestie van de 17-jarige jongen in Joshua High School, die zelfs leidde tot TV-reportages, terwijl volgens de OCR statistieken er in die periode op die High School geen lijfstraf werd gegeven.

Het is zeker niet zo dat alle <em>on-the-spot paddings</em> door sportcoaches uitgebreid geadministreerd zullen worden.

Het is zeker niet zo dat alle on-the-spot paddings door sportcoaches uitgebreid geadministreerd zullen worden.

Ook on-the-spot paddlings en paddlings gegeven door de sportcoach zullen waarschijnlijk nauwelijks geregistreerd worden.

Toch zijn de registraties tegenwoordig in ieder geval aanzienlijk uitgebreider dan vroeger het geval was.

Er zijn scholen waar vastgelegd is dat de ouders vooraf of achteraf een melding krijgen over de lijfstraf. Vroeger ging dat met een briefje, tegenwoordig met een email. Veel scholen hebben ook ouder-portals, die naast de schoolcijfers ook de disciplinaire maatregelen laten zien. Voorbeelden van deze applicaties zijn iC, iNow, txConnect, ActiveParent en i-Ready.

Er zijn ook scholen waar de ouders vooraf toestemming moeten geven, ook als de student zelf voor de lijfstraf kiest. In sommige Student Handbooks is de tekst daarvoor vastgelegd, zoals bijvoorbeeld bij de Mildred Junior and Senior High School:

“Uw zoon / dochter heeft ervoor gekozen om de gedragsregels voor de studenten te overtreden. […uitleg overtreding…]. Hij / zijn heeft gevraagd om lijfstraf te ontvangen (swats) in plaats van ISS (In School Suspension). Met uw toestemming zal ik de lijfstraf toedienen morgenochtend om 8:00 a.m.”.

De ouders van de student moeten het briefje ondertekenen om daarmee toestemming te geven. De volgende ochtend kan de student het briefje inleveren waarna de bestraffing op de billen kan volgen.

In welke mate wordt nu straf op de billen van studenten geaccepteerd?

Light her ass up

Twitter bericht van een Amerikaanse High School uit 2016 waarvan de vader tegen de schooldirecteur zegt "<em>light her ass up</em>". <em>Geef haar maar met de paddle totdat haar billen licht geven</em>."

Een Amerikaanse High School studente schrijft in mei 2016 op Twitter dat ze op school billenkoek moest krijgen maar de schooldirecteur vond het beter om een dag te wachten omdat ze een dunne legging aan had. Daarom belde hij met haar vader, die zei tegen de schooldirecteur "<em>light her ass up</em>". <em>Zet haar billen maar in brand</em>." Dat deed de schooldirecteur en het meisje huilde even. Op de overige foto's op haar Twitter account zien we een vrolijke meid met veel vriendinnen. Ze maakt ook veel plezier samen met een vrolijke vader. Maar bij overtredingen krijgt deze meid zowel thuis als op school kennelijk direct een stevig pak op haar billen.

Een studente op een Amerikaanse High School waarvan de vader zegt “light her ass up

Hoewel in de huidige situatie de acceptatie van billenkoek als straf zeker afgenomen is vergelijking met vroeger, is het ook duidelijk dat het volledig geaccepteerd wordt op de scholen waar het nu nog in gebruikt is.

Er zijn te veel democratische en zelfregulerende mechanismen actief om zoiets levend te houden terwijl de gemeenschap dat niet wil.

Een voorbeeld waarbij het duidelijk is dat de ouders volledig achter de school staat wanneer het op billenkoek aankomt is een Twitter bericht van een 17-jarige High School studente. Ze schrijft (op een vrijdag) dat de schooldirecteur overleg had met haar vader omdat ze straf op haar billen ging krijgen. De schooldirecteur wilde voorstellen om te wachten tot volgende week dinsdag omdat ze nu een dunne legging aan had. De reactie van de vader was simpel: “light her ass up“. Geef haar ervan langs zodat haar billen licht geven.

Uit de foto’s op haar Twitter blijkt dat het gaat om een levenslustige en vrolijke meid. Ze heeft enorm veel plezier op school, met muziek, met sport, met haar vriendinnen en thuis met haar familie. Maar het is ook duidelijk dat een overtreding van regels of afspraken direct leidt tot een stevig pak op de billen. Dat geldt zowel voor thuis als voor school. Ze zit op een High School waar veel studenten met de paddle krijgen. Voor haar vriendinnen zal het dus niet anders zijn. Zowel thuis als op school is een goed pak op de billen regelmatig realiteit.

Op de High School vaker op de billen krijgen dan thuis

Een studente op een High School die in 2016 op Twitter schrijft dat ze vaker van haar schooldirecteur op haar billen heeft gekregen dan van haar ouders. Dat betekent dat het voor haar heel normaal is om op school billenkoek te krijgen en dat zal voor haar mede-studenten niet anders zijn.

Een studente op een High School die op Twitter schrijft dat ze vaker van haar schooldirecteur op haar billen heeft gekregen dan van haar ouders.

Ook als het thuis niet de gewoonte is om veel en vaak straf op de billen te geven kan het zijn dat dit op school wel gebeurt. Er zijn zeker jongeren die thuis straf op hun billen krijgen zolang ze op de High School zitten of zolang ze thuis wonen.Twitterbericht van november 2016 van een studente op een High School die op Twitter schrijft dat ze vaker van haar schooldirecteur op haar billen heeft gekregen dan van haar ouders. Vooral bij meisjes is het niet uitzonderlijk dat ze op hun billen krijgen zolang ze thuis wonen. Maar dat geldt natuurlijk lang niet voor alle scholieren en studenten, zelfs niet als ze in een gebied wonen waar straf op de billen heel normaal is.

Op de High School kan het dan de omgekeerde wereld zijn. Er zijn genoeg High Schools waar studenten tot de laatste dag op hun billen kunnen krijgen. Zeker als het om jongens en meisjes gaat die het soms moeilijk vinden om zich aan alle schoolregels te houden, kan het zijn dat ze vaak met de paddle op hun billen krijgen.

Een studente in de examenklas van de High School schreef op haar Twitter: “I swear I’ve been spanked by mr Huffman more than my own parents“. Ik heb vaker op mijn billen gekregen van Mr. Huffman dan van mijn eigen ouders. We nemen dan maar even aan dat Mr. Huffman de directeur van de High School is.

Gemiddeld 900 – 2.000 High School studenten per schooldag krijgen met de paddle

Een advies uit februari 2017 van deze Amerikaanse High School studente: draag geen yogabroek op de dag dat je met de paddle op je billen krijgt.

Advies van dit meisje: draag geen yogabroek op de dag dat je met de paddle krijgt.

Twitter bericht advies uit februari 2017 van deze Amerikaanse High School studente: even terzijde, maar je kunt beter geen yoga broek aan hebben op de dag dat je met de paddle op je billen krijgt.

Op dit moment zijn er ongeveer 160.000 studenten van wie officieel geregistreerd wordt dat ze in dat betreffende jaar minimaal één keer op hun billen krijgen. Dat betekent dat er op een gemiddelde schooldag een kleine 900 studenten een flink pak op hun billen krijgen op Amerikaanse High Schools waarbij dat ook officieel geregistreerd wordt. Elke dag opnieuw.

Hoe groot het niet-geregistreerde aantal is weten we uiteraard niet. Het is waarschijnlijk dat de studenten die on-the-spot, bijvoorbeeld van de sportcoach, op hun billen krijgen ook wel eens bij de schooldirecteur moeten komen, dus ook opgenomen zijn in het geregistreerde aantal. Waarschijnlijk is het realistisch om te schatten dat het aantal on-the-spot paddlings door docenten en coaches 50 % tot 100 % is van het aantal geregistreerde gebeurtenissen.

Deze High School studente schrijft op haar Twitter in november 2015 dat ze zo vaak op school op haar billen heeft gekregen dat ze inmiddels billen van staal heeft.

Een meisje dat zo vaak op haar billen heeft gekregen dat ze denkt dat ze billen van staal heeft.

Twitter bericht van een High School studente die in november 2015 voor de zoveelste keer op baar billen kreeg. De schooldirecteur dat het een slechte beslissing was om een yoga broek aan te doen. Het meisje zegt dat zelf dat het niet uitmaakt omdat ze inmiddels billen van staal heeft.Dat brengt het geschatte aantal studenten dat op dit moment gemiddeld per schooldag op Amerikaanse High Schools op hun billen krijgen op zo’n 2.000.

Voor al die studenten is het een vaststaand feit dat ze op hun billen krijgen als ze schoolregels overtreden. Sommigen hebben daar nog enige inspraak in, omdat ze kunnen kiezen tussen verschillende consequenties. Voor anderen wordt de keuze volledig voor hen gemaakt. Ook al hebben ze thuis nooit op hun billen gekregen, als dat op school wel gebeurt is dat gewoon a fact of life.

Als je de schoolregels overtreedt krijg je straf. Straf krijg je op je billen. Het maakt daarbij niet uit of je een jongen of een meisje bent.

Veel studenten krijgen op hun billen, maar weinig incidenten

Deze Amerikaanse HIgh School studente schrijft op Twitter haar goede voornemen om geen kort sportbroekje meer aan te doen als ze weet dat ze op haar billen gaat krijgen.

Advies: draag geen kort sportbroekje als je weet dat je op je billen gaat krijgen.

Twitter bericht van een Amerikaanse HIgh School studente in april 2015 waarin ze haar goede voornemen beschrijft om nooit meer een kort sportbroekje aan te doen als ze weet dat ze op haar billen gaat krijgen.

Voor studenten die op één van de ongeveer 4.000 High Schools zitten waar de paddle gebruikt is het een feit en hoort het erbij.

Dat blijkt ook uit de meeste berichten die op Twitter zijn gezet.  zijn vooral feitelijk. Dat het weer gebeurd is.  Sommige meiden geven adviezen aan zich zelf en nemen zich voor om het in het vervolg anders te doen: “note to self: never wear athletic shorts when you know you’re getting swats“.

Andere meiden geven ook adviezen aan hun vriendinnen. Vaak zit dat vol humor, maar dus ook vol acceptatie van de situatie zoals hij is. Zoals het advies dat een 18-jarige studente van een High School geeft: “on a side note though, don’t wear yoga pants the day you get licks“. Even terzijde, maar doe geen yogabroek aan op de dag dat je op je billen gaat krijgen.

Temidden van al die honderden studenten die dagelijks op hun billen krijgen en de honderdduizenden waarbij dat elk jaar zo is, zijn er maar enkele incidenten die het nieuws halen en/of tot een rechtszaak komen. In bijna alle gevallen wordt daarbij de school volledig in het gelijk gesteld. Uiteraard is het dan een voorwaarde dat de scholen bij de strafvoltrekking alle regels gevolgd hebben. Uiteraard zullen de scholen er alles aan doen om zeker te stellen dat dit ook stipt gebeurt.

Krijgen studenten nu straf op bedekte of op blote billen?

Op dit moment lijkt het uitgesloten dat op Public Schools nog straf op de blote billen gegeven wordt. De verplichte aanwezigheid van een getuige heeft hier veel aan bijgedragen. Er zou ook geen draagvlak voor zijn en als volledig ‘indecent’ gezien worden. Toch zijn er wel situaties waar dit waarschijnlijk anders is.

Jennifer uit Texas: geruchten dat stagiaires op hun blote billen hadden gekregen

Geruchten dat studenten op Public High Schools straf op hun blote billen krijgen zijn inderdaad in de meeste gevallen alleen maar geruchten. Er zijn echter wel situaties waarin studenten op hun blote billen krijgen, maar dat is vooral op (christelijke) private High Schools.

Geruchten dat studenten op Public High Schools straf op hun blote billen krijgen zijn inderdaad waarschijnlijk alleen maar geruchten.

Op 15 april 2006 schreef een studente uit Texas met de naam Jennifer een bericht op een onderwijs forum.

Ze vertelt dat ze op haar High School voorovergebogen tegen de muur moet staan met de voeten ongeveer 60 cm van de muur en op schouderbreedte. Op deze manier steken de billen schuin omhoog. De jongens krijgen met een paddle en de meisjes met een ronde paddle-ball type paddle die de pijn verspreidt over een groter gebied. Op die manier krijg je minder kneuzing en zwelling. In de gevallen dat ze zelf met de paddle had gekregen waren haar billen ongeveer een dag rood en deed het ongeveer een week pijn om te gaan zitten.

Paddling is meestal vrijwillig en een vervanging voor nablijven of ISS. Het aantal meppen hangt af van hoeveel uur nablijven het zou zijn geweest. Bijvoorbeeld één klap per uur.

Ze schreef dat één van de stagiares gymnastiek (girls’ student PE teacher) op haar school vertelde dat ze met de paddle op haar billen had gekregen omdat ze haar auto op de docentenparkeerplaats had gezet. We hadden gehoord dat ze dat samen met een paar anderen na schooltijd op hun blote billen hadden gekregen, maar we wisten dat natuurlijk niet zeker. We vroegen dat aan haar en ze glimlachte alleen maar en ze kreeg een heel rood hoofd.

Christelijke Private Schools, Kathryn uit Tennessee

Het is aannemelijk dat studenten op Christelijke Co-op privéscholen billenkoek op hun blote billen krijgen en ook voor relatief kleine overtredingen. De billenkoek wordt dan gegeven door ouders die de leerkrachten terzijde staan.

Het is waarschijnlijk dat studenten op Christelijke Co-op privéscholen van de ouders op hun blote billen krijgen.

Kathryn uit Tennessee zat vorig jaar (2017) in junior (11th) grade en nu in de senior (12th) grade in een Private Christian K-12 School in Tennessee met ongeveer 500 studenten. Ze is nu (in 2018) 18 jaar. Ze zit op een Girls-Only school, dus met alleen maar meisjes.

Het is een Co-op school, wat betekent dat ouders en docenten zoveel mogelijk samenwerken. Veel ouders zijn dan ook zo veel mogelijk docent voor de vakken waarin zij bekwaam maar niet noodzakelijk bevoegd zijn. Onder begeleiding van een bevoegde docent mogen ze dan wel lesgeven.

Daarnaast zijn de ouders vaak verantwoordelijk voor de handhaving van de disciplinaire maatregelen. Op een Co-op school hebben docenten, coaches, schoolleiding en ook de aanwezige ouders de autoriteit om de studenten op hun billen te geven. Als er aanleiding is om straf te geven, gebeurt dat bijna altijd door één van de aanwezige ouders. Ze beperken zich dan niet alleen tot hun eigen kinderen. Meestal zijn er volgens een roulatieschema per klas minimaal twee van de vaders of de moeders aanwezig, die dan alle disciplinaire incidenten afhandelen. Alle families en zeker de vaders en de moeders kennen elkaar goed van de kerk.

Volgens Kathryn kunnen ze dat doen op de manier die hen goed dunkt en die ze gewend zijn. Sommigen ouders gebruiken dan een paddle en bij anderen gaat het klassiek over de knie. Soms alleen met de hand, maar meestal gevolgd door een haarborstel. Op deze school krijgen de meisjes in de praktijk bijna altijd de billenkoek op hun blote billen. Dat komt omdat de vader of de moeder die dan straf geeft gewend is om thuis de eigen dochters ook op hun blote billen straf te geven. Er is wel altijd één van de ouders als getuige aanwezig.

Net als al haar vriendinnen en klasgenoten van 17, 18 of 19 jaar krijgt Kathryn gemiddeld 2 tot 3 keer per maand een stevig pak op haar blote billen.

Ook zijn er ‘s avonds youth groups. Deze avond zijn vooral gericht op bijbelstudie. De begeleiders van deze avonden gebruiken ook regelmatig de paddle. Ook daar gaat de straf bijna altijd op de blote billen.

Realspankingsnetwork heeft ook enkele voorbeelden van hoe lijfstraf op Christelijke Privé High Schools er uit ziet, waar de paddle op de blote billen gegeven kan worden.

Feit is dat veel Amerikaanse Private Christian Schools en Academies op hun website en in hun Student Handbook uitgebreid vermelden dat er straf op de billen gegeven wordt. Meestal wordt dat ook als bijbels verantwoord en noodzakelijk gezien. Veel conservatieve Amerikanen zijn ook van mening dat <em>'a spanking is not a spanking if it is not on the bare'</em>. Daarom is het zeker goed mogelijk dat op studenten op deze scholen straf op hun blote billen krijgen.

Feit is dat veel Amerikaanse Private Christian Schools en Academies op hun website en in hun Student Handbook uitgebreid vermelden dat er straf op de billen gegeven wordt.

Het is allemaal moeilijk te bepalen of dit in de praktijk ook daadwerkelijk zo gebeurt. Feit is dat Private Schools geen registratie aan de Office for Civil Rights doorgeven. Er is geen externe bron om te bevestigen of, en in welke mate in Christelijke privéscholen billenkoek gegeven wordt. Er zijn in ieder geval veel van Private Christian Schools en Academies, die op de website en in hun Student Handbook uitgebreid vermelden dat er straf op de billen gegeven wordt. Meestal wordt dat ook als bijbels verantwoord en noodzakelijk gezien.

Veel van deze scholen hebben aanmeldingsformulieren op hun website en in die formulieren moeten ouders toestemming geven voor lijfstraf. Zonder instemming met de regels voor lijfstraf is het niet mogelijk om in te schrijven als student.

Op sommige van deze aanmeldingsformulieren moeten de ouders aangeven tot hoe ver hun toestemming gaat. In het geval dat een docent of de schoolleiding besluit dat straf op de billen nodig is, kunnen de ouders met een kruisje aangeven of ze toestemming geven om de straf op de broek of rok toe te dienen, op de onderbroek of op de blote billen. Studenten waarvan de ouders het kruisje hebben gezet bij “blote billen” kunnen er natuurlijk ook zeker van zijn dat ze iedere keer op hun blote billen zullen krijgen. Vanuit het principe “gelijke monniken, gelijke kappen” zal de school er waarschijnlijk bij de ouders erop aandringen om tijdens de schooluren het gezag helemaal over te dragen aan school en de meest ruime toestemming te geven. Veel conservatieve Amerikanen zijn ook van mening dat ‘a spanking is not a spanking if it is not on the bare‘.

Op een aantal convervatieve christelijke High Schools wordt de paddle veel gebruikt. Vooral bij de meisjes gaat dit soms in principe direct op de blote billen.

Op sommige convervatieve christelijke High Schools wordt de paddle veel gebruikt en soms ook op de blote billen.

Helemaal geen lijfstraf is op deze scholen geen optie. Integendeel. De regels zijn streng en de handhaving is duidelijk. Een overtreding van de regels leidt tot straf en die straf is op dit soort scholen altijd op de billen.

Heel recentelijk (2019) schreven meiden die op een conservatieve christelijke High School zitten dat op hun school de paddle veel gebruikt wordt. Soms ook wel op de blote billen. Dat gebeurt vooral bij de meisjes. In principe geeft daar de sportcoach van de cheerleaders en het volleybalteam de paddle altijd direct op de blote billen.

Het is al met al heel waarschijnlijk dat ook nu nog op christelijke High Schools studenten op klassieke Bijbelse manier op hun blote billen krijgen.

Bij de Amish

Een Amish schoolklas. Bij de Amish is billenkoek de normale straf en meestal wordt deze op klassieke manier op de blote billen gegeven.

Een Amish schoollokaal.

De Amish is een mennonitische protestantse geloofsgemeenschap. Ze wonen voornamelijk in Noord-Amerika. Ze zijn een beetje verwant aan de Nederlandse doopsgezinden.

Bij de Amish zijn religie, waarden en traditie onlosmakelijk verbonden met het dagelijkse leven. Het dagelijks leven is nauw verweven met het geloof. Het kerkelijke, sociale en familieleven vallen vrijwel samen. Een hecht gezinsleven en loyaliteit aan de geloofsgemeenschap zijn erg belangrijk. De Amish plaatsen zich buiten de moderne wereld. Ze wonen in agrarische gemeenschappen, nog grotendeels zoals men in de eerste helft van de 19e eeuw leefde.

Ze organiseren hun onderwijs in eigen kring, door eigen leerkrachten en volgens een eigen lesprogramma. Op die manier geven ze de typische Amish-normen en -waarden door aan een volgende generatie. Op grond van een uitspraak van Hooggerechtshof in 1972 mogen ze hun onderwijs helemaal zelf organiseren en hoeven de Amish kinderen niet naar de gewone openbare scholen en niet naar High Schools.

Billenkoek is een onderdeel van de traditioneel Christelijke levensstijl. Dat geldt zowel thuis als op school.

Een tekst uit een tijdschrift voor Amish onderwijzers en ouders met uitleg dat straf op de billen bijbels is. Dit komt uit het tijdschrift voor Amish onderwijzers Blackboard Bulletin, September 2000, pagina 4

Blackboard Bulletin, September 2000, pagina 4

“Blackboard” is een bulletin dat gericht is op docenten van Amish scholen, geschreven door en verspreid binnen de Amish gemeenschap. In dit maandblad stond in het najaar van 2000 een aantal artikelen en ingezonden brieven over spanking op school. Het is dan absoluut duidelijk dat billenkoek regelmatig voorkomt. Dit gebeurt privé (dus zonder toeschouwers) en op de klassiek traditionele manier op de blote billen. Ook hier geldt: omdat dat in de eerste helft van de 19de eeuw ook zo gebeurde. Een pak op de blote billen is thuis en op school de gebruikelijke straf. Het gebruik van lijfstraf wordt verklaard vanuit de bijbel. Als de billenkoek in de sfeer van liefde wordt gegeven is het effectief en brengt het de docent en de leerling dichter bij elkaar. Een pak op de billen neemt het schuldgevoel weg.

Naar de mening van het hoofdartikel kan billenkoek het beste gegeven worden bij grotere overtredingen, zoals opzettelijk spieken, liegen, stelen, onrein taalgebruik of onrein gedrag. Billenkoek moet ook gegeven worden als de leerling volhardt in slecht gedrag of ongehoorzaam is en wanneer andere middelen niet werken.

Een toelichting voor Amish onderwijzers en ouders over situaties wanneer meisjes straf op hun billen moeten krijgen. In dit voorbeeld wordt afgeraden bij de eerste gelegenheid als meisjes betrapt worden op fluisteren of kwebbelen billenkoek te geven. Maar als ze doorgaan en niet luisteren moeten ze voor ongehoorzaamheid een pak op hun billen krijgen. Uit: Blackboard Bulletin, September 2000, pagina 5

Blackboard Bulletin, September 2000, pagina 5

In een ander artikel gaf een docent verschillende voorbeelden wanneer en waarom billenkoek moet geven. Als meisjes smoezelen, moet de docent proberen daar een einde aan te maken. Het advies is om niet direct de eerste keer een pak op de billen te geven. Stel je voor dat de docent de meisjes een pak op hun billen geeft en een paar uur later ontdekt dat ze bezig waren een verrassing voor zijn verjaardag te organiseren. Als de meisjes daarentegen een dag later nog steeds smoezelen, moeten ze een pak op hun billen krijgen wegens ongehoorzaamheid.

De enige kwestie waar veel over gediscussieerd werd was de vraag of het wel of niet terecht om de regel “a spanking at school is a spanking at home” te hanteren. Hoewel er ook ouders zijn die vinden dat dit terecht is, zijn de meeste Amish ouders van mening dat docenten die hun kinderen een terecht pak op de billen geven gesteund en bedankt moeten worden.

Standard or ‘family style’

Op sommige scholen kunnen de studenten in overleg met de ouders hun straf in <em>family style</em> krijgen. Dat betekent dat na een strenge toespraak de billen bloot gaan waarna een klassiek pak op de blote billen over de knie volgt. Hier is dan wel altijd getuige bij.

Op sommige scholen kunnen de studenten in overleg met de ouders hun straf in family style krijgen.

Een moeder reageerde onlangs (begin 2020) op een forum dat in het geval van disciplinaire incidenten de schooldirecteur contact met de ouders opnam om af te spreken wat er moest gebeuren. In dit geval ging het om een public school, dus niet een privé school. Het ging ook om een zuidelijke staat, waarschijnlijk Mississippi of Lousiana. De moeder vertelde over situatie waarbij er sprake was van afkijken tijdens een toets (‘cheating’). Volgens de schoolregels stond hier als consequentie lijfstraf op. Daar was ook helemaal geen discussie over. De straf voor zo’n overtreding is lijfstraf op de billen en dat gaat hoe dan ook gebeuren. Het maakt dan niet uit of deze methode thuis ook gebruikt wordt of niet. De ouders konden – al dan niet in overleg met hun kind – aangeven op welke manier de straf voltrokken zou worden. Het kon op de ‘standard’ manier gebeuren. Dat betekent dat de student het aantal vastgelegde klappen met de paddle op zijn of haar billen krijgt. Het gaat er formeel aan toe, maar er wordt wel op volle kracht geslagen. De andere manier is ‘family style‘. De student moet dan bij de directeur komen en krijgt dan een strenge preek. Vervolgens gaat de broek omlaag en worden de billen blootgemaakt. De student gaat dan over de knie en krijgt een pak op de blote billen totdat de schooldirecteur denkt dat het genoeg is en de les voldoende begrepen is. In beide gevallen is er een getuige aanwezig om zeker te stellen dat er niks gebeurt dat niet zou moeten gebeuren.

In haar geval was de keuze voor ‘family style’. Volgens haar gebeurt dat ook het meest omdat de verwachting is dat het zo minder traumatisch is en billenkoek met de hand of een kleine borstel ook minder pijn doet dan met een paddle. Natuurlijk is het ook genant om van een vreemde een pak op de billen te krijgen, maar daar was het dan ook straf voor.

 

 

 

4 – De belangrijkste trends in Amerikaanse High Schools

Er zijn een aantal trends bij de Amerikaanse High Schools die ook in de huidige tijd als discplinaire maatregel lijfstraf op de billen geven.

Er zijn een aantal trends bij de Amerikaanse High Schools die lijfstraf op de billen geven.

Als we alle informatie over de huidige ontwikkelingen over lijfstraf op Amerikaanse scholen – en dan met name High Schools – samenvatten, dan lijken er een aantal trends zichtbaar te zijn.

De afname in het gebruik van de paddle vlakt af

De afname van het gebruik van lijfstraf op de billen voor studenten op Amerikaanse High Schools vlakt af. Er is op een aantal plaatsen afname zichtbaar in het aantal studenten dat ieder jaar met de paddle krijgt, maar minder dan eerder het geval was. Op andere plaatsen neemt het gebruik juist toe of wordt het opnieuw ingevoerd.

Er zijn veel indicaties dat er een correctie op de afname gaat plaatsvinden. Op 26 augustus 2017 stond er een interview in een Texaanse krant waarin het verschil in sportcoaching vroeger en nu besproken werd. Vroeger was het duidelijk dat de coach de baas was en veel coaches gebruikten een paddle voor de handhaving van de discipline. Nu hebben veel scholen de paddle de rug toegekeerd. Denney Faith, docent en coach sinds 1982 in Albany, zegt “I think there’s a trend going back to corporal punishment. A lot of schools have gotten away from it, and now the pendulum is swinging back toward corporal punishment.

Straf op de billen is vooral een eigen keuze van de student

Als Amerikaanse High School studenten kunnen kiezen tussen verschillende straffen hebben de meesten liever kortdurende straf op hun billen dan andere straffen die veel vrije tijd kosten, ook al weten ze dat de billenkoek even heel erg pijn doet.

Als Amerikaanse High School studenten kunnen kiezen hebben de meesten liever kortdurende straf op hun billen dan andere straffen die veel vrije tijd kosten.

Als er schoolregels zijn overtreden volgt er een sanctie. Een straf. Zo is dat op bijna alle Amerikaanse High Schools geregeld. En daar zijn de Amerikaanse High Schools ook niet uniek in. De scholen verschillen in de mate van strengheid (hoe zwaar is de straf in relatie tot het vergrijp) en de mate van handhaving (gaat dit zeer consequent of wordt er wel eens iets door de vingers gezien).

In het algemeen is het zo dat Amerikaanse High Schools aanzienlijk strenger zijn dan wat we in Nederland gewend zijn. Ook gaat de handhaving meestal veel consequenter. Regels zijn regels en als je gepakt bent bij het overtreden van een schoolregel dan krijg je de straf die daarbij hoort. Geen verdere discussie en geen uitzonderingen. Zo is meestal de uitvoeringspraktijk.

Twitter bericht van een studente op een Amerikaanse High School: good news,I don't have iss. bad news, I have to get 2 swats

Op de meeste High Schools zijn dan de meest toegepaste straffen

 • ISS: Schorsing op school. Je moet wel naar school komen maar daar je moet in een apart lokaal zitten onder toezicht. Je mag niet deelnemen aan lessen en andere schoolactiviteiten.
 • OSS: Schorsing buiten school. Je mag niet naar school komen. Je mag dan uiteraard niet deelnemen aan lessen en ook niet aan andere schoolactiviteiten. Meestal de volgende stap na ISS.
 • Twitter bericht van een studente op een Amerikaanse High School: been thinking all day if I wanne get Swats tomorrow or spend a day in iss... Hmm Decisions Decisionsdetention: nablijven. In dit geval duurt de schooldag langer. Je moet dan voordat de school begint en/of nadat de school afgelopen is in een apart lokaal onder toezicht zitten. Het kan ook zijn dat je allerlei karweitjes moet doen, zoals schoonmaken. Zeker voor studenten die met de schoolbus gehaald en gebracht worden heeft dit grote consequenties. Meestal moeten ze zelf, al dan niet via hun ouders, ervoor zorgen dat er apart vervoer is.
 • Saturday School: op zaterdag naar school komen. Dat betekent de hele dag in een apart lokaal zitten onder toezicht of karweitjes doen. Ook dit is lastig in verband met het vervoer. En het kost veel vrije tijd.

Op dit moment zijn er naar schatting zo’n 4.000 High Schools waar nog een extra disciplinaire maatregel mogelijk is: corporal punishment. Lijfstraf op de billen met een paddle. Hoewel het in veel Amerikaanse staten juridisch mogelijk is om studenten lijfstraf te geven zonder dat daar de instemming van de student zelf en/of de ouders nodig is, gebeurt dit niet heel vaak.

Twitter bericht van een studetete op een Amerikaanse High School uit april 2016: Mhm. Iss, swats or Saturday school?Op de meeste scholen die corporal punishment gebruiken is dit een alternatieve mogelijkheid waar de studenten zelf voor kunnen kiezen. Op kan manier kan de school zeker stellen dat niemand tegen zijn of haar zin straf op de billen krijgt. De student die geen klappen op zijn of haar billen wil krijgen, kan dan kiezen voor de ‘gewone’ straf. De kwestie is dat dit gelijk een aantal (meestal twee of drie) dagen betreft. Dat heeft vaak grote gevolgen voor de cijfers en daarmee voor de toekomstmogelijkheden. Bovendien is schorsing en nablijven oersaai. Het kost veel vrije tijd die de studenten liever anders gebruiken.

Twitter bericht van een studente op een Amerikaanse High School: Hmmm 2 swats or iss for 3 days --> swats. Liever straf op de billen dan 3 dagen ISS.Daarom zijn veel studenten blij dat er een alternatief beschikbaar is. De meeste studenten kiezen dan liever voor lijfstraf op hun billen, waarbij er meestal een vaste wisselkoers is die verschilt per school. Dus voor een uur detention of een dag(-deel) ISS, OSS of Saturday School één swat met de paddle. Ook de wetenschap dat de klappen met de paddle keihard zijn en enorm veel pijn doen maakt nog steeds dat de meeste studenten – als ze kunnen kiezen – liever de short sharp shock van de straf op hun billen willen. Liever er snel van af zijn dan heel veel vrije tijd verspillen. Dat geldt zeker voor actieve studenten die aan sport doen of een baantje hebben.

Straf op de billen is vooral voor kleine overtredingen

Juist voor relatieve kleine overtreding krijgen studenten straf op hun billen. Een Twitter bericht van een studente die in 2015 drie <em>swats</em> met de paddle op haar billen kreeg voor het eten van een cracker in de klas.

Juist voor relatieve kleine overtreding krijgen studenten straf op hun billen. Deze studente kreeg in 2015 drie <em>swats</em> met de paddle op haar billen voor het eten van een cracker in de klas.

Drie swats met de paddle voor het eten van een cracker in de klas.

In het verleden werd de paddle vooral gebruikt als laatste mogelijkheid. Als alle andere mogelijkheden gefaald hadden. Op de ladder van de disciplinaire maatregelen was corporal punishment de laatste toevlucht, als alle andere mogelijkheden gefaald hadden. The last resort.

In de huidige situatie is de mogelijkheid van straf op de billen juist ook beschikbaar bij de kleinere, dagelijkse overtredingen. The first response. De eerste reactie bij een overtreding is dat er gelijk een stevig pak op de billen volgt.

Een veel voorkomende overtreding is te laat komen in de les. Vaak gaat het dan niet om het eerste uur omdat de meeste studenten met een schoolbus naar school gebracht worden. Deze schoolbus is altijd op tijd en als de schoolbus vertraagd is, wordt dit niet aan de studenten aangerekend.

De meeste studenten komen te laat in de lessen na de pauzes en na de lunch.

Een studente op een High School die in maart 2017 op Twitter schrijft dat zij de wildebras van de school is. Een paar weken later krijgt ze drie keer met de paddle op haar billen omdat ze de klas uitgelopen was zonder dat eerst te vragen.

Een meisje die op Twitter roept dat zij de wildebras van de school is.

Een Twitter van een High School studente die in maart 2017 roept dat zij de wildebras van de school is. Een paar weken later krijgt ze drie keer met de paddle op haar billen omdat ze de klas uitgelopen was zonder dat eerst te vragen.

Hetzelfde meisje schrijft dat ze op haar billen had gekregen omdat ze de klas uitgelopen was.

Uit de officiële rapportages blijkt vaak dat ongehoorzaamheid ook een veelvoorkomende reden is om High School studenten straf op hun billen te geven. Gezien de leeftijd is dat misschien opmerkelijk. Aan de andere kant kan het ook gaan om provoceren. Op veel Amerikaanse scholen is dan de reactie dat deze ongehoorzaamheid niet geaccepteerd wordt. Een stevig pak op de billen zet die boodschap kracht bij.

Een beetje provoceren en uitdagen past natuurlijk prima bij de leeftijd en is bovendien vaak ook leuk om te doen. Docenten vinden het meestal minder leuk als ze daar het slachtoffer van zijn. Anders dan in Nederland is op Amerikaanse High Schools dergelijke ongehoorzaamheid een veelvoorkomende reden om straf te geven. Sommige High Schools hebben de overtuiging én de ervaring dat een stevig pak op de billen de beste manier is om duidelijk te maken dat ongehoorzaamheid ongewenst is. Dat is een duidelijk cultuurverschil tussen Amerika en onze situatie. Docenten en schooldirecteuren op Amerikaanse High Schools accepteren simpelweg minder. Men is minder bang om in te grijpen en grenzen te stellen. Bijvoorbeeld met een stevig pak op de billen.

Een meisje op een High School plaatste een foto op haar Twitter: “savage of the school“, de wilden van de school.  Een paar weken later schreef hetzelfde meisje op haar Twitter “I just got 3 swatts for walking out of class & going to the restroom“, ik heb zojuist 3 keer met de paddle op mijn billen gekregen omdat ik uit de klas was weggelopen en naar de WC was gegaan”.

Een andere veelvoorkomende reden is het verstoren van de les. Oftewel het kletsen met de buurman of de buurvrouw.

Andere redenen die in de berichten op Twitter te vinden zijn waarvoor High School studenten straf op hun billen krijgen zijn het gebruik van een iPod in de gang, het eten van een cracker in de klas en het meenemen van drinken zonder dat er een deksel op de beker zat. Ook het niet helemaal juist parkeren van de auto scharen we graag onder de kleine overtredingen.

Uiteraard zijn we geen getuige geweest en weten we niet precies wat er gebeurd is. We kunnen alleen maar lezen wat de meiden die het mee gemaakt hebben op Twitter schrijven. Dat is slechts één kant van het verhaal. Het zou kunnen zijn dat er nog een hele geschiedenis aan vooraf is gegaan en dat er dus al een emmer vol was gelopen voordat de laatste kleine druppel erbij kwam. De conclusie is echter wel duidelijk. Ook kleine overtredingen zijn op sommige Amerikaanse High Schools voldoende aanleiding voor een stevig en pijnlijk pak op de billen.

Meer zero-tolerance beleid bij relatief kleine overtredingen

Een voorbeeld van zero-tolerance beleid in de senior klas van een High School. In deze examenklas met 18- en 19 jarige studenten, studiejaar 2015-2016, hadden voordat de eerste week voorbij was de eerste studenten al straf op hun billen gekregen.

Een examenklas, studiejaar 2015-2016. Voordat de eerste week voorbij was hadden de eerste studenten al straf op hun billen gekregen.

Een Twitterbericht als voorbeeld van zero-tolerance beleid in de senior klas van een High School. Voordat de eerste week voorbij was de eerste studenten al straf op hun billen gekregen.Er zijn meer Amerikaanse High Schools die de schoolregels heel strak handhaven. Het gaat dan ook en vooral om kleine overtredingen zoals te laat komen. Er is geen sprake van de andere kant uitkijken.

Uit de Twitter ontstaat een beeld dat vooral tijdens het laatste schooljaar direct vanaf het begin de teugel strak wordt aangehaald. Ook bij kleine overtredingen krijgen de studenten dan gelijk een stevig pak op hun billen met de paddle.

Een studente die op woensdag 26 augustus 2015 aan haar laatste studiejaar begon schreef op 2 dagen later Twitter: “my ass already got licks.. and it hasnt even been a whole week yet.” Mijn kont heeft al klappen gekregen.. en het was niet eens een volledige week.”. Ze was ook niet de enige studente die direct bij het begin van het schooljaar een goed pak op haar billen kreeg.

Ook op het forum van docenten stonden berichten dat het enorm effectief is om direct vanaf het begin duidelijk te maken wat de schoolregels zijn. Net zo belangrijk is om de schoolregels juist in het begin streng en consequent te handhaven. De studenten moeten weten dat een overtreding altijd en direct leidt tot een pak op de billen. Het gaat dan niet alleen om waarschuwen, maar ook om uitvoeren.

Dat betekent dat zeker vanaf het begin van het schooljaar bij iedere overtreding direct een stevig pak op de billen volgt. Als de studenten dan ook merken dat dit geen loos driegement is maar daadwerkelijke realiteit en dat het niet om een paar symbolische klapjes gaat maar dermate indrukwekkend dat je het nog dagen op je billen voelt, heeft dit enorm veel effect op het gedrag van de studenten. Na een dergelijke start kan de docent de teugels wat laten vieren. De studenten weten nu echter dat ze goed moeten luisteren omdat ze anders straf op hun billen krijgen.

 

Vooral geschikt voor oudere studenten

Een High School studente die het belachelijk vindt dat ze op haar billen krijgt terwijl ze 18 is. Dat had ze sinds de lagere school niet meer meegemaakt. Maar als dat de consequentie is van het overtreden van schoolregels gaat het wel gebeuren en krijgt ze net als de andere studenten op die school met volle kracht de paddle op haar billen. Dat doet even zeer als de hel.

Natuurlijk kun je het belachelijk vinden dat je op je billen krijgt als je 18 bent. Maar als dat de consequentie is als je de schoolregels overtreedt, gaat het wel gebeuren.

Een Twitterbericht van een High School studente die voor het eerst sinds de lagere school met de paddle op haar billen heeft gekregen. Omdat op de High School de paddle met volle kracht gegeven wordt deed het zeer als de hel. Ze vindt het belachelijk dat ze op haar billen krijgt terwijl ze 18 is. Steeds meer schooldistricten zien straf op de billen vooral als een goede aanpak voor de oudere studenten, dus vanaf High School. Het gaat dan vooral om ‘junior’ en ‘senior’ studenten, High School grades 11 en 12. Het gaat dan om studenten van 17, 18 of 19 jaar.

Natuurlijk zijn er ook studenten die het zwaar belachelijk vinden dat ze op hun billen krijgen terwijl ze al 18 jaar zijn. Meestal heeft zo’n student dan de mogelijkheid om te kiezen voor een andere straf. Er zijn ook scholen waar die mogelijkheid niet bestaat. Je kunt het dan belachelijk vinden dat je op je achttiende op je billen krijgt, maar als de consequentie is als je de schoolregels overtreedt, dan ga je gewoon op je billen krijgen. Zo eenvoudig is dat. De billen van een 18-jarige kunnen heel wat hebben, dus in de praktijk zal de paddle ook met volle kracht gebruikt worden. Dat doet natuurlijk heel erg zeer.

Een Twitterbericht van een High School studente uit 2016 die zich afvraagt of je wel echt leeft als je tijdens je examenjaar geen enkele keer met de paddle op je billen krijgt.Er zijn ook studenten die het niet zozeer belachelijk vinden dat ze op hun 18de met de paddle op hun billen krijgen terwijl ze in hun senior examenjaar zitten. Het is iets dat er totaal normaal en misschien we traditioneel bij hoort. Een 18-jarige senior studente uit Muleshoe, Texas, stelt op haar Twitter de vraag “because are you really living if you don’t get swats in your senior year?“. Leef je wel echt als je niet met de paddle op je billen krijgt in je senior jaar?

Leef je wel echt? – Senior Skip Day
Op sommige High Schools is de prijs voor deelname aan Senior Skip Day een stevig pak op de billen.

Op sommige High Schools is de prijs voor deelname aan Senior Skip Day een stevig pak op de billen.

Senior Skip Day (examenklas spijbeldag) is een dag waarop de studenten van de laatste klas van de High School gezamenlijk besluiten niet naar school te gaan. Ze gaan andere dingen doen. Bijvoorbeeld naar een pretpark of naar een gezamenlijke buitenactiviteit. Op internet zijn veel goede herinneringen te vinden van ex-studenten, inmiddels gewone volwassen mensen, aan deze Senior Skip Day.

Het verschilt enorm per gebied in Amerika en per High School wat de houding is ten opzichte van deze Senior Skip Day.

Er zijn High Schools waar deze Senior Skip Day volledig door de school wordt gefaciliteerd. De datum is dan meestal de maandag na het weekend waarin de Prom Night was. De redenering is dan dat die schooldag toch als grotendeels verloren moet worden beschouwd. Bovendien heeft de school dan ook controle over wat de seniors gaan doen. De school stelt bv ook een schoolbus ter beschikking voor het vervoer. Andere scholen plannen zo’n Senior Skip Day op een dag dat er toch geen lessen zijn wegens studiedag of vergaderingen van de docenten.

Een willekeurig Student Handbook. There is no senior skip day. All absences are unexcused. Dat betekent dat er straf wordt gegeven en op veel High Schools betekent dat lijfstraf met de paddle op de billen.

Een willekeurig Student Handbook.

Op andere scholen zijn Senior Skip Days verboden. Het Student Handbook is daar heel duidelijk over. Elke ongeoorloofde afwezigheid van een student is niet toegestaan en zo’n spijbeldag valt daar zeker onder. De sanctie voor “unexused absence” is meestal ISS, bijvoorbeeld voor 3 dagen. Dat betekent dat een student gedurende die drie dagen aan geen enkele schoolactiviteit mag deelnemen. Ook niet als dat de diploma-uitreiking is. Op die manier wordt de prijs voor het meedoen aan een Senior Skip Day wel heel hoog. Als het te vroeg gebeurt, terwijl de lessen en examens nog plaatsvinden, zou het kunnen zijn dat door de ISS belangrijke examens gemist worden waardoor het einddiploma in gevaar komt. Als de Senior Skip Day gedaan wordt nadat de examens klaar zijn (wat gebruikelijk is), kan het betekenen dat door de ISS de diploma uitreiking in gevaar komt.

Een stukje uit het <em>Student Handbook</em> van de McEwen High School in Texas. Op deze school is de straf voor spijbelen altijd en direct lijfstraf op de billen.

Een stukje uit het Student Handbook van de McEwen High School in Texas. Op deze school is de straf voor spijbelen altijd en direct lijfstraf op de billen.

Studenten die straf willen ontlopen kunnen gewoon naar school gaan.

Studenten die straf willen ontlopen kunnen gewoon naar school gaan.

Dit is allemaal anders als de school een alternatieve mogelijkheid heeft waarvoor de student kan kiezen. Lijfstraf op de billen. De drie dagen ISS worden dan bijvoorbeeld vervangen door vijf swats met de paddle. Dat gaat natuurlijk zeer doen, maar de afweging wordt wel heel anders.

Iedere student kan dan kiezen om mee te doen met de Senior Skip Day met de mogelijkheid – maar meestal de zekerheid – dat hiervoor een prijs betaalt moet worden in de vorm van pijnlijke billen, maar zonder dat het einddiploma in gevaar komt.

Elke student kan ook ervoor kiezen om gewoon naar school te gaan en daarmee straf te ontlopen. Dat is natuurlijk voorzichtig, maar ook een beetje bang. Daarom is het goed  te begrijpen dat een High School studente in de examenklas zich op Twitter afvroeg of je wel echt leeft als je tijdens je laatste jaar geen enkele keer op je billen krijgt. Als je uit voorzichtigheid allerlei dingen gaat vermijden, vermijd je juist ook dingen die het meest waardevol zijn.

Deze studenten hebben het besluit genomen om samen hun <em>Senior Skip Day</em> te nemen, in het besef dat ze een dag later op school allemaal een hard pak op hun billen zullen krijgen.

Studenten die het besluit hebben genomen om samen hun Senior Skip Day te nemen.

In mei 2015 plaatste een vrolijke groep High School studenten uit Texas foto’s van hun Senior Skip Day op Twitter. Ze gingen met z’n allen een dagje kanoën. Het was prachtig weer en het ziet er allemaal heel gezellig uit. Officieel bestond op deze High School geen Senior Skip Day die vanuit de school ondersteund werd. Als zoiets zou voorkomen, is het een ‘unexcused absence’. Volgens de Code of Conduct is de sanctie daarvoor 3 dagen ISS of corporal punishment, 5 swats.

Deze studenten wisten vooraf 2 dingen zeker. Hun afwezigheid wordt opgemerkt. Er was geen kans dat zoiets gemist wordt. Die afwezigheid zal leiden tot een straf. Er was geen kans dat er een uitzondering gemaakt zal worden. Ze wisten ook dat die straf verder geen vervelende consequenties voor hun toekomst inhoudt – als het tijdelijk ongemak aan de billen even buiten beschouwing wordt gelaten. Ze wisten ongetwijfeld precies hoe het voelt om straf op de billen te krijgen. Ze hadden dat vast op school wel meegemaakt en misschien gebeurde het thuis ook wel. Vervelend, maar geen drama.

Deze studenten hebben het besluit genomen om samen hun <em>Senior Skip Day</em> te nemen, in het besef dat ze een dag later op school allemaal een hard pak op hun billen zullen krijgen.

Iedere student wist dat ze de volgende dag vijf harde meppen met de paddle krijgen.

Iedere student die op die dag aan het spijbelen was en aan het genieten van een gezellige dag samen buiten met de kano, realiseerde zich dat een dag later verantwoording afgelegd moest worden. Het was voor iedereen zeker dat er een sanctie zou volgen. Het was voor iedereen duidelijk dat ze een dag later vijf keiharde meppen met de paddle op hun billen gingen krijgen. Alle betrokken studenten zullen een week lang hun billen voelen. Alle studenten hebben de afweging gemaakt om die tijdelijke pijn aan de billen in te calculeren en te accepteren. De personen die dat het niet waard vonden zijn niet mee gegaan en waren op school aanwezig.

Overigens is dat ook allemaal gebeurd.

Er zijn een paar studenten op school geweest in een verder bijna uitgestorven klas.

Alle studenten die gespijbeld hadden zijn de dag erna op het matje geroepen. Ze hebben allemaal gekozen voor de mogelijkheid van lijfstraf en ze hebben allemaal vijf keer op volle kracht met de paddle op hun billen gekregen.

Er is geen enkele klacht ingediend. Er zijn alleen maar vrolijke foto’s en berichten op Twitter geplaatst. Alle studenten hebben het ook allemaal prima waard gevonden en ze zijn heel blij dat ze mee gedaan hebben. Ze hebben allemaal week lang rode en pijnlijke billen gehad. Ze die dagen ook allemaal het gevoel hebben gehad dat ze echt leefden.

Leef je wel echt? – Senior Prank Day

Senior Prank Day is een oude, on-officiële High School traditie waarin de studenten in de examenklas een laatste kans hebben om een stukje rebellie te laten zien, vlak voordat ze voor altijd de High School zullen verlaten. Maar ook voor de 18- en 19-jarige die op het punt staan om voor altijd volwassen te zijn, kan de Senior Prank Day tijdelijk pijnlijke consequenties hebben voor de billen.

Een voorbeeld dat de publiciteit gehaald heeft was de Rattan High School in Oklahoma. De examenklas van 2010 was een leuke groep met veel onderlinge verbondenheid. Ze wilden nog lang herinnerd worden, ook nadat ze al waren vertrokken. Daarom maakten ze plannen voor een Senior Prank op grote schaal.

Enkele dagen voor de diploma-uitreiking hielden ze een schoenveter-scheerschuim gevecht en hindernissenrace zonder weergave in de grote hal van de school. De vrolijke, maar extreem troep-producerende stoei-race duur 10 lawaaierige minuten totdat de race door een docent werd gestopt. Op dat moment was de hal inmiddels veranderd in een totale chaos.

Schooldirecteur Burchfield zag er de lol van in maar droeg de napuffende en hijgende studenten ook op om de hal van boven naar onder op te ruimen en schoon te maken en brandschoon op te leveren. Achteraf bleek dat niet het einde te zijn. De studenten wilden dat de school hen zou herinneren, maar de schooldirecteur wilde ook dat zij de school zouden onthouden. Zoals de studenten een laatste blijk van rebellie wilden laten zien, wilde de schooldirecteur juist een laatste daad van de onontkoombare autoriteit van de school tonen.

Op veel High Schools krijgen studenten voor het laatst met de paddle op hun billen wegens de <em>Senior Prank</em>.

Op veel scholen krijgen studenten voor het laatst met de paddle op hun billen wegens de Senior Prank.

Alle 34 betrokken studenten, zowel de jongens als de meisjes, moesten in een rij gaan staan voor het kantoor van de directeur. Om de beurt werden ze naar binnen geroepen. De directeur beval dat ze over het bureau moesten buigen, zodat ze een stevige mep van de paddle op hun billen konden krijgen. Er waren 4 docenten als getuige aanwezig bij de 34 paddlings.

Kennelijk was het een normale mep met de paddle, maar gelukkig voor de studenten maar een enkele. Een meisje vertelde “het was het absoluut helemaal waard, maar natuurlijk deed het pijn en mijn billen zijn een beetje gekneusd.” Een anders meisje gaf als commentaar dat haar rechterbil later op de dag nog een beetje zeer deed. Schooldirecteur bleek een sterke rechterarm te hebben, en zijn kantoor echode die dinsdag 18 mei 2010 van de luide meppen van de paddle en de kreten van de studenten.

Van de studenten kwam geen enkele klacht of geen enkele verwijt. Zij vonden de dag een waanzinnig en totaal succes. Ze hadden het voor geen goud willen missen. Het was een dag waarop ze volop aan het leven waren. Ondanks het feit dat iedereen met de paddle had gekregen en iedereen die avond zere billen had. Op die manier werd een onvergetelijke Senior Prank Day ook een Senior Spank Day.

 

Vijf meiden wijzen naar hun <em>Discipline Report</em> en naar hun pijnlijke billen na het uitvoeren van hun S<em>enior Prank</em> en het afhandelen bij de bijbehorende straf.

Vijf meiden wijzen vrolijk naar hun Discipline Report en naar hun pijnlijke billen na het uitvoeren van hun Senior Prank en het afhandelen bij de bijbehorende straf.

Vijf meiden wijzen vrolijk naar hun Discipline Report en naar hun pijnlijke billen na het uitvoeren van hun Senior Prank en het afhandelen bij de bijbehorende straf. Ze vinden overduidelijk niet zo'n punt dat ze drie keer met de paddle op hun billen hebben gekregen.Een wat kleinschaliger uitvoering van hun ‘Senior Prank‘ was de actie van een vijftal meiden op een High School in Texas in mei 2015. Ze hadden ‘s nachts honderden baseball ballen over de sportvelden van de school verspreid. Kennelijk gaf het de dag erna aanleiding tot veel verbijstering en hilariteit.

De schoolleiding kon er absoluut de humor van in zien, maar ze zagen wel een overtreding van de schoolregels: “mischief on school campus after hours“. Dat wisten deze meiden ook wel. De schoolleiding stelde ook dat de overtreding van de schoolregels op de gewone manier bestraft zou worden. Dat hadden de betreffende meiden ook wel ingecalculeerd en misschien ook wel gehoopt. Ze kregen dus een uitgebreid Discipline Report met daarin de keuze tussen een ochtend zaterdag school of drie licks met de paddle op hun billen. Alle drie dames kozen direct om met de paddle te krijgen. Vrije tijd is veel te kostbaar en bovendien was dat allemaal ingecalculeerd.

Vijf meiden zijn blij met hun <em>Discipline Report</em> na hun S<em>enior Prank</em>. Ze moeten elk nog bij de directeur komen om drie keer met de paddle op hun billen te krijgen..

Vijf meiden zijn blij met hun Discipline Report na hun Senior Prank. Ze krijgen elk nog drie keer met de paddle op hun billen.

Gelijk aansluitend konden de dames om de beurt het kantoor binnenkomen. Daar moesten ze over het bureau buigen zoals de meesten dat wel vaker hadden gedaan. Borst en buik op de tafel drukken, de rand van het bureau vasthouden, hoofd omhoog en billen omhoog. Vervolgens kreeg ieder meisje drie meppen met de paddle op haar billen, zoals dat ook gegaan zou zijn als er sprake was van een andere overtreding. Heel hard dus. Sommige meiden wisten dit omdat ze het eerder hadden meegemaakt. Voor een paar andere meiden was het helemaal nieuw. Ze hadden vooral meegedaan omdat ze het toch eens wilden meemaken voordat ze van school gingen.

Een Twitterbericht van een High School studente uit mei 2015: Senior Prank was een succes en absoluut waard om 3 meppen met de paddle te krijgen op de laatste dag van de school!Natuurlijk doet het enorm zeer als de paddle keihard op je billen terecht komt.  Zeker als het voor de eerste keer is dat je dat meemaakt. Op de foto die gemaakt is vlak nadat de meiden op hun billen hebben gekregen, lijkt het alsof twee meisjes net gehuild hebben. Dat is ook helemaal niet vreemd en dat hoort er helemaal bij. Op het moment van de foto lijkt alle pijn op de billen ook al weer vergeten. Natuurlijk zullen de meiden die week rode en pijnlijke billen gehad hebben. Toch zijn de meiden enorm blij dat ze het gedaan hebben.

Een Twitterbericht van een High School studente die zich afvraagt of ze echt met een paddle op haar billen heeft gekregen omdat ze ballen op het baseball veld heeft neergelegd als Senior Prank, maar ze heeft er toch wel plezier in.Meerdere meiden hebben een bericht hierover op Twitter geschreven. “SENIOR PRANK = 3 LICKS {that we’re all worth it}”, “Senior prank was a success and so worth 3 licks on the last day of school!”, “mischief on school campus after hours turn up for the best senior prank ever”, “did I really get paddled for putting balls on the baseball field for a senior prank…lol”. SENIOR STUNT = 3 MEPPEN {die we het allemaal meer dan waard vonden}, Senior prank was een succes en zo het waard om daarvoor drie keer op je billen te krijgen op de laatste dag van school!” “Heb ik echt zojuist met de paddle op mijn billen gekregen wegens het plaatsen van ballen op een baseball veld als senior stunt…lachen”.

Ook deze vijf meiden leefden die dag echt op een onvergetelijke manier.

Meerderjarige studenten

Een speciaal geval is wanneer de studenten ‘of legal age‘ zijn. Dus 18 jaar of ouder. Sommige scholen hebben hierover aparte regels, zoald de Cordell High School in Oklahoma: “Corporal punishment may only be given when authorized by the student’s parent/guardian or authorized by a student that is 18 years or older“. High Schools met dit standpunt lijken echter een uitzondering. De meeste scholen die lijfstraf geven zijn van mening dat het enige verschil tussen een student van 18 of ouder vergeleken met de andere studenten is dat bij de oudere studenten geen toestemming van de ouders nodig is. De wetgeving is dat als een school regels hanteert en consequenties verbindt aan het overtreden van die regels, dit voor alle studenten geldt. Dus ook voor studenten van 18 jaar of ouder.

De trend is dat juist de oudere High School studenten vaker op hun billen krijgen en dan ook op volle kracht. Ook als ze meerderjarig zijn.

Juist de oudere High School studenten krijgen vaker op hun billen. Ook als ze meerderjarig zijn.

Volgens de huidige wetgeving in Texas is het zo dat alleen ouders kunnen regelen dat hun kind geen lijfstraf krijgt (opt-out). Zij moeten daarvoor elk jaar een formulier ondertekenen. Op het moment dat de student 18 wordt en wettelijk meerderjarig, hebben ouders deze mogelijkheid niet meer. Dit recht is echter alleen toegekend aan ouders, niet aan studenten. Theoretisch kan een 18-jarige student met de paddle krijgen, zelfs als de student daarvoor een uitzonderingspositie door opt-out had. Dit is theoretisch omdat in de praktijk er geen verschil gemaakt wordt en de 18-jarigen net zo op hun billen krijgen als de 17-jarigen. Dat wordt zowel door de studenten zelf als door hun ouders als volstrekt normaal en acceptabel gezien.

In de uitvoeringspraktijk bij Daphne is het zo dat 18 jaar juist de minimale leeftijd is om met billenkoek te kunnen beginnen. We zijn ervan overtuigd dat niets zo’n veranderingskracht heeft als een goed pak op de billen, maar tegelijk zijn we van mening dat een meisje hier zelf voor moet kunnen beslissen.

Dat sluit helemaal aan bij High School studentes van 18 jaar of ouder die daarmee accepteren dat ze in een situatie zijn waar ze op hun billen kunnen krijgen. Of, als het geval zich voordoet, vrijwillig kiezen voor straf op hun billen als er meerdere opties mogelijk zijn.

Emancipatie – meiden halen ook hier hun achterstand in

De trend is dat op High Schools waar <em>corporal punishment</em> wordt gebruikt steeds meer meiden een flink pak op hun billen krijgen als ze de schoolregels overtreden.

Op High Schools waar corporal punishment wordt gebruikt krijgen steeds meer meiden een flink pak op hun billen als ze de schoolregels overtreden.

Deze website over studiediscipline richt zich op het gebruik van billenkoek bij meisjes en vrouwen. Daarom zijn de voorbeelden op deze en andere pagina’s vooral van meiden die qua leeftijd bijna of helemaal 18 jaar zijn – de minimale leeftijd om bij Daphne begeleiding te kunnen krijgen.

Op Amerikaanse High Schools zijn er nog aanzienlijk meer jongens dan meisjes die lijfstraf op hun billen krijgen. Hierboven is een kaart opgenomen met de distributie van deze verhouding. In het algemeen kunnen we zeggen dat van alle studenten die tegenwoordig op hun billen krijgen 80 % een jongen is en 20 % een meisje.

Daarmee zijn de meiden wel hun achterstand aan het inlopen.

Historisch gezien zijn jongens en mannen ook meer gepositioneerd om grensoverschrijdend gedrag te laten zien. In Amerika is op dit moment 6 % van de gevangenisbevolking een vrouw. Rond 1970 was dit 1 %. In Nederland is zo’n 5 % van de gevangenisbevolking een vrouw. Als dan 20 % van de studenten die op hun billen krijgen een vrouw is lijkt dat relatief al veel.

Het wordt wel steeds logischer dat meiden net zo goed op hun billen kunnen krijgen als jongens. De oude gedachte dat meisjes hiervoor te breekbaar en te kwetsbaar zijn is verlaten. Meiden zijn net zo goed als jongens in staat om een stevig pak op hun billen te incasseren en daarvan te leren. Onze overtuiging is juist dat meiden dit veel beter kunnen dan jongens. De meeste meiden kunnen beter tegen pijn. Of anders geformuleerd: de meeste meiden en vrouwen zijn beter in het ombuigen van pijn naar iets positiefs. Bovendien hebben de meeste meiden en vrouwen vollere billen en zijn daarmee beter toegerust op het incasseren van billenkoek.

De Amerikaanse High Schools krijgen deze overtuiging ook steeds meer. Op High Schools waar corporal punishment wordt gebruikt krijgen steeds meer meiden een flink pak op hun billen als ze de schoolregels overtreden, net zoals dat voor de jongens geldt. Dat geldt niet alleen tijdens de schooluren, maar ook voor buitenschoolse activiteiten als sport, muziek en dans.

Meiden die op hun High School regelmatig op hun billen krijgen functioneren daar prima bij, net zoals de meiden bij Daphne. Uit hun Twitter berichten spreekt een beeld van levenslustige vrolijke meiden.

Meiden die op hun High School regelmatig op hun billen krijgen functioneren daar prima bij, net zoals de meiden bij Daphne.

Op de pagina over de Daphne Methode leggen we uit dat het voor veel meiden beter is als ze meer verantwoordelijk worden gehouden voor hun daden. Dat geldt voor hun studie maar ook daarbuiten. Dat betekent dat we in de begeleiding de meiden confronteren met de gevolgen van hun daden (of het gebrek eraan). Binnen de begeleiding is dan straf  het logisch gevolg. Deze straf wordt altijd op de billen gegeven.

Een pak op de billen past goed bij de psychologie en de persoonlijkheid van veel meiden. Het past ook goed bij hun anatomie. Meiden en vrouwen hebben billen die door de natuur optimaal geschikt zijn gemaakt voor het ontvangen van deze straf. Een stevig pak billenkoek leidt tot onmiddelijke en significante verbeteringen in gedrag en houding rond de studie. Studentes die net een pak op hun billen hebben gekregen lijken gelukkiger te zijn en meer te stralen.

De paddle wordt meer gebruikt binnen sportteams

Dit zijn Amerikaanse High School studenten die worden toegesproken door hun coach. De trend is dat er meer sport coaches zijn die vaker en sneller billenkoek geven dan in het recente verleden het geval was. .

Er zijn meer sport coaches die de paddle gebruiken.

Het lijkt dat lijfstraf op de billen relatief meer voorkomt bij 16-, 17- en 18-jarige High School studenten die actief zijn in de sportteams van de school.

Steeds meer scholen hebben aparte Athletic Handbook, waaruit blijkt dat deze athleten aan een hogere standaard moeten voldoen dan andere studenten. In deze Athletic Handbooks staat ook vermeld dat de coach lijfstraf op de billen kan geven.

De traditie was dat de meeste coaches dat ook in ruime mate deden en niet alleen voor overtredingen die met sport te maken hadden, maar ook voor andere zaken. Het gaat dan om lage cijfers of klachten van collega-docenten over de sporters. Alleen al daarom krijgen zij vaker op hun billen dan gewone studenten. Daar komt nog eens overheen dat er voor hen extra teamregels gelden die te maken hebben met de sport.

Ook hier geldt dat er meer jongens zijn die op hun billen krijgen dan meisjes. Toch wordt er op scholen waar sport belangrijk is geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende sporten, met als uitzonderling football, dat haast overal als enorm belangrijk wordt gezien. Afgezien daarvan is het net zo belangrijk dat een meisjes softbal, volleybal of basketbal team regiokampioen wordt dan dat het bij het jongens baseball of basketbal team gebeurt.

Veel on-the-spot-paddlings

Deze vrolijke Amerikaanse High School studente zat zowel op volleybal als op cheerleading. Uit haar Twitterberichten uit april 2016 en eerder blijkt dat ze heel vaak bij het sporten van haar coach op haar billen kreeg. Kennelijk had coach Dunnam op 28 april 2016 zijn geduld verloren en haar zo hard als hij kon met de paddle op haar billen gegeven.

Een studente die zowel op volleybal en cheerleading zat en heel vaak op haar billen kreeg.

Afgezien van wat de officiële regels zijn, bepalen de coaches vooral hun eigen regels. Het is een absoluut feit en een lang bestaande traditie dat een sportcoach veel on-the-spot en lik-op-stuk gebruik maakt van de paddle. Dat gebeurt meestal in de kleedkamer of in een kantoortje, maar ook op het sportveld. Op deze plaatsen heeft niemand een smartphone bij zich, dus er kunnen geen filmopnames gemaakt worden. Ook is er geen computer aanwezig, dus kunnen er ook geen registraties vastgelegd worden.

Twitterbericht van een studenten van de Dumas High School I think coach Dunnam got tired of always giving me swats and finally swatted me as hard as he couldStudenten die veel aan sport doen op een school waar lijfstraf veel gebruikt wordt kunnen dan heel vaak op hun billen krijgen. Een voorbeeld is een studente die op de Dumas High School in Texas zowel lid was van het volleybalteam als van het cheerleader squad. Ze vertelt op Twitter dat de coach kennelijk er genoeg van had om haar zo vaak op haar billen te geven en haar uiteindelijk een pak op haar billen gaf zo hard hij maar kon: “I think coach Dunnam got tired of always giving me swats and finally swatted me as hard as he could”.

In een enkel geval gebeurt het in de gang vlak bij de kleedkamer en daar zijn wel opnames van bekend, zoals deze uit 2014 van een High School in Lousiana, waar een paar jongens uit een sportteam een mep met de paddle op hun billen krijgen.

Meer plaatselijke en minder federale invloed

De trend is meer bevoegdheid bij de lokale scholen en minder invloed van de federale regering. Ook als het om lijfstraf gaat.

De trend is meer bevoegdheid bij de lokale scholen en minder invloed van de federale regering. Ook als het om lijfstraf gaat.

Mede door de Trump-Administration is de invloed van plaatsen gemeenschappen, zoals schooldistricten, counties en individuele staten groter geworden en is er meer allergie voor invloed vanuit de centrale regeling in Washington.

Tijdens de laatste periode van Obama werd nog door woordvoerders van de regering gesuggereerd dat het gebruik van lijfstraf niet meer van deze tijd was.

Het geluid van nu is dat de plaatselijke gemeenschappen dat vooral zelf moeten weten. Er zijn voorbeelden van schooldirecteuren en schoolbesturen die oprecht geloven in het gebruik van de paddle en die ook in de media hebben verkondigd dat ze niet van plan zijn om op dit gebied zich de wet te laten voorschrijvingen door de Federale regeling in Washington. In deze opstelling worden ze volledig gesteund door Betsy DeVos, de huidige minister van onderwijs in de regering Trump.

 

 

 

5 – Fantasie en werkelijkheid, feiten en bronnen

Op veel plaatsen is het gebruik van billenkoek voor studenten volstrekt normaal, alledaags en acceptabel. Het wordt bijgehouden in statistieken en de meiden twitteren erover met elkaar.

Op veel plaatsen is het gebruik van billenkoek voor studenten volstrekt normaal en acceptabel. Het wordt bijgehouden in statistieken en de meiden twitteren erover met elkaar.

Het is altijd goed om behoedzaam en kritisch te zijn bij informatie op internet. Dat geldt niet alleen voor politieke onderwerpen, maar ook voor informatie rond spanking. Soms lijken verhalen en herinneringen meer gebaseerd te zijn op fantasie dan op de werkelijkheid.

Als het gaat om Corporal Punishment op High Schools in Amerika is het wat eenvoudiger. Er zijn een aantal informatiebronnen die onmiskenbaar feitelijk zijn. Geen fantasie.

Informatie op websites van scholen

Scholen die Corporal Punishment toepassen, hebben de wettelijke plicht om de betrokken studenten te informeren over de regels die van kracht zijn en de consequenties bij het overtreden ervan. Veel scholen doen dit nog steeds op papier, met een hard copy Student Handbook en de Code of Conduct.

Daarnaast zetten veel scholen deze informatie ook uitgebreid op hun website.

Soms zijn deze Student Handbooks heel algemeen en gestandaardiseerd. Al deze scholen hebben dan hetzelfde Student Handbook waarin precies voldaan wordt aan de vereisten binnen de betreffende staat. De informatiewaarde is dan betrekkelijk gering.

Soms zijn de Student Handbooks en de Codes of Conducts heel precies uitgewerkt en uniek. Het is dan duidelijk dat er gedetailleerd over nagedacht is. De bepalingen en de regels hebben dan de bedoeling dat ze gedetailleerd nageleefd worden. De beschreven consequenties zullen dan ook daadwerkelijk uitgevoerd worden zoals ze beschreven zijn. Ook als deze consequentie straf op de billen is. Dat beeld wordt nog eens versterkt als ieder jaar een actuele en bijgewerkte versie op de website geplaatst wordt. Dan zijn het levende documenten. Dergelijke documenten hebben de volle ondersteuning van de (meerderheid van de) ouders. Alle studenten moeten de regels naleven terwijl de docenten, coaches en schoolleiding zorgen voor de handhaving ervan.

Office for Civil Righs

Het Office for Civil Rights (OCR) is een subbureau van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs dat zich primair richt op handhaving van wetten. Het gaat dan vooral om de wetten met betrekking tot burgerrechten die scholen verbieden discriminatie te plegen op basis van ras, huidskleur, nationale afkomst, geslacht, handicap, leeftijd of lidmaatschap van patriottische jeugdorganisaties.

OCR is een van de grootste federale bureaus voor burgerrechten in de Verenigde Staten, met een staf van ongeveer 560 advocaten, onderzoekers en ander personeel. Het bureau is te vinden in twaalf regionale kantoren en in het hoofdkwartier in Washington, D.C. Het bureau voor burgerrechten is verantwoordelijk voor de naleving door scholen die openbare instanties of ontvangers zijn van federale onderwijsfondsen met verschillende federale wetten inzake burgerrechten.

Op de website van het Office for Civil Rights kunnen statstieken over allerlei onderwerpen geraadpleegd worden, waaronder discipline. Zie hieronder een beschrijving van hoe deze gegevens benaderd kunnen worden.

In 2004 zaten er 1.225 studenten op de Enterprise City High School. Daarvan kregen er in dat studiejaar 720 studenten minimaal één keer lijfstraf op de billen. Dat is 59 % van de totale studentenpopulatie. Van de 630 jongens kregen er 560 straf op hun billen (dat is 89 %). Van de 595 meiden kregen er 160 in dat jaar straf op hun billen (dat is 27 %).Een voorbeeld zijn de statistieken van de Enterprise City High School in Alabama.

In 2004 zaten er 1.225 studenten op deze High School. Daarvan kregen er in het studiejaar 2004-2005 720 studenten minimaal één keer lijfstraf op de billen. Dat is 59 % van de totale studentenpopulatie. Van de 630 jongens kregen er 560 straf op hun billen (dat is 89 %). Van de 595 meiden kregen er 160 in dat jaar op hun billen (dat is 27 %).

In 2015 zaten er 2590 studenten op de Enterprise City High School. Van de 1.292 jongens kregen er 992 straf op hun billen (dat is 77 %, vergeleken met 89 % in 2004). Van de 1.298 meiden kregen er 649 met de paddle op hun billen (dat is 50 %, vergeleken met de 27 % uit 2004). Op deze High School zijn de meiden hun achterstand duidelijk aan het inlopen.In 2015 zaten er 2590 studenten op deze High School. Dat is dus een forse groei. Het aantal studenten dat op hun billen kreeg groeide ook. Dat was in dat jaar (volgens deze statistieken) 1.641 studenten. Dat is ruim 63 % van de studentenpopulatie. Het blijkt dan dat er relatief meer meiden en relatief minder jongens lijfstraf op hun billen kregen. Van de 1.292 jongens kregen er 992 straf op hun billen (dat is 77 %, vergeleken met 89 % in 2004). Van de 1.298 meiden kregen er 649 met de paddle op hun billen (dat is 50 %). Op deze High School zijn de meiden hun achterstand duidelijk aan het inlopen.

In 2015 is ook het aantal ‘instances‘ bijgehouden. Op deze High School is er 2.022 keer besloten dat de betrokken studenten met de paddle op hun billen gaan krijgen. Omdat er 180 schooldagen in een studiejaar gaan (4 semesters van elk 9 weken) is de conclusie dat er gemiddeld ruim 11 ‘instances‘ (voorvallen) per schooldag zijn, waarbij er één of meer studenten met de paddle op hun billen krijgen. Omdat er 1.641 studenten dat jaar op hun billen gekregen hebben in 2.022 voorvallen (waarbij er ook nog meer studenten bij een voorval betrokken kunnen zijn), is het duidelijk dat veel studenten vaker dan 1 keer in dat studiejaar met de paddle hebben gekregen.

Het is ook mogelijk om bij het Office for Civil Rights een gedetailleerd ‘Discipline Report’ op te vragen. Voor de Enterprise City High School ziet het er voor 2015 als volgt uit:

Uitgebreid Discipline Report over 2015 van de Enterprise City High School.

Office for Civil Rights, Discipline Report for Enterprise High School, Alabama, survey year 2015 (page 2).

Opmerkelijk is dat het aantal studenten klopt met de andere weergave. Het aantal studenten dat volgens deze rapportage lijfstraf op de billen heeft gekregen is 1.653, terwijl de andere statistieken vermelden dat dit aantal 1.641 is.

Het blijkt ook dat lijfstraf met stip de populairste straf is op deze High School. Het aantal studenten dat (misschien: ook, want er kan overlap zijn tussen de diverse groepen) gekozen heeft voor schorsing in school en/of schorsing buiten de school is veel kleiner. Kennelijk wil bijna niemand de lessen en de schoolactiviteiten missen.

Als we kijken naar de raciale vertegenwoordiging, dan is het behoorlijk evenredig als het gaat om straf op de billen. Van de schoolpopulatie is 65 % blank, van de studenten die op hun billen krijgen is 64,4 % blank. Dat scheelt niet veel. Van de schoolpopulatie is 20,5 % zwart, van de studenten die op hun billen krijgen is 22,3 % zwart. Dat scheelt ook niet veel. De grote verschillen zitten juist bij de ISS en OSS. Daar zijn de zwarte studenten oververtegenwoordigd en de blanke studenten ondervertegenwoordigd. Er is in dit jaar niemand van school gestuurd en ook niemand naar de politie doorverwezen.

Rapportages

Zoals hierboven beschreven, zijn er op veel High Schools rapportages naar de ouders in gebruik. Opgelegde disciplinaire maatregelen, inclusief de paddle, vormt daar een onderdeel van. Soms gaan die rapportages via apps of parent portals.

Er zijn Amerikaanse High Schools, waar de uitgedeelde disciplinaire maatregelen ook apart op hun website gerapporteerd worden. Een voorbeeld is dezelfde Enterprise City High School in Alabama. We zien hier rapportages van de overtreding en de sancitie die daarvoor ingesteld is.

Een voorbeeld van de disciplinaire rapportage van het schooljaar 2016-2017 van de Enterprise City High School.

 

Facebook, instagram en twitter van scholen

Veel Amerikaanse High Schools hebben, behalve de centrale website van hun school, vaak ook een Facebook, Instagram of Twitter pagina.

Op deze sociale media staan geen rechtstreekse verwijzingen naar lijfstraf, maar de foto’s en de berichten geven wel een beeld van de school en de prioriteiten die gesteld worden.

Bijvoorbeeld, uit het Student Handbook en het Athletic Handbook kan blijken dat lijfstraf op de billen gebruikt wordt en dan vooral bij sport. Als uit de social media blijkt dat sportprestaties inderdaad heel belangrijk zijn en veel aandacht krijgen, geeft dat wel een treffend beeld van de sfeer.

Overigens hebben de ouders van iedere student toestemming gegeven om de foto’s te gebruiken op de websites en sociale media.

Twitter en Instagram van studenten

Er zijn veel voorbeelden van meiden (en wat minder voorbeelden van jongens) die berichten op Twitter plaatsen omdat ze op hun billen gaan krijgen of nadat ze met de paddle hebben gekregen. Vrienden en vriendinnen reageren dan daarop. Het gaat dan vooral om “junior” en “senior” studenten, dus meiden van 17, 18 of 19 jaar. Kennelijk is het dan behoorlijk normaal dat je op je billen krijgt en het is dan leuk om met je vriendinnen daarover te twitteren, omdat de meeste van je vriendinnen dat ook wel meegemaakt hebben.

De overige berichten en de foto’s op de Twitter en Instagram accounts geven een een sfeerbeeld van die meiden en die vriendinnen. We zien dan over het algemeen leuke meiden die plezier hebben in hun leven. Het maakt allemaal een gebalanceerde indruk. De meiden accepteren kennelijk dat ze straf krijgen als ze de regels overtreden en een pak op de billen met de paddle is dan een heel gewone straf.

Twitterbericht van een Amerikaanse High School studente: second week back and I already got swatsEen voorbeeld is een meisje die (waarschijnlijk) in de laatste klas van de High School in Texas zit. Op deze High School wordt de paddle veel gebruikt. Een veel voorkomende reden is te laat komen in de les. Bij de eerste keer te laat komen moet de student een essay schrijven. De volgende keer te laat komen heeft direct straf met de paddle op de billen tot gevolg. Iedere volgende keer te laat komen in de les volgt er opnieuw straf met de paddle, waarbij het aantal klappen elke keer toeneemt. Na een periode van 6 weken begint te teller opnieuw te lopen. Dit geldt alleen voor High School studenten. Jongere scholieren krijgen geen straf op hun billen.

Dit meisje schreef op 9 januari 2017 een bericht op Twitter: second week back and i already got swats. De tweede week op school na de kerstvakantie en nu al een pak op mijn billen. De reden vertelde ze er niet bij. Er is ook geen sprake van protest. Ze schrijft het bericht meer als een constatering en als een mededeling. Het is daarom ook waarschijnlijk dat dit niet de eerste keer was ze op haar billen kreeg. Het zal ook vast niet de laatste keer zijn geweest.

De veronderstelling dat deze dame wel vaker op haar billen heeft gekregen wordt versterkt door een video die ze een paar maanden later plaatst. We zien haar dan in een klaslokaal terwijl ze lol heeft met een vriendin. Uiteindelijk leidt dat ertoe dat er water in het rond wordt gespuugd. Het zou heel goed kunnen dat als je op je billen krijgt als je te laat in de les komt, je ook op je billen krijgt als je water door het lokaal spuugt. De mogelijkheid dat ze misschien straf op hun billen krijgen weerhoudt deze meiden er niet van om plezier met elkaar te hebben. “Lekker stout zijn“, zou Annie M.G. Schmidt gezegd hebben, ook al krijgen we misschien straf op onze billen.

Reviews van studenten en ouders

Er zijn verschillende websites waar studenten en ouders reviews van High Schools plaatsen. Alle onderwerpen komen daarbij aan bod, waaronder (het gebrek aan) discipline. Deze websites geven ook informatie over rankings en vergelijkingen met andere Amerikaanse High Schools.

Enkele voorbeelden zijn, met links naar reviews van de Enterprise City High School:

www.niche.com

 

www.greatschools.org

 

U.S. News

 

SchoolDigger

 

Zillow

 

Public School Review

 

Reviews van (voormalige) docenten

Er zijn ook website met reviews van huidige en voormalige docenten en andere personeelsleden. Een voorbeeld is, met een link naar reviews van (ex-) werknemers van de Enterprise City High School:

www.indeed.com

 

Links naar interessante websites

De website www.corpun.com geeft enorm veel informatie over de toepassing van lijfstraf in het verleden en in het heden. Er is een uitgebreide algemene pagina over lijfstraffen op Amerikaanse scholen.

Daarnaast heeft deze website enorm veel verwijzingen naar Student Handbooks van Amerikaanse High Schools waar lijfstraf gegeven wordt:

Alabama, Alaska, Arizona en Arkansas

 

California, Colorado, Connecticut, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas en Kentucky

 

Louisiana, Maryland, Mississippi en Missouri

 

New Mexico, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania en South Carolina

 

Tennessee en Texas (Private en Charter Scholen)

 

Texas (Public) School Districten A-M

 

Texas (Public) School Districten N-Z

 

Virginia, Washington State, West Virginia, Wisconsin en Wyoming

Op de website van het Office for Civil Rights, onderdeel van het U.S. Department of Education (het Federale Ministerie van Onderwijs) kunnen statstieken over allerlei onderwerpen geraadpleegd worden, waaronder discipline. Op de pagina Detailed Data Tables kan van ieder School District of iedere school informatie opgezocht worden. Op dit moment is informatie beschikbaar over de periode 2000 t/m 2015. De rapportage “Discipline of Students without Disabilities” geeft interessante informatie. De gegevens kunnen worden uitgesplitst (expanded view) om de resultaten van jongens en meisjes apart te zien.

In het wetenschappelijk artikelCorporal Punishment in U.S. Public Schools: Prevalence, Disparities in Use, and Status in State and Federal Policy” (2016) door Elizabeth Gershoff van de University of Texas in Austin en Sarah Font van de Pennsylvania State University geeft een uitgebreid beeld gegeven van de huidige toepassing van billenkoek als straf op scholen in Amerika.

Een document met inmiddels verdwenen berichten over lijfstraffen bij studenten op een forum voor docenten bevindt zich hier.

 

 

 

 

6 – Opmerkelijke situaties in Amerikaanse High Schools

Er zijn enkele Amerikaanse High Schools die om uiteenlopende redenen opmerkelijk zijn met de manier waarop ze de paddle in de praktijk gebruiken.

Deze High Schools zijn hieronder kort aangeduid, met links naar andere plaatsen op de Daphne websites, waar ze uitgebreider behandeld worden.

Enterprise City High School in Alabama

Een onderdeel van het Discipline Report over 2015 van de Enterprise City High School met het aantal studenten dat lijfstraf heeft gekregen. Niet minder dan 1.653 studenten hebben minimaal voor 1 overtreding met de paddle op hun billen gekregen.

Op de Enterprise City High School kregen in 2015 1.653 studenten met de paddle op hun billen.

De High Schools waar lijfstraf op de billen wordt gebruikt zijn meestal relatief kleine scholen in landelijke gebieden. Iedereen kent elkaar en elkaars achtergrond. De docenten kennen de leerlingen meestal al jarenlang. De school lijkt op een soort extended family.

De Enterprise City High School is een voorbeeld van een grote High School in een stedelijk gebied, waar volop straf op de billen wordt gegeven. In 2015 kregen 1.653 studenten op hun billen. Dat is 70 % van alle studenten. De meeste studenten krijgen ook meerdere keren op jaar met de paddle op hun billen. Elke dag zijn er gemiddeld 11 voorvallen waarbij de schooldirecteur één of meerdere studenten met de paddle geeft. Kennelijk gaat dit allemaal met volledige steun van alle betrokkenen.

De reviews geven ook dat er eerder behoefte is aan meer discipline dan aan minder. Dat kan ook komen omdat wellicht de laatste jaren de paddle wat minder vaak gebruikt wordt dan in 2015 het geval was. Toch zijn de reviews van studenten, ouders en (voormalige) werknemers over het algemeen positief.

In 2015 deed deze High School ook mee aan de wedstrijd The Most Spirited High School van de USA. Ze kwamen in de finale maar wonnen deze net niet.

Bangs High School: geloof in de effectiviteit en de efficiëntie van billenkoek

Op de Bangs High School gelooft men in de effectiviteit en de efficiëntie van lijfstraf op de billen, vooral als het om sport gaat. Voor deze studenten is dat een alledaagse realiteit.

Op de Bangs High School gelooft men in de effectiviteit en de efficiëntie van lijfstraf op de billen, vooral als het om sport gaat.

De Bangs High School in Texas gelooft zeer sterk in de effectiviteit en de efficiëntie van een pak op de billen. Zeker als dat gebeurt in het kader van sport.

In Texas is het wettelijk mogelijk is om als ouders ervoor te zorgen dat er geen lijfstraf wordt gegeven aan je kinderen. Op de Bangs High School geldt dat niet als het gaat om deelnemers binnen het sportprogramma.

In het Athletic Handbook is een kennisgeving over het gebruik van lijfstraf op de billen opgenomen. “In the Bangs Athletic Program, we believe in the effectiveness and efficiency of corporal punishment. From time to time, it will be used as a discipline method in our program. It will ONLY be administered by the Athletic Director“. In het Bangs Sport programma geloven we in de effectiviteit en de efficiëntie van lijfstraf op de billen. Van tijd tot tijd zal dit in ons programma als disciplinaire methode gebruikt worden. De straf op de billen zal ALLEEN worden uitgevoerd door de sportdirecteur.

Van tijd tot tijd is op de Bangs High School lijfstraf op de billen onderdeel van het sportprogramma. De sportdeelnemers en hun ouders gaan daarmee akkoord.

Van tijd tot tijd is lijfstraf op de billen onderdeel van het sportprogramma. De sportdeelnemers en hun ouders gaan daarmee akkoord.

Een student kan alleen maar meedoen aan een sport als hij of zij met alle regels in het Athletic Handbook akkoord gaat. Ook de ouders moeten voor akkoord tekenen. De student bevestigt daarmee dat hij of zij bij het sporten de familie, de school en de gemeenschap vertegenwoordigt en dat met alle trots, eer en inzet zal doen. De student bevestigt ook dat hij of zij bereid om lijfstraf op de billen te krijgen. De studenten (en hun ouders) gaan dan geen gebruik maken van de mogelijkheid om vrijstelling te krijgen van billenkoek.

Op de Bangs High School betekent sporten dat je van tijd tot tijd met de paddle op je billen gaat krijgen. Dat is een onderdeel van het sportprogramma. Het is niet helemaal duidelijk wanneer het een onderdeel van het sportprogramma is (“van tijd tot tijd”). Het is ook niet duidelijk om welke redenen de paddle gebruikt gaat worden en wat dit voor de billen van de deelnemers betekent.

Er is een reden waarom de Bangs High School dit op deze manier doet. De school gelooft dat een stevig pak op de billen effectiviteit en de efficiëntie is. Vooral voor sporters. De sporters zelf en hun ouders geloven dat ook. Ze geven akkoord en stemmen ermee in. Dat gaat het natuurlijk ook gebeuren.

 

Banquete High School: buitenkans voor verbetering

In de <em>Cheer Constitution</em> van deze cheerleaders van de Banquete High School staat dat voor cheerleaders een pak op de billen een manier is om het bewustzijn van teamregels te vergroten. De cheerleaders onderschrijven net als hun ouders het principe dat het krijgen van een pak op de billen een buitenkans is om te verbeteren.

In de Cheer Constitution van de Banquete High School staat dat voor cheerleaders een pak op de billen een manier is om het bewustzijn van teamregels te vergroten.

Op de Banquete High School in Banquete, Texas, is lijfstraf een mogelijkheid. Studenten kunnen alleen met de paddle krijgen als de ouders daar niet tegen zijn. Dat geldt voor alle scholen in Texas. Deze school heeft zo’n 300 leerlingen.

Op de Banquete High School is een voorbeeld van een High School waar voor cheerleaders extra regels gelden. Dat betekent dat er meer aanleidingen en redenen zijn waarom cheerleaders op hun billen kunnen krijgen. Dat geldt overigens niet alleen voor cheerleaders, maar voor alle studenten die op deze High School aan sport doen.

Dat weten we omdat deze High School, net als de andere High Schools waar dit gebeurt, dit zelf op hun website schrijven. Dat gaat, net als bij de andere High Schools, in de vorm van een handboek of teamregels.  Iedere cheerleader moet dit ondertekenen als ze lid wordt van het cheerleader team. Dat geldt voor de studenten die lid willen worden van een ander sportteam. Ook de ouders moeten de teamregels ondertekenen, inclusief de mogelijkheid voor straf op de billen.

Wat de Banquete High School echt bijzonder maakt is het feit dat de paddle niet alleen is gebruik om straf mee te geven. Juist voor de studenten die aan sport doen is de paddle een instrument om verbetering te bewerktstelligen.

In aanvulling op het Student Handbook (waarin alle algemene regels voor het gebruik van lijfstraf zijn beschreven) is er voor de cheerleaders ook de Banquete Cheer Constitution van kracht. Voor de overige sportieve studenten is er een Athletic Handbook. De teksten van beide documenten zijn grotendeels gelijk.

Twee sportieve studentes van de Banquete High School die net als hun ouders van mening zijn dat het krijgen van een pak op de billen een buitenkans is om jezelf te verbeteren.

Voor de sportieve studenten op de Banquete High School is een pak op de billen een manier om zichzelf te verbeteren.

In deze documenten staan regels die uitsluitend voor de cheerleaders c.q. de andere leden van andere sportteams gelden. Ook hierin is ruime aandacht voor de mogelijkheid van straf op de billen, vooral in samenhang met strafpunten (demerits).

Heel bijzonder is dat in het Banquete Cheer Constitution en het Athletic Handbook wordt gesproken over de Opportunities For Improvement. De buitenkansen om beter te worden. Dit zijn oefeningen om bij teamleden het bewustzijn te vergroten van het belang en de consequenties van teamregels. Ze zijn ontworpen als een stevige herinnering aan de verwachtingen die aan de cheerleaders, de sportmannen en de sportvrouwen gesteld worden en op het zelfde moment kracht, uithoudingsvermogen en trots vergroten.

Als voorbeelden worden genoemd: rondjes hardlopen rond het stadion, de trappen van de tribunes op en af rennen, behendigheidsoefeningen, met de paddle op de billen krijgen of combinaties hiervan. Ook hier geldt dat zowel de ouders als de studenten akkoord moeten gaan met het hele document en met alle regels en bepalingen. Anders kunnen ze niet lid worden van een sportteam. Zonder billenkoek geen sport. De paddle wordt niet alleen gebruikt als sanctie bij een overtreding, maar ook als herinnering aan de verwachtingen die gesteld zijn en als stimulans om te verbeteren.

Op deze pagina in de website over sportdiscipline is meer informatie over de Banquete High School en het gebruik van billenkoek als een buitenkans voor verbetering van het gedrag en de prestaties van cheerleaders beschikbaar.

Jackson County: geen inspraak, de paddle als enige straf

Op de vijf High Schools in Jackson County beslist alleen de directeur over de straf die bij een eventuele overtreding gegeven wordt. Omdat de High School principals in dit district de overtuiging hebben dat juist bij de oudere studenten een goed hard pak op de billen het meest effectief is, krijgen zij bij iedere overtreding met de paddle.

Op de vijf High Schools in Jackson County beslist alleen de directeur over de straf. De oudere studenten krijgen dan bijna altijd een flink pak op hun billen.

Op alle (vijf) High Schools in Jackson County in het noordoosten van Alabama is sinds jaar en dag een pak op de billen de meest gebruikelijke disciplinaire maatregel.

In Alabama is de schooldirecteur bevoegd om geheel zelfstandig over eventuele straf te beslissing. Wettelijk en formeel gezien is toestemming van de ouders of van de student is nodig. Het wel of niet geven van straf op de billen is een ‘adminitrative decision’ is. Oftewel, de schooldirecteur bepaalt in ieder individueel geval wat er gaat gebeuren.

De ouders lijken hier geen inspraak in te hebben, hoewel het onwaarschijnlijk is dat de school met hun wensen geen rekening houdt. In tegenstelling tot de meeste scholen waar studenten met de paddle krijgen, kunnen de ouders bij de High Schools in Jackson County geen toestemming geven of intrekken voor het gebruik van billenkoek bij hun kinderen. Ook de studenten die regels hebben overtreden, hebben geen tot weinig inspraak over de straf die ze gaan krijgen. Zowel de ouders als de studenten hoeven alleen maar te tekenen voor de ontvangst van het Student Handbook, waarin alle regels zijn opgenomen. Ze hoeven er niet mee in te stemmen.

Leeftijd speelt daarbij een rol maar anders dan misschien voor de hand ligt. Een aantal High School principals in dit district hebben de overtuiging dat juist bij de oudere studenten een goed hard pak op de billen het meest effectief is.

Soms wordt dit spectaculair zichtbaar na de benoeming van een nieuwe schooldirecteur. Als de vorige schooldirecteur geen voorstander is van lijfstraf en de nieuwe schooldirecteur een aanhanger hiervan is, kan dat voor de billen van de studenten grote gevolgen hebben. Het aantal studenten dat lijfstraf krijgt kan stijgen van nul of een paar tot vele honderden studenten.

Dat is ook gebeurd op de vijf High Schools in Jackson County. De nieuw benoemde schooldirecteuren zijn aanhanger van het consequent gebruik van de paddle, vooral bij de studenten in de laatste klassen van de High School.

Vooral deze senior studenten op de High Schools in Jackson County krijgen bij iedere overtreding harde klappen op hun billen. De directeur kan hier volledig zelfstandig beslissen. Er is geen toestemming van de student of van de ouders nodig. Volgens de studenten geeft de directeur de klappen op volle kracht en expres met tussenpozen, zodat het effect langzaam kan inzinken voordat de volgende klap eroverheen gaat.

Vooral de senior studenten op de High Schools in Jackson County krijgen bij een overtreding harde klappen op hun billen die langzaam inzinken.

Vooral de senior studenten op de High Schools in Jackson County krijgen bij een overtreding een stevig pak op hun billen. Per jaar krijgen honderden High School studenten, jongens en meisjes, voor straf een stevig pak slaag op hun billen. Hoewel het Student Handboek beschrijft dat er voor bepaalde overtredingen verschillende straffen mogelijk zijn, worden deze in de praktijk nauwelijks toegepast worden. In (bijna) alle gevallen krijgt de student(e) bij overtredingen lijfstraf op de billen en is er geen mogelijkheid voor een alternatieve straf beschikbaar. Bovendien zijn er zeer veel regels die gelden. Een overtredingen zit in een klein hoekje.

Harde klappen op de billen die langzaam inzinken is dan de consequentie van het betrapt worden op het overtreden van regels. In de loop der jaren hebben zo alle meiden en jongens wel tijdens hun High School carrière op hun billen gekregen.

Op deze pagina is meer informatie over de High Schools in Jackson County en het gebruik van de paddle op de diverse High Schools daar beschikbaar.

Macon County: hernieuwde invoering van de paddle

In 2015 heeft de Macon County High School na een raadpleging van de ouders opnieuw lijfstraf op de billen ingevoerd. Sindsdien kunnen deze meiden net als vroeger weer gewoon met de paddle op hun billen krijgen en bij tientallen meiden is dat ook gebeurd.

Sinds de invoering in 2015 hebben tientallen meiden op de Macon County High School met de paddle op hun billen gekregen

In het algemeen is de trend dat straf op de billen steeds minder gebruikt voorkomt.

Er zijn ook scholen in Amerika waar het gebruik van de paddle juist opnieuw wordt ingevoerd nadat het jaren nauwelijks tot niet gebruikt is geweest. De hernieuwde invoering paddle is dan vooral bij de High Schools, dus voor de oudere studenten.

Een voorbeeld is Macon County School District in Tennessee. Op de Macon County High School was al jarenlang de paddle niet meer gebruikt. Kennelijk was men hier niet tevreden over en was men op zoek naar een effectievere methode om gedrag en prestaties te verbeteren.

In augustus 2015 werd aan de ouders van studenten op de Macon County High School toestemming gevraagd om de paddle te kunnen gebruiken en opnieuw lijfstraffen in te voeren. Vooral voor de High School studenten wilde de school de mogelijkheid hebben straf op hun billen te kunnen geven. Kennelijk was het idee dat juist bij deze groep een stevig pak op de billen de beste manier is om gedrag en prestaties te verbeteren en werd vooral bij hen deze mogelijkheid gemist.

Sinds augustus 2016 kunnen deze studenten op de Macon County High Schoo weer met de paddle op hun billen krijgen. De ouders hebben de schoolregel goedgekeurd waarmee iedere docent en iedere coach de bevoegdheid heeft gekregen om straf op de billen te geven.

Studenten op de Macon County High School krijgen weer met de paddle op hun billen.

De ouders hebben hierop massaal en positief gereageerd. De mogelijkheid om studenten op deze High School weer straf op hun billen te kunnen geven is in 2015 ook daadwerkelijk ingevoerd. Sindsdien kan iedere docent en iedere coach op deze High School een student straf op de billen geven. Tientallen meiden en nog meer jongens hebben sinds augustus 2015 op de beproefde manier met de paddle op hun billen gekregen.

De meest recente bijwerking en hernieuwde goedkeuring van het beleid over de lijfstraf is van september 2018. De regels waar de ouders voor het laatst in september 2018 hun instemming aan hebben gegeven schrijven nog steeds voor dat iedere docent en dus ook iedere coach straf op de billen mag geven.

Op deze pagina in de website over sportdiscipline is meer informatie over Macon County School District en het gebruik van de paddle op de High School beschikbaar.

 

 

7 – Verschilen en overeenkomsten met de Daphne Methode

Voor deze vier Amerikaanse High School studentes die bij overtreding van de schoolregels straf op hun billen krijgen én voor meiden met studiebegeleiding bij Daphne is billenkoek een normaal onderdeel van het dagelijks leven waar ze goed rekening mee moeten houden. Het blijkt in de praktijk dat meiden billenkoek kunnen krijgen zich anders en beter gaan gedragen.

Voor studenten binnen sommige High Schools én voor meiden binnen Daphne is op de billen krijgen onderdeel van het dagelijks leven.

Er zijn een aantal verschillen en overeenkomsten tussen straf bij studenten op High Schools en bij Daphne.

De belangrijkste overeenkomst is dat zowel die Amerikaanse High Schools als de mensen bij Daphne ervan overtuigd zijn dat een pak op de billen verschil maakt. Dat het werkt en dat het effect heeft. Anders zouden we het namelijk niet doen. Als we er niet in geloofden dan zouden we direct stoppen.

Het is een simpel feit dat voor heel veel vrouwen en meiden billenkoek een uitstekende manier is om meer discipline te krijgen. Misschien vinden sommigen dat merkwaardig, maar in de kern is het super logisch.

Het is ook een simpel feit dat voor heel veel vrouwen en meiden billenkoek een uitstekende manier is om gedrag te veranderen en nieuwe, betere gewoontes aan te leren. Op het moment dat meisjes en vrouwen weten dat ze op hun billen krijgen, is het (bijvoorbeeld: afvallen, studeren of naar de sportschool gaan) opeens een stuk gemakkelijker.

De oudste studenten op een High School zijn 18 of 19 jaar en de jongste studenten zijn 14 of 15 jaar. Een trend is dat op de High Schools juist bij de oudere studenten de paddle vaker gebruikt wordt. Hoewel het verschil tussen meiden van 16 of 17 en meiden van 18 of 10 misschien marginaal is, kan de Daphne Methode pas beginnen bij minimaal 18 jaar. Er moet sprake zijn van een volwassen en zelfstandige keuze. Er is dus ook geen toestemming van de ouders nodig.

Niet alleen bij Amerikaanse meiden, maar ook bij Nederlandse meiden werkt billenkoek prima. Dat geldt helemaal als de billenkoek consequent en op de blote billen gegeven wordt, zoals bij Daphne het geval is.

Ook bij Nederlandse meiden werkt billenkoek prima, zeker als het consequent en op de blote billen gegeven wordt.

Bij de openbare Amerikaanse High Schools bepaalt de postcode waar je woont de school waar je naar toe gaat. Hiermee kan dus ook bepaald worden of je op je billen gaat krijgen of niet. Bij Daphne is dit altijd een zelfstandige keuze van het meisje of de vrouw.

Of het nu om Amerikaanse om Nederlandse meiden gaat: een stevig pak op de billen werkt echt. Billenkoek helpt om te veranderen. Zeker als het consequent en op de blote billen gegeven wordt.

Consequente en stevige billenkoek is de beste manier om meer discipline te krijgen bij meiden die dat moeilijk vinden om vanuit zichzelf op te brengen.

Stevige billenkoek is de beste manier om meer discipline te krijgen bij meiden die dat moeilijk vinden.

Op Amerikaanse High Schools ligt de aanleiding van straf op de billen in het overtreden van regels van school. Of soms specifieker: de regels van de band of het sportteam van de school. Die regels gelden ook voor iedereen in gelijke mate. Bij Daphne gaat het minder om regels die van tevoren vastgesteld zijn en voor iedereen gelden. Dat soort algemene regels zijn er wel (bijvoorbeeld: geen brutaliteit, op tijd komen bij afspraken), maar weinig. De meeste regels zijn meer afspraken die het meisje of de vrouw met zichzelf maakt. Bijvoorbeeld, een meisje spreekt met zichzelf af dat ze twee keer per week gaat sporten. Er is geen algemene regel die dat voorschrijft, maar binnen Daphne kan dat wel een afspraak worden met consequenties.  Binnen Daphne zijn het dus vooral eigen regels en afspraken en gelden, maar de consequentie is wel dezelfde. Een goed pak op de billen.

Op de Amerikaanse High Schools is alles studie- 0f school-gerelateerd. Bij Daphne kan het gaan om een breder gebied.  Alle zaken van het leven kunnen meegenomen worden. Dus niet alleen de studie maar ook voor andere relevante zaken.

Een Amerikaanse High School waar de paddle gebruikt wordt zal in een omgeving staan waarin straf op de billen volledig geaccepteerd en normaal is. De situatie is voor al je leeftijdsgenoten precies hetzelfde en het is makkelijker om er met lotgenoten over te praten. Tegenwoordig is dat minder het geval. We zijn hier in een omgeving waar billenkoek meestal weinig acceptatie kent. Hier en nu wordt straf op de billen minder normaal gevonden. Het is daarom moeilijker om met leeftijdsgenoten (buiten Daphne) daar over te praten. Dat lukt juist weer wel met de meiden en de vrouwen die je via Daphne leert kennen.

Bij Daphne wordt billenkoek positief gebruikt. Voor veel meiden is de feitelijkheid van een pak op de billen de beste stimulans om te groeien en om door te zetten. Meiden blijken dan opeens veel meer te kunnen dan ze gedacht hadden en dan ze van zichzelf gewend zijn. De spreuk <em>you made me believe in personal power again</em> is dan echt waar.

Voor veel meiden is een pak op de billen de beste stimulans om te groeien.

Binnen Daphne is billenkoek niet alleen niet alleen bedoeld voor straf maar ook vooral voor discipline. Om ervoor te zorgen dat je dingen doen die je anders niet gedaan zou hebben. Het bewustzijn dat je op je billen kunt krijgen zorgt ervoor dat je betere keuzes maakt waardoor je uiteindelijk meer bereikt en tevredener bent over jezelf. Meiden en vrouwen die bij Daphne begeleiding krijgen zijn verbaast over wat er allemaal beter gaat dan voorheen. Van tijd tot tijd een volwassen pak op de billen maakt dan het verschil.

Binnen Amerikaanse High Schools kan vaak gekozen worden tussen meerdere alternatieve straffen. Dat is bij Daphne niet mogelijk. Bij Daphne is er voor alle meisjes en vrouwen en in alle gevallen maar één consequentie mogelijk. Een goed en volwassen pak op de billen.

Bij Daphne krijgen alle meiden en vrouwen hun billenkoek altijd op hun blote billen. In het begin is dat even wennen. Toch gaan bij Daphne de billen altijd bloot en wordt de billenkoek gegeven op strafsterkte die passend is voor volwassen meiden en vrouwen. Op die manier werkt billenkoek het beste.

Bij Daphne krijgen meiden en vrouwen altijd op hun blote billen. Dat werkt het beste.

Op Amerikaanse High Schools is de paddle het enige hulpmiddel dat gebruikt wordt. Bij Daphne wordt een heel scala aan hulpmiddelen gebruikt. Dat zijn allemaal hulpmiddelen die ook echt bedoeld en ontwikkeld zijn om straf op meidenbillen mee te geven. Dergelijke hulpmiddelen zijn nuttig om een gewenst effect te bereiken. Bovendien zijn dergelijke hulpmiddelen in het verleden ook veel gebruikt om straf op de billen te geven en is het daarmee de voortzetting van een eeuwenoude traditie. Voorbeelden van dergelijke hulpmiddelen zijn dan de cane / Engels schoolrietje, de strap, de tawse, de mattenklopper, de haarborstel, etc.

In tegenstelling tot de Amerikaanse High Schools, waar de klappen altijd op de bedekte billen gegeven worden, gaan bij Daphne de billen altijd bloot. Bij iedere vrouw en bij ieder meisje dat bij Daphne begeleiding krijgt. Het gaat altijd op de blote billen. Dat voel je en dat is ook de bedoeling.

Hoewel we er natuurlijk niet bij zijn, is de aanname dat (echte) straf op een Amerikaanse High School geritualiseerd en afstandelijk is en altijd in aanwezigheid van een getuige. Bij Daphne gebeurt ook wat er moet gebeuren, maar waarschijnlijk met meer betrokkenheid en empathie. Als op een Amerikaanse High School de straf klaar is moet je direct weer vertrekken, eventueel nadat de administratie is verwerkt. Bij Daphne is er volop respect en troost en is er alle gelegenheid om tot jezelf te komen. Bij Daphne is het altijd privé, tussen jou en je begeleider. Zonder getuige erbij.