Jackson County High Schools: alleen de directeur beslist

High Schools in Jackson County, Alabama, USA

Studenten in de North Jackson High School, waar alleen de directeur beslist over de straf die studenten krijgen die de schoolregels overtreden hebben.

Studenten in de North Jackson High School.

Op de High Schools in Jackson County, Alabama, USA, kunnen studenten op hun billen krijgen en dat gebeurt ook. Alleen de directeur beslist over de straf die studenten krijgen als ze de schoolregels overtreden. Bijna op elke High School in dit schooldistrict beslist de directeur dat de studenten bij een overtreding een stevig pak billenkoek krijgen.

Jackson County is de meest noordoostelijke County van de Amerikaanse staat Alabama. Volgens de telling van 2010 was de bevolking 53.227. De provinciehoofdstad is Scottsboro.

Het omvat een aantal kleine steden, die allemaal hun eigen High School hebben met elk zo rond de 500 studenten. Sommige van deze High Schools zijn K-12 scholen.

Deze openbare scholen zijn allemaal onderdeel van het Jackson County School District. Dit school district omvat 5.470 leerlingen / studenten in de klassen PK (pre-kindergarten), K-12 met een student-leraar verhouding van 16 tot 1.

De vijf High Schools in de school district zijn de North Jackson High School, de Pisgah High School, de Section High School, de Skyline High School en de Woodville High School.

De kwaliteit van de High Schools is bovengemiddeld. De meeste relatieve prestatiescores liggen in de buurt van de 30 %. Volgens de officiële testscores is 40% van de studenten op zijn minst bekwaam in wiskunde en 35% in het lezen.

De beoordelingen van de ouders, studenten en personeel over het schooldistrict is overwegend positief. Het is een goed schooldistrict met een goed bestuur maar het is ook klein, met alle beperkingen van dien. Er zijn met gedreven docenten die echt om de leerlingen geven. Vooral op het gebied van keuzemogelijkheden en hulpmiddelen zijn verbeteringen mogelijk en gewenst.

Beoordeling van studenten

Studenten van High School in Jackson County. Bij veel van hen beslist de directeur wel een keer dat ze met de paddle op hun billen krijgen.

Studenten zijn positief over hun High Schools.

De reviews van studenten over de diverse High Schools zijn overwegend positief.

De faciliteiten zijn misschien niet heel modern en het eten in de kantine niet altijd even lekker, maar vooral de docenten zijn goed en betrokken. Ze willen dat de studenten het goed doen en bereiken wat ze kunnen. Iedereen heeft oog voor elkaar en dat geldt ook voor de studenten onderling. Als iemand alleen zit, zijn er altijd mensen die hem of haar bij de groep betrokken.

Sommigen studenten merken op dat de docenten streng zijn, maar tegelijk alle moeite doen om je thuis te laten voelen. Een studente zegt dat de buschauffeurs streng zijn, maar dat komt omdat ze veiligheid belangrijk vinden. Studenten merken ook op dat er weinig problemen zijn met studenten die verkeerde dingen doen of hun huiswerk niet maken.

Een meisje klaagt dat ze geen sieraden mag dragen behalve in haar oren maar voor de rest zijn volgens haar alle regels hetzelfde als op andere scholen.

Het gebruik van straf op de billen

Een klas studenten in een High School waar alleen de directeur beslist over de straf voor studenten die de tijdens de les regels overtreden hebben. Oudere studenten krijgen dan altijd direct een flink pak op hun billen. Op deze High School is straf op de billen de meest voorkomende disciplinaire maatregel.

Op deze High School beslist de directeur altijd voor straf op de billen.

Op alle (vijf) High Schools in Jackson County is sinds jaar en dag een pak op de billen de meest gebruikelijke disciplinaire maatregel.

De frequentie waarmee op deze scholen studenten op hun billen krijgen is wisselend. In 2000 waren er 285 studenten op de High Schools die minimaal één keer met de paddle kregen. In 2015 was dat aantal teruggelopen tot 177 studenten. Een piek was in 2011, toen 341 studenten (waarvan 30 % meiden) minimaal één keer de paddle kregen.

In de loop van de tijd zal de intensiteit van de straf zijn afgenomen. Niet meer 10 klappen met de paddle per keer, zoals voorheen bijna altijd gebeurde, en ook niet meer op de blote billen, zoals voorheen soms gebeurde. Hoewel op deze High Schools in het Student Handbook het maximum niet is aangegeven, zal dit tegenwoordig 3 tot 5 klappen zijn en dan altijd op bedekte billen.

Behalve dat er op deze vijf High Schools relatief veel studenten straf op de billen krijgen, zijn er een paar opvallende zaken.

Alleen de directeur beslist over de straf

Een groep studenten van een High School waar alleen de directeur beslist over de straf voor studenten die de tijdens de les regels overtreden hebben. Deze studenten krijgen dan altijd direct een flink pak op hun billen.

Alleen de directeur beslist of de studenten in voorkomende gevallen op hun billen krijgen.

Het eerste bijzondere is dat het wel of niet geven van straf op de billen een ‘adminitrative decision’ is. Oftewel, de school bepaalt in ieder individueel geval wat er gaat gebeuren. Er is geen inspraak van studenten en ouders. Als de directeur beslist dat de student billenkoek gaat krijgen, gaat dit ook gebeuren.

De ouders lijken in dit proces geen stem te hebben, hoewel het onwaarschijnlijk is dat de school met hun wensen geen rekening houdt. In tegenstelling tot de meeste scholen waar studenten met de paddle krijgen, kunnen de ouders bij de High Schools in Jackson County geen toestemming geven of intrekken voor het gebruik van billenkoek bij hun kinderen.

Deze twee High School senior studenten weten dat ze bij een overtreding een stevig pak billenkoek krijgen, omdat de schooldirecteur vindt dat juist voor de oudere studenten stevige straf op de billen de meest effectieve maatregel is.

De directeur beslist vaak dat ook de oudere studenten stevige straf op de billen krijgen omdat het effectieve maatregel is.

Voor andere zaken moeten de ouders wel toestemming geven. Ouders kunnen (ondermeer) wel toestemming geven of hun kinderen op school gebruik mogen maken van internet en of een foto van hun kinderen inclusief naam gebruikt mag worden op de website van de school.

Ook de studenten die regels hebben overtreden, hebben geen tot weinig inspraak over de straf die ze gaan krijgen. De directeur beslist en als hij ervan overtuigd is dat billenkoek werkt zal hij hier ook voor kiezen.

Leeftijd speelt daarbij in zoverre een rol, dat een aantal High School directeuren in dit district de overtuiging hebben dat juist bij de oudere studenten een goed hard pak op de billen het meest effectief is. Ook bij de studenten die thuis nooit op hun billen krijgen beslist de directeur dat het op school anders is.

Uit ervaringsverhalen blijkt dat ook jongens en meiden in de hoogste klassen die hoopten een andere straf te kunnen krijgen, toch met de paddle op hun billen kregen. En intensief ook. Het gaat dan om studenten in de leeftijd van 17 tot 20 (in het geval van zittenblijven) jaar.

Net als de ouders, hoeven de studenten ook niet te tekenen voor het akkoord gaan met de regels in het Student Handbook. Ze hoeven alleen te tekenen voor het ontvangst ervan en voor het feit dat ze het gelezen hebben.

De paddle als enige disciplinaire maatregel

Deze studenten zitten op een High School waar alleen de directeur beslist dat billenkoek de enige straf is die gebruikt wordt. Bij het overtreden van een schoolregel krijgen deze studenten dan altijd direct een flink pak op hun billen. Er is geen andere mogelijkheid.

Op sommige High Schools is billenkoek de enige straf die studenten krijgen en de directeur beslist dat alleen.

 

Een tweede bijzondere is dat hoewel het Student Handboek beschrijft dat er voor bepaalde overtredingen verschillende straffen mogelijk zijn, deze in de praktijk nauwelijks toegepast worden. In (bijna) alle gevallen krijgt de student(e) bij overtredingen lijfstraf op de billen.

Deze gegevens zijn gebaseerd op de officiële statistieken van 2015, zoals de Amerikaanse overheid die bijhoudt en van tijd tot tijd ter beschikking stelt.

In het jaar 2015 (het jaar met de meest recente beschikbare statistieken) zijn van de 439 studenten van de North Jackson High School er 11 studenten één of meerdere keren door overtredingen in de problemen gekomen. Al deze studenten hebben toen in alle gevallen met de paddle op hun billen gekregen. Op deze High School was billenkoek de enige straf die gegeven werd.

In datzelfde jaar zijn van de 462 studenten van de Skyline High School er 65 studenten één of meerdere keren door overtredingen in de problemen gekomen. Hiervan zijn 2 studenten voor kortere of langere tijd geschorst met aanwezigheid op school en 8 studenten voor kortere of langere tijd geschorst zonder aanwezigheid op school. De overige 55 studenten hebben in dat jaar één of meerdere keren met de paddle op hun billen gekregen.

Van de 552 studenten van de Section High School zijn er 105 studenten één of meerdere keren door overtredingen in de problemen gekomen. Hiervan zijn 29 studenten voor kortere of langere tijd geschorst zonder aanwezigheid op school. De overige 76 studenten hebben in dat jaar één of meerdere keren met de paddle op hun billen gekregen.

Bij de Woodville High School is de verdelen wat gelijker. Van de 505 studenten van de deze High School zijn er 68 studenten één of meerdere keren door overtredingen in de problemen gekomen. Hiervan zijn 32 studenten voor kortere of langere tijd geschorst met aanwezigheid op school. De overige 36 studenten hebben in dat jaar één of meerdere keren met de paddle op hun billen gekregen.

Tot slot de Pisgah High School. Dit is de enige High School in dat jaar waar niet in het merendeel van de gevallen naar de paddle gegrepen werd. Van de 617 studenten van de Pisgah High School kwamen er 65 studenten één of meerdere keren door overtredingen in de problemen. Hiervan zijn 9 studenten voor kortere of langere tijd geschorst met aanwezigheid op school en 36 studenten voor kortere of langere tijd geschorst zonder aanwezigheid op school. Er zijn echter ook 5 studenten overgedragen aan de politie. De overige 15 studenten hebben in dat jaar één of meerdere keren met de paddle op hun billen gekregen.

Dat betekent dat het voor de meeste jongens en meiden op deze High Schools zo is dat het overtreden van een regel zeer waarschijnlijk leidt tot een pak op de billen.

De paddle aan het begin van de dag

Felicia Hunter is een meisje waarbij de directeur beslist had dat ze 's morgens vroeg met de paddle op haar billen ging krijgen. Op Twitter schreef ze dat ze het niet leuk vond.

Felicia Hunter

Natuurlijk zijn de studenten niet altijd blij als ze met de paddle op hun billen krijgen. Zeker als dat niet de eerste keer is.

Het twitterbericht van de dan 18-jarige Felicia Hunter van 2 oktober 2013, die vertelt dat ze weer eens op de ouderwetse manier aan het begin van de dag met de paddle op haar billen heeft gekregen.Een voorbeeld is Felicia Hunter, die in het studiejaar 2013-2014 in de examenklas van de North Jackson High School zat.

Op 2 oktober 2013 schreef ze een bericht op haar twitter dat ze aan het begin van die ochtend weer eens  als vanouds met de paddle op haar billen had gekregen. Daar werd ze behoorlijk boos van.

Uit de overige berichten van haar twitter account ontstaat de indruk dat Felicia niet bang is om haar eigen koers te varen en daarbij de regels te overtreden.

Ondanks het feit dat ze in de examenklas zit en ondanks het feit dat ze het niet leuk vindt om ‘s morgens vroeg op haar billen te krijgen, lijkt het er wel op dat het niet de eerste keer was dat ze met de paddle kreeg. Het zal ook niet de laatste keer geweest zijn.

Het feit dat meiden als Felicia dit soort berichten op hun twitter schreven geeft wel aan het op deze High Schools voor meiden van 17 of 18 jaar volkomen alledaags is om met de paddle op de billen te krijgen.

De regels gelden altijd en overal

Ook bij sportactiviteiten beslist de directeur vaak dat billenkoek met de paddle de eerste keus is.

Ook bij sportactiviteiten is de paddle de eerste keus.

Klik: Student Handbook 2018-2019

In het Student Handbook worden allerlei regels beschreven die het doel hebben een omgeving te bewerkstelligen zonder afleidingen door verstorend gedrag. Deze regels zijn van toepassing op:

 • Reguliere schoolactiviteiten
 • Het vervoer met de schoolbussen
 • Reizen en excursies
 • Sportactiviteiten, trainingen en wedstrijden
 • Alle activiteiten waar medewerkers van de school verantwoordelijkheid voor de studenten dragen

De regels zijn ook van toepassing op studenten die met een eigen auto komen en die parkeren. De regels zijn niet alleen geldig binnen de school of de sportvelden, maar ook binnen de nabije omgeving daarvan.

Overtredingen in de bus

Bij studenten die zich in de schoolbus niet gedragen beslist de directeur bijna gegarandeerd tot billenkoek.

Bij studenten die zich in de schoolbus niet gedragen beslist de directeur bijna altijd tot billenkoek.

T.a.v. het gedrag in schoolbussen zijn veel regels van kracht. In de bussen zijn ook video-camera’s in gebruik. Afgezien van voor de hand liggende regels, zoals het verbod op wapens, het verbod op roken of het verbod op vechten, zijn er ook kleinere bepalingen waar de studenten zich aan moeten aanhouden. Studenten mogen bijvoorbeeld niet:

 • Van plaats veranderen terwijl de bus rijdt
 • Schreeuwen of herrie maken
 • Lichaamsdelen naar buiten steken
 • Rommel maken
 • De nooduitgang gebruiken, behalve in het geval van nood
 • Ongehoorzaamheid naar de buschauffeur
 • Eten of drinken in de bus

Als een student(e) één van deze regels overtreedt, gaat er een goed gesprek plaatsvinden tussen de student(e), de buschauffeur en schooldirecteur. Alleen de directeur beslist over de straf. De praktijk is dat ook als het de eerste keer is dat een student(e) een overtreding in de bus heeft begaan, de student(e) aansluitend op het gesprek een stevig pak op zijn of haar billen krijgt met de paddle.

Bij een tweede overtreding gebeurt hetzelfde, inclusief een (waarschijnlijk intenser) pak op de billen. Tevens vindt er rapportage aan de ouders plaats.

Bij een eventuele volgende overtreding kan de toegang tot het schoolvervoer ontzegd worden.

Het gebruik van een eigen auto

Bij bij studenten die met een eigen auto komen beslist de directeur vaak dat billenkoek met de paddle de passende straf is. Het gaat dan om overtredingen zoals het niet goed binnen de vakken parkeren, de auto niet op slot doen of als ze zich overdag in hun auto bevinden.

Bij bij studenten die met een eigen auto komen beslist de directeur vaak dat billenkoek de straf is.

Veel oudere studenten komen met een eigen auto.

Aan het begin van een studiejaar kunnen de studenten niet alleen een kluisje huren om hun spullen in te doen, maar ook een parkeerplek voor hun auto reserveren.

In het School Handbook is vastgelegd dat alle disciplinaire regels in de volle omvang van toepassing zijn op studenten die met de auto komen. Daarnaast zijn er voor hen een aantal aanvullende regels.

Studenten die met een eigen auto naar school komen moeten goed binnen de vakken parkeren, de auto goed op slot doen en mogen zich overdag niet in hun auto bevinden. Ook moeten ze zich houden aan de verkeersregels en goed verzekerd zijn. Studenten die één van deze regels overtreden krijgen met de paddle op hun billen.

De overige overtredingen

De mogelijke overige overtredingen in het Student Handbook worden in drie klassen opgedeeld, waarbij de ernst en ook de daaraan verbonden sanctie steeds ernst toeneemt.

Overtredingen van klasse I

Bij deze High School studenten beslist de directeur meestal dat ze een flink pak op hun billen krijgen als ze hun huiswerk niet gemaakt hebben, als ze andere studenten afleiden of als ze te laat in de les komen.

Class I: studenten die hun huiswerk niet maken krijgen met de paddle op hun billen.

Voorbeelden van Class I overtredingen zijn:

 • Het afleiden van andere studenten
 • Het intimideren van andere studenten
 • Te laat komen
 • Indirect grof taalgebruik of obscene gebaren
 • Zich niet aan de kledingvoorschriften houden
 • Gokken
 • Zoenen e.d. (‘Inappropriate display of affection‘)
 • Oneerlijkheid of spieken
 • Het niet maken van huiswerk of opdrachten
 • Het niet opvolgen van aanwijzingen van personeelsleden
 • Rommel maken

De consequentie van een Class I overtreding is meestal een goed gesprek met de student(e), al dan niet samen met de ouders, en lijfstraf met de paddle op de billen van de student(e). In bijna alle gevallen beslist de directeur hier dat de student de volgende dag eerder op school moet komen om de billenkoek in ontvangst te nemen. Waarschijnlijk worden in dergelijke gevallen gemiddeld drie licks gegeven.

Overtredingen van klasse II

Bij deze High School studenten beslist de directeur bijna altijd dat ze een indrukwekkend pak op hun billen krijgen als ze ongehoorzaam zijn, ongeautoriseerd afwezig zijn of als ze spijbelen.

Class II: studenten die ongehoorzaam zijn krijgen harder met de paddle op hun billen.

De klasse II overtredingen zijn ernstiger van aard. Volgens het Student Handbook hoort hier dan ook een strengere sanctie bij.

Voorbeelden van Class II overtredingen zijn:

 • Ongehoorzaamheid naar een personeelslid van de school
 • Diefstal
 • Ergens komen waar de toegang verboden is
 • Direct Platvloers taalgebruik of obscene gebaren
 • Ongeautoriseerde afwezigheid, spijbelen
 • Een voorstel doen om iets sexueels te doen
 • Iemand ongepast aanraken
 • Het bij zich dragen van lucifers of een aansteker

De consequentie van een Class II overtreding is tijdelijke verwijdering uit de klas, meestal in combinatie met intensievere lijfstraf met de paddle op de billen. Ook hier beslist de directeur in bijna alle gevallen dat de student de volgende dag billenkoek gaat krijgen. Waarschijnlijk is de gemiddelde straf in dergelijke gevallen vijf swats met de paddle op de billen.

Overtredingen van klasse III

Bij deze High School studenten beslist de directeur bijna altijd dat ze hard en meestal meerdere dagen achterelkaar een pak op hun billen krijgen als ze betrapt worden met sigaretten of op roken.

Class III: studenten die betrapt worden met sigaretten of roken krijgen heel hard met de paddle op hun billen.

Bij de overtredingen van Class III gaat het meestal om ernstige zaken, zoals brandstichting, bomdreigementen, diefstal, wapenbezit of andere misdaden.

Er zijn ook een aantal zaken die wellicht laagdrempeliger zijn, maar toch als zeer ernstig gezien worden, zoals

 • Een overtreding van sexuele aard
 • Vechten
 • Aanzetten tot of participeren in groter studentenoproer
 • Onrechtmatig inschakelen van het brandalarmsysteem
 • Sigaretten of andere tabaksproducten in het bezit hebben of gebruiken
 • Informatie in schoolsystemen benaderen of veranderen
 • Pesten
 • Cyberpesten

De sanctie is hier tijdelijke schorsing of permanente schorsing / verwijdering van school, doorverwijzing naar de politie en schadevergoeding.

Straf met de paddle op de billen staat hier ook heel expliciet genoemd als een mogelijk onderdeel van de sanctie en zal vooral worden toegepast als de politie niet wordt ingeschakeld. Het ligt zeker in de verwachting dat de directeur hier beslist om straf op de billen te geven. Waarschijnlijk is de gemiddelde straf in dergelijke gevallen dan aanzienlijk hoger, bijvoorbeeld tien swats met de paddle op de billen, die dan verdeeld over meerdere dagen gegeven worden. Dat betekent dat de studie drie dagen achter elkaar zich om 8 uur ‘s ochtends moet melden om de lijfstraf in ontvangst te nemen. De eerste dag zijn dat vier klappen, de tweede en de derde zijn dat drie klappen. De billen zijn dan al reuze gevoelig, dus zoiets maakt zeker indruk.

De komst van een nieuwe directeur

De mate waarin de diverse High Schools in het district de paddle gebruikten varieerde nogal. Het blijkt dat de oorzaak van deze variatie vaak eenvoudig te achterhalen is.

In het jaar 2000 kregen vijf studenten van de Section High School met de paddle op hun billen. Als deze vijf studenten waren jongens. Dit blijkt uit de officiële rapportages van de Amerikaanse overheid, de Office of Civil Rights. Ter illustratie: in hetzelfde jaar kregen 80 studenten van de Pisgah High School één of meerdere keren met de paddle op hun billen. Dat waren 55 jongens en 25 meiden.

Hetzelfde rapport over het studiejaar 2006-2007 bij de Section High School geeft een totaal ander beeld. In dat jaar hebben 350 studenten, 235 jongens en 115 meiden, minimaal één keer met de paddle op hun billen gekregen. Veel van deze studenten hebben twee of drie keer met de paddle gekregen.

Een foto Principal Durham van de oude website van de school. Hij geeft oudere studenten die regels overtreden altijd een stevig pak op hun billen. Voor de jongens gebruikt hij een wat zwaardere paddle dan voor de meiden. De paddle waarmee de meiden op hun billen krijgen ligt klaar op het bureau om direct te gebruiken.

Principal Durham met zijn meidenpaddle.

De oorzaak voor deze enorme toename in het gebruik van de paddle als disciplinair hulpmiddel kan toegeschreven worden aan één duidelijke factor. De aanstelling van Mr. Steve Durham als schooldirecteur / principal. Mr. Durham is een grote voorstander van straf op de billen. Direct na zijn aanstelling begon hij met het gebruik van de paddle als de eerste en de belangrijkste disciplinaire maatregel. Bij de  meeste overtredingen van studenten in klas 7 tot/met 12, dus de leeftijdsgroep vanaf 14 jaar, tot het afstuderen rond 18-20 jaar beslist de nieuwe directeur dat de studenten straf op hun billen krijgen.

Gemiddeld waren er elke week 10 tot 15 studenten die op hun billen kregen. Er ging dus nauwelijks een dag voorbij dat er geen enkele student naar het kantoor van Mr. Durham moest komen om ‘licks‘ te krijgen.

Gedurende de eerste jaren van zijn aanstelling als schooldirecteur, heeft bijgaande foto van hem op de website van de Section High School gestaan. Het is duidelijk zichtbaar de de paddle klaar voor gebruik op het bureau ligt. Volgens studenten was de paddle met de roze tape bij het handvat bestemd om gebruikt te worden bij de meiden. Een iets grotere paddle met blauwe tape bij het handvat werd gebruikt voor de jongens.

De Cheerleader Captain in studiejaar 2008-2009

De meeste studenten van deze High School hebben gedurende hun schoolloopbaan wel één of meerdere keren van de schooldirecteur op hun billen gekregen.

De meeste vriendinnen van Raeah hadden op school wel eens op hun billen gekregen.

Ondanks de frequentie waarop de directeur beslist dat studenten in de hoogste klassen van de Section High School met de paddle krijgen, was het Raeah Johnson lange tijd gelukt om een ontmoeting met de paddle te vermijden. Raeah was in dat studiejaar een Senior. Ze zat dus in de examenklas. Ze zat in klas 8 toen Mr. Durham de directeur werd. Anders dan bijna al haar vriendinnen en haar klasgenoten had ze nog nooit straf op haar billen van de directeur hoeven te ondergaan.

Het verhaal van Raeah Johnson.

Klik: het verhaal van Raeah Johnson.

Dat zou echter niet zo blijven. Raeah vertelde haar verhaal op internet. Dat verhaal werd bevestigd door meerdere studenten van de Section High School.

Raeah was één van de beste studenten in haar klas en ook een meisje met onberispelijk gedrag. Ze was al sinds lang onderdeel van het Section High School Cheerleader team en ze was genomineerd als Captain voor dat team voor het 2008-2009 schooljaar. Het was ook vrijwel zeker dat ze als Prom Queen gekozen zou worden op het 2009 Senior Prom.

Veel van haar collega cheerleaders hadden al van Mr. Durham met de paddle op hun billen gekregen. Raeah kon zich goed herinneren dat ze veel de resultaten van de paddle in de kleedkamer had gezien op de billen van verschillende meiden. Resultaten die dagen zichtbaar bleven nadat the licks waren gegeven.

Een verrassende Football wedstrijd

Deze cheerleader kreeg van de schooldirecteur een stevig pak op haar billen omdat ze in de jongenskleedkamer was geweest.

Raeah kreeg op haar billen omdat ze in de jongenskleedkamer was geweest

Het Football seizoen begon niet erg goed voor de Section Lions. Na een eerste winst in de openingswedstrijd verloren de Lions vernederend drie wedstrijden op rij waardoor ze op de laatste plaats in Alabama’s klasse 2A Regio 6 Divisie bengelden. Een vriendschappelijke wedstrijd tegen een klasse 3A tegenstander, Pisgah High School (ook een High School binnen Jackson County School District) dreigde de vierde opeenvolgende nederlaag te worden. Tot ieders verrassing won Section High School op dramatische manier met 19-15.

Toen de wedstrijdtijd voorbij was renden de spelers en de cheerleaders vanuit de Section vakken het veld op om de onwaarschijnlijke winst te vieren.

Toen schooldirecteur Durham de volgende maandagmorgen op school arriveerde vond hij tot zijn verrassing een email in zijn inbox van een bezorgde ouder zich klaagde over het ongepaste gedrag van een aantal studenten aansluitend op de wedstrijd van afgelopen vrijdag. De email noemde specifiek Raeah Johnsen en een cheerleader uit de 11e klas LeeAnn Handback als de twee belangrijkste daders.

Mr. Durham, die zelf niets gezien had dat hij als ongepast zou classificeren, beslist als directeur de aantijgingen zelf te onderzoeken.

Hij heeft dan een gesprek met de hoofdcoach Footbal Jeff Monroe in de hoop dat hij iets van de beschuldigingen in de email kan bevestigen. Coach Monroe vertelt dat hij niets ongepast had gezien op het veld na afloop van de wedstrijd. Echter, hij had Raeah wel na de wedstrijd aangetroffen in de jongenskleedkamer samen met de football spelers.

Dit was duidelijk in strijd met de Section High School regels. Op dat moment beslist de directeur dat de aanvoerster van de cheerleaders hiervoor straf op haar billen gaat krijgen.

Bij de directeur komen

Door de komst van een nieuwe schooldirecteur werd voor deze meiden het krijgen van een hard pak billenkoek voor kleine overtredingen opeens een absolute realiteit.

Raeah met een vriendin in de klas.

Raeah werd opgedragen zich aan het einde van haar lunch te melden bij het kantoor van de schooldirecteur. Zee was volkomen onwetend waarom ze opgeroepen was om zich bij de directeur te melden. Toen ze bij het kantoor aankwam zaten er al drie jongens uit de 7e klas, die bij een vechtpartij op het schoolterrein waren betrokken, te wachten op hun gesprek met de directeur. Directiesecretaresse Dolores Patterson vertelde Raeah dat ze naast de drie jongens moest gaan zitten.

Kort daarna arriveerde schooldirecteur Durham. Ondanks dat ze als laatste aangekomen was, werd Raeah als eerste naar binnen geroepen.

Voor deze studenten is billenkoek misschien een vervelend maar ook een geaccepteerd deel van het leven. Alleen de directeur beslist over de straf en de oudere studenten krijgen dan bijna altijd een flink pak op hun billen. Het is de enige straf die ze op hun High School bij overtredingen kunnen krijgen.

Alleen de directeur beslist over de straf en de oudere studenten krijgen dan bijna altijd een flink pak op hun billen.

In het kantoor werd Raeah ondervraagd over aantijgingen die in de email gemaakt worden. Ze gaf toe dat ze haar vriend, een Section Football speler geknuffeld en gekust had, maar ontkende dat ze iets ongepast had gedaan. Daarna vroeg Mr. Durham over haar aanwezigheid in de jongenskleedkamer. Raeah gaf toe dat ze daar was geweest maar vertelde ook nadrukkelijk dat ze direct weggegaan was nadat coach Monroe daar opdracht voor had gegeven.

Directeur Durham vertelde dat hij geen maatregelen zou nemen over de beschuldigingen die in de email waren beschreven. Echter, in de jongenskleedkamer komen was ongepast en zulk gedrag was ontoelaatbaar. Als cheerleader captain werd ze geacht een voorbeeld te zijn. In plaats daarvan zou hij haar tot voorbeeld maken.

Op de Section High School bestond en bestaat er geen mogelijkheid voor een alternatieve straf waar de student zelf voor kan kiezen. Alleen de directeur beslist over de straf. Vooral bij de oudere studenten wordt deze straf dan uitsluitend op de billen gegeven. Raeah merkte dat het bij haar niet anders was.

Raeah had gehoopt dat de paddle haar bespaard zou blijven, maar ze wist dat dit ijdele hoop was doen Mr. Durham zijn bureaula opende en daaruit de ‘girl paddle’ met het roze handvat pakte.

De directeur beslist dat studentes met de paddle krijgen

Een groep cheerleaders van een High School waar alleen de directeur beslist over de straf voor studenten die de tijdens de les regels overtreden hebben. Deze cheerleaders krijgen dan altijd direct een flink pak op hun billen.

Op Section High School kregen veel cheerleaders op hun billen, waaronder Raeah Johnson.

Raeah werd opgedragen naar het bureau te komen en daarover heen te buigen. Ze moest de rand aan de andere kant van het bureau beetpakken. Met een lengte van maar 1.62 meter was dit helemaal niet gemakkelijk voor Raeah. Ze moest zich helemaal uitrekken en op haar tenen staan om de rand beet te kunnen pakken.

Mr. Durham liep met de paddle in zijn hand naar de deur en opende die. Hij vroeg Mrs. Patterson om binnen te komen om als getuige de bestraffing van Raeah waar te nemen.

De drie jongen konden niet geloven wat ze door de geopende deur zagen. Cheer captain Raeah Johnson lag kromgebogen met omhoog gestoken billen over het bureau in afwachting van een ‘licking‘.

Twee studenten van een High School waar alleen de directeur beslist over de straf voor studenten die de tijdens de les regels overtreden hebben. Deze meiden krijgen dan altijd direct een flink pak op hun billen omdat volgens de schooldirecteur billenkoek bij oudere studenten de meest effectieve straf is,

Harde klappen op de billen die langzaam inzinken werken volgens de schooldirecteur bij oudere studenten het beste.

Mr. Durham stond erom bekend dat hij langzame en harde meppen gaf. De studenten waren ervan overtuigd dat hij een lange pauze inlaste zodat het effect van iedere mep goed kon inzinken. De bestraffing van Raeah was geen uitzondering op deze procedure.

Iedere klap werd met zo’n kracht op de billen van Raeah gegeven dat ze daardoor omhoog werd getild. Iedere keer werd dit gevolgd door een pauze van twintig tot dertig seconden. In die periode klemde de 17- jarige meid zich vast aan het bureau en deed haar best om haar tranen terug te vechten.

Na de vierde en laatste mep bleef Raeah over het bureau gebogen zoals haar opgedragen was. Mr. Durham hield haar in deze positie zodat ook de laatste mep alle gelegenheid had om volledig naar binnen te zinken. Uiteindelijk mocht ze opstaan.

Raeah vertelde dat het twee dagen lang niet mogelijk was om comfortabel te zitten als gevolg van het pak op haar billen dat ze had gekregen. De restanten van de billenkoek waren nog volop zichtbaar op haar billen toen ze vijf dagen later op vrijdag weer als cheerleader op moest treden.