Straf op de billen komt terug op High Schools

Voordat je verder gaat…

Voor High School studenten in Texas komt straf op de billen weer helemaal terug. Vooral bij de studenten in de hogere klassen van de High School gaat dit waarschijnlijk veel vaker gebruikt worden.

Voor High School studenten in Texas komt straf op de billen weer helemaal terug.

 • Deze pagina is bijna een integrale vertaling van de gelijknamige pagina op de website World Corporal Punishment Research.
 • Meer informatie over de website World Corporal Punishment Research en over de herkomst van de foto’s is onderaan op deze pagina te vinden.
 • De korte samenvatting is dat de laatste jaren steeds meer Amerikaanse schooldistricten zijn die opnieuw corporal punishment / straf op de billen met een paddle invoeren.
 • Het blijkt dat dat in deze schooldistricten straf op de billen (bijna) niet meer gebruikt of zelf afgeschaft wordt voor de jongere leerlingen. Op de High Schools wordt het geven van straf op de billen van de studenten steeds meer gebruikelijk. De nadelen verdwijnen dan (jongere leerlingen hoeven niet bang te zijn dat ze op hun billen krijgen) en alleen de voordelen blijven over. De oudere studenten kunnen (meestal) zelf kiezen of ze een pak op hun billen willen als straf of toch liever een alternatief, zoals nabijven of schorsing. Heel veel High School studenten, zowel meiden als jongens, kiezen dan voor de lijfstraf met de paddle op hun billen.
 • Indien de studenten de mogelijkheid hebben om straf op hun billen te krijgen blijkt het gedrag te verbeteren. Andere disciplinaire maatregelen zijn dan ook minder nodig.
 • De scholen zien steeds meer dat bij High School studenten een pak op de billen een goede manier is om het gedrag te verbeteren. Ook is het absorberen van een stevig pak op de billen goed voor de karaktervorming. Veel High School stellen als voorwaarde dat studenten lid kunnen worden van een sportteam dat zij en hun ouders instemmen met het gebruik van billenkoek.
 • Dit alles betreft geen fantasie, maar realiteit.

Tenzij anders vermeld, zijn alle statistieken in dit artikel afkomstig uit de tweejaarlijkse verslagen van het Office of Civil Rights van het Amerikaanse Ministerie van Onderwijs. Een kanttekening hierbij is dat lang niet elke keer dat een student straf op de billen krijgt in deze statistieken belandt. Dat geldt zeker voor billenkoek die een student van zijn of haar sportcoach krijgt.

Studenten krijgen op hun billen vanaf schooljaar 2020/21

De reporter van het plaatselijke nieuws in Pampa, Texas van 10 maart 2020: met ingang van volgend jaar kunnen studenten straf op hun billen krijgen. Omdat dit voor alle scholieren en studenten gaat gelden die in het verzorgingsgebied van het schooldistrict wonen, is dit natuurlijk belangrijk nieuws.

De reporter van het plaatselijke nieuws in Pampa, Texas van 10 maart 2020: met ingang van volgend jaar kunnen studenten straf op hun billen krijgen.

Pampa Independent School District (ISD) is een openbaar schooldistrict in Texas. In de jaren negentig van de vorige eeuw verbood het lijfstraffen. Tijdens een bijeenkomst in de zomer van 2019 gaf de Raad van Bestuur de opdracht om te onderzoeken of het terugbrengen van lijfstraffen mogelijk was.

In samenwerking met de Gezondheidsraad van de school van het district hebben bestuurders een uitgebreid plan ontwikkeld met onderzoek, enquêtes onder belanghebbenden en focusgroepen voor studenten en ouders. Zij bestudeerden de wetgeving, de voor- en nadelen van lijfstraffen en het beleid in de aangrenzende schooldistricten. Zij zorgden voor regelmatige updates aan het bestuur. Begin 2020, na zes maanden van beraadslaging, stemde het bestuur met 4 tegen 3 voor het herstel van lijfstraffen als een disciplinaire maatregel die van kracht is vanaf het 2020/21 schooljaar.

De districtshoofd onderwijsinspecteur vertelde de lokale krant dat, hoewel de stemming spannend was, “dat we op de ingeslagen weg zullen voortgaan”. In augustus 2020 zal er een einde komen aan de meer dan twee decennia durende afwezigheid van paddles en billenkoek uit de scholen van het district. Het nieuwe disciplinaire beleid is van toepassing op alle studenten, toten met de 12e klas, de examenklas van de High School.

Gebaseerd op de inbreng van leraren, ouders, schoolbestuurders en studenten, ziet Pampa ISD het herstel van billenkoek als een middel om het gedrag van studenten op alle campussen te verbeteren. “Het betekent dat we vitale stappen zetten om de educatieve klimaat te verbeteren,” volgens een televisie nieuwsreportage van Amarillo in Texas.

Het Conservatieve deel van Texas

De spotlights op Pampa in Texas, waar de paddle weer op school gebruikt gaat worden. Straf op de billen gaat weer gewoon bij het scholieren- en studentenleven horen.

De spotlights op Pampa in Texas, waar de paddle weer terug komt.

Pampa ISD maakt deel uit van Gray County en ligt in het noordelijke deel van Texas.

Pampa ISD ligt in de “Texas Panhandle” (de noordelijkste 26 provincies in de staat), die 62 schooldistricten en twee charterscholen met 226 campussen in een gebied van 26.000 vierkante kilometer omvat. We gaan dagelijkse meer dan 80.000 studenten naar deze scholen. In een aantal andere districten in Texas Panhandle is lijfstraf op de billen een efficiënte en effectieve vorm gebleken voor de verbetering van de discipline van de studenten.

Een artikel in de lokale krant, The Pampa News, was getiteld, “Pampa gerangschikt als meest conservatieve stad in Texas” (23 januari 2020). Het artikel merkte op dat de bevolking van Pampa 65,8 procent wit is en 28,4 procent Spaans, waarbij de resterende 3,6 procent overblijft voor alle andere etniciteiten.

Tijdens de presidentsverkiezingen in november 2020 namen 7.761 kiezers van in totaal 12.421 stemgerechtigde deel. Hiervan stemde zo’n 90 % voor Trump en 10 % voor Biden. Tegelijk waren er ook allerlei plaatselijke verkiezingen, zoals bijvoorbeeld voor de State Board of Education.

Verrassend dat billenkoek lang verboden was

De hoofdinspecteur van het onderwijs aan het woord tijdens het nieuwsbericht.

De hoofdinspecteur van het onderwijs aan het woord tijdens het nieuwsbericht.

Gezien het conservatieve karakter van Pampa is het misschien verrassend dat op de scholen meer dan twee decennia lang billenkoek verboden was.

Maar op de vergadering van 29 juli 2019, op aanbeveling van districtshoofd onderwijsinspecteur Tanya Larkin, kwam het bestuur overeen om een werkgroep in het leven te roepen om “te overwegen om lijfstraffen toe te voegen als een hulpmiddel voor de discipline van de leerlingen”. Larkin was de 2019 Region 16 districtshoofd onderwijsinspecteur van het Jaar van de Texas Association of School Boards (TASB).

De Raad van Bestuur verzocht haar bevindingen en aanbevelingen voor de vergadering van de Raad van Bestuur in mei 2020 in te dienen. Mevrouw Larkin en haar personeel hebben grondig maar snel gehandeld en het bestuur heeft drie maanden eerder een besluit kunnen nemen.

Het proces, de onderzoeken, de reactie en de uitvoering

Vanaf studiejaar 2020/21 kunnen de studenten van de Pampa High School op hun billen krijgen en over dat besluit is zorgvuldig over nagedacht. Verrassend veel studenten staan hier positief tegenover, hoewel ze natuurlijk liever niet op hun billen krijgen.

Vanaf studiejaar 2020/21 kunnen deze studenten van de Pampa High School op hun billen krijgen.

Dit artikel:

 • beschrijft het proces dat Pampa ISD ontwikkelde om de voordelen en de nadelen van de herinvoering van lijfstraffen te analyseren;
 • presenteert de informatie die het district heeft verzameld als onderdeel van zijn proces;
 • vat de publieke reactie op het besluit van het district samen; en
 • benadrukt enkele vragen over de praktische uitvoering waarover ten tijde van het schrijven van dit artikel het schooldistrict nog aanvullende besluiten moet nemen.

Veel van de ondervraagde studenten op de High School hebben hun steun uitgesproken voor de invoering van het nieuwe disciplinaire beleid. Zoals een student schreef, is een billenkoek op school “een efficiënte, karakteropbouwende invloed op meer gecontroleerd gedrag”. Anderen merkten op: “Dat is een goed idee”, “Ik denk dat we het moeten doen!”, “We hebben dit nodig dat dit gebeurt”, “Ik denk dat het een geweldig idee zou zijn”, en “Laten we weer op onze billen krijgen, dat is beter voor ons allemaal.”.

Onderzoek onder de leraren

De meeste docenten zijn voorstander van het besluit om studenten straf op hun billen kunnen geven. Ook in de huidige tijd werkt volgens hen straf op de billen goed omdat het echt tot een gedragsverandering leidt.

De meeste docenten zijn voorstander van het besluit om studenten straf op hun billen kunnen geven.

Het schooldistrict begon met het in kaart brengen van leraren, schoolbestuurders, ouders en studenten. Alle leraren ontvingen een online “Enquête voor Pampa ISD-leraren met betrekking tot lijfstraffen”, die zij in de periode van 15 tot 23 oktober 2019 hebben ingevuld. De meerderheid was voorstander van lijfstraffen.

Op een schaal van 1 tot 5 werd de leerkrachten gevraagd aan te geven of zij het eens waren, enigszins eens waren, enigszins van mening verschilden of het niet eens waren met een aantal stellingen. Zo waren 140 van de 228 leerkrachten (61%) het er bijvoorbeeld mee eens of enigszins mee eens dat “het gebruik van lijfstraffen op onze scholen een goed idee is”; 30 waren neutraal; en 58 waren het er niet mee eens, althans niet helemaal. Een nog groter aantal, 154 (68%), was het er mee eens of enigszins mee eens dat ze “zich op hun gemak zouden voelen om leerlingen naar het kantoor te sturen in de wetenschap dat lijfstraffen een optie zouden kunnen zijn”.

“Studenten gedragen zich beter als ze op hun billen kunnen krijgen”

Driekwart van de docenten denken dat studenten zich anders in de klas zullen gedragen als ze weten dat ze op hun billen kunnen krijgen. Voor de meeste studenten is het voldoende als ze weten dat straf op de billen een mogelijkheid is. Andere studenten hebben het kennelijk nodig dat ze het soms daadwerkelijk op hun billen voelen.

Driekwart van de docenten denken dat studenten zich anders in de klas zullen gedragen als ze weten dat ze op hun billen kunnen krijgen.

En 165 leraren (bijna driekwart) waren het er in ieder geval enigszins mee eens dat studenten “zich anders zouden gedragen in mijn klas, als ze weten dat ze een pak op hun billen kunnen krijgen als ze zich slecht gedragen”.

Hoewel sommige leraren opmerkingen maakten tegen lijfstraffen, ondersteunde de meerderheid de nieuwe maatregelen.

Overigens is het niet zo dat de docenten van de Pampa High School overkomen als wereldvreemd en streng. Hier is een video te zien van de docenten in actie tijdens een Lip Sync Challenge, opgenomen in het schooljaar 2018/19. Ondanks dat de docenten kennelijk weten hoe je een goede sfeer op een High School krijgt, vinden ze ook dat een student die zich slecht gedraagt daarvoor straf moet krijgen. Ze vinden ook dat een pak op de billen dan de beste maatregel is.

Opmerkingen van leraren

Vanaf het studiejaar 2020-21 is de paddle onderdeel van het leven op de Pampa High School. Dit geldt voor alle studenten, ook voor degenen die thuis nog nooit straf op hun billen hebben gekregen. Het zal wel zo zijn dat ouders & studenten samen kunnen bepalen of in voorkomende gevallen de paddle gebruikt wordt of dat een andere straf van toepassing is.

Vanaf het studiejaar 2020-21 is de paddle onderdeel van het leven op de Pampa High School.

De opmerkingen van de leraar zijn onder andere:

“Ik ben er absoluut van overtuigd dat lijfstraffen van grote waarde zijn voor ons schoolsysteem.”

“Ik geloof echt en oprecht dat lijfstraf op de billen studenten zouden helpen om zich binnen en buiten de klas beter te gedragen.”

“Ik geloof dat de mogelijkheid van straf op de billen een verschil zou maken in het gedrag en respect van onze studenten”.

“Ik geloof dat we 99% van het respectloze gedrag corrigeren als de studenten weten dat er gevolgen zijn voor hun acties”.

“Ik ben er vast van overtuigd dat we consequenties nodig hebben voor wangedrag, vooral als het om opzettelijke ongehoorzaamheid gaat… We hebben consequenties nodig”.

“Kinderen hebben geen respect voor volwassenen als die niets kunnen doen dat een gevolg is van hun daden… Ik denk eerlijk gezegd dat lijfstraffen weer terug moeten komen…”

“We hebben lijfstraffen nodig. Het gedrag van studenten is uit de hand gelopen. Het maakt het moeilijk voor mij om les te geven en het maakt het moeilijker voor mijn leerlingen om te leren. Ik ben 100% voorstander van lijfstraffen.”

“Straf op de billen is bij 98 % van de studenten effectief”

Volgens docenten is natuurlijk iedere student verschillend, maar is een pak op de billen een uitstekende manier om 98 % van de studenten te corrigeren. Dat is opmerkelijk, omdat men er meestal vanuit gaat straf op de billen voor een kleinere groep de beste mogelijkheid is.

Volgens docenten is een pak op de billen een uitstekende manier om 98 % van de studenten te corrigeren.

“Voor een extreem klein percentage studenten, 1% tot 2%, is lijfstraffen ineffectief. Voor de andere 98% is lijfstraffen een zeer goed middel om verkeerde beslissingen van studenten te corrigeren”.

“Billenkoek is erg nodig in scholen. Sommige leerlingen weten dat er geen gevolgen zijn voor hun gedrag en gaan er dus mee door. Ik geloof dat meer dan de helft van de gedragsproblemen zou verdwijnen als billenkoek werd toegepast”.

“Ik heb een aantal jaren lesgegeven op een school die met groot succes lijfstraffen toepaste.”

“Komende van een school die lijfstraffen toepaste, geloof ik dat het erg nuttig is als je naar het effect op het gedrag van studenten kijkt”.

“Ik geloof echt dat dit het gedrag van de leerlingen enorm zou helpen veranderen. Het werkt in Miami [Texas] en andere schooldistricten in de buurt”.

“Straf op de billen en sport op elkaar afstemmen”

Volgens een docent die ervaring had met lijfstraf in een ander schooldistrict, moet een student na het krijgen van straf op de billen gaan sporten of bewegen. Dit werkt positief op het herstel van de billen en het wegtrekken van de markeringen van de paddle. Een extra reden om de billenkoek vroeg op de dag te geven of uit te stellen naar het begin van de volgende dag.

Volgens een docent moet een student na het krijgen van straf op de billen gaan sporten. Een extra reden om de billenkoek aan het begin van de dag te geven.

“Ik heb persoonlijke ervaring in een ISD die lijfstraffen gebruikte. Het hielp enorm met het gedrag”.
“Als je een student op de billen geeft, doe het dan vroeg op de dag (voor 10:15), anders verschuif je het naar de volgende schooldag. Op de dag van de billenkoek; nadat het is toegediend, moet de student een stuk lopen of bewegen om eventuele markeringen die van de paddle kunnen weg te laten trekken. Dit kunnen we onderdeel maken van het uitvoeringsproces van de lichamelijke opvoeding en gymnastiek”.

“Als er een formulier is dat ik kan ondertekenen zodat mijn kinderen een pak slaag op hun billen kunnen krijgen… zal ik dat zeker tekenen”.

Onderzoek onder de studenten

Aan alle studenten van High Schools en de Junior High Schools is wat ze ervan vinden als ze op school straf op hun billen zouden krijgen. Of ze daardoor hun gedrag veranderen en hoe ze aankijken tegen iemand van wie ze op hun billen hebben gekregen. Het blijkt dat studenten het natuurlijk niet fijn vinden om op hun billen te krijgen. Toch zijn ze vooral positief over de nieuwe mogelijkheid.

Aan alle studenten van High Schools en de Junior High Schools is wat ze ervan vinden als ze straf op hun billen zouden krijgen.

Ook de studenten van High Schools en de Junior High Schools van het district kregen in oktober 2019 de opdracht om zelf een enquête in te vullen, de “Survey for Pampa ISD Students (6th – 12th grade) Regarding Corporal Punishment”. De jongeren werd gevraagd om op een schaal van 1 tot 5 aan te geven wat ze geloven in bepaalde uitspraken, waaronder:

 • Ik zou me beter gedragen in de klas als ik wist dat ik een pak op mijn billen kan krijgen voor wangedrag,
 • Ik zou mijn leraren en directeuren meer respecteren als billenkoek een gevolg was van wangedrag,
 • Het gebruik van consequenties zoals billenkoek is een goed idee op onze school, en
 • Ik zou nog steeds een volwassene vertrouwen die me op school voor wangedrag op mijn billen heeft gegeven.

Oud genoeg om te weten, jong genoeg voor straf op de billen

Volgens de Texaanse wet zijn Senior studenten in de examenklas van de High School oud genoeg om te weten hoe ze zich moeten gedragen en jong genoeg om straf op hun billen te krijgen als ze dat niet doen. Op veel High Schools gebeurt dat ook in de praktijk.

Volgens de Texaanse wet kunnen Senior studenten in de examenklas van de High School gewoon op hun billen krijgen en in de praktijk gebeurt dat ook.

De veronderstelling was dat adolescenten, tot en met de 12e klas, oud genoeg zijn om te weten hoe ze zich moeten gedragen, en nog jong genoeg om op hun billen te krijgen als ze zich misdragen. (Door een uitspraak van het federale gerechtshof in Texas zijn 18- en 19-jarige scholieren niet vrijgesteld van lijfstraf op hun billen enkel en alleen door het feit dat ze legaal volwassen zijn).

Elke 1.244 zesde- tot twaalfde klassers moest de enquête beantwoorden, wat zij op 17 en 18 oktober 2019 deden.

Het was niet heel verrassend dat veel studenten tegen de invoering van lijfstraffen. Een straf die niet pijnlijk, gênant en/of onaangenaam is, zal waarschijnlijk geen afschrikking zijn of leiden tot een verandering in de houding of het gedrag van een leerling. Maar toch was maar een kleine meerderheid van de studenten tegen het gebruik van de paddle. Een aanzienlijk aantal studenten was neutraal over de voorgestelde verandering. Dit impliceert dat zij bereid kunnen zijn om de schoolbestuurders het voordeel van de twijfel te geven om te zien hoe het nieuwe beleid vorm gaat krijgen.

Een aanzienlijk aantal van de tieners steunde het gebruik van een paddle op hun school, met een verrassend aantal dat een sterke steun voor billenkoek uitsprak. Dit kan een weerspiegeling zijn van hun conservatieve opvoeding en het feit dat ze thuis nog steeds billenkoek krijgen (zoals verschillende opmerkingen van de studenten suggereren).

De uitslag van het onderzoek bij de studenten

Van de studenten was 60 % tegen de invoering van billenkoek en 26 % voor. De meerderheid zei wel dat ze zich beter zouden gedragen als de paddle gebruikt gaat worden. Mede daarom gaat de billenkoek er wel komen.

Van de studenten was 60 % tegen de invoering van billenkoek en 26 % voor. De billenkoek gaat er wel komen.

Op 18 november 2019 rapporteerde medewerker van de schoolinspectie Dr. Nathan Maxwell de resultaten van het studentenonderzoek aan de Raad van Bestuur. Op de vraag of het gebruik van consequenties zoals billenkoek op hun school “een goed idee” is, zei 60% “nee”, 14% was neutraal en 26% zei “ja”. Maar slechts 36% van de studenten zei dat hun “gedrag in de klas niet zou veranderen als ik wist dat ik op mijn billen krijgen voor wangedrag”. En op de parallelle vraag of de studenten “zich beter zouden gedragen in de klas” als ze wisten dat ze op hun billen kunnen krijgen, zei 48% “ja”, 18% was neutraal, en slechts 34% zei “nee”.

Hoewel veel adolescenten zeiden dat ze tegen de mogelijkheid waren om straf op hun billen te krijgen, toonden de resultaten van het onderzoek aan dat de helft van hen toegaf dat ze zich beter zouden gedragen in de klas, en slechts een derde gaf aan dat ze zich niet beter zouden gedragen in de klas, als ze wisten dat ze straf op hun billen kunnen krijgen. Op de vraag of studenten volwassenen van wie ze een pak op hun billen hebben gekregen anders zouden respecteren, zei Dr. Maxwell dat 46% hetzelfde niveau van respect zou hebben, 18% was neutraal en 36% zou meer respect hebben voor volwassenen.

Opmerkingen van de studenten

De paddle waarmee de studenten op school op hun billen gaan krijgen. Voor de meesten is dat niet veel anders dan wat er thuis gebeurt.

De paddle waarmee de studenten op school op hun billen gaan krijgen.

Opmerkingen van studenten die tegen billenkoek zijn

Opmerkingen van tieners die tegen billenkoek zijn, zijn onder andere:

“Neeeeeeeeeeeeeee!!”

“######NOSPANKINGS”

“NOOOOOOO YOU ARE NOT SPANKING MEEEEEEEEEEEEEEEEE”

De meeste studenten krijgen logischerwijze liever geen pak op hun billen. Toch gaat dat binnenkort wel gebeuren als ze dat verdiend hebben en als de ouders toestemming hebben gegeven.

De meeste studenten krijgen logischerwijze liever geen pak op hun billen. Toch gaat dat binnenkort wel gebeuren.

“nee dank je wel”

“Het is te gemeen”

“plz niet slaan”

“Stomste idee ooit”

“aahhh alsjeblieft niet”

“Billenkoek is helemaal geen goed idee”

“Maak van billenkoek niet een ding op school”

“Billenkoek krijgen als je je slecht gedraagt is het slechtste idee ooit”

“Dan ben ik er GEWEEST”

“Je krijgt geen ja, want niemand wil billenkoek krijgen.”

Opmerkingen van studenten die vinden dat billenkoek thuis hoort

Uit de antwoorden blijkt dat in dit conservatieve deel van Texas de meeste studenten thuis van hun ouders een stevig pak op hun billen krijgen als ze zich niet aan de regels houden. De studenten accepteren dat ook volledig. Vanaf studiejaar 2020/21 kunnen ze ook op school op hun billen krijgen als ze zich niet aan de regels houden.

Uit de antwoorden blijkt dat de meeste studenten thuis op hun billen krijgen als ze dat verdiend hebben.

Opmerkingen van tieners die het niet eens zijn met het voorgestelde beleid omdat ze vinden dat ze alleen van hun ouders straf op hun billen moeten krijgen:

“Ik denk dat alleen mijn ouders me een pak op mijn billen kunnen geven.”

“Het enige pak slaag dat ik wil is van mijn ouders. Ik heb de hulp van de school niet nodig”

“Ik geloof dat billenkoek bedoeld is voor degenen die familie van je zijn en gezag over je hebben”

“Mijn ouders zullen de enige zijn die mij een pak slaag geven omdat de Bijbel zegt dat ouders hun kinderen een pak slaag geven!!!!!”

De meeste studenten hebben liever niet dat ze van andere mensen dan hun ouders straf op hun billen krijgen. Toch gaat dat met ingang van studiejaar 2020/21 wel gebeuren.

De meeste studenten hebben liever niet dat ze van andere mensen dan hun ouders op hun billen krijgen. Toch gaat dat wel gebeuren.

“Je kunt mijn ouders bellen zodat ze me een pak slaag kunnen geven… Ik hou er niet van dat andere mensen me een pak op mijn billen geven”

“Billenkoek is het stomste ding voor SCHOOL!!!!!!! Geen billenkoek geven aan iemand anders dan je ouders THUIS”

“Ik denk niet dat billenkoek geven een gevolg moet zijn voor wangedrag van kinderen, want ik vertrouw erop dat mijn vader me dan een pak op mijn billen geeft”

“Jullie kunnen maar beter niet beginnen met billenkoek geven. Jullie zijn mijn moeder niet”

“Kom maar op en probeer me maar een pak slaag te geven”. Dat is mijn moeder’s werk, schoenmaker hou je bij je leest!”

Opmerkingen van studenten die neutraal over billenkoek zijn

Een minderheid (ong. 14 %) van de High School studenten is neutraal of onzeker over het krijgen van billenkoek als disciplinaire maatregel op school.

Een minderheid van de studenten is neutraal over billenkoek.

Er zijn ook studenten die een neutrale positie innemen over wel of geen straf op de billen krijgen. Misschien omdat ze vinden dat anderen die beslissing moeten nomen of omdat ze het in theorie wel een goed idee vinden maar ertegen opzien om in de praktijk op hun billen te krijgen.

Ze kunnen ook onzeker zijn omdat ze niet precies weten wat ze van straf op de billen moeten vinden en denken.

Reacties van studenten die neutraal of onzeker zijn over billenkoek zijn onder andere:

“Ik weet niet hoe ik me hierover voel.”

“Ik zou het ermee eens zijn, maar dan ben ik het er ook niet mee eens.”

“Ik ben het er wel mee eens en ben het er ook niet mee eens.”

“Ik ben gewoon neutraal ten opzichte van dit soort situaties.”

Opmerkingen van studenten die voorstander van billenkoek zijn

26 % van de studenten is een duidelijke voorstander dat ook op school een pak op de billen een mogelijke straf is. Straf op de billen had nooit mogen verdwijnen, vinden ze zelf.

26 % van de studenten is een duidelijke voorstander dat ook op school een pak op de billen een mogelijke straf is.

Reacties van middelbare en middelbare scholieren die de invoering van billenkoek op hun school ondersteunen, zijn onder andere:

“Ik denk dat het goed is”

“Ik hou van het idee!!!!!”

“Breng billenkoek terug”

“Breng billenkoek terug!!!!!!!!!!!! Ik durf te wedden dat de helft van de kinderen zich niet meer zo zou gedragen als wij hier op Pampa High School zouden doen en dat de leraren het respect zouden krijgen dat ze verdienen.”

“BRENG BILLENKOEK TERUG”

“Dat is een gaaf idee”

“Ik denk dat het een goed idee is”

“Ik denk dat we het moeten doen!”

“We hebben echt nodig dat dit gebeurt”

“Ik denk dat het een geweldig idee is.”

“Ik vind dat het terug moet komen.”

“Straf op de billen is beter voor ons allemaal”

Verrassend veel studenten ondersteunen het invoeren van billenkoek voor studenten. Het is beter voor iedereen. Na 2 waarschuwingen zou er dan direct een pak op de billen moeten volgen.

Verrassend veel studenten ondersteunen het invoeren van billenkoek. Het is beter voor iedereen.

“Laten we weer op onze billen krijgen, dat is beter voor ons allemaal.”

“Je zou 2 waarschuwingen moeten krijgen en daarna gelijk een pak op je billen.”

“Ga die paddle maar gebruiken, we hebben het veel te hard nodig.”

“Ik vind het best een goed idee dat klasgenoten die zich slecht gedragen een pak op hun billen krijgen.”

“Het zou een geweldig idee zijn, dat het op school de basisregel is je voor wangedrag billenkoek krijgt.”

“Ik zou het echt wel waarderen als een leraar me een pak op mijn billen zou geven als ik met mijn gedrag in de fout ging.”

“Ik vind het echt niet erg als dit een nieuwe regel is, want ik had dezelfde regel op mijn oude school”

“Ik heb persoonlijk het gevoel dat van billenkoek een efficiënte karakterversterkende invloed is om meer beheerst gedrag te krijgen”

“Ik denk dat dit nodig is voor mensen die zich slecht gedragen”

“Als je je slecht gedraagt moet je een pak op je billen krijen”

Veel High School studenten vinden het logisch dat je een pak op je billen krijgt als je je slecht gedraagt. Het maakt dan niet uit of dat thuis is of op school. Het verschil is dat thuis de straf meestal op de blote billen is en dat je op school je broek aan mag houden.

Veel High School studenten vinden het logisch dat je op je billen krijgt als je je slecht gedraagt.

“Ik ben het ermee eens dat als je je slecht gedraagt, je een pak op je billen moet krijgen”

“Ik denk dat kinderen zich veel beter zouden gedragen als we billenkoek op onze school toestonden”

“Ik zou voor 100 % akkoord gaan als ik een pak op mijn billen krijg van een volwassene die ik vertrouw of mijn directeur of leraar ”

“Ik hoop dat jullie dit als straf gaan gebruiken, misschien leert het de studenten die zich misdragen (meestal jongens) zich beter te gaan gedragen. Ik ben moe van studenten die de klas voor de rest verpesten”

Veel studenten veranderen hun gedrag niet door nablijven, schorsing oid. Hoewel het per student verschillend is, denken de meesten dat een stevig pak op de billen de beste manier is om gedrag te veranderen.

De meeste studenten denken dat een stevig pak op de billen de beste manier is om gedrag te veranderen.

“Veel studenten veranderen hun gedrag niet na d-hal [detentie, nablijven], ISS [in-school schorsing] of DAEP [Disciplinair Alternatief Onderwijs Programma] omdat ze óf niet gaan óf omdat ze het al zo vaak gedaan hebben dat het niet langer een straf is. …

Ik denk wel dat het vaak het hebben van een grote bek, brutaliteit of een verkeerde houding ten opzichte van leraren zal verminderen omdat het hen zal laten zien dat ze het niet moeten doen en wat er zou gebeuren als ze het wel zouden doen omdat het een of twee keer zal gebeuren en voor de meeste leerlingen zullen ze het niet meer willen doen omdat ze geen pak op hun billen willen krijgen.

Nogmaals, het zal afhangen per student welke straf het beste werkt. Net als voor mij. Ik kom meestal niet in de problemen omdat ik bang om in ISS te komen zodat ISS voor mij zou werken. Dit is een lang verhaal, maar het moet bekend zijn dat ik als student wel geloof dat lijfstraffen effectief zouden zijn. – Een huidige student aan PHS”

Andere opmerkingen van studenten:

“Dit is een interessant onderwerp.”

“Ik waardeer het dat iedereen naar onze mening vraagt.”

Onderzoek onder de ouders

De meerderheid van de ouders vinden het een goed idee om ook op school billenkoek te geven. Ze vinden het prima dat een medewerker van de school de straf geeft. Ze zijn ervan overtuigd dat dit leidt tot positieve resultaten en ze zijn ervan overtuigd dat hun eigen zoon of dochter zich beter zal gedragen als ze weten dat ze op hun billen kunnen krijgen.

De meerderheid van de ouders vinden het een goed idee om ook op school billenkoek te geven.

Ook informeerde het district in oktober 2019 de ouders dat het bestuur de schoolleiding gevraagd heeft om de “processen die betrokken zijn bij het gebruik van lijfstraffen als onderdeel van het disciplinaire beleid voor studenten op alle Pampa ISD-campussen” te bestuderen. Als onderdeel van het onderzoek werd de ouders gevraagd om de “Enquête voor Pampa ISD-ouders met betrekking tot lijfstraffen” in te vullen. De ouders kregen de volgende definitie van lijfstraffen als informatie; “het gebruik van fysieke kracht met de intentie om een [student] pijn te laten ervaren, maar geen letsel … met als doel het gedrag van de student bij te sturen of te corrigeren”.

Veel ouders geven ook thuis straf op de billen zodra zij vinden dat dit verdiend is en vinden het prima dat dit ook op school gebeurt.

Veel ouders geven ook thuis straf op de billen zodra zij vinden dat dit verdiend is en vinden het prima dat dit ook op school gebeurt.

Anders dan de lerarenenquête, die een bijna 100% respons had, vulden slechts 50 ouders de ouder-enquête in. De toegevoegde waarde van de ouder-enquête is dus beperkt. Een meerderheid van de ouders die wel hebben gereageerd, steunde de lijfstraffen. Een meerderheid was het specifiek eens met elk van deze stellingen:

 • Ik zou ermee instemmen dat mijn kind op school lijfstraffen krijgt van een medewerker van de school
 • Lijfstraffen zouden leiden tot positieve resultaten met mijn kind op school
 • Als lijfstraffen een onderdeel zijn van het disciplinaire beleid van de school, zou dat slecht gedrag voor mijn leerling afschrikken
 • Het gebruik van lijfstraffen op onze scholen is een goed idee

Het informeren van de ouders is belangrijk

De ouders van leerlingen en studenten van Pampa ISD hebben toegang tot een Parent Portal, waarmee ze volledig op de hoogte worden gehouden. Ook van eventuele disciplinaire maatregelen.

De ouders van leerlingen en studenten van Pampa ISD hebben toegang tot een Parent Portal, waarmee ze volledig en van alles op de hoogte zijn.

De Parent Portal geeft ook alle informatie over de disciplinaire maatregelen die de student gaat of heeft ontvangen.

De Parent Portal geeft ook alle informatie over de disciplinaire maatregelen die de student gaat of heeft ontvangen.

De opmerkingen van de ouders omvatten:

“Breng alsjeblieft discipline terug in onze school.”

“Mijn kind is iemand die waarschijnlijk geen billenkoek nodig heeft. Maar ik denk dat zelfs de dreiging dat billenkoek een reële mogelijkheid is zeker een impact zou hebben op haar en andere studenten”.

“Ik geloof dat bepaalde kinderen beter reageren op billenkoek als corrigerende maatregel dan op iets anders, en zolang een directeur of een leraar het toedient, zou dit aanvaardbaar zijn”.

“Voordat er een mep met de paddle krijgt, moet er een telefoontje naar de ouder gaan om deze te op de hoogte te stellen dat het de bedoeling is dat er straf op de billen wordt gegeven en wat de reden daarvan is. Het is dan de keuze van de ouder om daarbij aanwezig te zijn”.

Onderzoek onder de schoolbestuurders

In het algemeen houden de meeste schoolbestuurders vast aan de traditie om lijfstraf te kunnen geven. Zeker de conservatieve schoolbesturen staan zeer afwijzend tegenover inmenging van de federale overheid, die tegen het gebruik van lijfstraffen op school is.

In het algemeen houden de meeste schoolbestuurders vast aan de traditie om lijfstraf te kunnen geven.

In het algemeen houden de meeste schoolbestuurders vast aan de traditie om lijfstraf te kunnen geven.

Toch waren van alle onderzochte groepen de schoolbestuurders degenen die het meest aarzelden om lijfstraffen in te voeren. Er zijn tien bestuurders ondervraagd. Niemand “was het er mee eens” dat lijfstraffen “een effectief middel zijn om het gedrag van studenten te corrigeren”, vier “enigszins” waren het eens met de verklaring, één was neutraal, en vijf waren het er niet mee eens. Zij waren evenzeer verdeeld over de vraag of, als het beleid werd gewijzigd, “ik lijfstraffen zou gebruiken als een disciplinaire maatregel”.

De opmerkingen van de schoolbestuurder waren o.a.:

“Als ik praat met de ouders van een student die moeilijkheden geeft, komen ze meestal wanhopig naar me toe en zoeken ze steun omdat ze alles hebben gedaan wat ze kunnen bedenken, inclusief hen een pak slaag op hun billen geven, en het heeft hun gedrag niet veranderd. Als het slaan van je eigen kind hun gedrag niet verandert, is het onwaarschijnlijk dat een schoolbestuurder die hen een pak slaag op hun billen geeft hun gedrag zal veranderen”.

“De mogelijke juridische gevolgen weerhouden me om deze verandering te steunen.”

Er is in Texas geen gerechtshof te vinden dat het gebruik van de paddle bij High School studenten buitensporig vindt als aan de wettelijke eisen voldaan is. Deze wettelijke eisen omvatten dat de student vooraf moet weten dat er lijfstraf gegeven kan worden en dat er een getuige aanwezig moet zijn als de straf gegeven wordt.

Er is in Texas geen gerechtshof te vinden dat het gebruik van de paddle bij High School studenten buitensporig vindt.

“De invoering van lijfstraffen in ons district zou mij zeker doen heroverwegen of ik wel een bestuurlijke rol wil uitoefenen.”

Het moet gezegd worden dat de bezorgdheid van de schoolbestuurders met betrekking tot mogelijke aansprakelijkheid misplaatst lijkt.

De Texaanse school advocaat Cheryl Mehl legde in “Corporal Punishment — Using the OTHER School Board” (Januari 2012, tekst van de blog Corporal Punisment – Using the OTHER School Board is ook hier te vinden) uit dat “de ambtenaren van het schooldistrict immuun zijn voor aansprakelijkheid voor het toedienen van lijfstraffen, zolang de discipline niet buitensporig was”. Tot nu toe is er geen enkele aanwijzing dat er een Texaans gerechtshof is die van die oordeel is dat billenkoek bestaande uit drie meppen met de paddle buitensporig is.

Besprekingen van de Gezondheidsraad en de Raad van Bestuur

Het gebruik van de paddle heeft uitgesproken voorstanders en tegenstanders. Maar zeker bij High School studenten - die er zelf voor kunnen kiezen - zijn er meer voordelen dan nadelen. Voor de studenten is het voordeel dat de straf snel voorbij is, in tegenstelling tot nablijven en schorsing.

Het gebruik van de paddle heeft uitgesproken voorstanders en tegenstanders. Maar zeker bij High School studenten – die er zelf voor kunnen kiezen – zijn er meer voordelen dan nadelen.

De Student Health Advisory Council heeft zich op zijn vergaderingen van 18 september 2019, 6 november 2019 en 12 december 2019 gebogen over lijfstraffen. Het bestuur heeft hetzelfde gedaan vanaf de vergaderingen in het najaar van 2019 tot begin 2020.

Op de vergadering van de Raad van Bestuur van 23 januari 2020 heeft Dr. Maxwell de gegevens van de Pampa ISD-discipline voor de Junior High, High School en basisschoolstudenten bekeken. Hij vatte ook de adviezen van de focusgroepen per campus, het juridische standpunt, de wettelijke ontwikkelingen en het beleid van de omliggende districten samen.

De paddle gaat op de Pampa High School gebruikt worden, maar nooit zonder toestemming van de ouders. Tegenwoordig is het maximum meestal 3-5 klappen op de bedekte billen. Vroeger was dit maximum vaak 10-12 klappen en ook soms op de blote billen. Zeker de oudere studenten krijgen de paddle met volle kracht op hun billen.

De paddle gaat op de Pampa High School gebruikt worden, maar nooit zonder toestemming van de ouders.

Na afloop van die vergadering, vertelde districtshoofd onderwijsinspecteur Larkin aan The Pampa News dat “het bestuur de laatste gegevens uit verschillende rapporten en enquêtes uit het gebied, focusgroepen voor studenten en debatten over voordelen en nadelen” kreeg voorgelegd. “Het is één van die kwesties waarbij het duidelijk is dat mensen er sterke meningen over hebben, en wat wij zien is dat in onze gemeenschap en de ouders een 50-50 verdeling is of zij met het concept van lijfstraf akkoord gaan of niet,” Mevrouw Larking: “De Raad van Bestuur probeert alleen maar de beste beslissing te nemen. Maar het is één van de beleidsmaatregelen die hoe dan ook nooit [zal] worden gebruikt zonder ouderlijke toestemming in ieder individueel geval”.

De uiteindelijke stemming en het besluit

Bijna terloops wordt in de plaatselijke krant gemeld dat de billenkoek op school er gaat komen.

Bijna terloops wordt in de plaatselijke krant gemeld dat de billenkoek op school er gaat komen.

Uiteindelijk werd op de vergadering van 24 februari 2020 het voorgestelde nieuwe beleid in stemming gebracht. Het werd goedgekeurd met 4 stemmen voor en 3 tegen. Het Pampa News meldde op 27 februari 2020 dat hoofdinspecteur Larkin zei: “Ze hebben al sinds augustus over het beleid gediscussieerd en we hebben enquêtes, focusgroepen, onderzoek, getuigenissen, enz. gedaan”. “Het bestuur heeft een uitputtende blik geworpen op het al dan niet herinvoeren van het lijfstraffenbeleid zoals dat ook in het verleden in het district van kracht was. Het is een zeer moeilijke beslissing geweest voor het bestuur, omdat zij beide perspectieven zien”. Het artikel vervolgt: “Larkin voegde toe dat de 4-3 stemming de verdeeldheid weergeeft en benadrukte dat er geen lijfstraffen zullen worden uitgevoerd zonder de goedkeuring van de ouders en dat elke zaak per geval zal worden behandeld”.

Veel ouders hebben absoluut geen probleem met het gebruik van de paddle op school. Het is voor hen de logische consequentie voor het overtreden van de regels. De meeste ouders zullen ervoor zorgen dat er bij thuiskomst ook nog een stevig pak op de billen volgt, waarbij de billen meestal bloot gaan.

Veel ouders hebben absoluut geen probleem met het gebruik van de paddle op school.

“Ik ben echt trots op de aanpak van ons district om het gesprek te voeren en alles te onderzoeken,” vertelde mevrouw Larkin aan de krant. “Het maakt niet uit wat de uiteindelijke uitkomst is, maar het is wel belangrijk om het proces te respecteren, en ik denk dat we echt goed werk hebben verricht om ervoor te zorgen dat alle stemmen zijn gehoord. De Raad van Bestuur moest een beslissing nemen en zij namen een beslissing op basis van wat zij denken dat het beste is. Ook al was het een stemverhouding van 4 tegen 3, we gaan er toch mee door”.

Mediaberichten en reacties van het publiek

De aankondiging op de website van NewsChannel 10/KFDA. De nadruk ligt op het feit dat er niks bijzonders aan de hand is. De omliggende schooldistricten gebruiken ook lijfstraf op de billen.

De aankondiging op de website van NewsChannel 10/KFDA.

Een aantal kranten en televisiestations hebben van het besluit van Pampa ISD verslag gedaan. Zo berichtte NewsChannel 10/KFDA televisie in Amarillo op 10 maart 2020: “Pampa ISD stemt voor het terugbrengen van lijfstraffen volgend schooljaar”.

De TV-rapportage begon door op te merken dat de River Road ISD (die zijn thuisbasis in Amarillo heeft) lijfstraffen drie jaar eerder na een afwezigheid van meer dan een decennium had geherintroduceerd. Dat gebeurde na een onderzoek onder de ouder van High School studenten, waarbij 75% voorstander was van het terugbrengen van billenkoek op school. Het citeerde Rachel Freeman, plaatsvervangend directeur van de River Road High School die verklaarde “ik kan bevestigen dat het effectief is” als je uitgaat van wat de studenten doen.

Verschillende mediakanalen nodigden hun publiek uit om commentaar te geven op de beslissing van Pampa. Zo deelde KXTS televisie in Abilene een Facebook-post “Texas Panhandle schooldistrict gaat lijfstraffen gebruiken”. Het verhaal werd “geliked” door 493 kijkers, terwijl 60 zeiden dat ze het “loved it” en slechts 5 klikten op de “boze” emoji.

In Texas is straf op de billen in de meeste schooldistricten toegestaan. Een figuur op pagina 64 van de dissertatie va Stephanie Phillips, The Demographics of corporal punisment in Texas, mei 2012.

In Texas is straf op de billen in de meeste schooldistricten toegestaan.

KXTS vroeg zijn Facebook-volgers: “Denk je dat meer schooldistricten dit ook moeten doen?”

Degenen die commentaar gaven, steunden met overgrote meerderheid de beslissing van de raad van bestuur. Typische opmerkingen waren:

“Ja!!”

“Goed gedaan!!!”

Bijna overal is in Texas de paddle nog in gebruik behalve in de grote steden. Een figuur op pagina 132 van de dissertatie va Stephanie Phillips, The Demographics of corporal punisment in Texas, mei 2012.

Bijna overal is in Texas de paddle nog in gebruik behalve in de grote steden.

“GEWELDIG”

“Ja ja ja!”

“Goed gedaan Pampa!!”

“Dat is hoe het moet Pampa!”

“Ik ben zo blij dat ze dat terugbrengen!”

De meeste mensen in Texas zijn van mening dat men de paddle nooit had moeten afschaffen en ze zijn voorstander van het opnieuw invoeren van straf op de billen, vooral bij de oudere studenten.

De meeste mensen in Texas zijn van mening dat men de paddle nooit had moeten afschaffen.

“Uitstekend idee had nooit moeten worden tegengehouden!!!”

“Hier in Panhandle gebruiken ze lijfstraffen en ik ben er helemaal voor”

“ik ga naar Pampa verhuizen!”

“we gaan naar Pampa verhuizen!!”

“onze school heeft dit ook nodig”

“Ik vind dat alle scholen hiernaar terug moeten gaan”

“Ja, ik zou mijn kind hiervoor inschrijven als ze naar een school in Pampa zouden gaan.”

In Texas is het heel gebruikelijk dat zolang je thuis woont je aan de regels moet houden en anders volgt er straf. Die straf is meestal op de blote billen en vaak wat harder dan op school. Veel ouders hanteren ook het principe "a spanking at school is a spanking at home".

In Texas is het heel gebruikelijk dat zolang je thuis woont je aan de regels van je ouders moet houden en anders volgt er straf.

“Je hebt gelijk dat het niet voor alle kinderen werkt, maar als het nooit geprobeerd is, hoe weet je dan dat het niet zal helpen. Ik weet dat als CISD het terugbrengt, ik de documenten om toestemming te geven zal ondertekenen”.

“Mijn kinderen kregen te horen dat als ze op school op hun billen krijgen, dan krijgen ze dat thuis ook. Ons beleid zegt dat de ouders op de hoogte zijn en de mogelijkheid hebben om aanwezig te zijn, inclusief het zelf uitdelen van de straf”.

“Ouders zouden aanwezig moeten zijn als een student met de paddle krijgt”

Veel ouders hebben absoluut geen probleem met het gebruik van de paddle op school. Integendeel, ze vinden het volkomen terecht.

Veel ouders hebben absoluut geen probleem met het gebruik van de paddle op school.

“Ik was als getuige aanwezig toen mijn dochter 5 keer met een paddle kreeg op de Jr High School. Dat was haar keuze om D[etention] Hall te voorkomen wegens een vechtpartij. Ze heeft het sindsdien niet opnieuw gedaan, ze begon geen drugs te gebruiken, ze sloot zich niet aan bij een bende en ze zegt nog steeds terwijl ze veertig is ja mevrouw en nee mevrouw. Ik zie geen probleem met het gebruik van de paddle”.

“Helemaal mee eens. Ik zal mijn deel thuis doen en proberen goede mensen op te voeden — daar ontbreekt het deze dag echt aan. Maar als mijn kinderen naar school willen gaan en zich als eikels willen gedragen, wil ik graag voor ervoor tekenen dat ze een aframmeling krijgen. Het zou de houding van een teenager een beetje kunnen aanpassen!”

Verwachting: minder disciplinaire problemen

De Cuero High School voerde onlangs opnieuw de paddle in. Sindsdien liep het aantal disciplinaire incidenten enorm terug. Alleen al het feit dat studenten op hun billen kunnen krijgen heeft een enorm positief effect.

De Cuero High School voerde onlangs opnieuw de paddle in. Sindsdien liep het aantal disciplinaire incidenten enorm terug.

Pampa ISD verwacht dat de herintroductie van billenkoek zal leiden tot een afname van de disciplinaire verwijzingen van studenten. De ervaringen van districten elders in Texas lijken deze veronderstelling te ondersteunen.

Bijvoorbeeld, de Cuero High School gebruikte lijfstraffen in 2000/01, maar schafte dit later af. Dat betekent dat deze disciplinaire maatregel niet werd geregistreerd tijdens de schooljaren 2011/12 of 2013/14. De school heeft toen het gebruik van de paddle weer in ere hersteld. In het schooljaar 2015/16 kregen bij negen situaties vier jongens en twee meisjes een pak op hun billen. De herinvoering van de billenkoek ging hand in hand met een aanzienlijke daling van de schorsingen op school en buiten de school. Volgens het verbeteringsplan van de Cuero High School Campus 2018/19 waren er in 2017/18 meer dan 1.000 minder disciplinaire incidenten dan in het jaar daarvoor.

Voor de studenten op de Floydada High School is sinds enkele jaren het krijgen van een pak op de billen voor straf weer een normaal en alledaags onderdeel van het schoolleven. Ruim de helft van de jongens en een derde van de meiden krijgt jaarlijks meerdere keren met de paddle op hun billen. Elke ochtend melden zich gemiddeld 2 studenten om billenkoek in ontvangst te nemen. Het aantal andere disciplinaire maatregelen, zoals ISS-toewijzingen liep ernstig terug.

Studenten op de Floydada High School krijgen sinds enkele jaren vaak straf op hun billen.

Gedurende de schooljaren 2009/10 en 2011/12 werd er geen straf op de billen gegeven op de Floydada High School. Vanaf de herinvoering in het studiejaar 2013/14 kwamen veel studenten op de High School in aanraking met de paddle. werden Ieder jaar krijgen nu zo’n 60 jongens en 30 meiden op de High School (klas 9 tot en met 12) een pak op hun billen. Dat is ongeveer de helft van de jongens en een derde van de meiden, maar gemiddeld krijgen deze studenten 5 keer per jaar  met de paddle op hun billen. Gemiddeld melden zich elke schooldag ‘s ochtends twee studenten om hun pak billenkoek in ontvangst te nemen. Het aantal andere disciplinaire maatregelen, zoals ISS-toewijzingen liep ernstig terug.

De Memphis High School maakt sinds het schooljaar 2013/14 weer gebruik van de paddle. Sinds het moment dat studenten op hun billen konden krijgen zijn er aanzienlijk minder andere straffen uitgedeeld zoals schorsing. Hierdoor hoeven de studenten ook minder schoolactiviteiten te missen.

De Memphis High School maakt weer gebruik van de paddle, waardoor er aanzienlijk minder andere straffen noodzakelijk zijn.

Memphis ISD, een ander district in de Texas Panhandle, meldde geen gebruik van lijfstraffen op de High School van 2000/01 tot 2011/12. In de loop van 2013/14 kregen echter 17 jongens van klas 9 tot en met 12 van de High School met de paddle op hun billen. De introductie van de paddle leidde tot een aanzienlijke daling van het aantal ISS-toewijzingen, van 28 in 2011/12 naar 13 in 2013/14.

Gedurende het schooljaar 2000/01 kregen 35 studenten met de paddle op de Spurger High School. In 2006/07 of 2011/12 werd geen lijfstraf geregistreerd. De High School heeft toen het gebruik van de paddle opnieuw ingevoerd. Hoewel er in 2013/14 slechts twee leerlingen met de paddle op hun billen kregen, stortte het aantal disciplinaire incidenten in.

De implementatie: een overzicht van openstaande kwesties

 Veel praktische kwesties rond het gebruik van de paddle zijn nog onduidelijk. Bijvoorbeeld, of de ouders iedere keer opnieuw toestemming moeten geven of dat een eenmalige toestemming vooraf voldoet. Of dat een ouder kan zeggen dat hun zoon of dochter een pak op de billen moet krijgen, zelfs als de student zelf het daar niet mee eens is.

Veel praktische kwesties rond het gebruik van de paddle zijn nog onduidelijk.

De Raad van Bestuur van Pampa heeft op zijn vergadering van 30 maart 2020 de herzieningen van het Lokaal Beleid FO (LOCAL) goedgekeurd.

Het nieuwe beleid regelt, “De disciplinaire verslaglegging dat het gebruik van lijfstraffen weergeeft, omvat alle gerelateerde disciplinaire maatregelen, de toegepaste lijfstraffen, de naam van de persoon die de straf uitvoert, de naam van de aanwezige getuige en de datum en het tijdstip van de straf”. In overeenstemming met de recente trend in Texaanse scholen, beperkt het beleid niet dat schoolbestuurders studenten van het andere geslacht een pak op hun billen geven. De Raad van Bestuur heeft schoolleidingen geadviseerd om “te beginnen met het onderzoeken, trainen en voorbereiden van deze beleidswijzigingen”.

Details kunnen nog veranderen, maar dan is de paddle een gewoon onderdeel van het dagelijks leven van een High School student in Pampa.

Details kunnen nog veranderen, maar dan is de paddle een gewoon onderdeel van het dagelijks leven van een High School student in Pampa.

Ook in mei 2020 waren over een aantal details van de uitvoering van het nieuwe beleid nog geen beslissingen genomen. Op de Pampa High School staan bijvoorbeeld de volgende kwesties nog open:

 • Is er elke keer dat een student met de paddle gaat krijgen toestemming van de ouders nodig, of geldt er een algemene toestemming die tot nader order van kracht blijft?
 • Mogen studenten voor billenkoek kiezen om een dag ISS te vervangen?
 • Krijgen de ouders aan het begin van het jaar een toestemmingsformulier dat hun zoon of dochter toestemming geeft om een billenkoek te kiezen als de student deze keuze krijgt als vervanging voor ISS of een andere vorm van discipline?
 • Wanneer het besluit genomen is dat een student lijfstraf gaat krijgen, worden de ouders dan vooraf geïnformeerd en krijgen ze het recht om als getuige aanwezig te zijn of zelfs om de billenkoek zelf toe te dienen?
 • Het is bijvoorbeeld onduidelijk wat er moet gebeuren als de ouders graag willen dat de zoon of dochter een lesje leert door een stevig pak op de billen terwijl de student dat zelf niet wil.

  Het is bijvoorbeeld onduidelijk wat er moet gebeuren als de ouders graag willen dat de zoon of dochter een lesje leert door een stevig pak op de billen terwijl de student dat zelf niet wil.

  Kunnen de ouders ervoor kiezen om hun student een pak op de billen moet krijgen, zelfs als de student het daar niet mee eens is?

 • Om te voorkomen dat een volwassene op dat moment te boos is op de student, en om de ouders te laten bijwonen als ze dat willen, zou de student de billenkoek dan de volgende schooldag moeten krijgen in plaats van op de dag van het wangedrag?
 • Moeten studenten die niet op komen dagen bij detentie of ISS, straf op hun billen moeten krijgen als hun ouders daarmee akkoord gaan en dan nog steeds de volgende geplande detentie of ISS moeten bijwonen?
 • Als studenten kiezen voor een billenkoek in plaats van ISS of een andere vorm van discipline, kunnen ze dan daarmee voorkomen dat ze worden uitgesloten van het meedoen aan semestertentamens?
 • Krijgen ouders van sporters een toestemmingsformulier dat hun zoon of dochter toestemming geeft om een billenkoek te kiezen in plaats van extra rondjes hard te lopen?
 • In de rest van dit artikel worden enkele van deze openstaande vragen besproken.

Implementatievraag: Opt-In of Opt-Out?

Jaarlijks geven de ouders van de studenten van de Winona High School toestemming dat billenkoek gebruik mag worden als disciplinaire maatregel(opt-in). Dat betekent dat ouders die voorstander zijn van straf op de billen actie moeten ondernemen. Meestal verandert dat na enige tijd in opt-out, waarbij ouders die nadrukkelijk tegenstander zijn een formulier moeten invullen.

Jaarlijks geven de ouders van de studenten van de Winona High School toestemming voor billenkoek (opt-in).

De aanpak die door veel Texaanse schooldistricten wordt gebruikt is om ofwel een Ouderverklaring Inzake het Verbieden van Lijfstraf of een soortgelijk document conform de bepalingen van de Texaanse Wet op het Onderwijs artikel 37.0011 ter beschikking te stellen, of om ouders te adviseren dat ze elk jaar een handgeschreven verklaring aan de schoolleiding moeten leveren om hun zoon of dochter af te melden voor de mogelijkheid van straf op hun billen.

Andere districten zorgen voor een opt-in formulier. Bijvoorbeeld, Winona ISD’s 2020/21 het formulier Ouderlijke Voorkeur met Betrekking tot Lijfstraf formulier bevat de optie, “Ik heb geen bezwaar tegen het gebruik van lijfstraffen (billenkoek) als een discipline management techniek voor mijn kind(eren)”.

Hoewel Pampa ISD onderwijsinspecteur Larkin vertelde The Pampa News dat de ouderlijke “goedkeuring” nodig zal zijn voordat billenkoek wordt gebruikt, het beleid dat de Raad van Bestuur heeft aangenomen was het standaard TASB “opt-out” beleid dat het mogelijk maakt om lijfstraffen te gebruiken, tenzij een ouder elk jaar opnieuw een schriftelijke verklaring van afkeuring indient. Het beleid stelt: “Lijfstraffen worden niet opgelegd aan een student wiens ouders een ondertekende verklaring voor het lopende schooljaar bij de directeur heeft ingediend waarin het gebruik van lijfstraffen met zijn of haar kind wordt verboden”.

De eerste implementatievraag is dan of ouders een formulier moeten ondertekenen dat lijfstraffen toestaat, hetzij bij de inschrijving als studen, hetzij per situatie die zich voordoet, of in plaats daarvan een formulier moeten afgeven aan de school als ze lijfstraffen willen verbieden.

Ouders en studenten beslissen samen

Op de Bushland High School moeten studenten en hun ouders samen besluiten of ze straf op de billen willen accepteren. De meesten zullen dan besluiten dat de mogelijkheid van billenkoek in ieder geval wel beschikbaar moet zijn.

Op de Bushland High School moeten studenten en hun ouders samen besluiten of ze straf op de billen willen accepteren.

Bushland ISD, een andere schooldistrict in Texas Panhandle, benadrukt dat zowel de student als de ouder moeten deelnemen aan de beslissing of de paddle wel of niet gebruikt gaan worden: “In BISD-scholen kan lijfstraf worden gegeven als een disciplinaire optie zoals dat besloten is in samenwerking met de ouder/voogd, de student en een schoolleiding. Het zal nooit worden toegediend zonder voorafgaand contact met en toestemming van een ouder/voogd”.

Dalhart ISD, ook in de Panhandle, gebruikt een “Corporal Punishment (Swats) Approval Form”.

De ouders van de studenten van de Miami High School geven gedetailleerd toestemming voor de lijfstraf. De straf is altijd op de billen, met een paddle, maximaal drie swats per keer. De studenten krijgen niet op hun billen voor slechte schoolprestaties, maar wel voor ongehoorzaamheid en te laat komen.

De ouders van de studenten van de Miami High School geven gedetailleerd toestemming voor lijfstraf.

Miami ISD, een ander district van Panhandle, gebruikt een gedetailleerd Corporal Punishment Permission Form. Het formulier geeft exact aan de billenkoek plaats gaat vinden waarvoor de ouders toestemming geven. Het formulier beschrijft dat: “Lijfstraf zal worden toegediend op de billen van een student, niet meer dan drie (3) keer, met een platte paddle die niet meer dan tijdelijke pijn zal veroorzaken en geen blijvende schade aan het lichaam zal toebrengen”.

Studenten mogen niet op hun billen krijgen voor lage cijfers. Het “mag niet worden toegediend voor academische tekortkomingen of gedrag dat geen verband houdt met de school”. De meeste disciplinaire overtredingen zijn meestal voor ongehoorzaamheid en te laat komen. Tot slot: “Een volwassen medewerker van de school zal aanwezig zijn om getuige te zijn van de billenkoek”.

Op de Dumas High School moet er door de ouders veel moeite gedaan worden om billenkoek school te voorkomen. Ieder jaar moet persoonlijk daarvoor een opt-out formulier ingevuld worden in het bijzijn van de vice-directeur. Op deze school is bij een overtreding een pak op de billen altijd de eerste keuze. Lijfstraf op de billen is de meest gebruikte straf, zowel bij de jongens als bij de meiden.

Op de Dumas High School moet er door de ouders veel moeite gedaan worden om billenkoek te voorkomen.

Daar tegenover staat dat ouders bij het Dumas ISD, eveneens een district van Panhandle, die willen dat hun middelbare scholier wordt vrijgesteld van het krijgen van billenkoek, niet zomaar een formulier per post naar de school kan sturen, of het door hun zoon of dochter kan laten bezorgen. In plaats daarvan schrijft het High School Handboek van 2019/20: “Als u het verzoek wilt indienen dat uw student geen lijfstraffen krijgt disciplinaire maatregel op Dumas High School, moet u de school bezoeken en de juiste documenten met de samen met de plaatsvervangende directeuren persoonlijk invullen”.

Ontwikkeling van opt-in naar opt-out

Bij de Highland Park High School veranderde in 2012/13 het systeem van opt-in naar opt-out. Iedere student kan sindsdien straf op de billen krijgen tenzij de ouders een formulier indienen.

Bij de Highland Park High School veranderde het systeem van opt-in naar opt-out.

Highland Park ISD in Amarillo is één van de twee ISD’s met die naam in Texas. Het andere Highland Park ISD ligt in Dallas.

In 2011/12 had het Highland Park schooldistrict in het conservatieve Panhandle een “opt-in” systeem. Dat betekent dat lijfstraffen alleen gebruikt kunnen worden als de een formulier hadden ondertekend waarmee ze dat mogelijk maakten. Kennelijk beviel dat systeem minder goed.
In 2012/13 werd dit gewijzigd in een opt-out systeem: alle studenten mogen nu met de paddle op hun billen krijgen tenzij hun ouders het initiatief nemen om een formulier in te dienen.

Waar in het verleden op de Tom de Bean High School alleen billenkoek werd gegeven op verzoek van studenten of ouders kan het nu gebeuren zodra de schoolleiding het nodig acht.

Op de Tom de Bean High School krijgen de studenten op hun billen zodra de schoolleiding dat nodig acht.

Tom De Bean High School had eerder bepaald dat de directeur alleen op verzoek van de ouder of de student lijfstraffen zal uitvoeren. Ook op deze High School beviel dat systeem kennelijk minder goed en wilde men straf op de billen bereikbaar en toepasbaar maken voor meer studenten.. Nu, volgens de standaard TASB-bepalingen, kan de High School een pak slaag op de billen geven wanneer de schoolleiding dat nodig acht, tenzij de ouder eerder een opt-out formulier heeft ingediend.

Waarschijnlijk zal Pampa ISD voor het schooljaar 2020/21 een “opt-in”-procedure gebruiken en later overstappen op het meer gangbare “opt-out”-systeem.

Implementatievraag: Mogen studenten billenkoek kiezen?

Veel Texaanse High School kiezen er zelf voor om voor straf op hun billen te krijgen als ze de keuze krijgen. Ook al is het niet leuk om 's morgens vroeg bij de directeur over een tafel te buigen en hard op je billen te krijgen, je bent er dan wel van af. Zelfs als je dan thuis nog een keer op je blote billen krijgen, vinden veel studenten dat toch beter dan heel lang na te blijven of geschorst te worden.

Veel Texaanse High School studenten kiezen er zelf voor om voor straf op hun billen te krijgen als ze de keuze krijgen.

Veel Texaanse High Schools hebben ontdekt dat studenten vaak zullen kiezen voor billenkoek boven ISS of Saturday School als ze die mogelijkheid aangeboden krijgen. Door het geven van een keuze aan oudere studenten die straf hebben verdiend over wat hun straf zal zijn, lijkt het erop dat ze veel meer accepteren dat ze op school met de paddle op hun billen kunnen krijgen.

For voorbeeld, het Pecos-Barstow-Toyah ISD High School Handboek voor Studenten van 2018/19 bepaalt dat de straf voor een eerste overtreding van ongehoorzaamheid of vloeken een “keuze is voor lijfstraf of 1 dag schorsing op school (ISS)”. Voor een eerste overtreding van spijbelen of het bezitten van tabak is de straf “keuze voor lijfstraf of 3 dagen ISS”.

The Jim Ned CISD Student Code of Conduct regelt dat bij een overtreding bij het vervoer in een schoolbus, “High school studenten mogen 3 swats met de paddle inruilen voor elke dag toegewezen ISS”.

Vanaf schooljaar 2019/20 kunnen studenten van de Garrison High School met de paddle krijgen als ze tijdens de lessen de opdrachten niet uitvoeren.

Studenten van de Garrison High School kunnen met de paddle krijgen als ze tijdens de lessen de opdrachten niet uitvoeren.

Voor het eerst in het schooljaar 2019/20 bepaalt het Garrison High School Handboek voor Studenten dat als een student een opdracht krijgt die aan het einde van de lesperiode moet worden uitgevoerd en ervoor kiest om dit niet te doen, hij of zij “naar het kantoor van de schoolleiding gestuurd wordt wegens gebrek aan respect en ongehoorzaam”. In het kantoor krijgt de student “een keuze tussen een pak op de billen of na schooltijd nablijven voor het ongepaste gedrag en een tweede kans om de opdracht voor het einde van de dag alsnog af te ronden”.

Een student op de Normangee High School die straf op de billen verdiend heeft kan de keuze voor een andere straf krijgen, maar dat is niet verplicht.

Een student op de Normangee High School die straf op de billen verdiend heeft kan de keuze voor een andere straf krijgen, maar dat is niet verplicht.

De Disciplinaire ladder in het Mason High School Student Handbook biedt voor Level I overtredingen “de keuze uit 2 swats, 1 dag ISS, of 1 dag Zaterdag School”.

Het 2019/20 Normangee High School Parent and Student Handbook legt uit, “Voordat er een pak op de billen gegeven wordt, kan het schooldistrict aan de student een keuze geven, tussen andere disciplinaire maatregelen en billenkoek, maar is het niet verplicht”.

Implementatievraag: Zullen de ouders toestemming krijgen om een billenkoek te eisen?

Een fragment uit het Student Handbook 2019-2020 van de Fayetteville High School. Eén dag schorsing staat gelijk aan 3 meppen met de paddle. Er kan maar 1 dag ingewisseld worden, wat betekent dat studenten vooral voor de kleine overtredingen straf op hun billen krijgen.

Een fragment uit het Student Handbook 2019-2020 van de Fayetteville High School.

Sommige Texaanse High School staan toe dat studenten kiezen om wel of niet met de paddle op hun billen te krijgen, maar geven ouders ook het recht om billenkoek te kiezen voor hun zoon of dochter.

Als voorbeeld, “Bijlage X: Corporal Punishment” van het Fayetteville ISD-studentenhandboek 2019/20 bepaalt: “Wanneer lijfstraffen worden uitgevoerd als vervanging voor ISS, worden er drie (3) swats gegeven voor één dag ISS. Er kan niet meer dan één (1) dag worden vervangen”. In de bijlage staat verder: “Hoewel het schoolbeleid lijfstraffen toestaat, zal de leiding van de High School nooit lijfstraffen gebruiken als straf voor een overtreding die op de campus is begaan. In feite zal de directeur deze alleen op speciaal verzoek van de ouder of de student en in speciale gevallen uitvoeren”.

Op dezelfde manier bepalen de beleidsregels t.a.v. het te laat komen (Tardy Policy) van de Rivercrest High School voor het schooljaar 2019-20 dat, “op verzoek van de student / ouder kunnen swats gekozen kunnen worden in plaats van ISS, waarbij de schooldirecteur beslist.”

Implementatievraag: Timing, wanneer krijg je de paddle?

Ouders van studenten van de Mildred Senior High School worden uitgebreid op de hoogte gebracht als de volgende ochtend straf op de billen gegeven gaat worden. Het feit dat de studenten zich zorgen maken over wat er de volgende ochtend op hun billen gaat gebeuren is een onderdeel van de straf.

Ouders van studenten van de Mildred Senior High School worden uitgebreid op de hoogte gebracht als de volgende ochtend straf op de billen gegeven gaat worden.

Een andere vraag voor Pampa schoolbestuurders is om te beslissen wat de timing is van het toedienen van de billenkoek. Terwijl basisscholen meestal niet willen dat een jonger kind de emotionele stress ervaart van een pak billenkoek die boven hun hoofd hangt, kiezen sommige High Schools ervoor om de straf op de billen pas de volgende ochtend te geven.

Er zijn ook High Schools de studenten de billenkoek altijd de volgende ochtend krijgen omdat vooraf de ouders toestemming moeten geven, ook als de student zelf voor de lijfstraf kiest. In sommige Student Handbooks is de tekst daarvoor vastgelegd, zoals bijvoorbeeld bij de Mildred Junior and Senior High School (studiejaar 2020/21):

“Uw zoon / dochter heeft ervoor gekozen om de gedragsregels voor de studenten te overtreden. […uitleg overtreding…]. Hij / zijn heeft gevraagd om lijfstraf te ontvangen (swats) in plaats van ISS (In School Suspension). Met uw toestemming zal ik de lijfstraf toedienen morgenochtend om 8:00 a.m.”. Als uw kind ervoor kiest om geen lijfstraffen te krijgen, krijgt hij of zij 3 dagen of meer ISS (afhankelijk van de overtreding en het disciplinaire verleden van uw kind)”.

Uitstel werkt goed maar bij sport is lik op stuk beter

Meestal wordt billenkoek uitgesteld tot de volgende ochtend, behalve bij sport. Een onmiddellijk pak op de billen met de paddle over een dunne gymnastiekbroek wordt als heel effectief gezien. Lik op stuk. Voor veel coaches is de paddle een belangrijk instrument bij de trainingen. Studenten die bij een sporttraining op hun billen krijgen zijn meestal niet terug te vinden in de statistieken.

Bij sport volgt billenkoek meestal onmiddellijk omdat een pak op de billen met de paddle over een dunne gymnastiekbroek heel effectief is.

Door het uitstellen van de billenkoek naar de volgende dag is de veronderstelling dat de student de tijd heeft om na te denken over wat er komen gaat (bijvoorbeeld, zullen de klappen zo zeer doen dat ik ervan moet huilen?) en zo te besluiten om zijn of haar houding en gedrag te verbeteren. Het uitstellen zorgt er ook voor dat alle lijfstraffen op een afstandelijke en kalme manier worden uitgevoerd. Tot slot wordt hiermee bereikt dat de student geen enkele lestijd in de klas mist.

Met als uitzondering tijdens de sport, waar een onmiddellijk pak op de billen met de paddle over een dunne gymnastiekbroek als heel effectief wordt gezien, blijkt uit heel veel voorbeelden dat toedienen van straf met de paddle voor het begin van de volgende schooldag een standaardprocedure is geworden op tal van middelbare scholen in Texas.

Implementatievraag: tot welke klas moeten studenten met de paddle krijgen?

De laatste jaren wordt straf op de billen steeds vaker gebruikt bij de studenten van de High school. Men is er steeds meer van overtuigd dat billenkoek minder passend is voor jonge kinderen maar uitermate geschikt voor oudere studeten. Daarom kunnen deze jongens en meiden van de Nacogdoches High School een stevig pak op hun billen krijgen als ze dat verdienen. Bijna alle ouders van studenten aan de HIgh School geven toestemming aan de school om straf op de billen te geven.

De laatste jaren wordt straf op de billen steeds vaker gebruikt bij de studenten van de High school.

Terwijl de nieuwe beslissing van de Pampa Board of Trustees het mogelijk maakt om op elke districtscampus lijfstraffen toe te passen indien dat nodig is, hebben de laatste jaren vele Texaanse ISD’s, waaronder een aantal in de Panhandle, steeds minder nadruk gelegd op lijfstraffen binnen het lagere onderwijs terwijl het gebruik van de paddle binnen het secondaire onderwijs steeds belangrijker wordt.

Ouders van studenten op de High School geven veel vaker toestemming voor straf op de billen dan de ouders van jongere leerlingen.

Ouders van studenten op de High School geven veel vaker toestemming voor straf op de billen dan de ouders van jongere leerlingen.

In andere woorden, langzaam maar gestaag wordt de paddle als disciplinaire maatregel steeds meer bestemd voor teenagers, Er zijn aanwijzingen dat het gebruik van straf op de billen bij High School studenten in de betrokken Texas-schooldistricten op brede steun van de ouders kan rekenen.

Als voorbeeld: in het schooljaar kregen 2013/14 op de Farwell Elementary School in Farwell ISD, een ander district van Panhandle, 13 jongens met de paddle. In datzelfde jaar werd de paddle helemaal niet gebruikt op de Farwell High School. Twee jaar later, in het schooljaar 2015/16 zijn de ontvangers van lijfstraffen op de basisschool gedaald tot slechts vier jongens. Farwell High School daarentegen introduceerde het gebruik. Dat jaar kregen kregen op de Farwell High School zeven jongens en vier meisjes een of meerdere keren met de paddle op hun billen.

Billenkoek is vooral voor de High School studenten de beste straf

In het Bushland schooldisctrict krijgt de laatste jaren een High School student regelmatig (meer dan 2 x per week) straf op de billen, terwijl dit voor de jongere leerlingen een grote uitzondering is (2 x per jaar).

In het Bushland schooldistrict krijgen de High School studenten weer op hun billen, terwijl dit voor de jongere leerlingen een grote uitzondering is.

Vergelijkbaar kregen in het schooljaar 2015/16 in Bushland ISD in de Texas Panhandle twee jongens lijfstraffen op de Bushland Elementary School, terwijl op de Bushland High School 49 jongens en 11 meisjes minstens één keer een pak slaag op hun billen kregen. Dat was meer dan de 33 jongens en 7 meisjes die in 2013/14 werden geslagen. Deze 60 studenten kozen 86 keer voor een pak op hun billen in plaats van een andere straf.

Zoals de naam al impliceert, ligt de Panhandle ISD is ook in de Texas Panhandle. In de loop van 2000/01 werd in alle scholen van het district de paddle gebruikt. In 2004/05 werd geen lijfstraf geregistreerd. In 2011/12 gingen de basisschool en de Junior High door met het niet gebruiken van lijfstraffen, maar de paddle werd opnieuw in gebruik genomen op de High School: 15 jongens in de klassen 9 tot en met 12 kregen een pak slaag.

Stratford ISD is ook in de Panhandle. In de loop van 2004/05 is er geen gebruik van de paddle op de Stratford High School geregistreerd. In 2011/12, het volgende jaar waarin het district onderzocht werd, was de paddle opnieuw geïntroduceerd en kregen 8 van de 104 jongens die waren ingeschreven in klas 9 tot en met 12 een pak slaag. In het schooljaar 2015/16 hetzelfde beeld. Acht studenten op de High School kregen met de paddle op hun billen, terwijl er op de twee scholen met jongere leerlingen, de Mary Allen Elementary School en de Stratford Junior High School geen billenkoek gegeven werd.

In Texas krijgen de oudere High School studenten op hun billen

Op Alvarado High School krijgen veel jongens en meiden meerdere keren per jaar op hun billen, maar bij de jongere leerlingen helemaal niemand.

Op Alvarado High School krijgen veel studenten meerdere keren per jaar op hun billen, maar bij de jongere leerlingen helemaal niemand.

Ooit was het zo dat een Texaanse basisschoolleerling meer kans had om billenkoek te krijgen dan de oudere studenten. In veel districten in de hele staat Texas is dat niet meer het geval.
Bijvoorbeeld:
– In 2015/16 kregen op de High School in Alvarado 99 jongens en 45 meisjes op 318 afzonderlijke gelegenheden een pak slaag op hun billen, terwijl er geen enkele leerling op een van de drie basisscholen van het district met de paddle kreeg.
– Tijdens 2015/16 kregen op de Calhoun High School in Calhoun County ISD 47 jongens en 17 meisjes met de paddle op hun billen, maar dat overkwam slechts twee jongens op de Port O’Connor Elementary School, de lagere school in het district.
– In 2015/16 kregen 32 jongens en 4 meisjes een pak slaag op Cross Roads High School, terwijl er geen enkele student op Cross Roads Elementary School billenkoek kreeg.

In het Dawson schooldistrict krijgen veel High School studenten op hun billen maar geen enkele jongere leerlng.

In het Dawson schooldistrict krijgen veel High School studenten op hun billen maar geen enkele jongere leerlng.

– Gedurende 2015/16 kregen 38 jongens en 16 meisjes op de Dawson High School met de paddle, terwijl er geen enkele leerling op de Dawson Elementary School billenkoek kreeg.
– In 2015/16 kregen 61 jongens en 26 meisjes in totaal 186 mep op de Electra Junior High School en Senior High School, maar slechts twee jongens (geen meisjes) op de Electra Elementary School kregen met de paddle.
– In 2015/16 kregen 21 jongens en 2 meisjes lijfstraf op de Italy High School, terwijl er geen enkele leerling billenkoek kreeg op de Strafford Elementary School.
– In 2015/16 kregen 23 jongens en 6 meisjes een paddle op de Kemp High School, terwijl er geen enkele student op de Kemp Primary School of de Kemp Intermediate School werd gepaddled.
– In 2015/16 kregen 19 jongens op hun billen op de Kountze High School, terwijl er geen leerlingen werden geslagen op de Kountze Elementary School.
– In 2015/16 kregen 28 jongens en 2 meisjes op de Liberty High School straf op hun billen, terwijl er geen enkele leerling studenten op de Liberty Elementary School met de paddle kreeg.
– In 2015/16 kregen op McCamey High School 37 jongens en 17 meisjes straf met de paddle op hun billen, maar er werden geen leerlingen geslagen op McCamey Middle School en slechts twee jongens op McCamey Primary School.
– In 2015/16 werden 17 jongens en 6 meisjes geslagen op de Merkel High School, maar geen enkele student werd geslagen op een van de andere vier scholen in het district.

Nederland High School – al 100 jaar billenkoek op de High School

Nederland ISD bestaat 100 jaar en vooral op de High School is een pak op de billen een belangrijke disciplinaire maatregel.

Nederland ISD bestaat 100 jaar en vooral op de High School is een pak op de billen een belangrijke disciplinaire maatregel.

– In 2015/16 heeft de Nederland High School aan 159 jongens en 34 meisjes in de klassen 9 tot en met 12 een pak billenkoek gegeven, maar slechts vijf leerlingen op de Highland Park Elementary School kregen met de paddle, en geen enkele op de drie andere basisscholen in het district. Op de Middle School kregen zo’n 30 studenten billenkoek.
– In 2015/16 werden 23 jongens en 14 meisjes geslagen op de Ozona High School (in de Crockett County CISD), maar geen enkele student werd geslagen op de Ozona Middle School en slechts twee jongens op de Ozona Elementary School.
– In 2015/16 kregen 14 jongens en 4 meisjes lijfstraffen op de Pettus Secondary School, terwijl er geen leerlingen op de Pettus Elementary School met de paddle kregen.
– In 2015/16 kregen 43 jongens en 11 meisjes op de Reagan County High School een pak slaag op hun billen, maar dat gebeurde slechts met vier jongens op de Reagan County Elementary School.
– “Lijfstraf mag gebruikt worden als een disciplinaire maatregel voor de klassen 7-12” schrijft het Salado ISD’s beleid FO (LOCAL) voor, waarmee het gebruik van de paddle voor jongere studenten wordt verboden.

Op sommige High Schools is de billenkoek helemaal terug

Op de Seminole High School krijgen relatief veel oudere studenten op hun billen. De ouderejaars studenten op de High School krijgen tien keer vaker op hun billen dan leerlingen op de lagere school.

Op de Seminole High School krijgen relatief veel studenten op hun billen.

– Gedurende 2015/16 kreeg op de Seminole High School 379 keer een student een pak slaag met de paddle. Dit betrof in totaal 91 jongens en 35 meisjes. Op de Seminole Elementary School kregen slechts 14 jongens en 4 meisjes billenkoek.
– “Lijfstraf zal niet gegeven worden aan studenten in de klassen PK-5” schrijft de huidige Spring Hill ISD Student Code of Conduct voor.
– Gedurende 2015/16 kregen 53 jongens en 9 meisjes op de West Rusk High School op hun billen, terwijl dit bij geen student gebeurde op West Rusk Elementary School.

Hier zijn aanvullende voorbeelden:
– In de loop van 2004/05 kregen op de Ben Bolt-Palito Blanco High School 10 jongens met de paddle. Daarna werd de lijfstraf afgeschaft. In geen enkel jaar tussen 2006 en 2014 is zijn incidenten met lijfstraf gerapporteerd. Maar in 2015/16 kwam de paddle weer terug: 23 jongens kregen hiermee op hun billen. Billenkoek werd alleen voor High School studenten heringevoerd: het is niet bestemd voor leerlingen van de Middle school of de basisschool.
– Gedurende 2011/12 werd er geen lijfstraf geregistreerd op de Evadale High School. Later kwam het gebruik van billenkoek terug. In 2015/16 kregen 27 jongens en 2 meisjes in totaal 33 keer op hun billen, en de ISS-toewijzingen daalden van 28 studenten in 2011/12 naar slechts twee studenten in 2015/16. In dat jaar waren bijna alle keren dat in het district billenkoek gegeven op de High School; slechts twee basisschoolleerlingen kregen op hun billen.

Voor de studenten van de Floydada High School is de billenkoek helemaal terug. De helft van de jongens en een derde van de meiden krijgt ieder jaar gemiddeld 5 keer met de paddle op de billen. Bij jongere leerlingen wordt er geen billenkoek gegeven.

Voor de studenten van de Floydada High School is de billenkoek helemaal terug.

– In Floydada ISD werd de paddle in 2015/16 niet gebruikt op Duncan Elementary School of Floydada Junior High School. Op Floydada High School kregen 77 jongens en 34 meisjes in totaal 491 keer een pak op hun billen. Dat betekent dat ruim de helft van de jongens en ruim een derde van de meiden gemiddeld eens per twee maanden een pak op hun billen krijgen.
– Op de Ingram Tom Moore High School is er geen lijfstraf geregistreerd gedurende 2000/01, 2004/05, 2011/12 of 2013/14. Daarna is de paddle voor zowel jongens als meisjes weer in gebruik genomen: tijdens 2015/16 kwamen 51 jongens en 11 meisjes naar het kantoor van de High School directeur voor een pak billenkoek bij 87 verschillende gelegenheden. Er was geen lijfstraf op de basisschool.
– In 2013/14 hebben 15 jongens en 2 meisjes met de paddle gekregen op de Petrolia basisschool, maar geen studenten op de Petrolia Junior High/High School. Twee jaar later was de situatie omgekeerd: billenkoek werd afgeschaft voor de basisschoolleerlingen en geïntroduceerd voor de studenten op de High School. Dertien jongens op de High School kregen ten minste één keer met de paddle op hun billen.

Billenkoek is alleen voor de oudere studenten

In het Runge schooldistrict in Texas werd billenkoek afgeschaft op de lagere school en ingevoerd op de High School.

In het Runge schooldistrict in Texas werd billenkoek afgeschaft op de lagere school en ingevoerd op de High School.

– Er is geen lijfstraf geregistreerd op Runge High School in 2011/12 of 2013/14. De lokale statistieken in het Performance Report laten echter een dramatische verandering zien in de disciplinaire praktijken tussen 2013/14 en 2014/15. De lijfstraffen werden afgeschaft op Runge Elementary School (12 leerelingen kregen een pak slaag in 2013/14, geen enkele in 2014/15), maar geïntroduceerd op Runge High School, waar 27 studenten (24 jongens en 3 meiden) een pak slaag op hun billen kregen. Hiervan waren er 16 in de klas 6-8 en 8 in de klas 9-12.
– Er is geen lijfstraf geregistreerd in 2011/12 of 2013/14 op een van de vier scholen van Warren ISD. Toen introduceerde het schooldistrict de paddle, maar alleen voor studenten van de High School. In 2015/16 werden 23 jongens gedisciplineerd op de Warren High School (klas 9-12) in een totaal van 35 gebeurtenissen.
– In Winnsboro ISD werd in 2011/12 of 2013/14 geen lijfstraf geregistreerd op de basisschool. Maar de High School voerde de paddle: in 2011/12 kregen 49 jongens en 16 meiden minstens één keer een pak slaag op hun billen. Twee jaar later daalde dit licht, misschien omdat de studenten zich beter aan de regels hielden; in 2013/14 kregen 41 jongens en 9 meiden in de klassen 9 tot en met 12 een pak slaag op hun billen. In 2015/16 werd noch op de basisschool, noch op de Middle School lijfstraffen geregistreerd. De paddle werd wel verder gebruikt op de High School, waar 16 jongens en 2 meisjes de gevolgen ervan op hun billen ondervonden.

Oudere studenten kunnen zelf beslissen of ze instemming met straf op de billen. Daardoor zijn de nadelen weg en blijven alleen de voordelen over. Als studenten een overtreding hebben begaan waar ze straf voor moeten krijgen en ze kunnen kiezen, geven velen de voorkeur aan de paddle. Ze weten dat straf op de billen enorm zeer doet als je het krijgt en dat je het de hele dag en misschien wel enkele dagen voelt. Voor de studenten is het grote voordeel is dat het minder tijd kost. Voor de school is het voordeel dat er geen andere kostbare en tijdsintensieve straffen nodig zijn. Voor iedereen is het voordeel dat studenten zich beter gedragen als ze weten dat ze op hun billen kunnen krijgen.

Oudere studenten kunnen zelf beslissen of ze instemming met straf op de billen. Daardoor zijn de nadelen weg en blijven alleen de voordelen over.

We kan speculeren over de reden waarom zoveel Texaanse schoolbestuurders hebben besloten dat billenkoek meer geschikt is voor oudere studenten dan voor jongere studenten. Het kan te maken hebben met het feit dat de meeste anti-billenkoek argumenten betrekking hebben op de mogelijkheid van schade aan de emotionele en mentale ontwikkeling van een jong kind. Die argumenten wegen minder of niet op bij tieners, die volwassen genoeg zouden moeten zijn om zelf te beslissen of ze instemmen met een pak op hun billen in plaats van een meer tijdrovende vorm van discipline.

Implementatievraag: Billenkoek voor student-sporters

Op de Giddings High School kunnen leden van sportteams zelf kiezen of ze voor straf op hun billen krijgen of extra trainingen gaan doen. Waarschijnlijk krijgen de sportieve studenten op de Pampa High School dezelfde keuzemogelijkheid.

Op de Giddings High School kunnen leden van sportteams zelf kiezen of ze voor straf op hun billen krijgen of extra trainingen gaan doen.

Een andere vraag is of het Pampa Harvester/Lady Harvester atletische programma studentenatleten (d.w.z. leden van sportteams) de mogelijkheid geeft om een pak billenkoek te krijgen om extra hardlopen of andere harde fysieke conditioneringen te vermijden.

Als voorbeeld, de Giddings Athletics Discipline Procedures regelt dat voor de Giddings Buffaloes en Lady Buffaloes straf “zal variëren van swats met een paddle tot extra conditionering. De keuze van de straf is aan u”. Dit is voor zowel jongens als meisjes, maar alleen met toestemming van de ouders, die de gelegenheid krijgen om deze mogelijkheid open te stellen, “Ik ga ermee akkoord dat mijn kind swats mag ontvangen als een vorm van straf als ze daarvoor kiezen”.

De sportieve studenten op de Jacksonville High School mogen in geval van straf zelf kiezen uit het doen van extra conditie trainingen of een pak op de billen met de paddle van de coach krijgen.

Studenten op de Jacksonville High School mogen als straf zelf kiezen uit een pak op de billen of extra conditie trainingen doen.

De Jacksonville ISD Athletic Code of Conduct regelt voor hun sportieve studenten, de Indians/Maidens “Atleten hebben de keuze uit een paddle of een fysieke conditionering”.

De Plainview ISD Athletic Policy and Code of Conduct voorziet voor Bulldogs/Lady Bulldogs atleten dat zij voor billenkoek mogen kiezen ter vervanging van hun eerste ISS toewijzing, maar alleen als alle betrokken volwassenen instemmen met het verzoek van de atleet. “Dit is alleen beschikbaar voor de eerste plaatsing in ISS en alleen als alle betrokken partijen akkoord gaan met deze keuze (sportdocent of coach, schooldirecteur en ouder/voogd)”. In een dergelijke situatie bestaat de billenkoek uit niet meer dan drie swats met de paddle. Studenten en hun ouders moeten hiervoor tekenen.

Billenkoek als techniek voor gedragsverandering

Het sportprogramma van de Sweeny High School gebruikt een pak op de billen met de paddle als techniek voor gedragsverandering. Het is veel beter dat studenten die regels overtreden op hun billen krijgen dan dat ze extra oefeningen doen. Om te kunnen sporten moeten studenten en ouders hiermee akkoord gaan.

Het sportprogramma van de Sweeny High School gebruikt een pak op de billen als techniek voor gedragsverandering.

Sweeny ISD’s 2019/20 Student Athletic Handbook geeft de volgende informatie aan de ouders van de Bulldogs en Lady Bulldogs: “We willen graag de mogelijkheid hebben om lijfstraffen te gebruiken als een techniek voor gedragsverandering. Vanwege de aard van deze discipline zouden we straf op de billen willen gebruiken in plaats van lichamelijke oefeningen als straf. We zouden uw kind altijd de mogelijkheid geven om te kiezen. Vanwege de tijd die het kost om de ouders te informeren, zullen wij u niet bellen voordat de straf wordt uitgevoerd. Als wettelijke voogd van het kind dient u uw keuze te maken en het aanmeldingsformulier te ondertekenen. De lijfstraffen worden alleen uitgevoerd door het hoofd van de sportafdeling, de schooldirecteur of de assistent-directeur”. Een ouder of voogd kan een keuze makken tussen of “ik zal toestaan” of “ik zal NIET toestaan” “dat mijn zoon/dochter lijfstraf krijgt tijdens het sporten”.

In de afgelopen jaren lijkt er een aanzienlijke groei te zijn geweest in het gebruik van lijfstraffen in de Texaanse sportprogramma’s voor het voortgezet onderwijs. In een artikel uit 2017 in de Abilene Reporter-News, zei de voetbaltrainer Denney Faith van Albany High School dat hij “een trend heeft opgemerkt die terug keert naar lijfstraffen”. Heel wat scholen hebben zich daarvan afgekeerd, en nu zwaait de slinger weer terug naar lijfstraffen”.

Recente Athletic Handbooks van High Schools

Normangee High School is één van de vele High Schools in Texas waar de sportcoach billenkoek kan geven. Men wil dat de coach zelf kan bepalen of een motiverend gesprek of een corrigerend pak op de billen passend is. Goede sportieve prestaties en een prima teamspirit zijn het resultaat.

Normangee High School is één van de vele High Schools in Texas waar de sportcoach billenkoek kan geven. Kennelijk met succes.

Een blik op recente Athletic Handbooks van High Schools lijken de observatie van Coach Faith te bevestigen. De volgende sportprogramma’s van High School specificeren nu tenminste lijfstraffen als een beschikbare disciplinaire techniek, op zijn minst voor jongens, maar meestal voor zowel jongens als meisjes. De meerderheid van deze programma’s eist dat zowel de student als zijn of haar ouder een verklaring ondertekenen dat de atleet en de ouders kennis hebben genomen van de regels rond de sportbeoefening en de gevolgen begrijpen en accepteren:

Uit de Normangee Athletic code blijkt dat na een waarschuwing een pak op de billen de eerstvolgende disciplinaire maatregel is.

Uit de Normangee Athletic code blijkt dat na een waarschuwing een pak op de billen de eerstvolgende disciplinaire maatregel is.

Anahuac Panthers, Aransas County Pirates/Lady Pirates, Banquete Bulldogs/Lady Dogs, Big Spring Bulldogs/Lady Bulldogs, Bremond Tigers/Lady Tigers, Bridge City Cardinals/Lady Cardinals, Callisburg Wildcats/Ladycats, Calvert Trojans/Lady Trojans, Cumby Trojans/Lady Trojans, Cushing Bearkats/Lady Bearkats, Diboll Lumberjacks/Lady Jacks, Elkhart Elks/Lady Elks, Ferris Yellowjackets/Lady Jackets, Gladewater Bears/Lady Bears, Hardin Hornets/Lady Hornets, Hardin-Jefferson Hawks, Hillsboro Eagles/Lady Eagles, Kerens Bobcats/Ladycats, Leon Cougars/Lady Cougars, Livingston Leeuwen/Dame Leeuwen, Lorenzo Hornets/Lady Hornets, Mineola Yellow Jackets/Lady Yellow Jackets, Newton Eagles/Lady Eagles, Normangee Panthers/Lady Panthers, Nueces Canyon Panthers, Olney Cubs/Lady Cubs, Olton Mustangs/Fillies, Overton Mustangs/Lady Mustangs, Rains Wildcats/Lady Cats, Reagan County Owls/Lady Owls, Rice Bulldogs, Roby Lions/Lady Lions, Rockport-Fulton Pirates/Lady Pirates, Shamrock Fighting Irish/Lady Irish, Troy Trojans/Trojanettes, West Sabine Tigers, Whitney Wildcats, Woden Eagles, Woodville Eagles/Lady Eagles, en Wortham Bulldogs/Lady Bulldogs.

Deelname afhankelijk van goedkeuring van lijfstraffen

Studenten op de West Orange-Cove High School kunnen alleen aan sport willen doen als zij en hun ouders instemmen met swats. Dit blijkt volkomen geaccepteerd te zijn. Volgens de registratie wordt op deze High School geen lijfstraf op de billen gegeven, maar dat is - in ieder geval bij sport - niet conform de waarheid.

Studenten op de West Orange-Cove High School kunnen alleen aan sport willen doen als zij en hun ouders instemmen met swats.

De West Orange-Stark High School (WOSHS) is een voorbeeld van een school die de deelname aan het sportprogramma afhankelijk maakt van de goedkeuring van de ouders voor lijfstraffen. In februari 2019 werd aan een recent afgestudeerde WOSHS gevraagd op de site van CuriousCat: “Moeten ouders bij WOSHS swats toestaan zodat jongens mee kunnen doen aan sport? Ze antwoordde: “Dit is een domme vraag.” Er was een vervolgvraag: “Is het een domme vraag om te vragen of ouders bij WOSHS swats voor jongens moesten toestaan zodat ze mee kunnen doen aan sport omdat (a) Dat is een domme vraag, natuurlijk doen ze dat of (b) Natuurlijk doen ze dat niet en daarom is het een domme vraag of (c) Dat is dom, want ouders moeten niet alleen voor jongens maar ook voor meisjes swats toestaan als je wilt sporten?” Ze antwoordde: “A & C, ik wil niet onbeleefd zijn, ik dacht dat elke school swats gaf.”

Het Pittsburg ISD 2019/20 Footbal Handbook bevat een formulier voor zowel de speler als zijn ouders om te tekenen dat zij al dan niet “instemmen met het gebruik van lijfstraf (billenkoek)”.

Liever een pak op de billen dan extra conditietraining

Meiden (en jongens) die op de Carthage High School aan sport doen en een overtreding begaan, krijgen in aanvulling op hun gewone straf (bv detentie) een pak op hun billen of moeten 4 of 8 mijl hardlopen.

Studenten die op de Carthage High School aan sport doen en een overtreding begaan, krijgen in aanvulling op hun gewone straf (bv detentie) een pak op hun billen of moeten 4 of 8 mijl hardlopen.

Carthage ISD’s 2019-2020 Disciplinaire Richtlijnen voor Sport en Atletiek, Hulpverlening, Drill Dans Team en Cheerleaders bepaalt dat een deelnemende student die de klas zonder toestemming verlaat, zijn of haar officiële schooldiscipline van een volledige dag van de Zaterdagsschool krijgt, plus een sportieve straf van swats met de paddle of 4 mijl hardlopen.

Voor een eerste overtreding van zoenen in het openbaar of een andere Public Display of Affection (PDA), is op de Carthago High School de disciplinaire maatregel een verwijzing naar de assistent directeur, contact met de ouders, en drie dagen van de ochtend of middag detentie. Als de student een cheerleader is, krijgt ze ook drie strafpunten. Als de student lid is van een sportteam, ontvangt hij of zij echter ook een sportieve straf van swats met de paddle of 4 mijl hardlopen “.

Voor een tweede PDA overtreding is de CHS Discipline een verwijzing naar de assistent directeur, oudercontact en vijf dagen schorsing op de campus. Als hij of zij een atleet is, is de extra sportieve straf swats met de paddle of 8 mijl hardlopen. Hoewel op sommige ernstige overtredingen een schorsing tot gevolg heeft, geldt voor de meerderheid van de overtredingen dat een eerste overtreding resulteert in een pak op de billen met de paddle of 4 mijl hardlopen, terwijl een tweede overtreding resulteert in (waarschijnlijk harder) pak op de billen met de paddle of 8 mijl hardlopen.

Volgens de coaches van de Carthage High School is het een zegen dat de paddle beschikbaar is om sportmannen- en vrouwen die dat even nodig hebben een paar stevige meppen op hun billen te geven.

Volgens de coaches van de Carthage High School is het een zegen dat de paddle beschikbaar is.

Dus als een voetballer betrapt wordt op het kussen van zijn vriendin die cheerleader is en in het volleybal team zit, krijgen ze allebei drie dagen ochtend- of middagdetentie en worden hun ouders op de hoogte gebracht van hun wangedrag. Zij krijgt ook drie strafpunten, terwijl ze beiden ook nog eens vier mijl moet rennen of voorover moet buigen voor een paddle. Op de Tim Fletcher Show, Carthage Bulldogs hoofd voetbaltrainer Scott Surratt, 2018 All East Texas Coach of the Year, zei dat het “een zegen” is om de paddle beschikbaar te hebben.

Meer in het algemeen voorziet het Mathis ISD 2019/20 Handboek voor Buitenschoolse Activiteiten in het volgende: “Studenten die zich niet houden aan de Gedragscode voor studenten, het Studentenhandboek, het Handboek voor Buitenschoolse Activiteiten en de teamrichtlijnen van het schooldistrict kunnen gevolgen ondervinden voor hun handelingen die onder meer lijfstraf op de billen kunnen omvatten, maar daar niet tot beperkt zijn “.

Willekeurige testen op drugs

Veel schooldistricten, zoals Paducah, stellen als voorwaarde dat de ouders en studenten akkoort moeten gaan met onverwachte drugstesten voordat ze mee kunnen doen aan buitenschoolse activiteiten of een parkeerkaart kunnen krijgen.

Veel schooldistricten, zoals Paducah, stellen als voorwaarde dat de ouders en studenten akkoort moeten gaan met onverwachte drugstesten voordat ze mee kunnen doen aan buitenschoolse activiteiten of een parkeerkaart kunnen krijgen.

In de beleidsregels FNF (LOCAL) voorzien veel Texaanse schooldistricten in het op willekeurige momenten testen van een High School student die deelneemt aan een door de school gesponsorde buitenschoolse activiteit. Hetzelfde geldt voor studienten die zijn of haar auto op de campus wil parkeren. Sommige districten zetten de gedetailleerde procedures in een apart document uiteen. Bijvoorbeeld, het Paducah ISD’s 2019/20 Ontmoedigingsbeleid Drugsgebruik beschrijft onder andere: “Deelname aan door de school gesponsorde buitenschoolse activiteiten is een voorrecht. Buitenschoolse activiteiten met betrekking tot dit beleid omvatten de band, sport programma’s, cheerleading, literaire activiteiten, One Act Play, Academische Decathlon, UIL academisch/theater wedstrijden, dierenshow en andere landbouw gerelateerde activiteiten, elke andere club of organisatie die deelneemt aan optredens, wedstrijden, demonstraties of competities, en parkeren op het terrein van het school district.

Toestemming voor drugscontrole en lijfstraf is vergelijkbaar

Scholen kunnen ook het instemmen met lijfstraf als voorwaarde stellen om deel te kunnen nemen aan sport en buitenschoolse activiteiten. Veel High Schools doen dit ook in de praktijk.

Scholen kunnen ook het instemmen met lijfstraf als voorwaarde stellen om deel te kunnen nemen aan sport en buitenschoolse activiteiten.

Voordat een student in aanmerking komt om deel te nemen aan buitenschoolse activiteiten of te parkeren op het terrein van de school, is de student verplicht een toestemmingsformulier te ondertekenen waarin hij zich akkoord verklaart met de regels en procedures van het drugsbestrijdingsprogramma. Als de student jonger is dan 18 jaar, moet de ouder of voogd van de student ook een toestemmingsformulier ondertekenen. Als er geen toestemming wordt gegeven, mag de student niet deelnemen aan buitenschoolse activiteiten of een auto op het terrein van de school parkeren”.

KFDA televisie in Amarillo op 2 april 2016: “Als je ooit dacht dat je nooit een drugstest nodig zou hebben om in een schooltoneelstuk te zitten, of zelfs om deel uit te maken van het debatteam — dat is allemaal verleden tijd voor Pampa ISD. Het district zal een nieuw beleid voor drugstesten invoeren dat bestemd is voor alle studenten die willen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten. Als zij Pampa ISD gaan vertegenwoordigen in een of andere vorm van competitie of activiteit of evenement, zullen wij hen in dit proces betrekken,” zei Pampa ISD-inspecteur Tanya Larkin.

Volgens precies dezelfde aanpak vereist een groeiend aantal ISD’s dat zowel de studenten als hun ouders vrijwillig instemmen met het gebruik van lijfstraffen om de betreffende jongens en meiden in aanmerking te laten komen voor buitenschoolse activiteiten.

Een voorbeeld: Harleton High School

Vanaf 2019 kunnen studenten aan de Harleton High School kunnen alleen lid worden van de sportteam als ze instemmen met billenkoek. Dergelijke nieuwe regels worden niet ingesteld om nooit te gebruiken.

Studenten aan de Harleton High School kunnen alleen sporten als ze instemmen met billenkoek.

Harleton ISD biedt honkbal en football voor jongens, softbal voor meisjes, en basketbal, cross-country, golf, tennis, en een atletiek voor zowel jongens als meisjes. “Sport is geen recht het is een voorrecht,” zegt het district. Het drugstestbeleid van het district, FNF (LOCAL), bepaalt dat een student niet kan deelnemen aan buitenschoolse activiteiten, zoals sport, tenzij hij of zij “een toestemmingsformulier ondertekent waarin staat dat hij of zij zich aan de regels en procedures van het drugstestprogramma moet houden…”. Als er geen toestemming wordt gegeven, mag de student niet deelnemen aan buitenschoolse activiteiten”.

Het formulier waarmee de ouders toestemming geven voor straf op de billen.

Het formulier waarmee de ouders toestemming geven voor straf op de billen.

Ook vereist het district nu dat alle studenten die lid van een sportteam willen zijn, schriftelijk toestemming geven voor het ontvangen van billenkoek zodra dat nodig is. Vanaf het voorjaar van 2019 moet de student, om het voorrecht te hebben om te mogen sporten voor de Harleton Wildcats of Lady Wildcats, ermee instemmen dat hij of zij “lijfstraffen mag krijgen”. Net als bij het drugstestprogramma moet een ouder of voogd ook schriftelijk toestemming geven om zijn of haar student-sporter billenkoek kan krijgen.

Volgens de coaches op Harleton High School is een stevig pak op de billen de betere manier om het campusgedrag van een High School student te verbeteren. Het is in ieder geval beter dan detentie of in-schoolse schorsing. Ook om een sportman of een sportvrouw te leren om snel te reageren op de aanwijzingen van een coach in kritieke momenten van een sportwedstrijd is een pak op de billen de beste manier.

Volgens de coaches op Harleton High School is een stevig pak op de billen de betere manier om het campusgedrag te verbeteren.

In aanvulling daarop zijn de coaches de Harleton High School van mening dat een stevig pak op de billen een betere manier is om het campusgedrag van een High School student te verbeteren dan een opdracht tot detentie of in-schoolse schorsing. Ook om een sportman of een sportvrouw te leren om snel te reageren op de aanwijzingen van een coach in kritieke momenten van een sportwedstrijd is een pak op de billen de beste manier.

De Harleton High School moedigt studenten die aan sport doen aan om ook buiten de sport straf op de billen te accepteren.

De Harleton High School moedigt studenten die aan sport doen aan om ook buiten de sport straf op de billen te accepteren.

De afdeling atletiek stelt dat “Gedrag op de campus direct verband houdt met wat je gaat doen in de cruciale momenten van een wedstrijd”. Daarom dringt het erop aan dat de ouders ermee instemmen dat hun sporter ook buiten het sportprogramma om een pak op de billen accepteert.

Ook bij buitenschoolse activiteiten moeten studenten op de Harleton High School die aan sport doen straf op hun billen accepteren als ze regels overtreden.

Ook bij buitenschoolse activiteiten moeten studenten op de Harleton High School die aan sport doen aan straf op de billen te accepteren.

Als tijdens de reguliere schooldag, of bij een door de school gesponsorde activiteit, de student-atleet detentie of ISS verdient, maar de directeur biedt lijfstraffen als optie “moet de atleet de swats kiezen”. Zowel de atleet als zijn of haar ouder/voogd accepteren de nieuwe eisen van het district door het ondertekenen van de gedragscode voor sporters waarin al deze regels uitgelegd worden. De aanpak op Harleton High School weerspiegelt de aanpak die ook al in Mineola ISD in gebruikt is.

Positieve invloed op de houding en gedrag

Steeds meer docenten, coaches en andere belanghebbend zijn ervan overtuigd en zijn het met elkaar eens dat af en toe een stevig pak op de billen met de paddle een uiterst positieve invloed heeft op de houding en het gedrag van High School studenten. Het motto is één keer waarschuwen en als dat niet voldoende is volgen er direct een paar stevige tikken op de billen.

Steeds meer mensen zijn het erover eens dat een stevig pak op de billen een positieve invloed heeft op de houding en het gedrag van High School studenten.

De nieuwe inzet van het schooldistrict om veel vaker billenkoek met de paddle te geven weerspiegelt een trend in Texas om aan te dringen op goed gedrag en een respectvolle houding van de High School studenten die aan sport doen. Zoals opgemerkt, hebben veel Texaanse sportprogramma’s onlangs de weg bereid voor de introductie of de herintroductie van swats. Misschien gebaseerd op hun ervaringen, weerspiegelt het nieuwe beleid van Harleton ISD een groeiende consensus onder trustees, inspecteurs, schooldirecteuren, directeuren van sportafdelingen en coaches. Af en toe een goed pak de billen met een paddle wordt door de sportieve studenten geaccepteerd, ondersteund door zijn of haar ouders, en oefent een positieve invloed uit op de houding en het gedrag van de tiener en jong volwassene.

De paddle is weer helemaal terug

Het doet er niet toe of de studenten blank of gekleurd zijn: in het conservatieve deel van Texas is de paddle weer helemaal terug voor studenten op de High School.

Het doet er niet toe of de studenten blank of gekleurd zijn: in het conservatieve deel van Texas is de paddle weer helemaal terug voor studenten op de High School.

Tijdens het schooljaar 2011/12 kregen op Harleton High School 21 jongens en geen meisjes met de paddle. Vervolgens zette de High School de paddle aan de kant. In de schooljaren 2013/14 of 2015/16 zijn er geen registraties van lijfstraf met de paddle. Het nieuwe beleid dat lijfstraf op de billen een onderdeel maakt van het sporten voor zowel jongens als meisjes, en dat alle High School studenten die lid zijn van een sportteam verplicht om zich te onderwerpen aan straf op de billen in plaats van aan detentie of ISS wanneer de directeur dat beslist, geeft aan dat de paddle weer helemaal terug is. Terwijl lijfstraffen in de VS soms worden bekritiseerd als onevenredigvaak toegepast op studenten uit minderheidsgroepen, is dit in Texas niet het geval: 93% van de studenten op Harleton High is blank.

De wet in Texas

De wet in Texas staat toe dat er voorwaarden - zoals het accepteren van straf op de billen - worden verbonden aan sporten en buitenschoolse activiteiten. Op steeds meer High Schools in het conservatieve gedeelte van Texas gebeurt dat ook. Studenten kunnen dan alleen lid worden van een sportteam of meedoen aan een buitenschoolse activiteit als ze ermee akkoord gaan dat ze van de coach of de begeleidende docent op hun billen kunnen krijgen.

De wet in Texas staat toe dat er voorwaarden – zoals het accepteren van straf op de billen – worden verbonden aan sporten en buitenschoolse activiteiten.

Hoewel de Wet op het Onderwijs van Texas het aan ouders toestaat om hun zonen en dochters uit te sluiten voor lijfstraffen op hun billen, verbiedt het schooldistricten niet om de deelname van een student aan vrijwillige buitenschoolse activiteiten, zoals sport, afhankelijk te maken van de goedkeuring door de ouder van het gebruik van lijfstraf op de billen met de paddle. Er lijken geen juridische bezwaren te zijn met betrekking tot sportprogramma’s die de goedkeuring van studenten en ouders vereisen voor het testen tegen drugs als voorwaarde voor deelname. Vermoedelijk is de eis van een sportafdeling van een High School om toestemming te geven voor lijfstraf op de billen ook wettelijk te rechtvaardigen.

Ook zonder toestemming

Ook zonder dat er specifiek schriftelijke toestemming nodig is van ouders en sportende studenten hebben sport coaches andere manieren om instemming met hun disciplinaire beslissingen zeker te stellen. De coach is simpelweg de baas. De coach bepaalt de hoeveelheid speeltijd van ieder teamlid. Het is daarom onwaarschijnlijk dat veel sportvrouwen en sportmannen zullen tegenwerken om niet op de billen te krijgen nadat de coach heeft besloten dat om de paddle op de billen te voelen.

Omdat de coaches de speeltijd bepalen is het onwaarschijnlijk dat een sportman of -vrouw gaat protesteren tegen straf op de billen.

Een fragment uit het Whitewright High School Athletes Handbook, versie 2019-2020.

Een fragment uit het Whitewright High School Athletes Handbook.

Zelfs zonder dat er specifiek schriftelijke toestemming nodig is van ouders en sportende studenten hebben sportprogramma’s andere manieren om instemming met hun disciplinaire beslissingen zaker te stellen. Voor het eerst in het schooljaar 2019/20 heeft Whitewright ISD lijfstraf bij het sporten geïntroduceerd: “Whitewright coaches mogen deze manier van discipline gebruiken.” De coaches zullen echter de paddle niet gebruiken als de ouder een schriftelijk verzoek indient bij de atletiekdirecteur om de paddle niet te gebruiken, of als de “atleet geen lijfstraf vraagt”. Aangezien de coach de hoeveelheid speeltijd van ieder teamlid bepaalt, lijkt het onwaarschijnlijk dat veel sportvrouwen en sportmannen zullen vragen om niet op de billen te krijgen nadat de coach heeft besloten dat een pak billenkoek met de paddle nu het beste is.

Samengevat heeft Pampa ISD heeft verschillende opties om te overwegen bij de beslissing hoe de terugkeer naar het gebruiken van de paddle van toepassing zal zijn op student-athleten.

Conclusie

Veel studenten op de middelbare scholen in het Pampa schooldistrict geloven, zoals uit hun enquêteresultaten blijkt, dat zowel zij als hun klasgenoten baat kunnen hebben als ze van tijd tot tijd een pak billenkoek krijgen. De meerderheid van hun leerkrachten, ouders en het algemene publiek zijn het daarmee eens. Vanaf schooljaar 2020-2021 gaat dit ook in de praktijk gebeuren. Billenkoek wordt daarmee weer een normaal onderdelen van het leven van een High School student.

Veel studenten op de middelbare scholen in Pampa geloven zelf ook dat ze baat kunnen hebben als ze van tijd tot tijd een pak billenkoek krijgen.

Veel Pampa-tieners geloven, zoals uit hun enquêteresultaten blijkt, dat zowel zij als hun klasgenoten baat kunnen hebben als ze van tijd tot tijd een pak billenkoek krijgen. De meerderheid van hun leerkrachten, ouders en het algemene publiek zijn het daarmee eens.
Het zal interessant zijn om te zien hoe Pampa schoolbestuurders ervoor kiezen om de beleidsverandering op het gebied van lijfstraffen uit te voeren en welk antwoord ze geven op de vele open vragen.

Het zal ook interessant zijn om aan het einde van het schooljaar 2020/21 te leren of de herinvoering van straf met de paddle heeft geleid tot een vermindering van de disciplinaire maatregelen die de leerlingen uit de klas halen, zoals in andere schooldistricten van Texas het geval is. Als dat zo is, kunnen Pampa bestuurders, leerkrachten, ouders en leerlingen de wijsheid inzien van de herintegratie van een redelijk pak billenkoek in het disciplinaire systeem van hun school.

Dank aan de Pampa ISD-beheerders voor het verstrekken van de resultaten van de enquête van de leraar, de student, de ouder en de bestuurders en andere informatie die dit artikel hebben gefaciliteerd.

 

 

Meer informatie

Voor volwassen meiden en vrouwen is billenkoek (spanking) de eerste en beste disciplinaire methode en dat zal altijd zo blijven. Billen zijn daarvoor optimaal voor geschikt en ook voor bedoeld.

Voor volwassen meiden en vrouwen is billenkoek (spanking) de eerste en beste disciplinaire methode en dat zal altijd zo blijven.

Meer informatie is natuurlijk te vinden op de website van Daphne Foundation, studiediscipline en sportdiscipline. De doelstelling van Daphne staat hier uitgelegd. Sinds 2000 gebruiken we bij coaching en begeleiding de Daphne Methode. In de Daphne Methode is billenkoek (spanking) de eerste en beste disciplinaire methode voor volwassen meiden en vrouwen en dat zal altijd zo blijven. Als je dit zelf wilt meemaken in het kader van coaching of begeleiding kun je hier contact leggen.

Specifiek over het gebruik van de paddle op High Schools is ook veel te vinden op de School Paddling Blog. Van deze website zijn ook een aantal afbeeldingen gebruikt, die op hun beurt weer afkomstig zijn van de Realspankings website

De tekst van deze pagina is bijna een integrale vertaling van de gelijknamige pagina op de website World Corporal Punishment Research. Op deze pagina wordt de bedoeling uitgelegd van de website World Corporal Punishment Research.