Mindmaps bij het studeren

Het maken en gebruiken van mindmaps

Met een mindmap kun je studiestof goed samenvatten.

Met een mindmap kun je studiestof goed samenvatten.

Mindmapping is een denktechniek en een notatievorm die je voor veel verschillende toepassingen kunt gebruiken. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken voor het maken van notities, het maken van aantekeningen bij hoorcolleges of presentaties of voor het maken van een planning.

Je kunt het echter ook gebruiken voor het structureren en uitwerken van creatieve ideeën of om complexe informatie op een overzichtelijke manier weer te geven en aan andere mensen over te dragen.

Een mindmap is een eenvoudige techniek waarmee je informatie of leerstof kunt samenvatten.

In een mindmap gaan geschreven taal en beeldend denken samen. Omdat er gelijktijdig een beroep wordt gedaan op meer hersenfuncties onthoud je het beter.

Tot slot is een mindmap geconcentreerd. Veel informatie op weinig oppervlakte. Een mindmap is in de praktijk niet groter dan één velletje A4.

Binnen de studiebegeleiding bij Daphne maken we veel gebruik van mindmaps omdat het in de praktijk goed werkt.

Verbeelding en verbinding

Door structuur orden je je gedachten en kun je beter informatie onthouden.

Door structuur orden je je gedachten en kun je beter informatie onthouden.

Door structuur orden je je gedachten.

Met een mindmap kun je een grote hoeveelheid informatie samenvatten op een leuke en speelse manier.

Door een mindmap word je linker en rechter hersenhelft geactiveerd waardoor je de informatie beter en langer onthoudt. Dit wordt ook wel radiant thinking genoemd.

Door gelijktijdig logica en fantasie en ontspanning en inspanning met elkaar te combineren worden niet alleen de beide hersenhelften gestimuleerd, maar het zorgt er ook voor dat je tijdens het leren langer je aandacht erbij kunt houden en dat je het materiaal beter onthoudt.

Door het gebruiken van een mindmap kun je informatie ook beter onthouden.

Het gebruiken van mindmapping verbetert het geheugen met factor vijf á tien.

Regels van een mindmap

Het maken van een mindmap is niet moeilijk als je de juiste stappen volgt.

Het maken van een mindmap is niet moeilijk als je de juiste stappen volgt.

1 – Start met het centrale woord of beeld

Leg het papier in landscape voor je en begin met een woord of een beeld in het midden dat het centrale onderwerp aangeeft. Je geeft dan duidelijk aan wat het thema is van je mindmap. Starten maar!

2 – Gebruik veel kleine tekeningen

Het gebruik van tekeningen of symbolen stimuleert je rechter hersenhelft en zegt veel meer dan duizend woorden. Maak daarom zoveel mogelijk tekeningen, het liefst in kleur, en je creativiteit zal ook verbeteren.

3 – Schrijf woorden in blokletters

Door de woorden in blokletters op te schrijven vallen de woorden beter op. Je leest de woorden hierdoor niet alleen sneller, maar het geeft je brein duidelijkheid en overzicht.

4 – Plaats een woord of beeld op een lijn

Plaats elk woord dat je opschrijft op een lijn. Hierdoor geef je jouw mindmap een grondstructuur en hou je het overzichtelijk. Daarnaast is het belangrijk dat elke lijn met één andere lijn verbonden is en dat je de lijnen van dik naar dun tekent. Gebruik in het centrum van je papier dikke lijnen, dit geeft aan dat het een globaal onderwerp is. Naar mate je meer naar de buitenkant van je papier komt teken je dunnere lijnen, omdat het onderwerp specifieker wordt.

5 – Gebruik één woord of beeld per lijn

Probeer dus te vermijden dat je een hele zin schrijft. Het gebruik van een enkel woord of beeld maakt het mogelijk om andere woorden of beelden aan je tak toe te voegen en de mindmap uit te breiden.

6 – Gebruik verschillende kleuren

Door verschillende kleuren te gebruiken kun je een duidelijk overzicht aangeven tussen bepaalde categorieën. Bovendien onthoud je daardoor de mindmap beter en wordt de rechterhersenhelft gestimuleerd.

7 – Laat je gedachten ongehinderd komen

Laat je niet beperken door gestructureerde gedachten, maar laat juist je fantasie de vrije loop. Er kunnen veel gedachten opkomen tijdens het maken van een mindmap. Schrijf ze allemaal op, want het is allemaal het resultaat van je creativiteit. Later kun je eventueel nog een verdere structurering aan toevoegen.

Toepassing van mindmaps

Je hebt veel profijt als je goed met mindmaps kunt werken.

Je hebt veel profijt als je goed met mindmaps kunt werken.

Met een mindmap leg je relaties tussen verschillende delen van de tekst, waardoor verbanden ontstaan. Door deze verbanden kun je de stof beter begrijpen en onthouden.

Door de inhoud schematisch samen te vatten in hoofditems, subitems, vormen, kleuren en links krijg je goed inzicht in het materiaal. Je kunt erboven zweven en dan zie je het totaal. Je kunt op details inzoomen terwijl je nog steeds de onderlinge samenhang begrijpt.

Mindmappen stimuleert het geheugen omdat het aansluit aan bij de werking van zowel de linker- als de rechterhersenhelft.

Als je het maken van mindmaps goed beheerst, dan kun je iets waar je je hele leven plezier van zult hebben.

Mindmaps in je studie

Bij de studiebegeleiding gebruiken we mindmaps als hulpmiddel, maar ook billenkoek.

Bij de studiebegeleiding gebruiken we mindmaps, maar ook billenkoek.

Wanneer je studeert met een mindmap kun je meer onthouden en reproduceren. Je gebruikt de tijd effectiever.

Binnen de Daphne Methode is er ook nog een ander belangrijk voordeel. Je maakt inzichtelijk wat je gedaan hebt als je mindmaps maakt. Je afspraak om bijvoorbeeld van drie hoofdstukken in een boek een mindmap te maken is veel concreter en nuttiger dan de afspraak om drie hoofdstukken in een boek te bestuderen.

Aan de hand van de mindmap kan je begeleider beoordelen of je de studiestof voldoende beheerst en of je je voldoende ingezet hebt. In het eerste geval zal hij met je samenwerken om de stof beter te begrijpen. Als uit de mindmap blijkt dat je je niet aan je afspraken hebt gehouden en je onvoldoende hebt ingezet, heb je straf verdiend. Het is dan de taak van de studiebegeleider je een klinkend pak op je billen te geven.

‘Note Making’ en ‘Note Taking’

Je moet je notities helemaal van jezelf en door jezelf maken.

Je moet je notities helemaal van jezelf en door jezelf maken.

Er zijn twee manieren om mindmaps te gebruiken. ‘Note Making’ en ‘Note Taking’.

‘Note Making’ is het structureren en organiseren van je eigen gedachten.

Tijdens een brainstorming kun je al je ideeën in een mindmap op papier zetten. Dat kan tijdens creatieve denksessies, maar ook in de eerste fase van een project. Of je wil je gedachten structureren omdat je ze wil overdragen aan tijdens een presentatie, een voordracht, een artikel, een scriptie of zelfs een boek.

Het voordeel van mindmaps is dat je flexibel nieuwe takken en ideeën kunt toevoegen. Je geest is immers werkt immers niet lineair, waarbij de ene gedachte precies op de vorige volgt. Integendeel, het denk- en associatiepatroon verloopt meer chaotisch; het springt van de ene associatie naar de andere. Dat is ook de grote kracht van ons brein.

Als in je verhaal de structuur ontbreekt blijkt dat direct uit een mindmap. In een document dat lineair is opgebouwd, zoals een document in Word of een PowerPointpresentatie, is het krijgen van overzicht op (het gebrek aan) de structuur veel moeilijker.

Bij ‘Note Taking’ gaat het erom dat je de ideeën van iemand anders vastlegt in een mindmap.

Dat kan terwijl je notities maakt bij een vergadering of een college. Maar ook bij het samenvatten van een boek of artikel.

In dat geval is de meest voor de hand liggende structuur die van de spreker of auteur zelf. Uiteraard kun je bij een onsamenhangende spreker je eigen structuur als leidraad nemen en beslissen waar je een uitspraak noteert.