Project- en werkgroepen

Begeleiding van projectgroepen en werkgroepen

Projectgroepen worden steeds belangrijker in de studie. Daarbij is het belang en de afhankelijkheid van de bijdrage van ieder individueel teamlid groot.

Projectgroepen worden steeds belangrijker in de studie.

Als je studeert gaat de samenwerking bij projectgroepen beter met duidelijke afspraken waarbij vrijblijvendheid plaats maakt voor consequenties.

Studeren is vaak samenwerken. Effectief samenwerken is echter lastig. Daardoor valt het leerresultaat vaak tegen en is er veel ergernis en frustratie.

Projectgroepen krijgen vanuit de onderwijsinstelling begeleiding waarbij het vooral om de inhoud gaat.

In aanvulling daarop kunnen projectgroepen ook vanuit Daphne begeleiding krijgen. Deze begeleiding is gericht op

  • de aanpak – welke stappen ga je doorlopen om tot het resultaat te komen;
  • de samenwerking – welke bijdrage de individuele groepsleden aan het resultaat gaan leveren;
  • hoe je de werkafspraken gaat vastleggen; en
 • het nakomen van deze werkafspraken.

Deze begeleiding van project- en werkgroepen kan alleen voor vrouwelijke studentes die open staan voor de Daphne Methode en de consequenties die dat kan hebben voor hun billen.

Het is uiteraard noodzakelijk dat alle groepsleden bereid zijn om eventuele consequenties van hun eigen gedrag te aanvaarden. Als bijvoorbeeld een groepslid ervoor kiest de gemaakte werkafspraken niet na te komen, heeft dat gewoonlijk geen consequenties maar nu wel. In deze begeleiding is het dan logisch en onvermijdelijk dat dit groepslid even apart met de begeleider een indringend gesprek heeft. Conform de Daphne Methode gaan de billen dan bloot en krijgt dat groepslid een stevig pak billenkoek.

De verrassingen onderweg

Voor studentes van projectgroepen die moeite hebben zich aan afspraken te houden is een goed pak op de billen de beste aanpak. Het feit dat met het niet leveren van de beloofde bijdrage ook schade wordt berokkend aan andere studenten maakt de rechtvaardiging en de noodzaak van die straf alleen maar groter.

Voor studentes die moeite hebben zich aan afspraken te houden is een goed pak op de billen de beste aanpak.

Vaak betekent het samenwerken in projectgroepen ook veel frustratie.

Het blijkt dat sommige groepsleden opeens een heel eigen en andere interpretatie van de gemaakte afspraken hebben, die er meestal toe leidt dat zij niks hoefde te doen. Iedere keer is er wel iemand die de avond ervoor een feestje heeft gehad of stevig heeft doorgehaald met drinken. Dat is dan het slappe excuus waardoor de voorbereiding niet gelukt is en de bijdrage tijdens de bijeenkomst tot een minimum beperkt blijft. De samenwerking die aanvankelijk soepel lijkt te gaan, gaat dan aanzienlijk moeizamer. Vaak is dat te wijten aan de verminderde inzet van één of enkele groepsleden.

Een beperkende factor daarbij is dat alles staat en valt met de bereidwilligheid van ieder groepslid. Er is geen consequentie als een groepslid doorlopend afspraken niet nakomt en andere groepsleden teleurstelt.

Begeleiding met de Daphne Methode kan ervoor zorgen dat deze samenwerking eerlijker en prettiger verloopt en jullie als team veel meer resultaat bereiken. Het is opeens veel belangrijker om je aan afspraken te houden als je weet dat er een consequentie volgt. Dingen die je anders uitstelt zijn opeens een stuk gemakkelijker als je op je billen kunt krijgen. Project- en werkgroepen worden ook een stuk spannender. Het toepassen van spanking maakt zelfs saaie dingen spannend.

Teleurstellingen bij studie projectgroepen zijn universeel

Een bericht op Facebook van een Amerikaanse studente die vaak teleurgesteld is de bijdrage van deelnemers aan projectgroepen: <em>When I die, I want the people I did group projects with to lower me into the ground so they can let me down one last time.</em> Het is beter dat teamleden die anderen teleurstellen door niet te leveren daarop aangesproken worden en straf krijgen als ze dat verdienen.

Een Amerikaanse studente die vaak teleurgesteld is de bijdrage van groepsleden.

Groepsleden die zich in studieprojecten en werkgroepen niet aan hun afspraken houden zijn universeel. De Amerikaanse studente Ashley Narine kreeg onlangs veel aandacht met een cynisch bericht dat ze verspreid had: “When I die, I want the people I did group projects with to lower me into the ground so they can let me down one last time.” De reacties waren vooral herkenning en de constatering dat er iets van Ashley Narine in ons allemaal zit.

Het is dus niet opmerkelijk dat groepsleden van studieprojecten en werkgroepen zich niet aan hun afspraken houden. Het is wellicht opmerkelijker dat de overige leden van de projectgroepen of werkgroepen het laten bestaan.

In het verleden was het logisch dat docenten en andere gezagsdragers disciplinaire maatregelen konden nemen. Als een leerling of een studente regels overtrad, volgde er straf. Dit is nu allemaal een stuk ingewikkelder, zeker als het om volwassen studenten gaat. Tegenwoordig is het logischer dat het initiatief om iets te veranderen vanuit de groepsleden zelf komt.

Wat niet veranderd is, is het feit dat het eenvoudig en consequent gebruik van billenkoek enorm veel effect heeft. Meisjes die weten dat ze op hun billen kunnen krijgen doen gewoon andere dingen dan meisjes die weten dat er helemaal niks gebeurt. Om een gedragsverandering bij studentes te bewerkstelligen, is een stevig pak op de billen nog steeds het beste middel.

Cruciaal is natuurlijk dat alle deelneemsters het eens zijn met de begeleiding en de consequenties die dat kan hebben voor hun billen. Er is zeker moed voor nodig om in een groep de discussie aan te gaan over het feit dat sommige deelnemers van projectgroepen herhaaldelijk hun beloftes niet nakomen en profiteren van de inspanningen van anderen zonder daar iets tegenover te tellen. Dat is oneerlijk tegenover de andere deelnemers. In feite is ook te gemakkelijk voor degene die in gebreke blijft en onlogisch dat het vrijblijvend gebeurt en voorbijgaat zonder dat er consequenties zijn.

Voor de studentes die zich van nature al aan hun afspraken houden heeft de begeleiding met de Daphne Methode niet zoveel impact. Als je geen afspraken overtreedt hoef je je ook geen zorgen te maken over eventuele consequenties.

Met begeleiding wordt het eerlijker en leer je meer

Ook bij projectgroepen werkt billenkoek uitstekend om oneerlijkheid te corrigeren en beter te leren samenwerken.

Billenkoek werkt uitstekend om oneerlijkheid te corrigeren en beter te leren samenwerken.

Door de begeleiding met de Daphne Methode heeft het niet nakomen van beloften duidelijke consequenties. Hetzelfde geldt voor het niet evenredig bijdragen en daarmee onevenredig profiteren van de inspanningen van anderen. Het wordt daarmee eerlijker voor de andere deelnemers, omdat situaties die oneerlijk zijn bijsturing krijgen.

Ook voor de deelneemster die zich niet aan haar afspraken houdt is het een verbetering. Door het effect van de Daphne Methode verandert het project voor haar een waardevolle leerervaring. Het nakomen van beloftes en werkafspraken is belangrijk. Dat is niet alleen tijdens de studieperiode, maar ook in de periode die daarna komt. Als het nakomen van beloftes geen automatisme is, is het heel goed om dat alsnog te leren. Gelukkig leer je heel snel als je paar keer op je billen hebt gekregen. Op die manier leer je beter samenwerken. Je bent dan een gewaardeerd lid van een studieprojectgroep en na je studie een gewaardeerde collega.  Op die manier krijg je met een beetje billenkoek meer voor elkaar en dien je een groter belang dan alleen het halen van de studiepunten.

Tot slot groeit de vriendschap binnen de projectgroep meestal blijvend. Dat komt omdat je allemaal in hetzelfde schuitje zit en met de zelfde regels te maken hebt.

Beginnen met de groepsbegeleiding

Het begin van de studiebegeleiding van projectgroepen met de Daphne Methode is hetzelfde als bij individuele studiebegeleiding. Alle meiden krijgen voor de eerste keer billenkoek zodat ze weten hoe dat voelt.

Het begin van de begeleiding is voor alle meiden hetzelfde. Voor de eerste keer billenkoek krijgen hoort daarbij.

Voor de meiden die al ervaring hebben met begeleiding op basis van de Daphne Methode is het allemaal heel logisch. Het werkt. Het effect van billenkoek is de afgelopen honderden jaren niet veranderd. Als je in een situatie zit waarin je op de goede manier op je billen kunt krijgen, doe je dingen gemakkelijker die je anders wellicht niet gedaan zou hebben. Als dit bij je past voel je je daar prima bij, beter dan zonder ‘dat extra’ het geval geweest zou zijn.

Voor degenen die weten hoe het werkt is het logisch, maar meestal vinden anderen het juist raar. Het is een hele kunst om in een groepje iedereen op dezelfde golflengte te krijgen met een open houding ten aanzien van de Daphne Methode en de werking van discipline en billenkoek.

Hoe dan ook, om uiteindelijk projectgroepen te krijgen met studentes die allemaal bereid zijn om tijdens de samenwerking met de Daphne Methode begeleiding te krijgen, moet er 1 persoon zijn die dit voorstelt en de andere studentes overtuigd van het belang en de voordelen van deze manier van werken.

Voordat het geheel van start gaat, zullen er ongetwijfeld mailtjes uitgewisseld worden om af te spreken hoe alles in zijn werk zal gaan. Deze berichten kunnen worden uitgewisseld tussen de groep en de begeleider van Daphne, zodat iedereen inzicht heeft in de afspraken. In aanvulling daarop kunnen ook individuele berichten uitgewisseld worden, waarin meer persoonlijke vragen en onzekerheden aan bod komen.

Leren wat ‘verantwoording afleggen’ betekent

Samenwerking gaat beter met duidelijke afspraken waarbij de vrijblijvendheid weg is. Door de begeleiding van projectgroepen weten alle teamleden dat ze verantwoording moeten afleggen over hun bijdrage en dat er consequenties voor hun billen zijn als de bijdrage achterblijft.

Samenwerking gaat beter met duidelijke afspraken en zonder vrijblijvendheid.

Als de verwachtingen duidelijk en gelijk zijn, is het tijd om te leren wat het betekent om verantwoording af te leggen. Net zoals bij individuele begeleiding moet je weten wat het verschil is tussen vrijblijvendheid en echt verantwoording afleggen. Als iets vrijblijvend is heeft het geen consequenties. In de Daphne Methode betekent verantwoording afleggen dat je echt iets voelt. Op je billen, om precies te zijn. Je billen zijn daar ook echt voor bedoeld en door de natuur op voorbereid.

Pas nadat ieder groepslid gevoeld heeft wat het is om billenkoek te krijgen en op grond daarvan besloten heeft dat de Daphne Methode bij haar past, kan de werkelijke begeleiding aan de projectgroep beginnen.

Het is mogelijk om af te spreken dat alle groepsleden binnen een bepaalde periode van een paar weken een individuele afspraak maken om bij Daphne een eerste keer te doen. Het advies aan de projectgroepen is om juist die afspraak gezamenlijk te maken. De projectgroep gaat dan als geheel naar Daphne. Terwijl de groep in de huiskamer zit en met elkaar kan praten, krijgt ieder groepslid haar beurt. Ze gaat dan met een begeleider apart om te ervaren hoe het is om billenkoek te krijgen. Samenwerking gaat nou eenmaal beter met duidelijke afspraken. Vrijblijvendheid maakt dan plaats voor consequenties.

Ervaren wat billenkoek is

Als je begint met de begeleiding moet je even ervaren wat het is om billenkoek te krijgen. Dat vinden bij Daphne niet bijzonder maar juist heel gewoon.

Als je begint met de begeleiding moet je even ervaren wat het is om billenkoek te krijgen.

Zo’n eerste keer is vergelijkbaar met een eerste keer die alle meiden bij Daphne ondergaan. Na een gesprek en als alles goed voelt ga je over de knie. Voor veel meisjes is dit de eerste keer dat ze over de knie liggen met het doel om op de billen te krijgen. Als ze hieraan gewend is en het goed voelt en de eerste rustige klapjes ook goed voelen, gaan de billen bloot. Immers, in de Daphne Methode ktijgt een meisje de billenkoek altijd op haar blote billen.

Vooraf lijkt dit een groot ding, maar in de praktijk valt het altijd mee. Dat komt omdat het in feite niet bijzonder is, maar gewoon zoals het hoort. Als alles goed gaat en goed voelt (en dat doet het eigenlijk altijd) legt de begeleider de regels uit die hij gaat hanteren. Dat zijn dezelfde regels die voor alle meiden gelden. Op grond van die regels en de keuzes die je daarin maakt weet je of je op de billen gaat krijgen. De belangrijkste regel is dat je je aan je afspraken moet houden.

De eerste keer wordt altijd afgesloten met een voorbeeld hoe billenkoek voor straf voelt. Gedurende een minuut of twee krijg je een pak op je blote billen op normale strafsterkte, precies zoals je dat in de toekomst zult krijgen als je besluit om verder te gaan en je straf hebt verdiend en zoals ieder meisje bij Daphne op haar billen krijgt.

De meiden in de projectgroepen die al met Daphne bekend zijn en dus hun eerste keer al gehad hebben, gaan op hun beurt ook even apart met de begeleider en krijgen dan net als de overige groepsleden een stevig pak op hun blote billen.

Na de eerste keer billenkoek krijgen

Meiden die weten hoe het voelt om op de billen te krijgen, weten ook dat het helpt om beter met de studie bezig te zijn en zich te houden aan de afspraken van de projectgroepen. Dat vinden we bij Daphne ook niet bijzonder maar juist heel gewoon.

Meiden die weten hoe het voelt om op de billen te krijgen, weten ook dat het helpt om beter met de studie bezig te zijn.

Het uiteindelijk resultaat is dat alle deelneemsters van de projectgroepen met gloeiende billen in de huiskamer zitten.

In het nagesprek kunnen de ervaringen uitgewisseld en vergeleken worden. De meeste meiden vinden het nagloeiende gevoel niet onprettig. Natuurlijk doet het even enorm zeer als je echt straf op je blote billen krijgt, maar het is nu ook logisch en duidelijk waarom het zo goed werkt. Meiden die zelf gevoeld hebben wat het is om op de billen te krijgen, begrijpen ook dat het helpt om beter met de studie bezig te zijn. Het doet dus wel even zeer, maar je hebt er ook veel aan.

Bovendien is er de opluchting dat de eerste keer voorbij is. Het gaat nu om de ervaring en de conclusie dat het inderdaad bijzonder is en past.

Tot slot weet ieder groepslid wat de regels zijn waar ze zich tijdens het project en de begeleiding aan moet houden. Ze weten ook wat de consequentie is als ze besluit dit niet te doen: ze krijgt dan een stevig en volwassen pak billenkoek op haar blote billen.

Tot slot maken we tijdens deze bijeenkomst de eerste samenwerkingsafspraken.

Bijeenkomsten van projectgroepen

Tijdens de bijeenkomsten van projectgroepen moet er natuurlijk wel goed gewerkt worden. Het gaat uiteindelijk om het resultaat.

Tijdens de bijeenkomsten moet er natuurlijk wel goed gewerkt worden.

Tijdens de werkgroep bijeenkomsten moet het team natuurlijk ook echt aan het werk. Er zijn afspraken wanneer en waar de bijeenkomsten zullen plaatsvinden. In beperkte mate kan dit op de locatie van Daphne in Utrecht, maar meestal zal de bijeenkomst bij iemand thuis of op de faculteit zijn.

Meestal is het niet nodig dat de begeleider bij de bijeenkomsten aanwezig is.

Per keer is een deelneemster de rapporteur. Ze maakt een kort verslag, waarbij steeds per deelneemster de voorbereidingen voor de bijeenkomst aan bod komen en de nieuwe afspraken voor de volgende keer. In het eerste gedeelte van het verslag staat vermeld in welke mate iedereen zich aan haar afspraken heeft gehouden en gedaan heeft wat ze had moeten doen. In het tweede gedeelte staan de nieuwe werkafspraken voor de volgende keer genoemd.

Na afloop stuurt de rapporteur het verslag naar alle deelneemsters en naar de begeleider. Hierdoor is de begeleider ook goed op de hoogte van het verloop en de voortgang binnen de projectgroep.

Correctie als nodig

Niet nagekomen beloftes worden geëvalueerd met een goed gesprek en een pak op de billen.

Niet nagekomen beloftes worden geëvalueerd met een goed gesprek en een pak op de billen.

Uit het verslag van de wisselende rapporteur is steeds duidelijk hoe het met de inzet van alle deelneemsters staat. Er wordt dan vooral gelet op situaties waarbij gedane beloftes niet nagekomen worden.

Met iedere studente waarbij de inzet niet volgens afspraak en verwachtingen is, wordt er zo snel mogelijk een afspraak gemaakt. Ze krijgt volgt dan een indringend gesprek met de begeleider over de inzet tot nu toe. Het is ook belangrijk om te bespreken hoe die inzet in de nabije toekomst zal gaan. Meestal is er ook een goede reden om straf te geven. De studente gaat dan over de knie om een flink pak op haar blote billen te krijgen. Daarmee wordt ook de kans groter dat de studente zich in de toekomst beter voor het project zal inzetten.

Als de bijeenkomst op de locatie van Daphne plaatsvindt en er is een begeleider beschikbaar, kan er lik-op-stuk plaatsvinden. Iedere studente die zich niet aan haar afspraken heeft gehouden wordt even apart genomen en gaat dan direct over de knie om een flink pak billenkoek op haar blote billen te krijgen. De beste manier om ongewenst gedrag bij te sturen.

Bij projectgroepen telt het resultaat

Als je met wat billenkoek voor een mooi en belangrijk resultaat kunt zorgen, is het de inspanning meer dan waard.

Als je met wat billenkoek voor een mooi en belangrijk resultaat kunt zorgen, is het de inspanning meer dan waard.

Natuurlijk heb je altijd het inhoudelijk leereffect van een studieproject. Het is niet voor niks een verplicht onderdeel van je studie. Als je een studieproject uitvoert met begeleiding volgens de Daphne Methode kun je er meer leerervaringen aan ontlenen:

  • dat samenwerking leuker is als iedereen iets toevoegt aan het resultaat;
  • dat het eerlijker en volwassener is als je verantwoordelijk wordt gehouden voor de afspraken die je maakt;
  • dat er vanuit straf echt een effect en een werking uitgaat;
  • dat meiden die weten dat ze op hun billen kunnen krijgen zich echt anders gaan gedragen en dingen gaan doen die ze anders niet gedaan zouden hebben – wat precies de bedoeling is;
 • dat meidenbillen helemaal beschikt zijn voor het ontvangen van billenkoek.

Degenen die al ervaring hadden met spanking wisten dat allemaal al lang. Voor degenen waarbij deze ervaring nieuw was, zal het meer een verrassing zijn geweest.

Misschien zijn er meiden die gedurende het project op hun billen hebben gekregen terwijl ze daar niet echt blij mee waren. Ze hebben in ieder geval een mooi resultaat om op terug te kijken. Het feit dat het project succesvol is afgesloten maken een paar klappen op de billen meer dan goed.