Straf op je billen: voor meiden het oeroude medicijn

Met billenkoek kun je veel bereiken

Als straf goed en positief ingezet wordt, kun je er enorm veel mee bereiken. Als je billenkoek krijgt doet dat zeer, dus je schrikt even. Je blijft het ook een tijdje voelen, waardoor je herinnerd wordt aan wat er gebeurt als je je niet aan je afspraak houdt. Gelukkig zijn je billen door de natuur optimaal voorbereid op het in ontvangst nemen van billenkoek.

Als straf goed en positief ingezet wordt, kun je er enorm veel mee bereiken.

Straf is niet populair. Het is wenselijker om het vooral over beloningen te hebben. Beloningen zijn ook heel belangrijk, maar de grootste beloning zit vaak in het feit dat het lukt wat je je voorgenomen had. Bijvoorbeeld, je hebt je tentamen of je jaar gehaald. Naast beloning kan ook straf belangrijk zijn. Sommige mensen zijn daar nou eenmaal gevoelig voor. Ondanks het feit dat straf ouderwets lijkt, weet je zelf meestal maar al te goed of je wel of geen straf verdiend hebt. Bijvoorbeeld, omdat je gezakt bent voor een belangrijk tentamen terwijl je er bijna niets voor gedaan hebt.  Als je straf verdient, zou je die ook moeten krijgen. Wij vinden dat logisch. Het betekent dat je de gevolgen van je keuze accepteert. Dat is volwassen. Bovendien leer je ervan. Dus is het ook nog verstandig.

Natuurlijk is het niet leuk wanneer je met straf te maken hebt. Vooral niet als jij degene bent die de straf krijgt. Straf is vooral vervelend. Het zou fijner zijn als het in je leven vooral draait om geluk, plezier, zelfontplooiing en zelfrealisatie. Om dit alles voor jezelf te bewerkstelligen moet je vaak iets doen. Niks komt vanzelf. Als iets wel vanzelf komt zonder dat je daar iets voor hoeft te doen, heeft het waarschijnlijk weinig waarde. We gaan er maar even van uit dat ook jij streeft naar geluk en plezier, zelfontplooiing en zelfrealisatie. Het is echter een treurig feit dat veel mensen dit voor zichzelf blokkeren in plaats van stimuleren. Dat kan komen door het stellen van verkeerde prioriteiten, het volharden in verkeerde gewoontes zoals uitstellen en alles op de lange baan schuiven, onnadenkendheid, etc, etc.

Beloning en straf horen bij elkaar

Gezonde meiden mogen best eens straf krijgen. Daar hebben ze billen voor.

Gezonde meiden mogen best eens straf krijgen. Daar hebben ze billen voor.

In het algemeen is het zo dat je twee dingen kunt doen om het gedrag van mensen te veranderen: belonen en bestraffen. Dat geldt voor studie gerelateerde zaken, maar ook daarbuiten.

Een beloning is prettig en positief. Op deze website besteden we er niet al te veel aandacht aan omdat er al elders al voldoende aandacht voor is en omdat beloning meestal automatisch bij succes ingebouwd is. Op het moment dat je gewenst gedrag aan de dag legt, leidt dat meestal tot resultaten die als prettig en belonend worden ervaren.

Een straf is onprettig en negatief. Straf is een onprettige gebeurtenis. Dat is juist de kern van de zaak. Als een straf niet onprettig is, zal hij ook niet werken. Voor mensen die niet in acute geldnood zitten, heeft het krijgen van een bekeuring niet veel effect, behalve voor de schatkist dan. Door toepassing in het verleden is straf in een negatief daglicht komen te staan. Dat geldt zeker voor lijfstraf, straf die je echt voelt. Het ging dan vaak om straffen die bijvoorbeeld onnodig wreed waren. Heel vaak werd er ook geen rekening gehouden met de persoonlijk situatie. Straffen hadden soms vooral te maken met willekeur. Dit is niet het soort straf waar we het in deze website over hebben. We hebben het hier vooral over straf als mechanisme en hulpmiddel om gewenste veranderingen te faciliteren bij volwassen meiden en vrouwen.

Straf moet een combinatie zijn van onprettig en positief, waarbij het positieve overheerst. Gevoeligheid voor en reageren op straf hoort bij mensen. Het zit ingebakken, ‘hard wired’, bij de ene persoon meer dan bij de ander. Tegelijk is het bestaan van straf universeel, van alle culturen en van alle tijden. Dat geldt zeker voor de toepassing van straf in leersituaties. Op scholen dus. Straf heeft effect. Als straf goed en positief ingezet wordt, kan er enorm veel mee bereikt worden. Al eeuwenlang blijken mensen te leren van straf. Het is mogelijk om deze veranderingskracht in onze huidige tijd te gebruiken. Dat betekent vooral: in vrijwilligheid en op de goede manier.

Straf hoort op je billen – vroeger, nu en in de toekomst

Straf op de billen is iets van alle culturen, alle landen en alle tijden. Deze rotstekening is uit de Tomba della Fustigazione, 6de eeuw voor Christus.

Straf op de billen is iets van alle culturen, alle landen en alle tijden. Deze rotstekening is uit de Tomba della Fustigazione, 6de eeuw voor Christus.

In alle culturen, in alle volken en in alle tijden is straf op de billen toegepast. Het was altijd de logische en voor de hand liggende keus. Kennelijk werkte het. Het is dan ook logisch dat billenkoek nog steeds zo effectief is als in het verleden. In de huidige tijd vinden we billenkoek niet meer passen en doen we het dus niet. Om goede redenen, trouwens. In onze cultuur heeft lijfstraf geen plaats meer in het onderwijs. Bescherming van de persoonlijke integriteit is daarbij een groot goed. Volwassenen hebben echter een eigen zelfbeschikkingsrecht en mogen zelf een beslissing nemen daarover.

Er zijn veel studentes die uit eigen wil er open voor staan om straf te ondergaan als ze dat verdiend hebben. Bijvoorbeeld omdat ze te weinig studeren of te veel uitstellen. Want het feit dat ergens straf op staat en ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd werkt wél! Dat geldt misschien niet voor iedereen, maar wel voor veel mensen. Uiteraard hebben we het hier dan niet over ‘dramatische’ en ‘excessieve’ straf, maar over ‘gewone’ straf. Maar wel: ‘echte’ straf. Iets dat ook daadwerkelijk effect heeft.

Billenkoek was de meest toegepaste straf

Straf op de billen is iets van alle culturen, alle landen en alle tijden.

Straf op de billen is iets van alle culturen, alle landen en alle tijden.

In vroegere tijden was billenkoek de meest toegepaste en ‘gewone’ straf. Dat gold vooral in huis en op school. Vroeger wist je dat je over de knie werd gelegd en op je billen kreeg als je straf had verdiend. Dat was niet leuk en het deed zeer op je billen, maar het werkte wel. Vooral meisjes bleken vaak erg goed op billenkoek te reageren, juist als ze wat ouder werden. Er soms van uitgegaan dat vooral meiden en vrouwen nooit te oud waren om op hun billen te krijgen. Afgezien van het straf-aspect, had billenkoek bij meiden en vrouwen vaak ook andere positieve effecten.  Bij de meeste meiden was het effect verbluffend.

Door allerlei ontwikkelingen raakte het gebruik van billenkoek uit de gratie. Ook als het de meest logische stap leek, was het niet toegestaan om te gebruiken. Bij jonge mensen die beschermd moeten worden, is dat ook volkomen juist. Bij volwassenen is dat geheel anders en ligt de keus bij de vrouw zelf.

Zodoende heeft bij het veranderen van het gedrag van jezelf of anderen naast beloning ook straf een plaats. Het is zonde om zomaar zoveel mogelijkheden om te veranderen en te verbeteren te diskwalificeren. Nog steeds is het krijgen van billenkoek de meest pure straf die denkbaar is. Dit is niet gekoppeld aan leeftijd, hoewel de studiejaren een ideale periode is om ermee te beginnen.

Billenkoek past goed bij meiden en vrouwen

Het is de bedoeling dat je straf even voelt, anders is het zinloos en leer je er weinig van.

Het is de bedoeling dat je straf even voelt, anders is het zinloos en leer je er weinig van.

Er is niks vreemds of niks nieuws aan billenkoek krijgen. Het is al zo oud als de wereld zelf. Billenkoek past goed bij veel meiden en vrouwen en dat vinden vooral die vrouwen zelf. Voor de vrouwen die ervoor gekozen hebben om dit aan den lijve ondervinden is een pak op de billen de meest universele en complete straf omdat het:

  • pijn doet – het is de bedoeling dat je straf daadwerkelijk voelt en als je een vakkundig pak op je blote billen krijgt voel je dat beslist.
  • onderwerping aan autoriteit inhoudt – de kern van straf is dat de straffer bepaalt en de gestrafte ondergaat. Op dat moment heeft even niets te zeggen. Gelukkig maar, vinden ze vooral zelf.
  • geabsorbeerd wordt – het effect dat billenkoek als straf op meiden en vrouwen kan hebben blijft verbazen. Afgezien van dat de billen worden geraakt, wordt ook iets diepers op een onbewust niveau geraakt. Vrouwen die het op de goede manier hebben meegemaakt weten inderdaad zeker dat het past en dat hun billen inderdaad hiervoor bedoeld zijn.
  • effectief is, mits deskundig en persoon specifiek toegepast. Simpel gezegd: het werkt.

We zijn ervan overtuigd dat voor veel meiden en vrouwen het goed bij de persoonlijkheid past om van tijd tot tijd straf te krijgen. Billenkoek was, is en blijft hiervoor de beste manier. Dan gaat alles beter en lukt er veel meer. We denken dat dit bij 1 op de 7 vrouwen en meiden het geval is, studente of niet. Het is vooral aan die vrouwen zelf om hier iets mee te doen.

Op je blote billen

Je leert het meeste van straf als je het op je blote billen voelt. Daar zijn je billen ook voor bedoeld.

Je leert het meeste van straf als je het op je blote billen voelt. Daar zijn je billen ook voor bedoeld.

In de studiebegeleiding volgens de “Daphne Methode” gaat het om volwassen meiden en vrouwen die met eigen instemming straf krijgen. In zo’n geval hoort de straf op de best denkbare manier gegeven te worden. Dat is nog altijd, net zoals vroeger, direct een flink pak billenkoek op de blote billen. Een reden hiervoor is, onder andere, dat er geen valide reden is om het anders te doen.

Maar het voegt ook heel duidelijk iets toe. Straf op je blote billen is het best omdat:

  • het op die manier meer pijn doet – straf is niet het moment om consideratie te hebben en er is een zekere mate van pijn nodig om de straf effectief te laten zijn. Helaas maar waar.
  • enige schaamte of gêne met zich mee kan brengen, zodat het ook meer als straf voelt. Zeker in het begin is het wel even wennen om je billen bloot te maken om straf te krijgen.
  • het veilig is omdat degene die straf geeft ziet wat hij doet. Meidenbillen kunnen veel hebben maar het is toch belangrijk om te zien hoe het er mee gaat.

De billen van volgroeide meiden en vrouwen zijn door de natuur optimaal geschkt gemaakt voor het ontvangen en absorberen van deze vorm van straf.

Kleren zitten alleen maar in de weg. Daarom gaat je broek omlaag of je rok even aan de kant om je billen vrij te maken. In het begin voelt dat misschien even onwennig maar dat blijkt snel te gewoon en normaal te voelen.

Hulpmiddelen

Op Amerikaanse High Schools wordt nog steeds de paddle gebruikt als hulpmiddel voor het geven van billenkoek aan studenten.

Op Amerikaanse High Schools wordt nog steeds de paddle gebruikt als hulpmiddel voor het geven van billenkoek aan studenten.

In de loop van de geschiedenis zijn veel er hulpmiddelen beschikbaar gekomen om meiden en vrouwen straf op hun billen te geven. Zoals gezegd, was straf op de billen in het verleden heel gebruikelijk. Billenkoek is het archetype en de oervorm van straf.

In al deze toepassingen zijn binnen diverse volken en landen tradities ontstaan. De belangrijkste en meest verspreide is het over de knie gelegd worden, waarna er leeftijds- en persoonspecifiek billenkoek met de vlakke hand gegeven wordt. Dit is zo universeel, dit zou je weer als het archetype, de oervorm van billenkoek kunnen zien.

In Amerika kreeg een meisje kreeg thuis vaak met een haarborstel. Hele generaties meisjes zijn hiermee groot geworden. Op school werd altijd paddle gebruikt, een houten slaginstrument. Tot enkele tientallen jaren geleden gold dat voor bijna iedere school in Amerika, tegenwoordig wordt de paddle alleen nog in de zuidelijke staten van Amerika gebruikt. Op katholieke school werd daarentegen juist weer vaak een riem of een ‘strap’ gebruikt, een slaginstrument van leer.

Een Engels meisje kreeg op school met een slipper of een rietje (‘cane’, spaans rietje), terwijl in Schotland vooral een tawse gebruikt werd (een leren slaginstrument eindigend in meerdere tongen). In landen als Korea en Thailand wordt ook nu nog op sommige scholen een rietje gebruikt om straf te geven.

Meiden en vrouwen in begeleiding gaan bij straf meestal eerst over de knie om op de klassieke manier een pak op hun blote billen te krijgen. Soms wordt daarna ook een instrument gebruikt, net zoals dat vroeger en nu op sommige scholen gebeurde. Deze combinatie geeft over het algemeen het beste resultaat.

Pijn

Als je op je billen krijgt doet het pijn. Dat was vroeger zo en dat is nog steeds zo. Het is ook de reden waarom billenkoek zo goed werkt. Gelukkig mag je er nu wel zelf voor kiezen.

Als je op je billen krijgt doet het pijn. Dat was vroeger zo en dat is nog steeds zo. Daarom werkt het juist zo goed.

Als je billenkoek op je blote billen krijgt doet het absoluut pijn. Dat is niets nieuws. Vroeger deed billenkoek pijn en nu is dat nog steeds. Dat was toen de bedoeling en dat is nog steeds de bedoeling.

Billenkoek moet pijn doen op het moment dat je het krijgt en een bepaalde periode erna. Daarom zijn de billen ook zo geschikt. Het zijn geen vitale lichaamsdelen die geraakt worden. Het zijn billen, die juist bedoeld zijn om billenkoek op te geven.

Hier geldt duidelijk: “no pain, no gain“. Juist omdat het pijn doet, werkt het zo goed.

Het is misschien tegenwoordig wel ongewoon om te doen. De standaard omgangsvorm vereist dat je vrouwen met respect behandelt. Het is niet aardig en niet politiek correct om meisjes en vrouwen pijn te doen. Het paradoxale is dat je de eigenheid en de behoefte van de betreffende vrouw soms juist respecteert door een daad te stellen en billenkoek te geven.

Aan de andere kant doet een pak op je blote billen krijgen geen onmenselijke pijn. Integendeel, het is juist heel menselijk omdat mensen het al eeuwenlang op die manier toepassen. Maar je voelt het wel degelijk. Dat moet ook. Deze pijn is een noodzakelijk ingrediënt om het gewenste effect te bereiken. Zonder deze pijn is het plaatje niet compleet en zou het geheel onvoldoende of niet werken.

Huilen

Sommige vrouwen gaan huilen als ze op hun billen krijgen en dat lucht altijd erg op.

Sommige vrouwen gaan huilen als ze op hun billen krijgen en dat lucht altijd erg op.

Het is niet vreemd dat een vrouw of meisje gaat huilen als ze een stevig pak op haar blote billen krijgt.

Iedereen is verschillend, uiteraard. Ook als het om huilen gaat. Sommigen huilen makkelijk, anderen nooit. Maar zouden het wel willen.

Als het lukt om te huilen, lucht dat meestal enorm op. Huilen werkt als een catharsis, een intense ervaring waardoor iets emotioneels opgelost wordt. Een reinigende ontlading. Het eindelijk kunnen huilen geeft dan ruimte. Huilen mag en is goed.

Het is echter geen vaststaand feit of een garantie dat je elke keer gaat huilen als je billenkoek krijgt. Er zijn vrouwen en meiden die nooit huilen als ze op hun billen krijgen, maar wel als ze een sentimentele film op TV kijken. Huilen is geen randvoorwaarde om een pak op je billen effectief te laten zijn.

Op je billen krijgen doet zeer. Als een volwassen vrouw op de goede manier met een rietje op haar blote billen krijgt, doet dat misschien wel zo zeer dat ze ervan huilen moet. Of ze kan gaan huilen in een poging om de straf op te laten houden. Een goede begeleider heeft hier voldoende ervaring mee en gaat door dat hij denkt dat het voldoende is geweest. Pas dan is de straf voorbij en kun je getroost worden na zo’n intensieve ervaring.

Regelmatig herhalen

Veel meiden functioneren het beste als ze regelmatig op hun billen krijgen.

Veel meiden functioneren het beste als ze regelmatig op hun billen krijgen.

Hoewel het effect van straf op de billen bij meiden heel gunstig is, is het helaas niet zo dat één enkele keer afdoende is. Het is de aanpak en het regime die het veranderen van je gedrag makkelijker maken. Het duurt echter een tijdje voordat het nieuwe gedrag ook een nieuwe gewoonte is. Tot het zover is, moet er bewust aan denken dat je het nieuwe gedrag in stand houdt. Dat gaat allemaal een stuk gemakkelijker als je weet dat je een pak op je billen krijgt als je er niet aan denkt.

Vooral als je een studente bent of als je het moeilijk vindt om je aan je afspraken te houden is het belangrijk dat je regelmatig een gesprek met je begeleider hebt. In de praktijk blijkt eens in de drie, vier weken een goede basis. Als het langer duurt zakt het effect weer weg. Soms is het echter nodig de touwtjes wat strakker aan te halen. Je moet dan vaker bij de begeleider verschijnen om te vertellen hoe het gaat.

De ervaring leert dat er elke keer wel genoeg reden is om straf op je billen te krijgen. Dat is ook helemaal niet zo erg. Er zijn nu eenmaal veel vrouwen en meiden die het beste functioneren en het beste studeren als ze regelmatig een stevig pak billenkoek op hun blote billen krijgen. Daar voelen ze zich goed bij en daar worden ze sterker van

Door op deze manier verantwoording af te leggen en intensief bezig te zijn maak je een enorm groeiproces door dat op een andere manier niet te realiseren is.