Wonen in een studentenhuis

Een leuke kamer in een studentenhuis

Samen met je vriendinnen in een studentenhuis wonen is (meestal) reuze gezellig.

Samen met je vriendinnen in een studentenhuis wonen is (meestal) reuze gezellig.

Als je geslaagd bent voor je HAVO- of VWO-examen, heb je een mooie prestatie geleverd. Een eerste beloning is meestal een langere vakantie. Lekker genieten!

Daarna ga je meestal studeren aan een HBO of een Universiteit. Vaak is dat in een andere stad, dus dat wordt verhuizen. Met een beetje mazzel lukt het om een leuke kamer in een studentenhuis te vinden. Samen met een aantal andere studenten deel je dan voorzieningen als de keuken, de WC en de douche. En natuurlijk is er vaak feest en veel gezelligheid.

Dit is natuurlijk allemaal reuze chill en meestal gaat het ook allemaal reuze goed.

Voor de meeste studenten en studentes is het ook de eerste periode dat je niet meer thuis woont bij je ouders. Je kunt nu voor je zelf bepalen wat en wanneer je eet, wanneer je naar bed gaat en hoe laat je opstaat. Dat is een heel veel vrijheid en voor sommigen voelt zoiets ook als een bevrijding.

Het betekent natuurlijk ook dat er niemand meer is die een oogje in het zeil houdt en een beetje op je let. Je moet nu helemaal je eigen prioriteiten bepalen en je tijd indelen.

Wonen in een studentenhuis is gewoon leuk en dat moet ook leuk blijven.

Soms is prioriteiten stellen lastig

Sommige studentes vinden het moeilijk om de juiste prioriteiten te stellen als ze in een studentenhuis wonen.

Sommige studentes vinden het moeilijk om de juiste prioriteiten te stellen.

Voor de ene persoon is dit gemakkelijk. Er zijn meiden die totaal geen moeite hebben met zelfdiscipline en het stellen van de juiste prioriteiten. Anderen hebben daar meer moeite mee. Vaak zijn de beloningen en verleidingen op de korte termijn sterker dan de verstandige resultaten op lange termijn. Die lange termijn resultaten zijn ver weg en soms niet direct inspirerend of motiverend. Je hebt snel het gevoel dat er nog alle tijd en gelegenheid is om de draad op te pakken om die lange termijn doelen te bereiken. Maar, eerst dat feest, dat weekend weg, even uitslapen, enzovoorts, enzoverder. Allemaal heel begrijpelijk.

Als jij een meisje bent die het moeilijk vindt om iedere keer de keuze te maken om te gaan studeren terwijl er allerlei verschillende verleidingen en afleidingen op je af komen, ben je echt geen uniek geval. Er zijn meer meiden die dat moeilijk vinden, en dat is heel begrijpelijk. Belangrijk is natuurlijk hoe ver je het laat komen. Dat je op tijd de beslissing neem om wel te gaan studeren. Bij de meeste studentes gaat het uiteindelijk toch nét goed, door vlak voor de tentamens en andere deadlines een eindsprint te maken.

Meestal werkte die strategie van uitstellen en de eindsprint goed op de middelbare school, maar als je studeert is het anders. De hoeveelheden studiestof zijn meestal te groot om in een eindspurt in te halen. Een achterstand die je eenmaal opgelopen hebt, werk je niet zo eenvoudig weer weg.

Jezelf bijsturen als het té gezellig wordt

Soms moet je jezelf bijsturen - of bijgestuurd worden - als het <strong>te</strong> wordt. Billenkoek krijgen is een goede manier om bijgestuurd te worden en daarna is het veel gemakkelijker om de juiste beslissing te nemen.

Als je voor straf op je billen krijgt, is het veel gemakkelijker om de juiste beslissing te nemen.

Het heeft natuurlijk geen zin om je hoofd in het zand in stoppen. Feesten en gezelligheid in je studentenhuis is leuk, maar er moet ook gestudeerd worden. Als het allemaal uit de hand dreigt te lopen, moet je jezelf bijsturen. Dat kun je maar beter op tijd doen en er niet te lang mee wachten.

Als je studieresultaten achterblijven bij je verwachtingen en bij je mogelijkheden en je weet van jezelf dat dit vooral door je (gebrek aan) studiediscipline komt, kun je er natuurlijk voor kiezen om er niets aan te doen en het zo door te laten gaan. Dat betekent dat je je hoofd in het zand probeert te steken. Je bent dan de feiten aan het ontkennen. Weglopen voor de realiteit betekent niet dat die realiteit anders wordt. Integendeel.

Het zal dan langer of korter duren, maar op een gegeven moment zul je onaanvaardbare studievertraging oplopen en met je studie moeten stoppen. Einde studententijd en einde ambities. Je kunt ook ervoor kiezen om er wat aan te doen.

De ‘Daphne Methode’ is voor meiden zoals jij een uitstekende en beproefde manier om meer studiediscipline te krijgen en daardoor betere studieresultaten te halen. Wat er in feite gebeurt is dat er ter compensatie van al die korte termijn beloningen en korte termijn verleidingen een korte termijn correctie toevoegt, waardoor je andere afwegingen gaat maken.  De beste correctie die bij meiden een onmiddellijk en duidelijk effect op korte termijn heeft is een pak op de billen. Als je weet dat je op korte termijn echt voor straf op je billen krijgt, is het veel gemakkelijker om de juiste beslissing te nemen.

Het is een absoluut feit dat meiden enorm goed leren als ze een paar keer een goed pak op hun blote billen hebben gekregen. Dat blijkt iedere keer opnieuw in de praktijk. Het is dan veel eenvoudiger om andere prioriteiten te leggen. Dat werk al eeuwenlang zo. Het is meer een kwestie van ‘fijn dat het zo gemakkelijk kan’ en het goed gebruik maken van het feit dat meidenbillen uitermate geschikt zijn voor billenkoek.

Praktische huishoudelijke afspraken in je studentenhuis

In een studentenhuis zijn praktische huishoudelijke afspraken noodzakelijk - en soms moeten daar ook consequenties aan gekoppeld worden.

In een studentenhuis zijn praktische huishoudelijke afspraken noodzakelijk.

Als je met elkaar in een studentenhuis woont, is studeren niet het enige onderwerp dat soms lastig kan zijn.

Als je met meerdere studentes in een huis samen woont en allerlei dingen met elkaar deelt, heb je natuurlijk een aantal huishoudelijke afspraken en regels nodig. Het doel van die regels is om de taken zo evenredig mogelijk te verdelen. Daarnaast is het belangrijk dat je medebewoonsters weten of ze op je kunnen rekenen, bijvoorbeeld of je ‘s avonds in het huis eet of ergens anders.

In veel studentenhuizen worden afspraken gemaakt over:

  • Het opruimen en het schoonhouden van de keuken, de douche, het toilet. Meestal zijn dit afspraken die voor langere tijd gelden. Bijvoorbeeld, beurtelings is een bewoonster een week verantwoordelijk voor het schoonmaken. Je weet van tevoren wanneer dat is, zodat je daar met je plannen rekening mee kunt houden.
  • Wie er boodschappen doet en wie er kookt. Meestal wordt dat één of een paar dagen van tevoren afgesproken.
  • Wie de afwas doet. Meestal is dat niet degene die gekookt heeft.
  • En nog veel meer.

Ook heel belangrijk zijn de afspraken over geld. Wat wordt gemeenschappelijk betaalt en hoeveel stopt iedere bewoonster in de gemeenschappelijke pot.

Die regels zijn logisch en iedereen staat ook wel achter het idee. Als die regels er niet zouden zijn, zou het snel een grote puinhoop worden.

Zonder die regels en afspraken wordt het snel een stuk minder gezellig in je studentenhuis en worden bestaande vriendschappen op de proef gesteld.

Het verschil tussen goede voornemens en realiteit

Als iemand zich in een studentenhuis niet aan de afspraken houdt is dat irritant voor anderen. Het is dan beter dan er ingegrepen wordt dan dat iedereen machteloos blijft toekijken.

Als iemand zich niet aan de afspraken houdt is dat irritant voor anderen.

Het feit dat bepaalde regels en afspraken heel logisch zijn, betekent nog niet dat iedere bewoonster zich daar ook aan houdt. Niet alle goede voornemens worden altijd en door iedereen nagekomen.

Als je in een studentenhuis gaat wonen, is er een goede kans dat jij niet de enige bent die met veel vrijheid geconfronteerd wordt en daarvan wil genieten. Daar is ook helemaal niets op tegen. Het betekent in ieder geval dat het waarschijnlijk heel gezellig is in het huis en dat is natuurlijk helemaal prima.

Misschien zie je om je heen bij je huisgenoten (en wellicht ook bij jezelf) dat het toch moeilijk is om de afspraken en de afgesproken regels goed te laten werken.

Natuurlijk is dat wel begrijpelijk en iedereen vergeet wel eens wat. Het wordt een stuk minder als niemand of bijna niemand zich aan de regels en afspraken houdt.

Als niemand zich aan de regels houdt is dat irritant, vooral voor degenen die wel hun aandeel leveren. Het keer op keer moeten constateren dat ondanks goedbedoelde toezeggingen en beloftes een ander zich niet aan de afspraken houdt, leidt tot veel frustratie en irritatie. Het gevolg is dat de sfeer achteruitgaat en de vriendschappelijke verhoudingen, die in het begin heel goed waren, minder worden. Zelfs als je vriendinnen van elkaar bent, is dit een beproefde manier om een hekel aan elkaar te gaan krijgen.

De kwestie is dat het waarschijnlijk geen kwade opzet is als iemand zich niet aan de afspraken houdt. Het is vast niet de bedoeling en het plan om zich aan de afspraken te onttrekken. Het blijkt alleen in de praktijk voor hen moeilijker om er goed aan te denken. Wat kennelijk nog niet goed lukt, is om vroegtijdig rekening te houden met de afspraken om vervolgens de gewenste bijdrage te kunnen leveren.

Het probleem hierbij is dat er geen consequenties zijn of dat de juiste motivatie ontbreekt.

Duidelijke consequenties en betere motivatie voor iedereen

Voor meiden is er geen enkele consequentie die beter werkt en meer motiveert dan een goed pak op de blote billen. Dat geldt ook als je samen met andere meiden in een studentenhuis woont.

Voor meiden is er geen enkele consequentie die beter werkt en meer motiveert dan een goed pak op de blote billen.

De eenvoudige oplossing is om er dan voor te zorgen dat er wel consequenties zijn en dat iedereen gemotiveerd is om zich aan de gemaakte afspraken te houden. Kortom, er moet gewoon een simpele straf zijn voor degene die zich niet aan haar afspraken houdt. Voor meiden is het dan het beste om billenkoek als consequentie en motivatie te gebruiken. Dat werkt het beste en gelukkig is het ook niet moeilijk om dit in de praktijk uit te voeren.

Voor meiden is er geen enkele consequentie die beter werkt en motiveert dan een goed pak op de blote billen. Daar zijn billen ook voor bedoeld, dus het is zonde om daar geen gebruik van te maken. Het feit dat het nu minder gebruikt wordt dan vroeger betekent niet dat het niet werkt. Bovendien is billenkoek iets dat goed bij veel meiden past.

De beste en de eerlijkste manier om dit in een studentenhuis in te voeren is dat dezelfde consequenties voor alle bewoonsters gelden.

Iemand die zich prima aan de afspraken houdt hoeft zich over haar billen geen zorgen te maken, want daar zal niks mee gebeuren.

Iemand die zich niet aan haar afspraken houdt, verdient dan een goed pak op haar billen. Dat is goed voor de dame in kwestie en fair ten aanzien van de anderen, die zich wel hun deel gedaan hebben.

Het is niet alleen eerlijk om dezelfde consequentie voor alle bewoonster van het studentenhuis te laten gelden, het is ook heel goed en verstandig. Het is in ieder geval solidair en gemeenschappelijk. Het creëert een sterke onderlinge band op een manier die anders niet bereikt zou zijn. Het is alsof er een verbintenis ontstaat om samen sterk te staan tegen een gemeenschappelijke “vijand” – de begeleider. Natuurlijk is deze persoon geen vijand, maar juist iemand die een belangrijke bijdrage levert aan het gezamenlijk welbevinden en succes in het betreffende studentenhuis.

Billenkoek in een studentenhuis is helemaal niet nieuw

In Amerika washet vroeger vaak zo dat in het studentenhuis de gezinssituatie werd voortgezet, inclusief het gebruik van billenkoek. De 'house parents' namen dan de plaats in van de echte ouders, inclusief het geven van billenkoek voor het overtreden van huisregels.

In Amerika waren er vroeger veel studentenhuizen waarin de gezinssituatie werd voortgezet, inclusief het gebruik van billenkoek.

Het is helemaal niet nieuw dat meiden die in een studentenhuis wonen op hun billen kregen. Een veel voorkomende reden was omdat ze in gebreke bleven bij afspraken rond huishoudelijke taken.

In de vorige eeuw had je als Amerikaanse studente verschillende mogelijkheden om bij de universiteit of het college waar je studeerde te gaan wonen.

Sommige universiteiten boden woongelegenheid op de campus. Daar golden ook strenge regels, maar er was relatief veel vrijheid. Uiteraard was dit afhankelijk van de plaats. In zuidelijke staten als Texas, Arkansas en Alabama waren de regels een stuk strenger dan liberale staten zoals California en New York.

Er waren ook studentenhuizen waarin het er heel wat strenger aan toeging. Vaak waren dat studentenhuizen die vanuit een kerk werden opgericht. Ze werken meestal ook actief door de kerk ondersteund. Conservatief christelijke ouders stuurden hun dochters bij voorkeur naar dit soort huizen. Deze dochters waren het gewend om straf op hun billen te krijgen. Zolang ze op de High School zaten kregen ze thuis van hun ouders op hun billen. De ouders van deze meisjes gaven dan de voorkeur aan een studentenhuis dat op dezelfde strenge en beschermde manier toezicht hield op het gedrag en de veiligheid van hun dochters.

Meestal kregen deze meisjes niet alleen thuis op hun billen, maar zaten ze ook op een High School waar de paddle gebruikt werd. Ook tijdens bijeenkomsten van de jeugdgroep van de kerk waar ze bij aangesloten waren, had de dominee vaak toestemming om billenkoek te geven als hij dat terecht vond.

Omdat het een algemeen aanvaard principe was dat zolang je opgroeide  billenkoek de beste straf was, gebeurde dat ook in die studentenhuizen. Op die manier werd de bekende gezinssituatie zoveel mogelijk voortgezet, inclusief het gebruik van billenkoek dat daarbij hoorde. En dat gold zeker voor opgroeiende meisjes.

Nauwlettend toezicht in het studentenhuis

In menig Amerikaans studentenhuis werden vroeger de kleinere overtredingen afgehandeld zoals de studentes dat vanuit thuis gewend waren. Dat was meestal met billenkoek met de hand. Bij grotere overtredingen kwam de paddle tevoorschijn.

Bij kleinere overtredingen kregen de studentes straf op dezelfde manier zoals ze dat ook vanuit thuis gewend waren.

Op een forum heeft een voormalige bewoonster beschreven hoe het er aan toe ging in zo’n studentenhuis in Virginia.

In iedere kamer was een bord bevestigd met de huisregels. Naast het bord hing de persoonlijke paddle waarmee je straf op de billen kreeg als je een overtreding maakte.

Voorbeelden van de regels waren:

  • Jongensbezoek is verboden.
  • Zorg dat je kamer en je bed altijd netjes opgeruimd is.
  • Uiterlijk om 10.30 PM op je kamer zijn en uiterlijk om 11:00 PM in bed liggen.
  • Voor je huishoudelijke corvee taken nauwgezet uit.
  • Haal uitsluitend voldoende studieresultaten.
  • Schrijf minimaal één maal per week een brief naar huis.

De “house parents” hielden nauwlettend toezicht op het naleven van de huisregels. Het overtreden van zo’n regel leidde tot altijd direct tot billenkoek.

Bij de grotere overtredingen werd hierbij de persoonlijke paddle gebruikt, die altijd in het gezichtsveld hing. Het standaard tarief was daarbij altijd 10 harde klappen. De voormalige bewoonster vertelde dat ze de eerste keer dat dit gebeurde alleen haar rok hoefde op te tillen. Ze mocht alleen die keer haar onderbroek aanhouden. Alle keren daarna moest ze haar rok en haar onderbroek uitdoen en kreeg ze de klappen met volle kracht de haar blote billen. Dat gelde natuurlijk op dezelfde manier voor de andere bewoonsters van het huis.

Bij kleinere overtredingen werd er straf gegeven op dezelfde manier zoals ze dat ook vanuit thuis gewend was. Dat betekende dat ze door een ‘house mother’ of een ‘house father’ over de knie werd gelegd en een pak op haar blote billen kreeg.

Billenkoek in Amerikaanse sorority-huizen

Vroeger was bij veel <em>sororities</em> (verenigingen voor vrouwelijke studenten) straf op de billen een normaal onderdeel van het leven. De meisjes woonden samen in het studentenhuis van de vereniging. De nieuwe leden (<em>pledges</em>) maakten met de billenkoek kennis tijdens hun eerste week (<em>Hell Week</em>). Als ze lid werden (en dat deden alle meiden) kregen ze het vervolg op hun billen van de '<em>house parents</em>' of van hun '<em>big sister</em>'. Als ze pech hadden en die '<em>big sister</em>' was extreem streng of vond het leuk om jongerejaars te pesten, kon het gebeuren dat de nieuwe leden voor ieder wissewasje een heftig pak billenkoek kregen.

Bij veel sororities was straf op de billen een normaal onderdeel van het leven.

Bij de hiervoor besproken studentenhuizen was er niet echt sprake van vrije wil. De meiden die in zo’n studentenhuis woonde deden dat omdat hun ouders dat wilden. Bovendien waren ze gewend dat ze op hun billen kregen en meestal gebeurde dat ook behoorlijk vaak. Ook als deze meiden in de vakanties naar huis gingen, was het helemaal niet vreemd dat ze in die periodes, net zoals vroeger, gewoon van hun ouders op hun billen kregen als daar aanleiding voor was.

Het kwam in het (recente) verleden ook heel vaak voor dat meiden zelf en vrijwillig ervoor kozen om in een huis te wonen waar je op je billen kon krijgen. Je kon je aansluiten bij een sorority en vervolgens in een sorority-huis gaan wonen. Dat was reuze gezellig en meestal ook heel goed verzorgd. Er werden op zo’n sorority vriendschappen voor het leven gesloten. Ook voor een voorspoedige toekomstige carrière was het lidmaatschap van een sorority belangrijk.

Bovendien was er vaak sprake van een familie-traditie. Als een moeder op een sorority was geweest, wilde ze ook graag dat haar dochters lid hetzelfde deden.

Bij veel van die sororities was straf op de billen een normaal onderdeel van het leven. Dat was bij iedereen bekend. Dat gold zowel voor de ouders als voor de studentes zelf. Maar zowel de ouders als de studentes zagen het gebruik van billenkoek eerder als positief dan als negatief.

Er was altijd veel meer belangstelling van meiden om lid te worden van een sorority dan dat er plaatsen waren. Daarom was er soms een uitgebreide selectie- en sollicitatieprocedure, met hoogtepunten als de ‘Bid Day’ en de ‘Rush’.

Harde billenkoek voor studentes was normaal

In het verleden kregen studentes die in een studentenhuis van de sorority woonden soms voor elke overtreding van de huisregels met de paddle op hun billen.

In het verleden kregen studentes die in een sorority-huis woonden soms voor elke overtreding van de huisregels met de paddle op hun billen.

Als de studentes bij een dergelijke vereniging door de selectie gekomen, volgde de ‘pledge’. Inauguratie chic gezegd, maar het was ook vaak een soort ontgroening. ‘Hell week’ werd dat ook wel genoemd. Tijdens die week werd de paddle al vaak, goed en hard gebruikt bij de nieuwe bewoonsters van het huis. Natuurlijk wisten de meiden dat dit ging gebeuren, maar toch was het ook wel even afzien.

Het werd in ieder geval de meiden goed duidelijk gemaakt dat ze in het vervolg konden rekenen op een goed pak op hun blote billen bij het overtreden van huisregels. Zolang ze in het sorority-huis woonden werden alle studentes gelijk behandeld. Het was voor iedereen logisch en geaccepteerd dat die behandeling altijd een hard pak op de billen was.

Bij de meeste sororities werd aan ieder nieuw lid (‘little sister’) een ouderejaars-lid (‘big sister’) toegewezen. Een deel van de ceremonie was dan dat het nieuwe lid een eigen paddle kreeg met haar naam, de naam van haar ‘big sister’ en het jaartal erop, naast de Griekse letters en het embleem van haar sorority. Van tijd tot tijd zijn deze paddles ook op Ebay te koop. Als zo’n ‘big sister’ zelf opgevoed was met billenkoek en gewend was dat je thuis, op school en van je sportcoach met de paddle op je billen kreeg, was je als ‘little sister’ wel een beetje de pineut. Je kon er dan zeker van zijn dat iedere gelegenheid door de ‘big sister’ werd aangegrepen op je een goed pak op je billen te geven.

Daarnaast waren er ook ‘house parents’ die ‘in loco parentis’ (in de plaats van de ouders) het ouderlijke gezag in het sorority-huis. Meestal hoeven de studenten zich geen zorgen te maken over het eten. Het was de taak van de ‘house parents’ en het overige personeel om ervoor te zorgen dat het eten op tafel stond. Maar er waren wel huisregels over netheid en opruimen. En er waren regels over studieprestaties. Bewoonsters van een sorority-huis die op dat gebied steken lieten vallen, moesten zich meestal ‘s avonds bij de ‘house parents’ melden. Ze werden dan indringend en streng toegesproken, meestal gevolgd door een goed pak op de blote billen met de paddle of een haarborstel.

Iedere bewoonster legt verantwoording af

Als een bewoonster zich niet aan de afspraken gehouden heeft, is de consequentie logisch en voorspelbaar. Een goed pak op de blote billen. Dat is helemaal niet nieuw, want dat gebeurde vroeger in studentenhuizen van sororities heel vaak. Het is wel bijzonder dat het weer kan.

Als een bewoonster zich niet aan de afspraken gehouden heeft, is de consequentie logisch en voorspelbaar. Een goed pak op de blote billen. Niet nieuw maar wel bijzonder.

Het is dus helemaal niet nieuw dat er bij meiden in een studentenhuis billenkoek gebruikt wordt wegens het niet nakomen van huishoudelijke regels. Het is misschien wel een beetje bijzonder. Dat kan natuurlijk nu nog steeds. Er is in feite geen betere tijd dan nu om bijzonder te zijn. Belangrijk is natuurlijk wel dat alle bewoonsters van het huis erachter staan. In de praktijk betekent dat ook vaak dat één bewoonster het initiatief hiervoor moet nemen en het ter sprake moet brengen.

Als door alle bewoonsters van het studentenhuis besloten is dat er echte consequenties voor het niet nakomen van de huishoudelijke afspraken moeten komen en alle bewoonsters zijn van mening dat billenkoek een goede manier is om hier inhoud en vorm aan te geven, moet het natuurlijk in de praktijk worden gebracht.

In de praktijk betekent dit dat er iemand is die regelmatig bij het studentenhuis langs gaat en bij elke bewoonster controleert of de regels en afspraken nagekomen zijn. Hiervoor is het natuurlijk noodzakelijk dat de bewoonsters dit bijhouden. Een eenvoudige aftekenlijst is hiervoor voldoende. Dit soort aftekenlijsten zijn in bijna alle studentenhuizen al in gebruik, het bijzondere is nu dat er ook daadwerkelijk verantwoording moet worden afgelegd.

In het geval dat een bewoonster zich niet aan een regel of afspraak gehouden heeft, is de consequentie logisch en voorspelbaar. Dan is er straf verdiend. Dat betekent dat deze dame dan een goed pak op haar blote billen krijgt. Datzelfde geldt dan ook voor alle andere bewoonsters die ook één of meerdere regels of afspraken hebben gemist

Die iemand moet een persoon zijn die door alle bewoonsters geaccepteerd en vertrouwd wordt. Het moet ook een persoon zijn die gewend is om consequent, rechtvaardig en zonder bijbedoelingen meiden te confronteren met verkeerde keuzes die ze gemaakt hebben op de manier die daarvoor bedoeld is. Dat moet dus een persoon zijn voor wie het zo vanzelfsprekend is dat er dan voor die meiden een stevig pak op de blote billen volgt, dat die meiden dat zelf ook logisch vinden. Dat is dus een persoon die dominant en duidelijk is. Een persoon die ervaren is in het geven van billenkoek, ook als de dame in kwestie daar op dat moment even geen zin in heeft. Die persoon zou een begeleider van Daphne kunnen zijn, maar ongetwijfeld zijn er ook meer mensen die dit kunnen en willen doen.

Belangrijk is dat iedere bewoonster weet dat het niet nakomen van de afspraken in het huis gevolgen heeft. Een goed stevig pak op de blote billen.

Straf op de billen – niet nieuw maar wel bijzonder

Ook stoere meiden leren van een goed pak op hun billen.

Ook stoere meiden leren van een goed pak op hun billen.

Consequenties hebben vooral effect als je ook zeker weet dat ze uitgevoerd worden.

Het is wat dat betreft net zoals met verkeersovertredingen. Als je kans loopt dat je een hoge boete krijgt maar je weet vrijwel zeker dat de kans daarop minimaal is, heeft zo’n boete weinig effect. Als je daarentegen de kans loopt dat je een boete krijgt die net hoog genoeg is om vervelend te zijn terwijl de handhaving 100 % zeker is, laat je je gedrag zeker daardoor beïnvloeden. Voor studentes is een geldboete geen goede straf. De meeste studenten hebben weinig geld en bovendien voel je een geldboete niet echt. Een pak op de billen is voor studentes juist een prima straf, omdat je dat wel even goed voelt terwijl het toch ongevaarlijk is. Misschien heeft niet iedere studente genoeg geld, maar iedere studente heeft wel genoeg billen om billenkoek op te krijgen.

Het is het meest eerlijk als de afspraken en de consequenties daarvoor voor alle bewoonsters van het studentenhuis gelden. Dat betekent ook dat ooit, aan het begin van de afspraken, iedere bewoonster in ieder geval één keer een pak op haar billen heeft gekregen om te weten hoe het gaat voelen als je in het vervolg de afspraken vergeet.

Als het moment gekomen is om verantwoording af te leggen, gaat iedere bewoonster even apart met de begeleider. De aftekenlijst wordt dan langsgelopen.

Als blijkt dat aan alle afspraken voldaan is, hoeft de studente zich nergens zorgen over te maken en is de afspraak snel voorbij.

Het kan ook zijn dat er wel opmerkingen zijn en dat de dame in kwestie ergens in gebreke is gebleven. Voor haar is dan het moment gekomen om de consequentie te ondergaan. Dat betekent dat ze een klassiek en volwassen pak op de blote billen gaat krijgen. De eerste keren voelt dat misschien wat onwennig, maar in de praktijk went het snel. Dat komt natuurlijk ook omdat een pak op de billen de meest natuurlijke straf is die ook echt goed werkt. Afhankelijk van de recidive en de ernst van de nalatigheid zal de begeleider de intensiteit van de billenkoek aanpassen. Zelfs stoere meiden leren van een goed pak op hun blote billen. Als de straf voorbij is en er even is nagepraat, mengt de dame zich weer bij de andere bewoonsters en is het de beurt aan de volgende.

Apart of samen straf krijgen

Als je met vriendinnen samen woont, kun je ook samen verantwoording afleggen. En samen straf krijgen.

Als je met vriendinnen samen woont, kun je ook samen verantwoording afleggen.

Meiden die nog niet zo vaak straf op hun billen hebben gekregen moeten hier de eerste keren aan wennen.

Het is al een hele verandering dat je verantwoording moet afleggen voor wat je gedaan hebt. Dat geldt helemaal als je ook met de consequenties geconfronteerd wordt. De meesten lopen daar liever voor weg. Het is ook een hele verandering dat je even moet doen wat er gezegd wordt. Er zijn tegenwoordig niet veel momenten dat je even echt gehoorzaam moet zijn. Veel meiden zijn dat ook helemaal niet gewend. Het is natuurlijk ook even wennen als er  iemand tegen je zegt dat je je broek omlaag moet doen of je rok omhoog. Daarna moet je dan je onderbroek omlaag moet doen en dat allemaal zodat je een goed pak op je blote billen kan krijgen. En vooral is het wennen dat je dan ook echt over de knie gaat en een hard pak billenkoek op je blote billen krijgt.

Het zal elke keer zeer blijven doen als je een pak op je blote billen krijgt. Dat gaat nooit veranderen. Toch is het vooral de eerste keren fijn dat je alleen bent en je geen zorgen hoeft te maken over wat anderen van je denken en hoe anderen vinden dat je reageert op de billenkoek die je krijgt. Ieder meisje reageert anders als ze op haar blote billen krijgt.

Meiden die vaker op hun billen krijgen, vinden het snel niet meer vreemd. Het is eigenlijk juist vreemd hoe snel zoiets gewoon wordt. Het kan zijn dat er een soort nieuwsgierigheid ontstaat. Het is niet ongebruikelijk dat meiden het leuk vinden om te zien hoe een vriendin over de knie gaat en op haar blote billen krijgt. Dat betekent natuurlijk ook dat je het goed moet vinden dat die vriendin toekijkt hoe jij op jouw beurt straf op je blote billen krijgt.

Het lijkt een beetje op de situatie op klassieke kostscholen. Je zit allemaal in hetzelfde bootje. Je kunt allemaal van dezelfde mensen straf op je billen krijgen. Dat zorgt ervoor dat de onderlinge verbondenheid en vriendschap heel groot is. Om op die manier hetzelfde lot te delen schept in ieder geval een speciale onderlinge band. Zo’n speciale band kun je op een andere manier niet tot stand brengen. Die bijzondere band is ook niet beperkt tot een bepaalde leeftijd.

Diepe verbondenheid in het studentenhuis

Als alle bewoonsters van een studentenhuis straf op hun billen accepteren, wordt de vriendschap sterker en de sfeer leuker. Dat was vroeger bij de sororities zo en dat is nog steeds zo.

Als alle bewoonsters van een studentenhuis straf op hun billen accepteren, wordt de vriendschap sterker en de sfeer leuker.

Bij Daphne merken we iedere dag dat er een diepe vriendschapsband mogelijk is tussen meiden is. Dat komt omdat die meiden iets heel bijzonders (en tegelijk iets heel gewoons) met elkaar gemeenschappelijk hebben.

Dat gemeenschappelijke bij de meiden en vrouwen bij Daphne is dat ze het volkomen logisch en acceptabel vinden dat ze een stevig pak op hun blote billen krijgen als ze dat verdiend hebben. Die zelfde vriendschapsband is ook mogelijk in een studentenhuis als de bewoonsters van zo’n huis het OK vinden als ze op hun billen krijgen als ze zich niet aan hun afspraak hebben gehouden.

In de praktijk wordt de sfeer altijd een stuk luchtiger en vrolijker. Eén van de oorzaken hiervan is dat een pak op de billen misschien even zeer doet, maar daarna ook enorm oplucht. Zeker als het nog maar kort geleden is dat je op je billen hebt gekregen. Je billen zijn dan nog gevoelig en een beetje gloeiend. Het na-effect van billenkoek is het grootst als je het nog voelt, bijvoorbeeld als je gaat zitten of als je onder de douche staat. Het is normaal dat dit na-effect zo’n 2 tot 3 dagen aanhoudt nadat je op je billen hebt gekregen. Om dit effect te bewerkstelligen is het belangrijk dat billenkoek altijd op je blote billen krijgt en dat er voldoende hard geslagen wordt. Het is juist goed dat je het even voelt.

Als de herinnering naar de achtergrond verdwijnt omdat je al een tijdje je billen niet meer voelt, wordt ook het positieve effect minder. Daarom is het voor de meeste meiden het beste dat ze regelmatig billenkoek krijgen. De ervaring leert dat de meeste meiden er vooral van profiteren als ze eens per drie weken in de gelegenheid zijn om op hun billen te krijgen.

Met billenkoek haal je meer uit je leven

Meiden kunnen de kracht van billenkoek goed gebruiken. Gelukkig hebben ook veel meiden ontdekt hoe positief het effect van spanking kan zijn.

Meiden kunnen de kracht van billenkoek goed gebruiken.

Een andere praktijkervaring is dat meiden die op hun billen krijgen meer uit hun leven halen. Het maakt echt een verschil of meiden op hun billen krijgen of niet. Ze doen dingen die ze anders niet gedaan zouden hebben. Omdat deze meiden zich net iets meer inspannen dan ze anders gedaan zouden hebben, bereiken ze ook meer dan ze anders bereikt zouden hebben. Het is de simpele werking van een stok achter de deur, die voor een goed doel wordt ingezet.

Eén ding blijft echter hetzelfde voor deze meiden. Op het moment dat ze over de knie gaan en op hun blote billen krijgen, doet dat even heel erg zeer. Dat is niet erg, dat is juist goed. Het feit dat een pak op de blote billen zeer doet is geen probleem, het is juist de oplossing. Daardoor werkt billenkoek de werking die het heeft. Meiden die dit meemaken, erkennen en voelen dat. Moeilijke dingen worden daardoor makkelijker. Het is niet ongebruikelijk dat de meiden deze werking ook willen gebruiken bij andere onderwerpen dan huishoudelijke afspraken. Billenkoek werkt positief bij alle onderwerpen die meiden belangrijk maar ook soms moeilijk vinden. Meiden die de voordelen van billenkoek krijgen hebben ontdekt, willen daarom meestal na verloop van tijd hun afspraken uitbreiden. Dat is natuurlijk heel verstandig.