Studiebegeleiding volgens de Daphne Methode

Studiebegeleiding volgens de Daphne Methode

Inhoud van de studiebegeleiding

Studiebegeleiding richt zich vooral op het juiste gedrag rond de studie. Je krijgt hulp met het maken van een studieplan en hoe je het beste kunt studeren.

Studiebegeleiding richt zich vooral op het juiste gedrag rond de studie.

De studiebegeleiding die je bij Stichting Daphne kunt krijgen richt zich vooral op gedrag. Gelukkig maar. Uiteindelijk gaat het er niet om wat je bedoelingen zijn en wat je had willen doen, het gaat erom wat je in werkelijkheid doet. Het gedrag is het enige dat echt voor de buitenwereld zichtbaar is. Natuurlijk is het ook erg belangrijk waarom je dingen doet en welke emoties een rol spelen. Ook zingeving, keuzes en emoties leiden uiteindelijk tot (door jezelf) gewenst gedrag, waarover we afspraken maken. Ook de essentie van studeren, alle kennis en vaardigheden, leidt ertoe dat je op het vereiste moment het juiste gedrag aan de dag kunt leggen tijdens het afleggen van tentamens of in de uitoefening van de beroepspraktijk.

Jouw eigen keuzes vormen het uitgangspunt van de begeleiding. Het gaat om wat jij wilt, je moet het leven van jezelf leven. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar de praktijk leert dat het soms niet meevalt. Dat geldt ook voor de plaats die je je studie in je leven geeft, te midden van alle andere prioriteiten en concurerende tijdsbestedingen. We zijn van mening dat je jezelf serieus zou moeten nemen. Op zijn minst zou je je eigen wensen moeten uitvoeren. Als je dat niet van jezelf kunt verwachten, van wie dan wel? Het niet nakomen van afspraken met jezelf is altijd een overtuigende reden voor straf.

Het gaat er vooral om HOE je studeert

Met structuur, goede studiemethoden en heldere afspraken haal je meer uit je studie.

Met structuur, goede studiemethoden en heldere afspraken haal je meer uit je studie.

In de afgelopen jaren hebben we veel ervaring opgedaan met de algemene problemen, moeilijkheden en mogelijkheden die je kunt tegenkomen tijdens bij het studeren. Ondanks het feit dat iedereen verschillend is, zijn er ook veel overeenkomsten.

De vorm van studiebegeleiding die op deze website beschreven is, is vooral bestemd voor studentes die weten dat ze beter kunnen en ook beter zouden willen. Het gaat alleen niet automatisch, sterker nog, het gaat juist moeilijk. Structuur en duidelijk afspraken kunnen dan helpen. Het doet er dan niet toe of je technische natuurkunde, kunstgeschiedenis of fysiotherapie studeert. Het gaat veel meer om hoe je studeert, dan wat. De begeleiders hebben geen verstand van alle inhoud.

Studiebegeleiding is niet hetzelfde als bijles. De begeleiders hebben wel veel verstand van de aanpak, hoe je efficiënt kunt studeren en hoe je de studiestof het beste onthoudt. We kunnen je bijvoorbeeld heel goed helpen hoe je een scriptie aan moet pakket, maar uiteindelijk moet de inhoud van jou komen. Zo hoort het ook te zijn.

Belangrijk is het besef dat je niet alleen met je hoofd studeert maar ook met je billen, omdat je daar de korte termijn gevolgen gaat voelen als je niet goed met je studie bezig bent. Op die manier kunnen vervelende gevolgen op lange termijn afgewend worden.

De studente staat centraal in de studiebegeleiding

Alles begint en eindigt met wat JIJ wilt.

Alles begint en eindigt met wat JIJ wilt.

In de Daphne Methode is het heel duidelijk wie centraal staat. Dat is de studente die begeleid wordt. Het hele proces begint met wat zij wil, nu en later, op de korte en op de lange termijn. Er zijn dan meiden die dat precies weten en onder woorden kunnen brengen, maar het komt ook voor dat het niet zo duidelijk is. Nadat onderkent is wat je wil, moeten we nog begrijpen wat dat precies betekent. Omdat precies te kunnen begrijpen, moeten de studente en de begeleider samen een ontdekkingsreis maken. Het gaat dan om vragen wie je bent, wie je zou kunnen zijn en wie je zou willen zijn.

Om zoiets op een zinvolle manier te bespreken, moet er een goede basis van vertrouwen en begrip zijn. De basis van vertrouwen vormt ook het fundament op basis waarvan de begeleider in de toekomst de studente straf kan geven. Elkaar leren kennen kan beginnen op veilige afstand via mail. Als het de bedoeling is om de mogelijkheid van een begeleidersrelatie te onderzoeken, zullen er veel vragen en antwoorden uitgewisseld moeten worden. Zowel de studente als de begeleider proberen dan een beeld van de ander te krijgen. Ze proberen te checken of de wederzijdse verwachtingen met elkaar in overeenstemming zijn.

Gaandeweg moet de afstand minder worden, bijvoorbeeld door elkaar eens op te bellen en elkaars stem te horen. Uiteindelijk wordt de volgende stap voorbereid: elkaar eens in levende lijve tegenkomen en elkaar in de ogen kijken. Vaak zal deze eerste ontmoeting op een publieke plaats gebeuren, bijvoorbeeld in een restaurant of op een terrasje. Het is dan mogelijk om bij elkaar te zijn en om met elkaar te praten, zonder dat er direct dramatische dingen kunnen gebeuren. Letterlijk en figuurlijk krijg je dan ‘beeld en geluid’ van elkaar.

De proef op de som

Voordat de begeleiding kan beginnen, moet je weten hoe het voelt als je billenkoek krijgt.

Voordat de begeleiding kan beginnen, moet je weten hoe het voelt als je billenkoek krijgt.

Juist omdat de billenkoek in de Daphne Methode zo’n centrale plaats inneemt, is het verstandig om voordat het besluit wordt genomen om met elkaar een begeleidingstraject te beginnen de proef op de som te nemen. Een eerste keer, waarbij de studente kan voelen en meemaken hoe het is om op haar billen te krijgen, en wel in het bijzonder van de persoon die mogelijk de vaste begeleider wordt. Als het besluit wordt genomen om daadwerkelijk te beginnen met begeleiding, zal zoiets nog veel vaker gaan gebeuren. Meestal is zo’n eerste keer letterlijk en figuurlijk een doorslaand succes. Dat geldt vooral als de begeleider ervaren is en de studente goed aanvoelt en de studente op haar beurt een duidelijk vermoeden heeft dat dit wel eens heel goed zou kunnen passen.

Bij een positief resultaat zal de beslissing genomen worden om met elkaar verder te gaan en een begeleiding te starten. Dat komt het erop aan een goed plan te maken, dat gebaseerd is op wat de studente echt wil. Het is belangrijk een goed beeld te hebben van het einddoel en van de prioriteiten die de studente wil stellen, en de bereidheid om op korte termijn concessies te doen om daarbij doelen op langere termijn te bereiken. In gezamenlijk overleg wordt dan de route bepaald in kleine haalbare stukjes die in zichzelf wel uitdagen mogen zijn. Dit wordt dan geconcretiseerd in afspraken, waarmee de studente instemt. Hetzelfde geldt ten aanzien van de consequenties die er zullen zijn indien de afspraken niet nagekomen worden.

Het organiseren van de studiebegeleiding

Als bij de begeleidingsafspraak blijkt dat je te weinig gedaan hebt, gaat je broek even omlaag en krijg je op je blote billen.

Als bij de begeleidingsafspraak blijkt dat je te weinig gedaan hebt, gaat je broek even omlaag en krijg je op je blote billen.

Helaas gaat niks vanzelf. Dat geldt voor je studie en ook voor de begeleiding. Je moet er dus wat voor doen.

Een belangrijk doel van de begeleiding is dat jijzelf beter georganiseerd wordt. Als je hier moeite mee hebt, zal de begeleider strenger zijn en meer eisen stellen.

Elke keer zullen de afspraken die je met de begeleider gemaakt hebt centraal staan. Het zijn concrete en heldere zaken, waarbij het duidelijk is of je ze gedaan hebt of niet. Tijdens de begeleidersgesprekken kun je de bereikte resultaten laten zien en bespreken met je begeleider. Als jijzelf en hij tevreden is, gaat het goed. Als de tevredenheid minder is, kun je verwachten dat de begeleider een pak op je billen zal geven. Je broek en je onderbroek gaan dan even naar beneden zodat je billen bloot zijn. Je gaat dan over de knie en krijgt een pak op je billen, zodat je kunt voelen en leren dat het echt anders en beter moet.

Als je resultaten een paar keer achterblijven bij de verwachten, kan je begeleider besluiten dat je vaker, bijvoorbeeld dagelijks, je resultaten moet rapporteren. Hij kan ook besluiten dat hij je vaker wil zien, om de vinger aan de pols te kunnen houden en op te kunnen treden wanneer dat beter is.

Het maken van afspraken met de begeleider

De meeste meiden krijgen tijdens een begeleidingsafspraak wel een keer op hun billen.

De meeste meiden krijgen tijdens een begeleidingsafspraak wel een keer op hun billen.

Afspraken zijn er tussen jou en je begeleider. Het zijn afspraken waaraan je je moet houden en het zijn afspraken waarop jullie elkaar ontmoeten: de begeleidersgesprekken.

In principe zijn de begeleidersgesprekken gemiddeld eens per drie weken. Het kan vaker zijn als dat nodig is en incidenteel kan het ook wel eens wat minder vaak zijn.

De begeleidersgesprekken zijn meestal op locatie van Stichting Daphne, maar soms komt de begeleider bij jou thuis. Het is belangrijk om te beseffen dat het krijgen van een pak op de billen veel herrie kan geven.

Het zou kunnen zijn dat je ook andere studentes ontmoet die aansluitend aan jou ook een begeleidersgesprek hebben. Het is juist een groot voordeel dat je meer meiden leert kennen die ook op dezelfde manier als jij begeleid worden. Meestal blijkt dan dat jullie veel gemeenschappelijk hebben. De begeleidersgesprekken zijn echter individueel. Het is echter wel denkbaar dat als meerdere meiden samen regels overtreden hebben, dat ze ook samen voor een gesprek opgeroepen worden.

De praktijk leert dat de meeste meiden als onderdeel van een begeleidersgesprek ook een pak op hun billen krijgen. Dat kan iets kleins zijn als herinnering of juist een indrukwekkende straf als je dat echt verdiend hebt.

Verantwoording afleggen aan de begeleider

Het werkt veel beter om verantwoording af te leggen aan een ander dan zelf door te modderen.

Het werkt veel beter om verantwoording af te leggen aan een ander dan zelf door te modderen.

Een groot voordeel van studiebegeleiding volgens de Daphne Methode is dat je met korte tussenpozen resultaat moet laten zien terwijl voor onverschilligheid, vrijblijvendheid en uitstellen geen plaats is.

Het gaat om dingen die je zelf wil. Er is geen sprake van dat je gedwongen wordt om dingen te doen die je zelf niet wilt. De kwestie is veel meer dat je jezelf dwingt om dingen te doen die je ook graag zou willen doen en waarbij je je ook voorgenomen hebt om ze te zullen doen, maar waar je jezelf in normale omstandigheden niet zo snel toe kunt brengen.

Het werkt dan veel beter om verantwoording af te leggen aan een ander, in plaats van zelf door te modderen. Straf krijgen als je dat verdient hoort daarbij.

Straf en beloning in de studiebegeleiding

Billenkoek is geen laatste redmiddel, maar iets dat bij meiden goed werkt en daarom veel gebruikt werd.

Billenkoek is geen laatste redmiddel, maar iets dat bij meiden goed werkt en daarom veel gebruikt werd.

Het is niet zo dat het doel is om de meiden die studiebegeleiding krijgen zo vaak mogelijk op hun billen te geven. De verschillen tussen de diverse deelneemsters zijn daarvoor ook te groot. Er zijn meiden die al heel lang door spanking gefascineerd zijn en teleurgesteld zijn als het niet vaak gebeurt. Er zijn ook meiden die het spannend vinden en die weten dat het bij hen goed werkt, maar toch elke keer weer opzien tegen de pijn die het doet.

Het is ook niet zo dat binnen de studiebegeleiding billenkoek wordt gezien als laatste redmiddel. Het is allemaal heel overzichtelijk en duidelijk. Ieder meisje dat de regels overtreedt of zich niet aan haar afspraken houdt krijgt straf. De billen gaan dan bloot en er volgt een ouderwets en volwassen pak billenkoek.

De beloning zit in het succes. De studie en het hele leven wordt veel leuker als het goed gaat. Bovendien is het bij de studiebegeleiding ook altijd erg gezellig.