Succesfactoren bij studiebegeleiding

Succesfactoren bij de studiebegeleiding

Een succesfactor is een aspect dat een belangrijke invloed heeft op het succesvolle verloop van je studie.

Focus en discipline

Discipline betekent dat je dat je de afleidende factoren in je omgeving herkent en er iets tegen doen. Je moet de juiste prioriteiten stellen en je focussen op wat belangrijk is.

Je moet goed herkennen wanneer er afleidende factoren zijn.

Focussen betekent ‘scherp stellen’. Dit betekent dat je je aandacht in op iets richt. Dat betekent dat je aandacht ergens op geconcentreerd is. Belangrijk is je daarbij niet te laten afleiden en vol te houden.

Veel studentes hebben de neiging zich voortdurend te laten afleiden. Dit komt bijvoorbeeld door:

 • Dagelijkse dingetjes. ‘Eerst nog even mijn kamer opruimen, nog even een spelletje op de computer doen, en o ja, even die vriendin bellen. Nou, weet je, dan maak ik die studieopdracht daarna wel af. Ik haal de gemiste uren heus wel in.’
 • Negatieve gedachten over jezelf. ‘Ik kan het toch niet.’
 • Belemmerende gedachten over de toekomst. ‘Ik krijg later toch geen werk dat leuk is. Het heeft geen zin om een studie af te maken.’
 • Storende gebeurtenissen. ‘Mijn vader is ziek, ik moet er dagelijks heen. Het tentamen laat ik maar zitten. Volgende keer beter, maar het komt nu echt even niet uit.’
 • Prikkels van buitenaf die op de korte termijn iets opleveren. ‘Saskia, leuk dat je belt. Ja natuurlijk ga ik vanavond mee uit. Ik wilde eigenlijk werken aan mijn studie, maar ach, dat doe ik dan komende week wel ergens.’ Of: ‘Pff, nu ben ik moe hoor. Nu even niet studeren. Ik ga lekker hangen voor de tv. Dat heb ik wel verdiend!’

Als je hebt toegegeven aan deze gedachten, voel je je meestal totaal niet voldaan en tevreden. En het brengt je ook niet dichter bij je doel.

Eén van de belangrijke succesfactoren is dat je goed in de gaten houdt wanneer je afgeleid wordt. Je kunt dan bewust besluiten of je op dit afleiding ingaat, of niet.

Van belemmeringen naar doelgerichtheid

Soms is de studie misschien even niet leuk, maar daar moet je je overheen zetten. Een succesfactor is dat je dan even doorzet.

Soms is de studie misschien even niet leuk, maar daar moet je je overheen zetten.

Focus helpt om je aandacht te verleggen van de obstakels naar het doel.

Niet alles is even leuk. Sommige onderdelen gaan makkelijk terwijl andere vakken of onderdelen veel moeite en doorzettingsvermogen vragen.

Waar het om gaat is dat je over de tijdelijke problemen heen kunt kijken. Dat je beseft dat je op korte termijn even moet doorzetten om de resultaten op langere termijn te bereiken.

Dat betekent dat je je aandacht verlegt van de obstakels en de belemmeringen naar het doel wat je wilt bereiken.

Discipline helpt om dit standvastig te doen, vooral als je het moeilijk vindt. Voor een aantal studentes is de werkelijkheid van straf hierbij een goede hulp. De beste straf die dan toegepast kan worden is billenkoek. Dit is vertrouwd omdat het al eeuwenlang goed werkt en modern omdat je er nu zelf voor kunt kiezen. Als je voor de Daphne Methode kiest heb je zekerheid dat je een pak op je blote billen krijgt als je straf verdient hebt. Dat doet wonderen om veranderingen tot stand te brengen. Het laat je realiseren wat echt belangrijk is. Het lukt dan gemakkelijker om je even over die tijdelijke bobbel heen te zetten.

Het verschuiven van je aandacht van de obstakels naar de langere termijn doelen is een belangrijke succesfactor bij studeren.

Structuur in je leven

Structuur in je leven is een belangrijke succesfactor. Het geeft rust en overzicht. Billenkoek helpt om die structuur ook echt aan te brengen als het niet lukt om dat vanuit jezelf te doen.

Structuur in je leven is een belangrijke succesfactor. Het geeft rust en overzicht. Billenkoek helpt om die structuur ook echt aan te brengen.

Het indelen van tijd is niet voor iedereen gelijk. Sommigen vinden het totaal geen probleem en hebben ook helemaal geen begeleiding nodig. Anderen vinden het fundamenteel lastig en moeten zichzelf op dit gebied trainen. Voor sommigen lijkt er eindeloos veel tijd te zijn dat zich continue voltrekt, en is er helemaal geen sprake van iets dat in nette stukjes is opgedeeld. Daar moet je dan helemaal zelf voor zorgen.

Een slecht tijdsbesef, maar ook afleidbaarheid zijn en onrust om je heen en in je hoofd, maken het moeilijk om je aan een planning te houden. Daarom is het in de Daphne Methode belangrijk dat er een planning komt die bij jou past en waar je achter staat.

Net zo belangrijk is dat je je ook aan die planning houdt. In feite is dat een aaneenschakeling van kleine beslissingen. Het is belangrijk dat je weet dat je straf op je billen krijgt, als je daarbij de verkeerde beslissingen neemt.

Voor veel meiden blijkt het een stuk eenvoudiger om meer structuur in hun leven als ze daarbij geholpen worden met billenkoek. Het blijkt dan altijd veel rust en overzicht te geven.

Om meer structuur in je leven te krijgen, ga je bouwen met dagpatronen en weekpatronen.

 • In je dagpatroon plan je een dagstructuur.
 • In je weekpatroon voeg je daaraan wekelijkse gebeurtenissen toe zoals colleges, werkgroepen, sport en afspraken met je begeleider en met vrienden en vriendinnen.
 • Tot slot komen de onregelmatige afspraken. Door in je dagplanning ruimte te houden voor flexibiliteit en onverwachte gebeurtenissen, kun je je wanneer je dat wilt of wanneer dat nodig is iets spontaans doen zonder dat je planning en daarmee je billen in gevaar komen.

Structuur in je studie

Het is belangrijk om overzicht over je studie te krijgen en te houden.

Het is belangrijk om overzicht over je studie te krijgen en te houden.

Als je eenmaal een betere structuur in je leven hebt aangebracht, is het ook makkelijker om de planning voor je studie in die structuur op te nemen.

Voor je studie maak je een prioriteitenlijst. Veel gebruikte prioriteiten zijn dan:

 • Urgent en belangrijk. Iets dat vandaag of morgen af moet. Meestal is dit iets dat gepland had kunnen worden, maar waarbij dit niet goed gelukt is. Een leerpuntje dus. Het is belangrijk om in je tijdplanning altijd enige ruimte over te laten voor zaken die zich ineens voordoen en toch belangrijk zijn.
 • Belangrijk, maar nu nog niet urgent. Dit zijn zaken die je juist in moet plannen. Bijvoorbeeld, het wekelijks bijhouden van stof waarvan het tentamen over twee maanden is. Of het maken van een verslag of scriptie.
 • Urgent, maar feitelijk niet zo belangrijk. Zoals je mail checken, iemand die je iets vraagt te doen, etc.

Wanneer je deze prioriteitenlijst koppelt aan je dag- en weekpatroon, kun je ervoor zorgen dat je de dingen die je voor de studie echt moet doen goed duidelijk in beeld zijn. Vervolgens moet je ze natuurlijk wel doen, maar daar worden binnen de begeleiding ook afspraken over gemaakt en consequenties aan gekoppeld.

Geloof in jezelf

Het is belangrijk een realistisch beeld van jezelf te hebben.

Het is belangrijk een realistisch beeld van jezelf te hebben.

Sommige gedachten en denkpatronen zijn negatief voor jezelf en je studie. Het is niet goed om onrealistisch pessimistisch te zijn: ‘het lukt mij toch niet‘. Net zo min is het goed om onrealistisch optimistisch te zijn: ‘morgen ga ik proberen te beginnen, maar nu écht‘.

Als je deze denkpatronen bij jezelf herkent, moet je ze kritisch analyseren. Meestal heeft onrealistisch pessimisme te maken met een overschatting van de zwaarte, de hoeveelheid en de moeilijkheid van de studietaken en een onderschatting van jouw capaciteiten deze taken aan te kunnen.

Onrealistisch optimisme hangt vaak samen met een onderschatting van de zwaarte en de hoeveelheid van de studietaken en een overschatting van jouw capaciteiten al deze taken binnen korte tijd klaar te krijgen. Als je het laatste bij jezelf herkent als een terugkerend patroon, is het belangrijk om hieruit te komen, eventueel met hulp. De Daphne Methode is hier heel effectief voor, maar dit moet natuurlijk wel bij je passen.

Als je een bepaald studieonderdeel niet onmiddellijk begrijpt, wil dat niet zeggen dat jij daar te dom voor bent. Studieonderdelen kunnen zeer moeilijk zijn en om alles goed te doorzien heb je tijd nodig. Je moet vooral niet te snel negatief over jezelf oordelen. Blijf op de studietaak gericht, vraag je af wat je niet begrijpt en hoe je daar achter kunt komen.

Voor het slagen van je studie ben jijzelf natuurlijk de belangrijkste succesfactor.

Soms moet je je even over tijdelijke tegenzin heen zetten

Soms moet je je even over je tegenzin heen zetten. Als dat niet vanzelf gaat, kan billenkoek goed helpen.

Soms moet je je even over je tegenzin heen zetten. Als dat niet vanzelf gaat, kan billenkoek goed helpen.

Studeren moet vooral leuk zijn. Als het goed gaat en je succes hebt, vind je het ook leuk. Misschien zit je soms in een vicieuze cirkel. Het gaat niet goed, en daarom prent je jezelf in ‘Ik MOET studeren’. Als dat dan niet lukt, wordt het alleen maar erger. De kunst is je over tijdelijke tegenzin heen te zetten. Het is een feit dat niet alle studieonderdelen even interessant voor je zullen zijn. Het is ook jouw keuze is om te gaan studeren en het is belangrijk om het einddoel in de gaten te houden.

“Geloof in jezelf” betekent ook dat jij degene bent die het succes in handen hebt. Soms klagen studenten wel eens over slechte studieomstandigheden als een slecht studierooster, ongeinspireerde docenten en medestudenten zonder interesse in de studie. Ze zijn dan van mening dat dit de oorzaak van hun studieproblemen is. De studieomstandigheden aan een universiteit zijn soms inderdaad niet optimaal, maar er zijn studenten die desondanks met voldoening studeren. Deze studenten hebben ondanks de omstandigheden een goede aanpak en organisatie van de studie en van zichzelf ontwikkeld.

Binnen de Daphne Methode wordt het niet geaccepteerd als je anderen of omstandigheden de schuld geeft waar je zelf nog een enorm verbeterpotentieel hebt.

Samen met vriendinnen en begeleider

Samen studeren verhoogt gezelligheid en resultaat. Dat blijkt ook op de Daphne Studiezaal. Het is wel zo dat meiden die het afgesproken resultaat niet halen of zich te veel laten afleiden direct op hun blote billen krijgen.

Samen studeren verhoogt gezelligheid en resultaat.

Samenwerken en samen studeren verhoogt de motivatie. Niet alleen vanwege de gezelligheid, maar ook het motiveert ook dat anderen op je rekenen, zelfs als je de opdracht die je moet doen niet zo interessant vindt.

Samen werkt het beter. Door Daphne wordt een ‘studiezaal’ georganiseerd. Dit is een gelegenheid dat je met meerdere meiden samen kunt studeren. Momenten van gezelligheid worden dan afgewisseld met periodes van concentratie. Over het algemeen werkt iedereen individueel en is precies duidelijk wat er gedurende de komende periode, bijvoorbeeld een uur, gedaan en bereikt moet worden.

Als dat zo uitkomt is het ook heel leerzaam om hulp te geven aan een ander. Uit onderzoek blijkt dat studenten die tijdens het samenwerken en samen studeren iets aan elkaar uitleggen, het meeste leren. Tijdens het uitleggen ga je actief met de lesstof om. Je ontdekt ook vanzelf eventuele gaten in je kennis.

Natuurlijk is hulp geven alleen prettig als je weet dat de ander jou ook zou helpen als je daar behoefte aan hebt.

Hulp vragen is ook een kunst. Het stellen van betere vragen leidt tot betere antwoorden. Gesloten vragen die pasklare antwoorden uitlokken, zijn minder effectief. Vragen naar begrippen zijn nuttiger, omdat je hierbij goed moet luisteren en nadenken.

Lik op stuk

Billenkoek werkt vooral goed als het consequent gegeven wordt. Meiden mogen hun billen ook best even voelen.

Billenkoek werkt vooral goed als het consequent gegeven wordt. Meiden mogen hun billen ook best even voelen.

Uiteraard is tijdens de studiezaal een begeleider aanwezig. Hij houdt ook in de gaten of iedereen bezig is zoals verwacht wordt. Omdat er in de studiezaal meestal meerdere meiden zijn en één begeleider, is het niet goed mogelijk om een studente apart te nemen als deze straf heeft verdiend.

In tegenstelling tot begeleidersgesprekken, die altijd individueel zijn, wordt tijdens de studiezaal eventuele straf direct uitgekeerd. Hier wordt de uitdrukking ‘lik op stuk’ heel letterlijk genomen. Natuurlijk wordt ook in de studiezaal volgens de vertrouwde Daphne Methode gehandeld.

In principe wordt er één waarschuwing gegeven. Als een deelneemster op de studiezaal ervoor kiest om hieraan geen gehoor te geven, kwalificeert ze zich ook om straf te krijgen. Dat is uiteraard een klassiek en stevig pak op de blote billen dat ze direct en ter plekke van de begeleider krijgt.

De Daphne Methode is gebaseerd op het feit dat het toepassen van billenkoek de beste manier is om ervoor te zorgen dat meiden hun gedrag en hun houding veranderen. Dat geldt helemaal als de consequent gegeven wordt als daar een aanleiding voor is en zo direct mogelijk nadat die aanleiding ontstaan is.

Het geven van zo’n straf is misschien even storend voor de anderen, maar het heeft ook een goede voorbeeldfunctie en daarmee ook een duidelijke toegevoegde waarde voor de andere studentes.

Historisch fundament

Niet zo lang geleden werd in bijna alle High Schools in Amerika de paddle gebruikt. Nu nog in enkele.

Niet zo lang geleden werd in bijna alle High Schools in Amerika de paddle gebruikt. Nu nog in enkele.

Onderwijs en discipline zijn al eeuwenlang nauw met elkaar verbonden. Het verschilt per land, per cultuur en per situatie, maar discipline was zeer belangrijk en lijfstraf was het middel om dit te handhaven.

Een oud Amerikaans liedje uit 1906 zegt:

   School days, school days,
   Dear old Golden Rule days!
   Reading and writing an ‘rithmetic
   Taught to the tune of a hickory stick!

Die hickory stick was een paddle, het middel dat iedere Amerikaanse docent gebruikte om ongehoorzame leerlingen een lesje te leren. Een paddle werd niet alleen gebruikt om de lees-, schrijf en rekenlessen op de lagere school te begeleiden, maar ook in het voortgezet onderwijs (in Amerika, de High Schools), werd de paddle toegepast. Tot zo’n 50 jaar geleden was dat in bijna iedere school. Als je een regel overtrad kreeg je straf op je billen. Jongere leerlingen gingen over de knie en oudere leerlingen moesten krom staan en kregen ‘licks’ of ‘swats’. Meestal uit volle kracht. Op overheidsscholen (Public Schools) bleven de billen altijd bedekt met kleren, maar zeker op conservatieve christelijke privé-scholen was het strenger. Als het op straf aankwam ging de preutsheid het raam uit. Tot in de laatste klas was het ook voor meisjes ‘Biblical Punishment’: 12 tot 15 meppen op volle sterkte op de blote billen.

Gaandeweg werd het beleid steeds meer versoepeld, vooral onder de invloed van rechtszaken. De ouders moesten vooraf toestemming geven, of moesten naar school komen om de straf zelf toe te dienen.

Op sommige High Schools is de paddle dagelijks in gebruik

Op sommige High Schools wordt de paddle nog regelmatig en tot de examenklas gebruikt.

Op sommige High Schools wordt de paddle nog regelmatig en tot de examenklas gebruikt.

Zeker in Amerika is lijfstraf op de billen ook nu nog een bestaand fenomeen.

Vooral in de staten Mississippi en Arkansas zijn er nog veel High Schools waar de paddle dagelijks gebruikt wordt. Je wordt dan naar de directeur gestuurd, waar je na een korte preek 3-5 harde meppen op je billen krijgt. Ook in veel andere zuidelijke staten is het nog nadrukkelijk een mogelijkheid.

Gelukkig is dit nu zeer uitzonderlijk. De kwestie is dat het volledig van je postcode afhangt naar welk school district en daarmee naar welke High School je gaat. Als dit een High School is waar de paddle gebruikt wordt, geldt dat voor iedereen. Ook als je helemaal niet gewend bent om straf op je billen te krijgen of als het niet bij je persoonlijkheid past.

De overeenkomst met studiebegeleiding volgens de Daphne Methode is de overtuiging dat straf bij sommige mensen heel goed werkt en dat vooral bij meiden die beter hadden moeten weten straf op de blote billen nog steeds het meest effectief is.

Het grote verschil is dat het bij studiebegeleiding volgens de Daphne Methode gebaseerd is op een eigen vrijwillige en volwassen keuze.

Tegenwoordig komt het ook vaak voor dat er op High Schools een keuzemogelijkheid is. Studenten die bepaalde overtredingen begaan hebben, kunnen dan zelf kiezen welke consequentie dat gaat hebben. De keuze is dan tussen nablijven (‘detention’) of een paar klappen met de paddle, of schorsing (‘suspension’) of wat meer of een aantal keren achter elkaar klappen met de paddle.

Het blijkt dan dat bijna alle meiden kiezen voor de paddle, ook al weten ze dat de klappen keihard worden gegeven. Ze vinden een pak op de billen dan een logische straf met als voordeel dat het snel voorbij is. “Get it over with“. Ze zijn verontwaardigd dat het zo zeer doet en ze schrijven er soms ook over op Twitter of Facebook, maar ze hebben er ook zelf voor gekozen en ze zijn ervanaf.

Jongens daarentegen zijn vaak bang voor de pijn en kiezen meestal voor andere straf.