Studiebegeleiding met discipline en billenkoek

Deze introductie-pagina kun je vrij lezen. Je moet verklaren dat je volwassen bent om de volgende pagina’s te openen.

Discipline bepaalt wat je doet als niemand kijkt. Om je discipline te vergroten is studiebegeleiding met billenkoek een goed idee.

Discipline bepaalt wat je doet als niemand kijkt. Om je discipline te vergroten is studiebegeleiding met billenkoek een goed idee.

Voor sommige studentes is studiebegeleiding met discipline en billenkoek het beste. Met duidelijke afspraken en duidelijke consequenties studeer je beter.

Discipline is de eigenschap dat je steeds doet wat moet, ook als je er geen zin in hebt. Je kunt ook zeggen: discipline bepaalt wat je doet als er niemand kijkt. Het komt erop neer dat je jezelf aan het werk kunt zetten. In het geval van studiediscipline betekent het dat je jezelf aan het studeren kunt zetten, ook als het niet je favoriete vak is.

De kern van studiebegeleiding is dat je daardoor meer discipline krijgt en billenkoek helpt daarbij enorm.

Discipline is een eigenschap die je kunt hebben of missen. Het is simpelweg een eigenschap waarop mensen van elkaar kunnen verschillen.

Te weinig discipline kan heel vervelend zijn.

Te weinig discipline is niet gekoppeld aan je leeftijd. Het is vooral onvolwassen als je er niks aan doet terwijl je het wel vervelend vindt. Het is gemakkelijker om er iets aan te doen als er een stok achter de deur is in de vorm van billenkoek.

Te weinig discipline is niet gekoppeld aan je leeftijd.

Als je te weinig discipline hebt, kan dat heel vervelend zijn. Je maakt het jezelf vaak moeilijk door het uitstellen en door het nalaten van dingen die je noodzakelijk moet doen. Als je dit van jezelf herkent, ben je zeker niet de enige. Bij veel mensen is voldoende discipline niet automatisch aanwezig maar kost het veel inspanning. Dat geldt vooral in situaties waarin (taak-)volwassenheid en zelfstandigheid vereist is. De oplossing lijkt simpel maar is het vaak niet: gewoon doen wat je moet doen. De rijsterbrijberg die je voor je ziet en de afleidingen zijn echter zo groot dat er niks nuttigs gebeurt.

Het hebben van te weinig discipline is ook helemaal niet gekoppeld aan leeftijd. Het heeft ook weinig te doen met volwassenheid. Discipline is gewoon een eigenschap die je in meerdere of mindere mate kunt hebben. Het is vooral onvolwassen als je er niks aan doet terwijl je het wel vervelend vindt. Het is gemakkelijker om er iets aan te doen als er een stok achter de deur is in de vorm van billenkoek.

Het toepassen van straf lijkt ouderwets maar is nog steeds effectief. De mate van effectiviteit verschilt per persoon. Bij sommigen werkt het averechts, bij anderen werkt het uitstekend. Gelukkig kun je tegenwoordig in vrijheid kiezen voor een manier van studiebegeleiding die het beste bij je past. Het blijkt dat studiebegeleiding met discipline en billenkoek bij verrassend veel meiden goed past.

Straf is niets meer dan een consequentie die de kans op een bepaald gedrag doet verminderen. Je moet dan denken aan verkeerde keuzes, uitstellen en ander korte termijn gedrag. Ze zijn er de oorzaak van dat je minder presteert dan je zou willen en kunnen.

Resultaat door studiebegeleiding met discipline en billenkoek

Door het gebruik van billenkoek in de studiebegeleiding lukt het goed om meer discipline te krijgen.

Het is goed mogelijk om met billenkoek meer discipline te krijgen.

Hoewel mensen onderling verschillen in de mate waarin ze van nature gedisciplineerd zijn, is het mogelijk je gedrag te veranderen en meer discipline te krijgen.

Voor de oudere generaties was discipline een logisch onderdeel van de opvoeding. Het was duidelijk wat je moest doen en ook duidelijk wat er zou gebeuren als je het niet deed. Bij de opvoeding van de huidige generatie staat de individuele persoonlijkheid en vrijheid centraal.

Bij personen die van nature een “zelfstarter” zijn komt alles wel goed. Die halen er wel uit wat er uit te halen valt. Dat was vroeger zo en dat is nog steeds zo.

Bij mensen die meer aansporing nodig hebben en de kantjes er wat van af lopen, is de meest waarschijnlijke aanpak dat men je met zachte hand probeert te motiveren. Als dat geen resultaat heeft is het meestal ook wel goed. Een excuus is snel bedacht en wordt meestal ook gemakkelijk geaccepteerd. Streng en duidelijk optreden is al heel lang uit de mode. Dat betekent dat de meeste mensen nu gewend zijn geraakt om aanzienlijk minder discipline aan de dag te leggen dan mogelijk is.

De begrippen straf en discipline liggen vlak bij elkaar. Ze worden zelfs wel voor hetzelfde gebruikt. Straf is dan een andere betekenis van het woord ‘discipline’. De beste manier om meer discipline te krijgen is geconfronteerd te worden met de gevolgen van je keuzes. Het liefst op een manier die geen schade berokkent maar wel een duidelijk leereffect heeft. Het klinkt misschien ouderwets, maar de beste en natuurlijkste manier om meer discipline te ontwikkelen is om straf te krijgen als je dat verdient. Je verdient straf als je (door gebrek aan discipline) een keuze maakt die je niet had moeten maken.

Billenkoek en discipline in de studiebegeleiding

Beloond worden is fijn, maar soms is het beter dat je even straf krijgt. Billenkoek is dan nog steeds de beste manier. Daar zijn je billen ook voor bedoeld.

Beloond worden is fijn, maar soms is het beter dat je even straf krijgt. Billenkoek is dan nog steeds de beste manier.

Het praten en denken over straf staat in een slecht daglicht. Helemaal als die straf dan in de vorm van billenkoek is. Het toepassen van beloning is veel moderner, sociaal wenselijker en ongetwijfeld prettiger.

Dit betekent dat er nauwelijks meer een plaats is voor straf terwijl door een verstandig gebruik van straf gedragsveranderingen mogelijk gemaakt kunnen worden. Straf betekent simpelweg dat er een consequentie is waardoor je iets leert.

De mate waarin straf effectief is hangt af per persoon. Toch hoort straf bij mensen. Zolang er mensen bestaan is er straf geweest. In een poging om de balans tussen straf en beloning te herstellen, is het vooral belangrijk om straf de plaats en aandacht te geven die het verdient.

Je moet belonen waar het kan maar straffen wanneer en waar het moet. Het belonen gaat meestal automatisch. Als iets lukt is er meestal een directe en intrinsieke beloning. Het effect van een terechte straf wordt echter enorm ondergewaardeerd, terwijl het een kleine moeite is met een groot resultaat. Ten aanzien van het wanneer straffen, is het een eenvoudige kwestie: wanneer het verdiend is. En vooral als de vrouw in kwestie zelf vindt dat een straf terecht en verdiend is. Ten aanzien van waar straffen is het ook een eenvoudige kwestie: op de billen. De billen zijn van oudsher de natuurlijke plekken om straf te krijgen. Vooral bij meiden en vrouwen zijn de billen door de natuur maximaal voorbereid op het ontvangen van billenkoek.

Als straf verstandig wordt toegepast wordt ongewenste gedrag verminderd, waardoor de redenen voor beloning, intrinsiek of extrinsiek, toenemen.

Als de straf aansluit bij je persoonlijkheid is de veranderingskracht groot.

Gelukkig kan iedereen tegenwoordig zelf kiezen om zich – heel letterlijk – aan straf bloot te stellen. Het is behoorlijk sterk en stoer als vanuit jezelf besluit om dat ook daadwerkelijk te doen. Niet iedereen durft dat.

Volwassen vrouwen en meiden

Met meer discipline kun je je doelen beter bereiken en het gebruik van billenkoek helpt daarbij.

Met meer discipline kun je je doelen beter bereiken en het gebruik van billenkoek helpt daarbij.

Deze website is bedoeld voor volwassen studentes die met meer discipline willen studeren en begrijpen dat straf een beproefde manier is om dat te realiseren. De informatie is met name gericht op studentes die van zichzelf vermoeden dat het krijgen van terechte en verdiende straf positief bij hen zou kunnen werken. Het maakt daarbij niet uit of je voltijd of deeltijd studeert, of dat je studeert naast je werk.

Straf is onlosmakelijk met het mens-zijn verbonden. Straf bestaat zolang er mensen bestaan. Dat geldt net alleen voor de mensheid als geheel, maar ook voor ieder mensen individueel. Althans, zo was het vroeger. En zeker in situaties waar het de bedoeling was dat je iets leerde.

Onder de oudste grottekeningen die bekend zijn bevinden zich niet alleen jachttaferelen, maar ook straftaferelen. Het gaat dan om lijfstraf op de rug en billen van volwassen figuren.

In het verleden was straf een geïntegreerd onderdeel van het leven en wel vanaf het prilste begin. Meteen na het geboren worden moest een pets op de billen de ademhaling op gang brengen. In de meeste culturen en landen was straf vervolgens onlosmakelijk verbonden met opvoeding en vorming, waarbij de billen de rol van opvoedingsvlakken vervulden. Ook bij jong-volwassenen en volwassenen waren het vooral de billen waarop men straf kreeg. Dat was zeker bij meisjes en vrouwen zo. Dat dit zowel thuis als op school gebeurde, blijkt bijvoorbeeld uit bewaard gebleven muurschilderingen in Pompeï. Maar ook in alle eeuwen daarna was billenkoek de meest toegepast straf in de huiselijke sfeer en op school. Vanaf het eerste begin was billenkoek verbonden met school en studeren.

Inmiddels is het gebruik van straf tijdens het opgroeien uit de mode geraakt. Dit geldt zowel voor thuis als op school. Klassieke vormen van straf zoals een pak op de billen zijn bijna helemaal verdwenen.

In principe is het een goede ontwikkeling dat tijdens de opvoeding andere mogelijkheden gebruikt worden om gewenst gedrag te bevorderen. In het verleden was het toepassen van straf soms eerder mishandeling en wraak dan een goedbedoelde consequentie om iets van te leren. Bovendien hield in het verleden niemand rekening met individuele verschillen. Voor sommigen was de straf een zegen maar voor anderen was het een trauma. In het verleden kreeg je gewoon op je billen als je dat verdiend had en was het niet belangrijk of het bij je persoonlijkheid paste of niet. En net zoals er mensen zijn bij wie lijfstraf heel goed past, zijn er ook mensen bij wie het helemaal niet past. Dat verschil was vroeger niet belangrijk en nu gelukkig wel.

Klassieke billenkoek werkt nog steeds

Het effect van billenkoek is tijdloos. Billenkoek was, is en blijft de beste straf voor meiden en vrouwen.

Het effect van billenkoek is tijdloos. Billenkoek was, is en blijft de beste straf voor meiden en vrouwen.

In de huidige tijd rust er op straf een taboe. Dat betekent niet dat straf niet meer bij mensen zou passen. Of dat straf niet werkt. Integendeel. Voor sommigen mensen is de geschiktheid van terechte straf dermate ‘hard wired’ dat de behoefte aan en het effect door straf alleen maar groter is.

De ontvankelijkheid voor straf en voor de meest originele toepassing daarvan – billenkoek – varieert echter per persoon. De ene persoon kan het zich niet voorstellen en voor een ander is het de best denkbare aanpak.

Het feit dat lijfstraf vooral in het verleden voorkwam en in veel landen volledig is afgeschaft, is een belangrijke verworvenheid op het gebied van mensenrechten. In het verleden werd bij de toepassing van lijfstraf weinig tot geen rekening gehouden met de verschillen tussen personen. In het verleden was lijfstraf breed geaccepteerd door (bijna) iedereen als een optie voor (bijna) iedereen. Deze vanzelfsprekende acceptatie is nu echter verleden tijd.

Een andere belangrijke verworvenheid op het gebied van mensenrechten is dat volwassenen zelfstandige keuzes mogen maken over zaken die henzelf en hun lichaam aangaan.

Billenkoek helpt studie en werk te combineren

Sommigen denken dat billenkoek ouderwets is of alleen maar werkt als je jong bent. Het omgekeerde is juist waar. Studiebegeleiding met discipline en billenkoek is tijdloos. Het werkt als hulp om te veranderen of je (studie)-ambities te bereiken. Je kunt er zelf voor kiezen als je ouder dan 18 bent, bijvoorbeeld als je het moeilijk vindt om je studie met je werk te combineren.

Billenkoek werkt ook als je ouder bent, bijvoorbeeld als je werk en studie wilt combineren.

Dat geldt ook voor volwassen vrouwen en meiden die van zichzelf vermoeden dat terechte straf positief bij hen zou kunnen werken. Zij hebben in deze tijd de mogelijkheid om zelf te kiezen voor wat het beste past. Ze kunnen dus ook kiezen voor een aanpak met straf op de meest oorspronkelijke manier: klassieke billenkoek. Gewoon, omdat dat bij de eigen persoonlijkheid past. Het is misschien even niet leuk als je daadwerkelijk gestraft krijgt, maar het werkt wel.

Wellicht zijn sommige mensen van mening dat billenkoek of spanking misschien ouderwets is. Misschien denken sommige mensen dat billenkoek niet meer werkt. Het omgekeerde is waar. Billenkoek is juist tijdloos. Het werkt nog precies zo als vroeger. In de praktijk blijkt dat nog steeds heel goed bij veel meiden en vrouwen past. Bij Daphne zien we bijna dagelijks dat billenkoek bij eigentijdse meiden en vrouwen nog steeds uitstekend werkt.

Als je bij Daphne straf op je billen krijgt, wordt je niet gekleineerd of vernederd. Integendeel. Er is bij Daphne geen enkel meisje of vrouw die dat gevoel heeft. Je wordt wel geconfronteerd met de consequenties van je gedrag, vooral omdat je dat zelf zo wilt. Als je straf op je billen krijgt wordt je steeds als een verantwoordelijke volwassenen behandeld, juist omdat je op zo’n moment daadwerkelijk verantwoording aflegt over je eigen gedrag en daar de gevolgen van accepteert.

Sommigen denken dat billenkoek ouderwets is of alleen maar werkt als je jong bent. Het omgekeerde is juist waar. Studiebegeleiding met discipline en billenkoek is tijdloos. Het werkt als hulp om te veranderen of je (studie)-ambities te bereiken. Je kunt er zelf voor kiezen als je ouder dan 18 bent, bijvoorbeeld als je het moeilijk vindt om je studie met je werk te combineren.

Alle meiden en vrouwen die bij Daphne straf op hun billen krijgen hebben ook wel het gevoel dat die billen daarvoor bedoeld zijn. Bovendien is een pak op de billen voor hen de beste stok achter de deur.

De meiden en vrouwen krijgen bij Daphne straf op hun billen omdat dat voor hen veel beter werkt dan niets doen. Ze willen verbeteren en veranderen en ze hebben gemerkt dat veranderen met de hulp van billenkoek een stuk gemakkelijker gaat.

Hoe deze studiebegeleiding met discipline en billenkoek werkt

Het is allemaal heel overzichtelijk.

We richten ons op volwassen vrouwen en meiden, die zelf beslissingen nemen en daarvoor verantwoordelijk gehouden worden.

Als je nog geen 18 jaar bent, is deze website niet voor jou bestemd.

Het is een feit dat er meiden en vrouwen zijn die niet de dingen doen die ze zouden moeten doen. Meiden die steeds maar dingen uitstellen. Het voor zichzelf onnodig moeilijk maken.

Als jij jezelf moeiteloos aan de gang zet, is deze informatie en deze aanpak aan jou waarschijnlijk niet zo goed besteed.

Je kunt zelf een besluit nemen dat je wil veranderen. Je kunt besluiten dat je het uitstellen en de vervelende gevolgen daarvan niet meer wilt. Dat je zou willen dat het allemaal wat gemakkelijker ging. Kortom, dat je meer discipline had.

Als je geen behoefte hebt om te veranderen, is deze website niks voor jou.

Je kunt ervoor kiezen om die verandering geïsoleerd en alleen te gaan doen. Je kunt ook kiezen dit samen met iemand anders te doen. Een begeleider. Omdat het op die manier beter werkt. En omdat je jezelf kent en weet dat je alleen hier niet zoveel verder mee komt.

Als je het niet met iemand samen wil doen die je helpt en motiveert, is deze website niets voor jou.

Je kunt kiezen voor een aanpak met overzicht, structuur en duidelijkheid. Duidelijke afspraken en weten waar je aan toe bent. Simpelweg: denk goed na over wat je belooft, en doe vervolgens wat je beloofd hebt.

Als je geen structuur en afspraken wil omdat vrijblijvendheid en vrijheid wat jou betreft synoniem zijn, is deze website niets voor jou.

Je kunt ervoor kiezen om geconfronteerd te worden met de gevolgen van de eigen beslissingen. Dat betekent dat je er iets gebeurt als je iets niet gedaan hebt waarvan je wel had toegezegd dat je het zou doen. Er is dan ook een consequentie. Straf, heet dat in gewone mensentaal. Dat zorgt ervoor dat je een volgende keer minder geneigd bent om de gemakkelijke weg te volgen, terwijl je in feite wel weet dat dit de weg is die je zelf ook niet wil nemen.  Wij vinden het stoer en volwassen als je bereid bent de consequenties van je eigen keuzes te accepteren, ook als dat in de vorm van straf is.

Als je het onterecht vindt dat je met vervelende consequenties van je keuzes geconfronteerd wordt, als je het onterecht vindt dat je met straf geconfronteerd wordt, is deze website niets voor jou.

Je kunt met ons van mening zijn dat de beste straf een authentiek en ouderwets pak op je billen is. Bijvoorbeeld, omdat je dit wel logisch vindt. Of omdat je hier al heel vaak over nagedacht hebt. Of omdat je vermoedt dat een pak op je billen wel eens goed zou kunnen werken.

Als je van mening bent dat een pak op je billen raar is en vooral: niks voor jou, is deze website niets voor jou.

Billenkoek is misschien niet populair maar wel effectief

Billenkoek is nog altijd een prima manier om binnen de studiebegeleiding meer discipline te krijgen.

Billenkoek is nog altijd een prima manier om binnen de studiebegeleiding meer discipline te krijgen.

Deze website richt zich op studiebegeleiding met discipline en billenkoek. Dat betekent dat disciplinaire spanking een onlosmakelijk onderdeel van de begeleiding is. Dit staat bekend als de Daphne Methode.

Straf is een belangrijk element van het mens-zijn, misschien niet populair maar nog steeds effectief. Zolang er mensen zijn, bestaat er straf. De beste straf is een oeroud en beproefd pak op de billen en dat geldt zeker voor studentes. Dat is niet bedoeld als een spelletje, maar als duidelijke consequentie. Billenkoek is niet bedoeld om geil van te worden, maar om van te leren en groeien. Op je billen krijgen – wat je echt even voelt – is ook niet kinderachtig. Het is eerder heel volwassen om de consequenties onder ogen te zien. Weglopen voor de gevolgen, dat is pas kinderachtig.

Het is een feit dat er veel studentes zijn voor wie het niet alleen wenselijk is dat ze een goed pak op hun billen krijgen als ze dat verdienen, maar ook het beste dat ze kan gebeuren. In onze ervaring geldt dit voor één op elke zeven meiden, omdat deze combinatie van duidelijkheid en intimiteit bij hun persoonlijkheid past en omdat het meer effect heeft dan welk alternatief ook.

Billenkoek om meer discipline te krijgen is niet vreemd

Billenkoek voor studentes is niet vreemd. Bij veel Amerikaanse sororities kregen en krijgen de meiden op hun blote billen bij de ontgroening en als ze dat verdienen.

Billenkoek voor studentes is niet vreemd. Bij veel Amerikaanse sororities kregen de meiden op hun billen als ze dat verdienen.

Gelijktijdig is het zo dat er ook veel mensen zijn die het vreemd vinden dat volwassen vrouwen in vrijheid ervoor kiezen om op hun billen te krijgen omdat het bij hen goed werkt. Uiteraard is het geheel aan jou om te besluiten waar jij staat. Wij vinden het helemaal niet vreemd dat vrouwen ervoor kiezen om zich te ontwikkelen op een manier die het beste bij ze past. Als dat dan billenkoek is, om meer discipline te krijgen blijken ze echt niet de enige te zijn. Bijvoorbeeld, bij de meeste Amerikaanse sororities kregen en krijgen de meiden op bun billen als ze dat verdienen.

De Daphne Methode heeft zich al in de praktijk prima bewezen bij veel verschillende volwassen vrouwen en meiden, al dan niet studerend. Het is eeuwenoud en tegelijk heel modern. Een pak op de billen helpt nog steeds voortreffelijk bij studentes die het studeren uitstellen terwijl ze tentamens moeten halen, maar studentes zijn niet de enigen bij wie het effectief is. Behalve dat de methode heel goed werkt om met billenkoek in de studiebegeleiding er voor te zorgen dat studentes meer discipline krijgen, werkt het ook bij veel meer vrouwen die moeite hebben met het stellen en het uitvoeren van de juiste prioriteiten.

Het is aan jou om te beoordelen of het rechtvaardig en gepast is dat je beloond wordt voor waar je nu staat en hoe je bezig bent, of dat een straf meer op zijn plaats voor dingen die je gedaan of nagelaten hebt én of een pak op je billen ook voor jou de meest natuurlijke en passende manier is om die straf te krijgen.

Voor welke leeftijd is de studiebegeleiding met billenkoek geschikt?

Voor veel studerende vrouwen is billenkoek haast een wondermiddel, vooral als het terecht, consequent en voldoende intensief is.

Voor veel studerende vrouwen is billenkoek haast een wondermiddel, vooral als het terecht, consequent en voldoende intensief is.

Vroeger was straf belangrijk bij de opvoeding en in het onderwijs. Het vervelende was dat dit vaak gebeurde zonder aanziens des persoons, zonder rekening te houden met de vraag of de straf paste bij de persoonlijkheid. Soms pakte dit verkeerd uit met trauma’s tot gevolg. Op dit moment heeft lijfstraf geen plaats meer in opvoeding en in het onderwijs.

Er zijn nu, net zoals vroeger, mensen bij wie lijfstraf goed zou passen. Cruciaal is dat lijfstraf op je billen iets is waarvoor je zelf moet kiezen. Het maken van dat soort keuzes voor jezelf mag (met wettelijke basis) vanaf 18 jaar.

De vroege volwassenheid (voor velen: de studententijd) is ook bij uitstek een periode waarin je geconfronteerd kunt worden met de gevolgen van onvoldoende discipline.

In zo’n geval kun je wellicht jezelf veranderen. Het is natuurlijk heel goed als dat lukt. Als je jezelf niet of onvoldoende kunt veranderen, kom je misschien in problemen. Als studente zou het kunnen betekenen dat je wegens onvoldoende resultaten een negatief studie-advies krijgt en met je studie moet ophouden. Jammer natuurlijk, als het gaat om een studie die je graag zou willen en qua intelligentie ook zou kunnen. Je kunt ook proberen meer discipline te krijgen.

Op basis van de ervaring kan gezegd worden dat voor veel meiden de studieperiode de ideale periode blijkt om met de Daphne methode te beginnen. Je weet wat je wilt, maar de keuzes die je vervolgens maakt helpen niet om het vervolgens te realiseren. Of je weet niet wat je wilt en je kunt daarom structuur en studiebegeleiding met discipline en billenkoek prima gebruiken. In beide gevallen gaat het om verandering op een moment dat die verandering gewenst is. Het blijkt dat juist voor meiden van deze leeftijd het uitermate goed werkt dat er verantwoording over de gemaakte keuzes en de gestelde prioriteiten moet worden afgelegd. Zeker als je daarbij weet dat je bij onvoldoende resultaat over de knie wordt gelegd en een klinkend pak op je blote billen krijgt toegediend.

Zo’n aanpak werkt trouwens ook goed in andere fasen van je leven.

Beginnen met billenkoek

Ook als je nog nooit op je billen hebt gekregen maar je denkt wel dat je er baat bij hebt, is het belangrijk om zo snel mogelijk met studiebegeleiding met discipline en billenkoek te beginnen.

Ook als je nog nooit op je billen hebt gekregen maar je denkt wel dat je er baat bij hebt, is het belangrijk om zo snel mogelijk met billenkoek te beginnen.

Onze ervaring is dat bij meisjes een leeftijd van 18 à 19 tot een jaar of 26 een ideale periode is om met de ‘Daphne methode’ te beginnen. Later kan natuurlijk ook, maar meestal is eerder beter. Meiden jonger dan 18 jaar moeten nog even wachten want die zijn te jong.

Zo globaal tussen de 19 en de 26 weet je wat je wilt, maar de keuzes die je vervolgens maakt helpen niet altijd om je plan te realiseren.

Of je weet niet wat je wilt en je kunt daarom structuur en begeleiding goed gebruiken om erachter te komen wat je precies wilt.

In beide gevallen is het belangrijk dat er iets verandert.

Het blijkt dat het juist voor meiden van deze leeftijd uitermate goed werkt als je verantwoording moet afleggen over je gemaakte keuzes en de gestelde prioriteiten. Juist bij meiden van deze leeftijd werkt het heel goed als je weet dat je bij onvoldoende (studie-)resultaat over de knie wordt gelegd en een stevig pak op je billen krijgt toegediend.

Als je ouder bent dan 26 is het natuurlijk ook verstandig om met de Daphne Methode te beginnen. De kwestie is dat je waarschijnlijk meer had kunnen bereiken als je eerder spanking een onderdeel van je leven had gemaakt. Dat betekent dat je het nu zeker niet langer moet uitstellen.

De ‘Daphne Methode’ werkt prima in alle fasen van je volwassen leven. Bij vrouwen van 30 of 40 werkt het krijgen van een pak op de billen net zo goed als bij meiden van 20. Als deze aanpak bij je persoonlijkheidsstructuur past ben je er niet snel te oud voor. Hooguit soms te jong. Het spreekwoord “beter laat dan nooit” is hier zeker waar.