Snellezen

Snellezen

Snellezen is efficiënt en effectief.

Snellezen is efficiënt en effectief.

Door sneller te lezen kun je meer doen in minder tijd. Bovendien onthoudt je de studiestof ook beter.

Bij het studeren is het belangrijk om gebruik te maken van goede studietechnieken waardoor je optimaal gebruik maakt van je tijd en je hersens.

Het doel is niet om de tijd die je aan het studeren besteedt zo kort mogelijk te maken, maar meer om deze zo effectief mogelijk te maken.

Juist de combinatie van studietechnieken, waarbij de studente haar hersens optimaal benut, en studiediscipline, waarbij de billen van de studente op een optimale en natuurlijke manier benut worden, maken studiebegeleiding volgens de Daphne Methode effectief.

Snellezen is efficiënt en effectief. Datzelfde geldt ook voor billenkoek.

Snellezen is echter niet iets dat je zomaar beheerst. Je moet er veel voor oefenen.

Misverstanden over lezen

Lezen vereist veel concentratie.

Lezen vereist veel concentratie.

De meeste mensen denken dat je langzaam moet lezen om de informatie goed te begrijpen. Het omgekeerde is juist waar: je begrijpt meer van de tekst als je snel leest. Het leestempo ligt dan dichter bij het denktempo, en we kunnen meestal sneller denken dan lezen. In de praktijk betekent dat meestal dat je aan andere dingen denkt en afgeleid wordt.

Het omgekeerde, waarin je sneller probeert te lezen dan je kunt denken, moet je vermijden. Als je vluchtig over een tekst heengaat met een hogere snelheid dan je denken bij kunt houden, zul je ook minder begrip krijgen van de tekst. Voor de meeste personen is de denksnelheid tussen de 800 en 1400 woorden per minuut, terwijl de standaard leessnelheid ongeveer 200 woorden per minuut is.

Met een vinger meelezen duidt er niet op dat je nog niet goed kunt lezen. Het is juist een goed idee als je snel en nauwkeurig informatie wilt opnemen om je ogen te begeleiden, bijvoorbeeld met een pen. Zo raak je minder afgeleid, hoef je minder vaak informatie te herlezen en heb je minder moeite om de informatie te onthouden op de langere termijn.

Het is ook een misverstand om te denken dat de investering die je moet doen om te leren snellezen onterecht is. Je studiebegeleider zal je helpen waar dat nodig is. Deze hulp kan ook betekenen dat je op je blote billen krijgt als je het niet serieus genoeg neemt.

De kern van snellezen

De kern van snellezen is natuurlijk dat je meer leest in dezelfde tijd.

De kern van snellezen is natuurlijk dat je meer leest in dezelfde tijd.

Het is niet zo dat je alleen maar steekproef sommige woorden leest. Het is juist de bedoeling dat je elk woord leest, omdat elk woord belangrijk is, zeker als het gaat om studiestof.

Als je kunt snellezen, kun je kiezen of je het wel of niet gebruikt. Je kunt bijvoorbeeld een studieboek snel gaan lezen en een literaire roman op gewone snelheid, hoewel ook die gewone snelheid toe zal nemen als je kunt snellezen.

Snellezen is minder vermoeiend dat normaal lezen omdat je oogbewegingen vloeiender gaan.

Het is niet zo dat je heel erg geconcentreerd moet zijn waardoor je een hogere leessnelheid krijgt, het is juist andersom. Door een hogere leessnelheid ben je geconcentreerder omdat je minder aan andere dingen kan denken. De omgeving is dan wel belangrijk. Storende geluiden vertragen de leessnelheid, hoewel je je bij oefening hiervoor kunt afsluiten.

Oogbewegingen

Je kunt leren om de juiste oogbewegingen te maken.

Je kunt leren om de juiste oogbewegingen te maken.

Je kunt leren om je ogen beter te gebruiken.

Om sneller te kunnen lezen is het belangrijk dat je je ogen effectief gebruikt. Hierop moet je ook trainen, bijvoorbeeld op het onderdrukken van terugspringen.

Een belangrijke oorzaak waarom je minder snel leest dan je zou kunnen, is dat de ogen de neiging hebben terug te gaan naar woorden die je net gelezen hebt. Dit gebeurt voor een groot deel automatisch en heeft niet als doel om de informatie bewust te herlezen. Het is eigenlijk een nutteloze beweging die het lezen vertraagt.

Een belangrijk onderdeel van snellezen is dat je dit automatisch terugspringen niet meer doet en in een vloeiende beweging gaat lezen, en dat gaan opeens minimaal twee keer zo snel!

Natuurlijk gaat dit niet automatisch. Om de juiste oogbewegingen te maken moet je wel even investeren.

Meer woorden per keer

Je moet leren meer woorden per keer op te nemen.

Je moet leren meer woorden per keer op te nemen.

Om te kunnen lezen moeten je ogen even stil staan om informatie op te nemen. Daarna springen je ogen door naar het volgende punt om ook daar informatie tot je te nemen.

Alleen als je ogen even stil staan komt er ook werkelijk informatie binnen.

Voor de meeste mensen wordt er per keer maar 1 woord opgenomen. Dat is jammer, omdat de ogen makkelijk meer worden tegelijk kunnen lezen.

Een belangrijk onderdeel van snellezen is dat je meerdere woorden per keer tot je neemt, waardoor je sneller en beter informatie verwerkt.

Dit moet je natuurlijk leren en oefenen.

Markeren en aantekeningen

Met markeren en aantekeningen maken zorg je ervoor dat je tekstbegrip verbetert.

Met markeren en aantekeningen maken zorg je ervoor dat je tekstbegrip verbetert.

Als je sneller leest, heb je minder tijd om aan andere dingen te denken. Je concentratie en je begrip van de tekst zijn daardoor beter. Als de snelheid te groot wordt, mis je wellicht informatie. Met markeren en aantekeningen maken zorg je ervoor dat je tekstbegrip verbetert.

Het nadeel van markeren is dat je te veel markeert en niet aangeeft wat voor soort informatie het betreft. Met aantekeningen in de kantlijn kun je dit wel doen. Je kunt hierbij codes gebruiken om onderdelen aan te geven, of het een voordeel of een nadeel is, of er een doel, een definitie of een verklaring wordt gegeven.