Studievertraging

Studievertraging

Voor veel studentes is een gebrek aan studiediscipline de belangrijkste verklaring van studievertraging. Dat is jammer, omdat er relatief gemakkelijk iets aan te doen is. Het gebruik van billenkoek is daarbij een effectief en historisch bewezen hulpmiddel.

Voor veel studentes is een gebrek aan studiediscipline de belangrijkste verklaring van studievertraging.

Tegenwoordig is het niet meer mogelijk om onbeperkt studievertraging op te lopen. Het fenomeen ‘eeuwige student’ bestaat al lang niet meer.

Iedere voltijd- en deeltijdstudenten krijgt aan het einde van het eerste studiejaar een bindend studieadvies (BSA). De voorwaarden zijn dat je in het eerste jaar van de propedeuse veertig studiepunten moet hebben behaald. Voor deeltijdstudenten is dit veertig studiepunten in twee jaar. Bovendien moet je een jaar later je propedeuse afgerond hebben.

Bij het uitbrengen van dit advies moet de opleiding rekening houden met persoonlijke omstandigheden die de oorzaak zijn van de studievertraging. Meestal zijn dit omstandigheden waar je een ‘officiële’ diagnose voor nodig hebt.

Ieder jaar krijgen veel studenten te horen dat ze een negatief bindend studieadvies krijgen. Daartussen zitten veel gevallen waarin een negatief studieadvies niet nodig zou zijn geweest omdat de slechte studieresultaten toe te schrijven zijn aan onvoldoende studiediscipline.

Bijzondere omstandigheden

Als je een beroep wilt doen op bijzondere omstandigheden, moet je dat op tijd melden. Bovendien is dat geen vrijbrief om niets te hoeven doen.

Als je een beroep wilt doen op bijzondere omstandigheden, moet je dat op tijd melden. Bovendien is dat geen vrijbrief om niets te hoeven doen.

Als je studievertraging hebt opgelopen door bijzondere omstandigheden, moet je dit melden bij de studieadviseur van je opleiding. Het is belangrijk om dit aan het begin van het studiejaar te doen, of zodra je de diagnose krijgt. De studieadviseur kan een aangepaste studieplanning met je maken als dat nodig is.

Aan het einde van het studiejaar moet je een brief sturen naar de centrale BSA-commissie waarin je verzoekt om rekening te houden met je persoonlijke omstandigheden. Stuur met deze brief de officiële medische verklaring mee waarin de diagnose vermeld staat. Indien er ook andere omstandigheden van invloed zijn geweest op je studie moet je die apart in de brief noemen. Voeg ook over deze aanvullende omstandigheden een verklaring bij van een deskundige, zoals een arts of psycholoog.

De ervaring leert dat voor bijzondere omstandigheden weliswaar studievertraging wordt toegekend, maar dat dit zeker geen vrijbrief is om niks te hoeven doen. Uiteindelijk wil je tenslotte toch je studie afmaken. Het blijft dus belangrijk om over voldoende studiediscipline te beschikken. Als je dit van nature minder hebt is het belangrijk niet te lang te wachten met het nemen van maatregelen.

De Daphne Methode is een goede manier om meer discipline te krijgen als je dat van nature niet hebt. Hoe vervelend een pak op je billen ook is, het onnodig moeten stoppen met je studie is aanzienlijk vervelender. De gevolgen zijn ook langduriger dan een tijdje pijnlijke billen hebben. En veel ingrijpender.

Vertraging door studieproblemen

Voor veel meiden is billenkoek het beste medicijn tegen studievertraging.

Voor veel meiden is billenkoek het beste medicijn tegen studievertraging.

De meeste vertraging ontstaat echter door problemen die niet van medische aard zijn, hoewel veel studentes de geneigdheid zullen hebben om een (desnoods vage) medische verklaring te zoeken.

Het is meestal noodzakelijk om bij de overgang van je vooropleiding naar je studie om te schakelen naar een nieuwe aanpak. De manier waarop je het vroeger deed werkt niet meer.

Je hebt nu aanzienlijk minder contacturen en dus moet je meer aan zelfstudie doen. Daar heb je zelfsturing voor nodig. Daarnaast is de stof meer, breder en dieper. Stof ‘stampen’ kort voor een tentamen is niet meer voldoende. Het is belangrijk dat je doorlopend actief studeert. Vergeleken met vroeger zijn er waarschijnlijk nu meer afleidende factoren in je bestaan, zoals studentenverenigingen, op kamers wonen en vrienden en vriendinnen. Maar ook andere dagelijkse verplichtingen als boodschappen doen, schoonmaken, de was doen en koken. Goed timemanagement is daarvoor essentieel.

We ervan overtuigd dat sommige mensen het gemakkelijk vinden om met discipline en afleiding om te gaan. Anderen mensen vinden dit juist weer erg moeilijk. We zijn ervan overtuigd dat aan studievertraging meestal geen medische oorzaak ten grondslag ligt, maar een heel andere oorzaak. Ondanks dat het probleem niet medisch van aard is, zijn er nou eenmaal meisjes zijn bij wie een ouderwets medicijn het beste werkt. Dat medicijn is het consequent en helder toepassen van een stevig pak billenkoek op blote meisjesbillen zodra het gedrag of de gedane keuzes daar aanleiding toe geven.

Ook hier geldt dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Het zou ook zonde zijn dat uitstel dat afstel leidt.

Studiekeuze en inherente consequenties

Voordat je de studiekeuze maakt, moet je je goed informeren via internet en Open Dagen, zodat je niet iets kiest waar je later spijt van krijgt.

Voordat je de studiekeuze maakt, moet je je goed informeren via internet en Open Dagen.

Studeren is duur en de tijd om te studeren wordt steeds korter. Je opleiding heeft heeft een enorm effect op de rest van je leven, en met name op de (on)mogelijkheden en de vrijheidsgraden. Daarom is het belangrijk dat je de juiste studierichting kiest.

Door politieke keuzes, de crisis of een combinatie van beide is de impact van een verkeerde studiekeuze nu heftiger dan ooit. Los van je eigen mening hierover, is het een feit dat je onder ogen moet zien. Ten aanzien van je studiekeuze zou dit moeten betekenen dat de keuze zorgvuldiger dan ooit gemaakt wordt, en serieuzer dan ooit genomen wordt.

Een keuze voor een bepaalde studie kun je niet zomaar zonder consequenties ongedaan maken.

Bij de studiekeuze moet je daarom alle manieren gebruiken die er zijn om je te laten informeren. Dat kan via internet of door Open Dagen en Meeloopdagen te bezoeken. Je moet goed bij jezelf nagaan wat je wilt en wat past en welke prioriteiten je bereid bent om te stellen.

Uiteraard moet je bij de keuze rekening houden met de minder leuke aspecten. Bij de studie psychologie hoort ook het vak statistiek. Er zullen altijd onderdelen van een studie zijn waardoor je je minder aangesproken voelt. Die onderdelen horen er gewoon bij en mogen niet de reden zijn waarom je later gaat afhaken.

Na de keuze komt de uitvoering

Soms betekent studeren even doorzetten, dat valt niet te ontkennen. Als dat niet automatisch lukt is het verstandig om daar hulp bij te vragen.

Soms betekent studeren even doorzetten.

Als de keuze eenmaal gemaakt is, komt het op de uitvoering aan. Hopelijk gaat het goed, voldoet de keuze aan je verwachtingen en zijn er geen beletsels. Het zou ook kunnen zijn dat de keuze tegenvalt. Zoals iedere keuze heeft ook de studiekeuze consequenties, waaronder ook onaangename. Iedere studierichting heeft nadelen en iedere studie heeft vervelende en moeilijke vakken. Het is belangrijk dat je dan even doorzet.

Het zou jammer zijn dat je door een tijdelijke tegenvaller het zicht op het gewenste eindresultaat verliest. Grote voordelen op de langere termijn vereisen vaak een investering op de korte termijn. We beseffen dat het op de korte termijn niet altijd leuk is, maar we zijn ook van mening dat dit inherent aan het leven is. Gelukkig lukt het veel mensen om dit een zinvolle plaats in hun leven te geven. Er zijn ook meiden bij wie begeleiding zoals het bij Stichting Daphne plaatsvindt een manier is om dit allemaal in het juiste perspectief te zien en daaruit volgende logische stappen uit te voeren.

Eigen verantwoordelijkheid

Je bent zelf verantwoordelijk om verbeteringen aan te brengen in je eigen leven. Je kunt kiezen altijd om in actie te komen en te veranderen. Als je dat alleen niet lukt kun je altijd hulp vragen, bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding.

Je bent zelf verantwoordelijk om verbeteringen aan te brengen in je eigen leven.

Bij de Daphne Methode is het uitgangspunt dat ieder verantwoordelijk is voor je eigen leven. Je moet je probleem erkennen als jouw probleem en je moet er iets aan doen. Ook als dat probleem zich in studievertraging uit.

Een probleem verdwijnt niet door erover te klagen. Wanneer je niet tevreden bent over je leven is het belangrijk dat je er zelf iets aan doet. Jij bent namelijk de enige die een positieve verandering kan geven aan je leven.

Soms klagen studenten wel eens over slechte studieomstandigheden zoals een slecht studierooster, ongeinspireerde of saaie docenten en medestudenten die geen interesse in de studie hebben. Ze stellen dat dit de oorzaak van hun studieproblemen is. Misschien zijn de studieomstandigheden aan een universiteit niet altijd optimaal, maar er zijn studenten die desondanks met voldoening en goed resultaat studeren. Deze studenten hebben onafhankelijk van de omstandigheden een productieve en positieve aanpak van hun studie ontwikkeld.

Het helpt niet om het probleem bij een ander leggen of de oorzaak van een probleem aan een ander toe te schrijven. Tegen anderen klagen over de situatie of blijven hangen in gevoelens van zelfmedelijden helpt ook niet. Het is jouw verantwoordelijkheid om eventuele problemen onder ogen te zien en er iets aan te doen.

Misschien heb je soms toch het gevoel dat het allemaal niet eerlijk is.

Het is inderdaad waar dat niet iedereen het even makkelijk heeft in het leven. De één wordt geconfronteerd met tegenslag op tegenslag, terwijl het leven voor een ander heel makkelijk lijkt te zijn. Het leven is inderdaad niet altijd eerlijk. Als je daar ontevreden over bent heb je twee keuzes. Accepteren dat het leven inderdaad niet eerlijk is of er iets aan te doen.

Vroegtijdig ingrijpen

Het is beter om vroegtijdig in te grijpen en niet te wachten tot het te laat is. Het is beter om op je billen te krijgen en daardoor weer fanatiek aan de studie te gaan dan onnodige studievertraging te laten gebeuren.

Het is beter om vroegtijdig in te grijpen en niet te wachten tot het te laat is.

Het slechtste dat je kunt doen bij studievertraging is het probleem ontkennen en wachten tot het te laat is. Of het gevoel van onbehagen te verzachten met onproductief gedrag (overmatig snoepen, drinken, gamen etc.).

Dit zijn allemaal veel gebruikte manieren om met problemen om te gaan, maar ze lossen niets op. Je moet je eigen verantwoordelijkheden nemen en de kern van het probleem aanpakken.

Hopelijk lukt het om dit zelfstandig te doen. Ook dan is het belangrijk dat je niet te lang wacht en er nog iets te redden is.

Het is ook mogelijk dat het alleen niet lukt (want anders had je het waarschijnlijk al gedaan) en dat hulp van iets of iemand nodig is. Aan jou dan de keuze welke vorm het beste bij je past. Het is dan denkbaar dat je vindt of voelt dat een aanpak met structuur en straf zoals bij de Daphne Methode wel eens goed zou kunnen passen. Je moet dan beseffen dat je beter een paar keer straf op je billen kunt krijgen, dan dat je door het leven gestraft wordt. Waarschijnlijk zul ook jij tot de ontdekking komen dat er niets zo effectief is om een meisje in beweging te krijgen dan een goed pak op haar billen.

Als je maar niet wacht tot het te laat is…