Studietechnieken

Studietechnieken

Bij studietechnieken gaat het om de bewerkingen en de verrichtingen die nodig zijn om studieresultaat tot stand te brengen.

De belangrijkste studietechnieken gaan dan over de aanpak van de studie en de plaats die je het in je leven geeft, de studieplanning die je toepast om naar het resultaat toe te werken, de manier waarop je informatie structureert zodat je het goed begrijpt en goed onthoudt, de voorbereiding en het afleggen van examens en tentamens en tot slot de rol de die Daphne Methode bij dit alles kan spelen.

Je aanpak van de studie

Als je studeert moet je goed kunnen omgaan met vrijheid.

Als je studeert moet je goed kunnen omgaan met vrijheid.

Vergeleken met de middelbare schoolperiode betekent studeren veel vrijheid. Dit vereist op zijn beurt veel zelfstandigheid en inzet. Dat is soms niet altijd even makkelijk in een situatie waarin meestal veel verleidingen aanwezig zijn. Je moet goed kunnen plannen en je aan je planning kunnen houden. Bovendien moet er veel meer werk verzet worden dan tijdens de middelbare school het geval was.

Omdat het aantal studenten groot is, is de betrokkenheid meestal minder en de anonimiteit groter. Dat betekent dat je vaak aan je lot wordt overgelaten en dat er verwacht wordt dat je het zelf uitzoekt. Dat geldt zeker voor min of meer massale studies als rechten.

Uitstelgedrag en korte termijn prioriteiten met verwaarlozing van de lange termijn doelen kunnen leiden tot negatieve studieadviezen en langstudeerboetes. Goede studietechnieken helpen tegen uitstelgedrag.

Er zijn jaarlijks veel studentes die met hun studie ophouden terwijl ze die studie intellectueel gezien best zouden kunnen en feitelijk ook zouden willen. Maar ja…, en dan komen de excuses en de uitvluchten, misschien nog gecombineerd met redenen waarom het vooral aan anderen en omstandigheden ligt.

Maar in bijna alle gevallen ligt het niet aan anderen en aan de omstandigheden. In bijna alle gevallen ligt het aan jezelf.

Studeren gaat makkelijker met spanking

De studietijd is zowel mentaal als lichamelijk een ideale tijd om straf op je billen te ontvangen.

De studietijd is zowel mentaal als lichamelijk een ideale tijd om straf op je billen te ontvangen.

Als het bij je past kan studiebegeleiding volgens de Daphne Methode een manier zijn om je eigen verantwoordelijkheid te nemen en aan het werk te gaan. Gelukkig is er voor meiden geen betere periode om met spanking te beginnen dan de studietijd. De ervaring leert dat het voor studentes veel makkelijker is om te veranderen en om zich aan studie-afspraken te houden als ze de consequenties op hun billen voelen.

Je bent jongvolwassen. De volwassenheid betekent dat je de gevolgen van je keuzes overziet en dat je de juiste prioriteiten zou moeten kunnen stellen. Je mag, nee moet, met de consequenties van je keuzes geconfronteerd worden.

Je bent ook jong, wat betekent dat je waarschijnlijk nog goed kunt veranderen. De studietijd is zowel mentaal als lichamelijk een ideale tijd om straf op je billen te ontvangen. Mentaal omdat het enorm goed aansluit bij de psychologische processen die op dat moment belangrijk zijn. Lichamelijk omdat je inmiddels volgroeide vrouwenbillen hebt die uitermate goed een volwassen pak slaag kunnen absorberen.

Bovendien zijn de belangen groot. Je wilt tenslotte succesvol zijn in je studie.

Het resultaat is ook groot. De ervaring leert dat je vooral in deze periode enorm baat hebt en voortgang maakt als je van tijd tot tijd een stevig pak op je blote billen krijgt. In feite is dat ook heel logisch.

Daarom is het besef dat je op je billen kunt krijgen en de realiteit dat je ook echt op je blote billen krijgt als je dat verdient, één van de belangrijkste én de oudste studietechnieken.

Studieplanning

Een betere studieplanning is eenvoudig om te leren.

Een betere studieplanning is eenvoudig om te leren.

Als je opeens een paar dagen voor het tentamen tot de conclusie komt dat je veel te weinig voorbereid bent, heb je een probleem. Er is geen wonderoplossing waardoor deze tijdnood ongedaan wordt gemaakt. Gaan slapen met het studieboek onder je kussen werkt misschien in sommige stripverhaaltjes, in realiteit is het effect hiervan minimaal.

Als je te laat tot de conclusie komt dat je onvoldoende tijd hebt om te doen wat je moet doen, is je planning onvoldoende. Het maken van een goede planning is een belangrijke studietechniek.

Hetzelfde geldt als je het gevoel hebt dat elke dag te kort is en dat het bijna nooit voorkomt dat je aan het eind van de dag gedaan hebt wat je had willen doen.

In die situaties moet je je tijd beter indelen. Dat betekent een planning maken en je vervolgens aan die planning houden.

Uitgangspunt is dat je bij het plannen begint bij de meest belangrijke zaken die een deadline hebben die verder weg ligt. Dat betekent dus een planning op semesterniveau, waarbij je naar je tentamens of deadlines van werkstukken toe plant.

De verfijning maak je op weekniveau. Wat wil je deze week bereiken? Hier bepaal je hoe je je aandacht over de verschillende vakken en onderdelen verdeelt.

Vervolgens maak je een dag planning, waar je natuurlijk ook ruimte houdt voor ontspanning en belangrijke zaken die opeens tussendoor komen.

Gelukkig is het niet zo moeilijk om te leren hoe je een betere studieplanning kunt maken. Ook je aan de planning houden wordt een stuk eenvoudiger wanneer je daarbij je billen kunt gaan gebruiken.

Informatie structureren

Als je op de juiste manier informatie markeert en daarna op de juiste manier studeert om het je eigen te maken, kan dat enorm veel tijd schelen.

Bezig met markeren en studeren.

Als je studeert moet je heel veel informatie verwerken en het liefst op een manier waarmee je veel onthoudt.

Hier komen twee onderwerpen bij elkaar: hoe de informatie (de studiestof) opgebouwd is en hoe je hersens en je geheugen functioneren.

Het is bij het studeren onvoldoende om even half gedachteloos door je boek te bladeren. Je moet echt met de studiestof bezig om die je eigen te kunnen maken. Je moet het materiaal echt bestuderen en er actief mee aan de gang. Alleen door inspanning zorg je ervoor dat je het begrijpt en dat het blijft hangen.

Er zijn allerlei technieken die helpen om het studeren zo efficiënt mogelijk te maken. De belangrijkste is wel het maken van mindmaps.

In de studiebegeleiding maken we veel gebruik van mindmaps. Het is een goede studietechniek is om informatie samen te vatten en overzichtelijk te representeren. Bovendien kan aan de hand van een mindmap goed beoordeeld worden of je actief met de studiestof bezig bent geweest.

Voorbereiding: de belangrijkste studietechniek

Er is natuurlijk niets logischer dan dat je je goed op een tentamen voorbereidt. De werkelijkheid is dat dit lang niet altijd het geval is.

Er is natuurlijk niets logischer dan dat je je goed op een tentamen voorbereidt.

Het voorbereiden op tentamens is uiteraard iets dat niet op de avond ervoor moet gebeuren, maar veel eerder. De laatste voorbereiding moet juist zijn dat je goed uitgerust bent.

Als je een werkplan maakt met een goede tijdsindeling (en je daaraan houdt, uiteraard) kun je paniek op het laatste moment voorkomen.

Als je veel uitstelt, heb je later weinig mogelijkheden om onverwachte gebeurtenissen op te vangen. Het lijkt dan dat de voorbereiding op een tentamen mislukt doordat er iemand op bezoek kwam of omdat je op het laatst een beetje ziek werd. De echte reden van de mislukking is dan natuurlijk het uitstellen bij het begin.

Daarnaast is het ook belangrijk om een goed beeld te hebben van het tentamen dat er aan komt. Dat doe je door de eventuele oefentoetsen te doen aan het eind van elk hoofdstuk. Gebruik ook de beschikbare oefententamens nadat je alle stof hebt doorgenomen om vertrouwd te raken met de manier van vragen stellen. Soms is de situatie nog ernstiger. Dan komen studentes er op het laatste moment pas achter waar het tentamen precies over gaat.

De laatste voorbereiding is dat je op tijd bent voor het tentamen, minimaal een kwartier voor aanvang.

Uitvoering

Tentamentechniek is iets dat je als studente goed moet beheersen. Het is zonde als je op dat cruciale moment niet optimaal presteert.

Tentamentechniek is iets dat je als studente goed moet beheersen.

Het maken van tentamens is een vaardigheid die je als studente goed moet beheersen. Je kunt nog zo goed geleerd hebben, maar het maken van het tentamen zelf is de kroon op het werk.

Hier moet je het helemaal zelf doen. Er is nu niemand die je kan helpen.

Elke tentamenvorm, zoals multiple choice, open vragen of open boek heeft een eigen tactiek nodig om succesvol te zijn.

Bijna iedereen is gespannen als je een tentamen moet maken. Dit is normaal en ook gezond. Die spanning hoort er bij en hoeven je prestaties niet negatief te beïnvloeden. Een beetje spanning helpt juist om optimaal te presteren.

Als je merkt dat de mate waarin je gespannen bent je wel hindert, kun je ter plekke ontspanningsoefeningen doen om de spanning af te laten vloeien. Het besef dat je goed voorbereid bent helpt ook om minder gespannen te zijn.

De Daphne Methode

Bij veel studentes werkt billenkoek heel goed en daar maken we graag gebruik van.

Bij veel studentes werkt billenkoek heel goed.

De Daphne Methode is natuurlijk vooral een kwestie en een vorm van begeleiding. Het betekent dat als je straf hebt verdiend die ook krijgt, en wel op je blote billen.

Eén van de redenen dat billenkoek bij sommige vrouwen en meiden zo goed werkt, is dat het geven van een stevig pak op de blote billen een uitstekende manier is om een boodschap in het hoofd en tussen de uren terecht te laten komen. Daarmee is het ook één van de beste technieken om iets te leren.

Het is ook heel belangrijk dat iedere studente die bij Daphne begeleid wordt terdege beseft dat straf als logische consequentie van al dan niet bewuste keuzes er bij hoort, dat de eerste en enige vorm van straf een pak op de billen is en dat de straf zonder uitzondering altijd op de blote billen gegeven wordt. Het hoort er gewoon bij.

Hoewel iedere studente (binnen grenzen) zelf mag bepalen van welke begeleider ze straf op haar billen accepteert, is het ook een voorwaarde dat er altijd minimaal één persoon aanwezig is waarbij het zeker is dat het kan (en als het nodig is ook gaat) gebeuren.

In principe is studiebegeleiding individueel. Dat betekent ook dat je in het geval van straf door de begeleider apart genomen wordt. Er wordt uitgelegd waarom je straf gaat krijgen – voor zover je dat nog niet had begrepen. Je billen gaan bloot en je krijgt een stevig portie billenkoek. Het is de bedoeling dat je hier echt even van schrikt en dat het goed indruk maakt. Bij Daphne zijn we zo ervaren dat we je individuele gebruiksaanwijzing op dit gebied snel doorhebben.

Het schoolrietje werkt nog steeds

Voor meiden die te weinig studeren is het rietje nog steeds een effectief hulpmiddel.

Voor meiden die te weinig studeren is het rietje nog steeds een effectief hulpmiddel.

In het geval van studiebegeleiding gaat een studente meestal eerst over de knie om een stevig pak op haar blote billen in ontvangst te nemen. Daarna volgt meestal het rietje (cane). Dat betekent dat je voorover moet buigen en je enkels of de rand van een bureau beet moet pakken. Vervolgens krijg je een aantal flêren met een authentiek schoolrietje op je billen, meestal 6 (‘six of the best’). Zo gebeurde dat vroeger ook en dat was bij meisjes die jonger waren dan jij en daar niet zelf voor konden kiezen. Je zult zeker erkennen dat het een effectieve manier was en nog steeds is.

Er zijn ook situaties waarin het mogelijk is dat je niet apart genomen wordt, maar ter plekke straf krijgt. Er zijn dan andere vrouwen die misschien op hun beurt ook rode billen krijgen. Voorbeelden zijn situaties waar meiden gezamenlijk kattenkwaad uitgehaald hebben, tijdens een studiezaal of op een slaapzaal als je bij Daphne blijft slapen. Het is niet zo dat er dan op elke slak zout gelegd wordt. We loeren niet op iedere mogelijkheid om straf te geven. Het beleid is dat er altijd één waarschuwing wordt gegeven, maar niet vaker. Meiden die na de waarschuwing toch in het gedrag volharden krijgen een goed pak billenkoek. Dat geldt dan voor alle meiden die er eventueel bij betrokken of medeplichtig zijn.