Wat is discipline?

 

Wat is discipline?

Discipline is dat je weet wat je wil en dit uitvoert, zonder dat je door jezelf gehinderd wordt.

Discipline is dat je weet wat je wil en dit uitvoert, zonder dat je door jezelf gehinderd wordt.

Misschien klinkt discipline en studiediscipline als iets ouderwets. Niet meer van deze tijd. Het is waar dat in de opvoedingsstijl die nu als normaal wordt gezien discipline een veel kleinere plaats inneemt dan vroeger het geval was. Dat is jammer, omdat juist in deze tijd de mogelijkheden om te doen en te bereiken wat je zelf zou willen enorm zijn. Het is jammer als je daar minder van zou profiteren dan zou kunnen, enkel en alleen omdat je te weinig discipline aan de dag legt. Dan ontneem je jezelf mogelijkheden om je dromen te realiseren.

Misschien klinkt discipline als iets dat je wordt opgedrongen. Dat discipline betekent dat je vooral moet doen wat anderen vinden dat je moet doen. Misschien heeft het soms die vorm, omdat dat nodig is. De kern van discipline is echter dat het je in staat stelt te doen wat jij zelf vindt dat je moet doen.

Discipline betekent dat jij je bewust bent van wat je wilt. En dat je vervolgens de noodzakelijke stappen zet om dat dichterbij te brengen. Je hebt een doel en een plan, en je bent bezig om dat uit te voeren. Dat is niet vervelend, dat is juist leuk. Het gaat er niet om wat anderen willen, het gaat erom wat jij wilt.

Als je iets wilt bereiken, wil je niet dat je last hebt van iemand die je hindert om je doel te bereiken. Dat geldt ook voor de situatie dat je gehinderd wordt door jezelf.

Gebrek aan (studie)discipline

Sommige meiden zijn heel goed in het uitstellen of het doen van allerlei onbelangrijke dingen terwijl ze zelf ook wel weten dat dit niet goed is. Met straf op de billen kan dat heel makkelijk verander worden.

Sommige meiden zijn heel goed in het uitstellen terwijl dat met straf op de billen heel makkelijk veranderd kan worden.

Over het algemeen is het gebrek aan discipline goed te herkennen.

  • Het komt vaak voor dat je je voorneemt om iets te doen, maar door een kleinigheid zie je ervan af of schuif je het voor je uit.
  • Studie ontwijkend gedrag. Je weet dat je iets moet doen en feitelijk wil je het ook, maar je doet het niet. Bijvoorbeeld, je weet dat je moet studeren en in feite wil je dat ook omdat je de studie leuk vindt, maar toch kom je er niet toe.
  • Je vindt dat je je kamer op moet ruimen, maar je schuift het voor je uit.
  • Je vergeet steeds dingen en afspraken, omdat je er onvoldoende aandacht aan besteedt.
  • Onzorgvuldigheid met afspraken. Je komt regelmatig te laat op afspraken. Niet omdat je dat wilt maar omdat het zo gebeurt.
  • Je weet dat je concrete zaken moet regelen, maar je denkt “dat doe ik later wel”. Maar dat gebeurt dan niet.

Je hebt voldoende discipline als je dit soort zaken niet herkent, of er in ieder geval niet door gehinderd wordt. Dat is gelukkig bij veel meiden zo, die zich dan ook minder goed kunnen voorstellen dat er mensen zijn die hier wel veel moeite mee hebben.

Maar niet iedereen is gelijk. Het is simpel feit dat er ook veel meiden zijn die heel goed van zichzelf herkennen dat ze te weinig (studie)discipline hebben. Tenminste, als ze eerlijk zijn naar zichzelf. Ze weten dat ze zich schuldig maken aan zaken als uitstellen, voor zich uit schuiven en verkeerde prioriteiten stellen. Ze beseffen dat ze veel meer zouden kunnen dan wat ze nu doen. Tegelijk zien ze mensen om zich heen die daar geen moeite mee lijken te hebben. Dat is niet zo verwonderlijk, omdat mensen nou eenmaal onderling verschillen. Vroegere generaties hebben ook beter geleerd om zich dit soort discipline eigen te maken. Er werd minder onderhandeld. De argumenten waren duidelijk en overzichtelijk; “geen zin? dan maak je maar zin!”. Voor vroegere generaties was het ook gebruikelijker dat je gestraft werd als je niet deed wat je zou moeten doen. Een donderpreek en billenkoek werkte heel goed.

Alles is een keuze

Binnen de ‘Daphne Methode’ worden meiden op hun billen geconfronteerd met de consequenties van hun keuzes. Dat geldt bv ook voor sommige Amerikaanse High School studentes die als ze betrapt worden op spijbelen met de paddle op hun billen krijgen.

Binnen de ‘Daphne Methode’ worden meiden op hun blote billen geconfronteerd met de consequenties van hun keuzes.

Het is onze overtuiging dat (bijna) alles te benaderen is als een keuze. Je kunt besluiten een klus aan te pakken of je kunt besluiten om het uit te stellen. Als je zegt: “zo simpel ligt dat niet voor mij, ik ben nou eenmaal zo…”, kun je besluiten om dat zo te houden of kun je besluiten om er iets aan te doen.

In de volwassen wereld is het zo dat een keuze twee aspecten heeft:

  • Er is iemand die een daad stelt, een keuze maakt, ook al gaat het over iets heel kleins. Die persoon ben jij.
  • Er is een consequentie van de keuze. Bij een gelukkige keuze met een positieve uitkomst kun je dat bestempelen als beloning. Het lukt, er gebeurt wat je wilt. Je bent succesvol. Bij een ongelukkige keuze kun je het zien als straf. Een vervelende consequentie van een keuze die je (al dan niet bewust) gemaakt hebt. Bijvoorbeeld: je krijgt een negatief studieadvies. Er staat een deurwaarder op de stoep of je krijgt een bekeuring. Of door je uitstelgedrag is het is niet meer mogelijk om naar een concert te gaan omdat het inmiddels is uitverkocht.

Als je te weinig discipline hebt en je wilt dat veranderen, moeten er dus direct twee dingen veranderen.

  • Je moet jezelf verantwoordelijk stellen voor (het gebrek aan) je eigen keuzes.
  • Er moeten consequenties zijn van keuzes. Weg met de vrijblijvendheid, want dat leidt tot niks. Dat geldt dan met name aan de “negatieve kant”. De beloningen, prettige gevolgen van goede keuzes, gaan automatisch wel door. Het is juist de straf die ontbreekt.

Het is een persoonlijke keuze dat de beste straf bij studentes een ouderwets pak op de billen is. Als je het daar mee eens bent en ook deze keuze maakt is de logische consequentie dat je, als studente die straf verdient over de knie wordt gelegd en op de blote billen krijgt. Zodra dat gebeurt, merk je dat het helpt en werkt.

De consequentie van de keuze

Je bereikt meer resultaat als er duidelijke consequenties zijn voor de keuzes die je maakt.

Je bereikt meer resultaat als er duidelijke consequenties zijn voor de keuzes die je maakt.

Als je ervoor kiest om op deze manier aan je discipline te werken, merk je dat er direct dingen veranderen. Het is opeens veel eenvoudiger om je aan je afspraken en je voornemens te houden. Je gaat minder dingen uitstellen. Het lukt beter om je studie bij te houden. Je weet immers dat er een duidelijke consequentie is.

Je weet dat de verkeerde keuze een stevig pak op je blote billen tot gevolg heeft. Daar valt verder niet zo veel over te onderhandelen.

In feite bepaal je zelf, door je eigen gedrag, of je straf krijgt of niet. Dat is het gevolg van jouw keuze om te kiezen voor een aanpak waarbij de vrijblijvendheid en de onverschilligheid wordt vervangen door verantwoordelijkheid en consequenties. Het leven wordt daardoor een stuk makkelijker en overzichtelijker. Juist door een stuk controle uit handen te geven (een ander bepaalt dat je over de knie gaat, hoe vervelend ook) krijg je enorm veel controle over je leven terug.

Je zult merken dat het daardoor allemaal een stuk makkelijker en leuker wordt en dat je meer resultaat bereikt.

Plan en uitvoering

Je moet je studieplan uitvoeren. Als je dat niet doet met een slappe reden heb je billenkoek verdiend.

Je moet je studieplan uitvoeren. Als je dat niet doet met een slappe reden heb je billenkoek verdiend.

Het is belangrijk dat je een plan hebt. Een plan wordt concreet gemaakt in een planning, bijvoorbeeld een studieplanning. Met een studieplanning is het duidelijk wat je wilt bereiken en hoe je dat gaat aanpakken. Dit kan voor grote dingen of voor kleinere dingen. Het helpt als je samen met iemand zo’n plan kunt maken. Het hebben van een plan betekent niet dat het alleen maar saai, serieus en vervelend mag zijn. Natuurlijk moet er voldoende ruimte zijn voor ontspanning en leuke dingen. Dingen die je ook wilt. Een plan geeft duidelijkheid over wat je wilt en hoe je dat gaat bereiken.

Vaak lukt het nog wel om een plan te maken. De weg naar de hemel is geplaveid met goede voornemens.

De uitvoering is in de praktijk een stuk moeilijker. Als je voldoende discipline hebt en je hebt even geen zin, ga je gewoon door. Het feit dat je geen zin hebt is dan niet belangrijk voor je, omdat je weet wat je wilt. Als je onvoldoende discipline hebt en je wilt daar wat aan doen, dan moet het zo zijn dat het volkomen duidelijk is dat je straf krijgt als je dingen niet doet omdat je even geen zin hebt. Daarom is het belangrijk dat je consequent en onherroepelijk iedere keer als je iets niet doet omdat je geen zin hebt een duidelijk en onaangenaam pak op je billen krijgt. Dat helpt echt. Even geen zin hebben is dan geen reden meer om dingen niet te doen. Een groot voordeel is dat het daardoor ook weer een stuk leuker wordt om dingen te doen.

Niet alleen wat alleen nu leuk is

Niet alleen de korte termijn is belangrijk.

Niet alleen de korte termijn is belangrijk.

Een belangrijk aspect van studiediscipline is volhouden. Je oog richten op het doel en stelselmatig dat dichterbij brengen. Dat klinkt simpel, maar dat is het niet voor iedereen. Het kan heel verleidelijk zijn om dat doel uit het oog te verliezen en de uitsluitend dingen te doen waar je op dit moment meer zin in hebt. Bijvoorbeeld, als je geen zin hebt om op te staan kan het verleidelijk zijn om lekker te blijven liggen. Je laat je gedrag dan bepalen door wat prettiger is op korte termijn, terwijl dat ten koste gaat van wat je uiteindelijk wil bereiken.

In zo’n geval is het weer een heel verschil of je echt moet opstaan omdat je moet werken of omdat er iemand op je wacht, vergeleken met de situatie waarin het helemaal niet opvalt of je er wel of niet bent. Een voorbeeld daarvan is een hoorcollege, waar het niet wordt bijgehouden of je aanwezig bent of niet.

Voor studentes die het lastig vinden om de focus te houden op het einddoel en gemakkelijk hun plannen veranderen onder invloed van iets dat alleen op korte termijn prettig is, is het belangrijk dat vrijblijvendheid wordt vervangen door dwang. Vrijblijvendheid moet worden vervangen door verantwoording en consequenties. De zekerheid van ouderwetse straf op je billen helpt om trouw te blijven aan datgene wat je écht wilt. De wetenschap dat je van je begeleider een vervelend pak op je blote billen gaat krijgen als je in bed blijft liggen, maakt het gemakkelijker om op te staan en toch naar dat college te gaan.

Het gaat tenslotte om wat jij wilt. Het gaat erom dat je doet wat je wilt. Als jij jezelf onvoldoende serieus neemt, is dat een prima reden voor straf. Gelukkig heb je billen daarvoor. Als jij jezelf onvoldoende serieus neemt, is het hoog tijd om je billen te gebruiken waar ze voor bedoeld zijn.

Discipline betekent niet uitstellen maar aanpakken

Niet uitstellen maar aanpakken – anders krijg je op je billen.

Niet uitstellen maar aanpakken – anders krijg je op je billen.

Het voor je uit schuiven van vervelende dingen is misschien menselijk en begrijpelijk, maar niet goed. Je voelt zelf ook dat het niet goed is. Je voelt je onaangenaam als je niet doet wat je zou moeten doen. Daar komt nog eens bij dat je jezelf schade kan berokkenen. Je mist belangrijke data of krijgt te maken met incasso’s en deurwaarders. Kortom, dat uitstellen is niet wat je wilt. En toch doe je het. Reken maar, dat het een stuk leuker en makkelijker wordt als je op dit gebied meer discipline zou hebben.

De eerste stap is: stoppen met onverschilligheid. Niet meer denken: “ach, wat maakt het uit….?” Het maakt wel degelijk uit. De volgende stap is serieus aan de gang gaan om je gedrag te veranderen. Het helpt dan dat je verantwoording af moet leggen aan iemand die met smoesjes geen genoegen neemt. In de afgelopen jaren hebben we ook geleerd dat het niet zoveel helpt om fraaie excuses te bedenken of te accepteren. In de afgelopen jaren hebben we juist geleerd dat bij heel veel meiden in het geval van stelselmatig uitstellen een stevig, regelmatig en onvermijdelijk pak op de blote billen heel goed helpt.

Discipline vanuit jezelf

Discipline moet vanuit jezelf komen maar je hebt billen om je daarmee te helpen.

Discipline moet vanuit jezelf komen maar je hebt billen om je daarmee te helpen.

Uiteraard gaat het erom dat het vanuit jezelf komt. Dat je vanuit jezelf de energie weet te mobiliseren die ‘discipline’ heet. Waarom? Met welk doel?

Het antwoord is simpel: jouw doel. Het doel is dat jij je eigen doel realiseert. Daar mag je best wat voor doen. En als je dat niet doet, als je je eigen doel niet belangrijk genoeg vindt, mag je daarop best aangesproken worden. Omdat woorden een beperkte zeggingskracht hebben, mag dat best naar onze mening versterkt worden door een duidelijke consequentie. Binnen de ‘Daphne Methode’ is die consequentie een ouderwets pak op de billen. Toch is dat niet het belangrijkste.

Het belangrijkste is wat er zich in je hoofd afspeelt en in hoeverre dat je gedrag stuurt.

Het is al een enorme winst als je intens beseft dat het over keuzes gaat. Jouw keuzes. Het is een enorme winst als je beseft dat je je voor die gemaakte keuzes moet verantwoorden. En niet zomaar, maar met je billen bloot. Kan het indringender?

Het is een enorme winst als je beseft dat je voor verkeerde keuzes altijd straf op je blote billen gaat krijgen. Zoals het hoort. Dat klinkt misschien kinderachtig, maar dat is het niet. Het is juist volwassen om te beseffen dat alle keuzes consequenties hebben en dat je die eerlijk en volledig moet dragen.

Als je verkeerde keuzes maakt moet je daarmee geconfronteerd worden. Daar leer je van. Je had het anders en beter moeten doen. Dat wist je al, maar nu zijn we even niet onverschillig. Daarom moet je behandeld worden als iemand die het anders en beter had moeten doen. Daarom moet je straf krijgen. Dat is beter en dat is eerlijk. Een goed pak op je billen krijgen is straf. Dat is al zo zolang er mensen zijn. Beschaving en politieke correctheid kunnen daar niets aan veranderen. Je gaat heus niet dood van een pak op je billen. Integendeel. Je gaat er meer van leven.

Gehoorzaamheid en de juiste houding

Soms moet je gewoon doen wat er gezegd wordt en anders krijg je op je billen.

Soms moet je gewoon doen wat er gezegd wordt en anders krijg je op je billen.

In ouderwetse boekjes voor opvoeding kun je lezen dat er twee universele redenen om een meisje een pak op haar billen te geven. Die redenen zijn ‘willful disobedience’ en ‘wrong attitude’. Het is opmerkelijk dat juist deze twee zaken zo belangrijk gevonden worden, en de overtuiging dat bij meisjes een onmiddellijk pak op de billen zo’n goede aanpak is. Dat laatste is ongetwijfeld gebaseerd op de eeuwenlange ervaring binnen een (vaak: christelijke) traditie.

Deze eeuwenoude principes zijn binnen de ‘Daphne Methode’ nog steeds valide. Gehoorzaamheid? Klopt! En vooral: aan jezelf! De juiste houding? Klopt! Heb respect voor wat je zelf wil, en laat dat zien vanuit je daden.

De beste manier om dit te bereiken, volgens die eeuwenoude principes, is de zekerheid van een pak op de billen. Vroeger gebeurde dat bij (bijna) alle meisjes, of dat nu passend was of niet. Tegenwoordig kun je er zelf voor kiezen, zodat het alleen gebeurt bij meiden bij wie het past.

Als je je vooroordeel even aan de kant zet, is het allemaal heel simpel. Als je meer discipline en resultaat wilt en je dat van nature niet zo hebt, is er een gedragsverandering nodig. Daarom moet je zeker in het begin consequent aangepakt worden.

Als je kiest voor studiebegeleiding volgens de ‘Daphne Methode’, moet je doen wat er gezegd wordt en doen wat je afgesproken hebt. Studentes die dat niet doen, zullen door hun begeleider over de knie gelegd worden om een stevig pak op hun blote billen te krijgen. Ook als het voor iets kleins is. Deze aanpak blijkt bij meisjes nog steeds even goed te werken als vroeger het geval was.